Dziecko z chorobą nowotworową

-24%

Dziecko z chorobą nowotworową

- problemy psychopedagogiczne

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,88  38,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 38,00 zł (-24%)

Najniższa cena z 30 dni: 24,32 zł  


28,88

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podejmując problematykę dzieci z chorobą nowotworową, Autorka chciała poznać ich sytuację osobistą, rodzinną i szkolną. Decyzja takiego wyboru podyktowana była spotkaniami Autorki zarówno z dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej, jak i ich rodzicami na oddziale hematologiczno-onkologicznym Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
Temat poruszony w pracy jest złożony o coraz bardziej aktualny. Istotne jest poznanie pewnych aspektów samej choroby, jak również tych, które wiążą się z chorym dzieckiem, jego rodziną oraz nauczycielami i rówieśnikami.
Pracę podzielono na dziewięć rozdziałów, w których omówiono zagadnienia choroby przewlekłej, choroby nowotworowej jako odmiany choroby przewlekłej oraz sytuację osobistą, rodzinną i szkolną dzieci z nowotworami (m.in. obraz choroby oraz stałe jej elementy, takie jak ból, lęk, ograniczenie aktywności; status materialny rodzin, postawy rodziców wobec chorych dzieci oraz stosunki w takich rodzinach, motywację do nauki szkolnej, zachowania antyspołeczne oraz stosunki dziecka chorego z nauczycielami i rówieśnikami w klasie).


Rok wydania2008
Liczba stron256
KategoriaEdukacja
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7850-011-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp ...    11
  Rozdział pierwszy
  Choroba przewlekła ...    15
  1. Rozważania terminologiczne ...    15
  2. Stałe elementy choroby przewlekłej ....    19
  2.1. Ból ...    19
  2.2. Lęk ....    27
  2.3. Ograniczenie aktywności ....    33
  3. Wielowymiarowość choroby przewlekłej ....    36
  3.1. Wymiar organiczny ....    36
  3.2. Wymiar psychiczny ....    38
  3.3. Wymiar społeczny ....    40
  4. Wielowarstwowość choroby przewlekłej ...    43
  4.1. Ognisko choroby i jego następstwa ...    43
  4.2. Niekorzystne warunki chorowania i leczenia
  oraz ich następstwa ....    45
  4.3. Świadomość własna osoby przewlekle chorej
  i jej następstwa ....    47
  Rozdział drugi
  Choroba nowotworowa jako swoisty rodzaj choroby przewlekłej ....    51
  1. Rodzaje chorób nowotworowych u dzieci ....    51
  1.1. Białaczki ...    51
  1.2. Guzy mózgu ....    54
  1.3. Chłoniaki ...    55
  1.4. Nowotwory układu nerwowego współczulnego ....    56
  1.5. Nowotwory nerek ...    58
  1.6. Nowotwory kości ....    59
  2. Etiologia chorób nowotworowych ....    61
  3. Epidemiologia chorób nowotworowych ....    63
  4. Leczenie chorób nowotworowych ...    66
  Rozdział trzeci
  Sytuacja osobista, rodzinna i szkolna
  dzieci z chorobą nowotworową – stan badań ....    71
  1. Sytuacja osobista ....    72
  2. Sytuacja rodzinna ...    81
  3. Sytuacja szkolna ...    85
  Rozdział czwarty
  Metodologiczne podstawy badań własnych ...    91
  1. Cel badań i problemy badawcze ....    91
  2. Zmienne i ich wskaźniki ...    94
  3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze ...    96
  4. Teren i organizacja badań ...    99
  5. Charakterystyka badanych ...    102
  Rozdział piąty
  Sytuacja osobista dzieci z chorobą nowotworową
  – wyniki badań ...    111
  1. Obraz choroby ....    111
  2. Stałe elementy choroby ...    122
  2.1. Ból ...    122
  2.2. Lęk ....    125
  2.3. Ograniczenie aktywności ...    128
  3. Obraz siebie ....    131
  4. Cenione wartości ....    145
  5. Poczucie umiejscowienia kontroli zdrowia ....    153
  Rozdział szósty
  Sytuacja rodzinna dzieci z chorobą nowotworową
  – wyniki badań ...    159
  1. Status materialny rodzin ...    160
  2. Postawy rodziców wobec dzieci chorych ....    165
  3. Stosunki w rodzinach dzieci chorych ....    171
  3.1. Stosunki pomiędzy rodzicami ....    171
  3.2. Stosunki pomiędzy dziećmi chorymi a rodzicami ...    180
  3.3. Stosunki dzieci chorych ze zdrowym
  rodzeństwem ...    189
  3.4. Stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi zdrowymi ....    194
  Rozdział siódmy
  Sytuacja szkolna dzieci z chorobą nowotworową – wyniki badań ....    197
  1. Społeczne przystosowanie dzieci ...    198
  1.1. Motywacja do nauki szkolnej ....    200
  1.2. Zachowania antyspołeczne ....    204
  1.3. Przyhamowanie ....    207
  1.4. Uspołecznienie ....    211
  2. Stosunki dziecka chorego z rówieśnikami z klasy ...    214
  3. Stosunki dziecka chorego z nauczycielami ...    218
  Rozdział ósmy
  Refleksje końcowe ....    229
  Rozdział dziewiąty
  Implikacje dla praktyki ....    239
  Bibliografia ...    247
RozwińZwiń