Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta

Przykład Łodzi

1 opinia

Format:

ibuk

Podmiot badań niniejszej pracy jest dwojakiej natury. Z jednej strony są to przestępstwa (ujawnione, czyli zarejestrowane przez statystyki policyjne oraz tzw. nieujawnione, czyli ciemna liczba przestępstw określona w wyniku badań wiktymizacyjnych), z drugiej zaś strony są to również ankietowani mieszkańcy Łodzi, których pytano o różne kwestie związane z przestępczością. Przedmiotem badań jest natomiast zróżnicowanie przestrzenne przestępstw oraz poczucia bezpieczeństwa. Przedmiot ten wynika z ogólnego celu przyjętego dla podjętych rozważań, jakim jest analiza związków i relacji między zróżnicowaniem przestrzennym przestępstw i zdarzeń policyjnych dokonanych w Łodzi w latach 2006–2010 oraz postaw mieszkańców łączących się z percepcją przestępczości i z poczuciem bezpieczeństwa, wyrażonych w badaniach ankietowych z 2010 r.


Liczba stron250
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-330-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. WPROWADZENIE    5
  1.1. Zarys problematyki badawczej. Podstawowe pojęcia    5
  1.2. Przestępstwo i przestępczość jako problem multidyscyplinarny     15
  1.3. Przedmiot, cel i zakres pracy     38
  1.4. Przestrzenne podejście w badaniach przestępczości     41
  1.4.1. Główne etapy rozwoju przestrzennych analiz przestępczości     41
  1.4.2. Przestrzenne analizy przestępczości w Polsce     54
  2. TECHNIKI I METODY BADAŃ PRZESTĘPCZOŚCI I POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA    69
  2.1. Uwagi wstępne     69
  2.2. Badanie poziomu i natężenia przestępczości     71
  2.2.1. Badanie przestępczości ujawnionej     71
  2.2.2. Badanie przestępczości nieujawnionej     78
  2.3. Badania wiktymizacyjne     80
  2.4. Badania poczucia bezpieczeństwa     83
  3. PRZESTĘPCZOŚĆ W POLSCE I W DUŻYCH MIASTACH    89
  3.1. Uwagi wstępne     89
  3.2. Przestępczość w Polsce według województw i podregionów     91
  3.3. Przestępczość w dużych miastach w Polsce     96
  4. PRZESTĘPCZOŚĆ W PRZESTRZENI ŁODZI W ŚWIETLE STATYSTYK POLICYJNYCH     101
  4.1. Uwagi wstępne    101
  4.2. Struktura organizacyjna i przestrzenna policji w Łodzi    102
  4.3. Przestępczość według danych z rejestru TEMIDA    104
  4.3.1. Natężenie i struktura przestępczości w Łodzi     104
  4.3.2. Wykrywalność przestępstw w Łodzi     110
  4.3.3. Wybrane charakterystyki podejrzanych o dokonanie przestępstw w Łodzi     112
  4.4. Struktura przestrzenna i uwarunkowania rozmieszczenia zdarzeń policyjnych w Łodzi    136
  4.4.1. Zróżnicowanie przestrzenne zdarzeń policyjnych w Łodzi     136
  4.4.2. Autokorelacja przestrzenna zdarzeń policyjnych w Łodzi     140
  4.4.3. Regresja przestrzenna zdarzeń policyjnych w Łodzi     144
  4.4.4. Specyfika rozkładów przestrzennych poszczególnych rodzajów zdarzeń policyjnych     149
  5. CIEMNA LICZBA PRZESTĘPSTW ORAZ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA
  W ŁODZI – WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH    155
  5.1. Uwagi wstępne    155
  5.2. Charakterystyka wybranych sektorów policyjnych w Łodzi    155
  5.3. Charakterystyka społeczno-demograficzna respondentów w badaniach poczucia bezpieczeństwa i badaniach wiktymizacyjnych    166
  5.4. Doświadczenia wiktymizacyjne respondentów. Próba określenia ciemnej liczby przestępstw    170
  5.4.1. Zgłaszalność przestępstw    170
  5.4.2. Bezpośrednie doświadczenia wiktymizacyjne respondentów    174
  5.5. Analiza poczucia bezpieczeństwa    177
  5.5.1. Uwagi wstępne    177
  5.5.2. Lęki globalne, strach lokalny    178
  5.5.3. Poznawczy komponent poczucia bezpieczeństwa, czyli ocena ryzyka wiktymizacji    189
  5.5.4. Emocjonalny komponent poczucia bezpieczeństwa    191
  5.5.5. Behawioralny komponent poczucia bezpieczeństwa, czyli zachowania obronne    194
  5.6. Relacja między poziomem przestępczości a poczuciem bezpieczeństwa    199
  6. PODSUMOWANIE    211
  BIBLIOGRAFIA    219
  SPIS TABEL    239
  SPIS RYCIN    239
  ABSTRACT    243
  ZAŁĄCZNIKI    247
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia