Dziecko w świecie zabawy

-15%

Dziecko w świecie zabawy

Zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym. XVII tom serii Nauczyciele - Nauczycielom

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

29,58  34,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 34,80 zł (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 23,66 zł  


29,58

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

          Książka stanowi pewien fenomen w pedagogice. Łączy bowiem problematykę zabawy z mniej uchwytnymi kategoriami radości i szczęścia, które są rozpatrywane w kontekście literatury i muzyki. Publikacja, będąca 17. tomem serii „Nauczyciele – nauczycielom”, składa się z trzech części napisanych przez poszczególne współautorki.


          Bronisława Dymara wydobywa ważne znaczenia zabawy i funkcje ludycznej edukacji, charakteryzuje cechy dziecięcości oraz przybliża kategorie komizmu i humoru w oparciu o teksty J. Brzechwy, K. Makuszyńskiego i A. Lindgren.


          Alina Górniok-Naglik rozpatruje źródła szczęścia i radości, jej manifestacje w zabawie i tańcu, opisane w poezji oraz językowe formy wyrażania zróżnicowanych ludzkich myśli i uczuć w przestrzeniach ludyczności. Z wnikliwych analiz wierszy wyprowadza typy poezji o tańcu i zabawie, nazywa je i nowatorsko dookreśla.


          Jadwiga Uchyła-Zroski ukazuje radość i zabawę jako swoistą formę muzykowania, wyrażaną śpiewem, grą na instrumentach i tańcem. Ujmuje też zabawę jako żywioł i stan istnienia. Charakteryzuje czynniki hamujące i wyzwalające potrzebę bawienia się u dzieci oraz młodzieży w różnym wieku. Przekonuje, że zabawa wyzwala zdolności twórcze człowieka.


          W książce zamieszczono wiele celnych przykładów, sentencji i powiedzeń. Dodatkową wartość stanowi antologia „Bliżej zabawy, radości i szczęścia”, zawierająca 80 wierszy, w tym 30 utworów napisanych przez dzieci, młodzież licealną i studentów pedagogiki.


Rok wydania2009
Liczba stron216
KategoriaEdukacja
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7308-839-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Preface    13
  Część pierwsza. Bronisława Dymara; Zabawa, radość i szczęście w literaturze i życiu dzieci, młodzieży, dorosłych    19
    Rozdział I. Poszukiwanie nowych znaczeń, kontekstów i przestrzeni zabawy    19
      Zabawa, radość i szczęście jako cel sam w sobie – stan istnienia    19
      Zabawa a cechy dziecięcości    21
        Wyrażanie uczuć    22
        Specyficzne cechy umysłowości dziecka    23
        Kontakt z rzeczami    23
        Specyfika społecznych kontaktów dziecka    24
        Dziecięce spotkania ze światem przyrody i sztuki    24
        Kod dziecięcego języka jako istotna cecha dziecięcości    25
      Humor, komizm, śmiech, radość bawienia się i zabawy    26
      Przestrzenie życia i przestrzenie zabawy    31
      O dwóch ważnych niedopowiedzeniach w literaturze przedmiotu    35
      Aneks 1    36
      Aneks 2    37
      Aneks 3    38
    Rozdział II. Teksty literackie źródłem wiedzy o egzystencjalnych, społeczno-moralnych, estetycznych i poznawczych cechach zabawy    39
      Czytaj i baw się z nami, czyli różne odcienie zabawy w literaturze    39
      Zabawa jako stan istnienia i źródło radości – śladami książek Marii Kownackiej i Wandy Chotomskiej    44
      Fikcja, fantazja i rzeczywistość w zabawach inspirowanych książkami Juliana Tuwima i Kornela Makuszyńskiego    47
      Społeczno-moralne, witalne i hedonistyczne cechy zabaw bohaterów książek Astrid Lindgren    52
      Żywioł zabawy    61
    Rozdział III. Radość zabawy w życiu dzieci i młodzieży    65
      Lekcje, których za mało w naszych szkołach – uczenie się kompleksowe z bliska    65
        Dziecko jako osoba. Uczeń jako człowiek    65
        „Omne trinum perfektum” – wszystko, co potrójne, jest doskonałe – trójdzielna budowa kompleksów    67
        Żywioł radości i zabawy w uczeniu się – nauczaniu kompleksowym    69
        Przestrzenie – obszary współdziałania. Bliżej integracji rzeczywistej    70
        Dominanty działań kompleksowych, czyli sztuka wybierania i odrzucania    72
      Zabawa i taniec na zajęciach kompleksowych w szkole podstawowej    74
        Rozmyślania nauczyciela    74
        Atmosfera i sztuka projektowania – lekcja projektująca    74
        Bierzemy udział w realizacji kompleksu (3 lekcje)    75
        Bawimy się w teatr    77
        Zakończenie zajęć. Refleksja i samoocena    78
      Zabawa i taniec na zajęciach kompleksowych w gimnazjum    79
        Rozmyślania nauczyciela i jego asystentów    79
        Projektowanie – stwarzanie sytuacji do swobodnych wypowiedzi    80
        Lekcje ćwiczeniowo-badawcze    81
        Spójrzmy na siebie, oceńmy wyniki naszej pracy    83
        Rozmyślania końcowe, ewaluacja    84
      Zabawa i taniec na zajęciach kompleksowych w liceum    84
        Myśl o sławie nie zawsze służy sprawie    84
        Znów o sztuce projektowania    85
        Reportaż z bliska, czyli bogactwo działań realizacyjnych    87
        Wyniki końcowe, nie zawsze typowe    88
        Nagroda wierszem dla wytrwałych w poszukiwaniu radości i szczęścia    89
      Radość i optymizm jako dar i nadzieja    90
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    92
      Streszczenie    92
      Summary    92
      Aneks    93
  Część druga. Alina Górniok-Naglik; Zabawa, taniec, radość i szczęście w poezji oraz w twórczości dzieci i młodzieży    97
    Rozdział I. Wokół zabawy, tańca, radości i szczęścia    97
      W poszukiwaniu szczęścia i radości    97
      Manifestacja radości i szczęścia – zabawa i taniec w życiu człowieka    98
      Sposoby wyrażania szczęścia i radości w twórczości, czyli słów kilka o sztuce poetyckiej    100
    Rozdział II. Poezja o zabawie i tańcu    101
      Zabawa w poezji dla dorosłych – tytułem wprowadzenia    101
        Zabawy dziecięce w poezji dla dorosłych    101
        Zabawy dorosłych w poezji    104
      Zabawa w poezji dla dzieci    108
      Wiersze dzieci i młodzieży o zabawie    112
        Zabawa w poezji dziecięcej    112
        Zabawa w poezji dorastającej młodzieży    114
      Taniec w poezji dla dorosłych i dzieci oraz w wierszach tworzonych przez dzieci i młodzież    116
        Taniec w poezji dla dorosłych    116
        Taniec w poezji dla dzieci    122
        Taniec w poezji tworzonej przez dzieci i młodzież    126
      Zabawa i taniec w poezji a droga do radości, szczęścia – uwagi końcowe    129
    Rozdział III. Uczymy się kompleksowo    135
      Główne założenia kompleksu    135
      Lekcje projektujące    136
      Lekcje ćwiczeniowo-badawcze    139
      Lekcja podsumowująca (2 godz.)    142
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    143
      Streszczenie    143
      Summary    144
  Część trzecia. Jadwiga Uchyła-Zroski; Zabawa w muzyce, pieśni i tańcu    147
    Rozdział I. Śpiewaj i baw się z nami    147
      Zabawa w muzycznych działaniach dziecka    147
        Ja, ty, my..., czyli o zabawie muzycznej więcej    147
        Rozwój zdolności ogólnych i muzycznych w procesie zabawy    152
        Czynniki wyzwalające i hamujące potrzebę zabawy    154
        Zabawa naturalną potrzebą i cechą dziecięcości    156
        Intersemiotyczny i autokreacyjny charakter zabawy    157
      Radość muzykowania a sytuacja ucznia i nauczyciela w szkole    160
        Formy muzyczne i rodzaje aktywności wyrażone zabawą    160
        Swobodna i kierowana działalność dziecka zainspirowana zabawą, czyli o nową jakość nauczania muzyki    162
        Co każdy nauczyciel o zabawie wiedzieć powinien?    164
        Gdzie szukać inspiracji do zabawy muzycznej?    165
        Zainteresowania jako czynnik wzmagający potrzebę zabawy    167
      Systemy nauczania muzyki uwzględniające treści zabawowe    168
        Ruch i zabawa w systemie nauczania Emila Jaquesa-Dalcroze’a i Rudolfa Labana    168
        Zabawa wyrażona śpiewem w systemie Zoltána Kodály’a    170
        Gra na instrumentach ulubionym zajęciem dziecka według Shinichi Suzuki i Carla Orffa    172
        Zabawa w systemie Edwina Eliasa Gordona przybliżająca dziecko do muzyki    174
        Zintegrowana pedagogika muzyczna jako specyficzny rodzaj aktywności twórczej dzieci i młodzieży    176
      Zabawa i zabawowe działania dziecka w rodzinie    178
        Więzi rodzinne i uczuciowe kształtowane przez zabawę    178
        Małe dziecko i dziecięce działania zabawowe (śpiewanki, przytulanki, melobajki, dobranocki, kołysanki)    179
        Zabawy muzyczne w rodzinie    182
        Zabawy przekazywane w rodzinie przez dziadków – znakiem tradycji i przeszłości    182
        Zabawy domowe kształtujące więzi rówieśnicze    184
      Katalog dobrej zabawy w domu, szkole oraz w grupie rówieśniczej    185
    Rozdział II. Piosenki, pląsy i tańce dzieci w różnym wieku    187
      Bogactwo motywów i wątków ludycznych w treściach piosenek dziecięcych i pieśni    187
      Muzykujemy i bawimy się dźwiękami    190
      Ruch, pląsy i tańce na zajęciach muzycznych różnych grup wiekowych    191
      Zabawa czynnikiem wzmagającym potrzebę ekspresji muzyczno-ruchowej i poczucie własnej wartości    193
      Uspołeczniająca i wychowawcza rola zabaw muzycznych i tańców    195
    Rozdział III. Zabawa muzyczna w działaniach twórczych uczniów i studentów – przykładowe kompleksy zajęć    199
      Kompleks zajęć dla młodzieży szkolnej pt. „Fryderyk Chopin to wielki, ale jeszcze mało znany Polak i muzyk"    199
      Kompleks zajęć dla studentów pt. „Pieśni, muzyka i tańce różnych epok”    202
      Problemy – Poszukiwania – Inspiracje    204
      Streszczenie    204
      Summary    205
      Aneks 1. Przykładowy repertuar pieśniowy do zabaw z piosenką    206
      Aneks 2. Partytury i opisy działań twórczych uczniów    214
      Aneks 3. Opisy i układy zabaw tanecznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych    215
RozwińZwiń