Przegląd Policyjny, nr 3(103) 2011

-24%

Przegląd Policyjny, nr 3(103) 2011

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

10,64  14,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 14,00 zł (-24%)

Najniższa cena z 30 dni: 8,96 zł  


10,64

w tym VAT

„Przegląd Policyjny” redagowany i wydawany przez Wyższą Szkołę Policji jest wydawnictwem o profilu naukowym, eksponującym w różnych aspektach, szeroko rozumianą działalność Policji.


Historia „Przeglądu Policyjnego” sięga roku 1936, kiedy został wydany pierwszy jego numer. Ostatni zeszyt, przed długą przerwą, został wydrukowany w lipcu 1939 r. Wydawanie dwumiesięcznika, przerwane zawieruchą II wojny światowej, wznowiono dopiero po 52 latach. Rzeczywistość polityczna niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej stworzyła klimat do wydania w 1991 roku periodyku wyraźnie nawiązującego do przedwojennej formy, nawet przez zachowanie zbliżonej szaty graficznej.


Obecnie „Przegląd Policyjny” jest kwartalnikiem o profilu naukowym. Na jego łamach są zamieszczane teksty dotyczące organów bezpieczeństwa i porządku publicznego, prawa — zwłaszcza karnego materialnego i procesowego, ale także cywilnego i gospodarczego, kryminologii, wiktymologii, taktyki i techniki kryminalistycznej, psychologii, nauk politycznych, historii najnowszej, historii Policji, organizacji i zarządzania, informatyki.Teksty publikowane w kwartalniku cechuje wysoki poziom merytoryczny i edytorski, ponieważ wcześniej podlegają odpowiedniemu postępowaniu kwalifikującemu (artykuły są recenzowane).


W „Przeglądzie Policyjnym” występują stałe rubryki. Są to: Artykuły (ze streszczeniami w języku angielskim), Omówienia, Orzecznictwo sądowe, Materiały i dokumenty, Komunikaty, Recenzje, Kronika Policji.


Do materiałów publikowanych w kwartalniku sięgają nie tylko przedstawiciele Policji, lecz także odbiorcy innych grup zawodowych.


Pismo stale współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin nauki, zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. z pracownikami naukowymi uniwersytetów w Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Toruniu, Olsztynie, Katowicach, Münster, Oklahomie, Salonikach, jak również z Polską Akademią Nauk. Krąg specjalistów współpracujących z „Przeglądem Policyjnym” rozszerza się także o przedstawicieli szkół policji i ośrodków szkolenia.Periodyk trafia systematycznie do bibliotek resortowych i szesnastu uczelnianych w kraju oraz do Ministerstwa Sprawiedliwości. Rozsyłany jest do Komendy Głównej Policji i wszystkich komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich.


„Przegląd Policyjny” można prenumerować w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji po przedstawieniu pisemnego zamówienia oraz kupować pojedyncze egzemplarze w naszym sklepie internetowym lub składając zamówienie pocztą.


Rok wydania2011
Liczba stron237
KategoriaBezpieczeństwo wewnętrzne
WydawcaAkademia Policji w Szczytnie
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Dr hab. Stanisław Hoc: O potrzebie nowelizacji art. ust. 1 pkt 2b ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu    5
  Dr Eugene Sobol: Miejsce i rola organów spraw wewnętrznych w zapewnianiu praw i wolności człowieka    14
  Prof. dr hab. Valeriy Petrovych Petkov: Perspektywy zastosowania naukowej organizacji pracy administracyjnej w funkcjonowaniu organów spraw wewnętrznych Ukrainy    20
  Dr Monika Kotowska: Przestępczość zorganizowana w kontekście problematyki przestępczości nieletnich. Wybrane problemy    28
  Małgorzata Andrzejczak-Świątek: Stan klęski żywiołowej a poszanowanie praw człowieka    39
  OMÓWIENIA    53
    Dr Waldemar Zubrzycki, Tomasz Safjański: Wybrane aspekty przygotowania logistycznego ogniw policyjnych zaangażowanych w zwalczanie terroryzmu do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem polskiej prezydencji w Radzie UE    53
    Dr Roman Zdybel: Polska administracja publiczna we wspólnocie europejskiej. Policja w strukturach administracji zespolonej    67
    Dr Robert Netczuk: Prawo operacyjne — początek nowej nadziei czy zemsta Sithów?    81
    Dr Sławomir Weremiuk: Komunikacja wewnętrzna w Policji    105
    Dr Małgorzata Szwejkowska, Anna Chodorowska: Zapobieganie recydywizmowi sprawców z zaburzeniami preferencji seksualnych    116
    Dr Justyna Żylińska: Współpraca organu procesowego z biegłym a trafność opinii    135
    Agnieszka Choromańska, Monika Porwisz: Dozór policji w nowej odsłonie    150
    Anna Ibek: Teoretyczne podstawy analizy kryminalnej    168
    Martyna Huszcza: Niewinnie skazani. Skala pomyłek sądowych w Polsce    187
    Mariola Lenard: Problematyka instytucji świadka koronnego w aspekcie czynności operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariuszy Policji    196
    Tomasz Łodziana: Procesowa kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych w wypadkach niecierpiących zwłoki    204
  ORZECZNICTWO SĄDOWE    219
    Dr Zygmunt Kukuła: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2010 r., V KK 388/09 (OSNKW 2010, nr 9, poz. 82)    219
  KOMUNIKATY    227
    Tomasz Majer: I Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Nauki o Bezpieczeństwie (Szczytno, 15–16 czerwca 2011 r.)    227
  KRONIKA POLICJI    231
RozwińZwiń