Ekologia molekularna

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,40  114,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 114,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 57,00 zł  


68,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Aktualne omówienie popularnych technik wykorzystywania danych molekularnych w badaniach ekologicznych


Książka ukazuje, jak biologia molekularna i genetyka populacyjna poszerzają naszą wiedzę na temat wybranych aspektów ekologii i ewolucji, takich jak lokalne przystosowanie, dyspersja w krajobrazie, filogeografia, ekologia behawioralna i biologia konserwatorska. Wraz z postępami technologicznymi w dziedzinie genetyki w szybkim tempie rozwija się innowacyjna dyscyplina ekologii molekularnej, dostarczająca nam istotnych informacji na temat niemal wszystkich grup taksonomicznych.
Najnowsze wydanie Ekologia molekularna prezentuje przełomowe osiągnięcia dokonane w tej dziedzinie wiedzy na przestrzeni ostatnich lat. Tym samym czytelnicy otrzymują do rąk wyczerpujące i aktualne omówienie obecnego stanu tej dyscypliny.


Do tematów, które niniejsze wydanie podejmuje po raz pierwszy, należą: sekwencjonowanie nowej generacji, metabarkodowanie, techniki związane z DNA środowiskowym (eDNA) oraz epigenetyka. Autorka książki, Joanna Freeland, jedna z czołowych badaczek w dziedzinie ekologii molekularnej, z myślą o osobach dopiero zapoznających się w tą dyscypliną badań omawia także podstawowe pojęcia i zasady stosowane w obszarze ekologii molekularnej.


Niniejszy podręcznik:
• jest przystępny i przyjazny czytelnikowi,
• stanowi wprowadzenie do ekologii molekularnej,
• został przejrzany w porównaniu z poprzednim wydaniem, dzięki czemu uwzględnia wyniki najnowszych badań i postępy w nauce,
• zawiera nowe rozdziały dotyczące kwestii takich, jak genetyka krajobrazu, metabarkodowanie czy genetyka zespołów.


Ekologia molekularna, zawierająca informacje, które przydadzą się każdemu czytelnikowi zainteresowanemu ekologią i ewolucją populacji żyjących na wolności, stanowi znakomity podręcznik także dla studentów i naukowców, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat tego fascynującego obszaru badań.


Rok wydania2021
Liczba stron404
KategoriaEkologia i ochrona środowiska
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
TłumaczenieFilip Fierek
ISBN-13978-83-01-21670-2
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Genetyka molekularna w ekologii    1
  Czym jest ekologia molekularna?     1
  DNA, RNA i białka     2
  Allozymy     5
  DNA – niewyczerpane źródło informacji     8
    Mutacja i rekombinacja     9
    Znaczniki epigenetyczne     11
  Genomy     13
    DNA mitochondrialny (mtDNA)     14
    DNA chloroplastowy (cpDNA)    15
  Chromosomy haploidalne    17
  Reakcja łańcuchowa polimerazy     19
  Ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy     20
  Źródła DNA    23
  Pozyskiwanie danych metodą PCR     24
    Rozmiar fragmentów     24
    Sekwencjonowanie DNA    27
    Sekwencjonowanie wysokoprzepustowe     28
  Podsumowanie     31
  Streszczenie rozdziału     31
  2. Markery molekularne w ekologii     33
  Zrozumieć markery molekularne     33
  Markery neutralne kontra markery adaptacyjne    33
  Genomy     34
    DNA mitochondrialny zwierząt (mtDNA)    34
    DNA mitochondrialny roślin (mtDNA)     37
    DNA chloroplastowy (cpDNA)    38
    Chromosomy haploidalne    41
    Markery jednorodzicielskie: zastrzeżenia końcowe    42
  Markery molekularne     44
  Wczesne fazy rozwoju markerów molekularnych    44
    Allozymy     44
    PCR-RFLP     45
    Losowo amplifikowany polimorficzny DNA (RAPD)     46
    Markery ISSR    47
    Polimorfizm długości amplifikowanych fragmentów (AFLP)    47
  Modyfikacja AFLP – polimorfizm wrażliwy na metylację (MSAP)    49
  Mikrosatelity    50
  Sekwencjonowanie DNA    55
    Sekwencjonowanie pojedynczego regionu DNA     56
  Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP)     57
  Sekwencjonowanie wysokoprzepustowe (HTS)     61
    Sekwencjonowanie RAD    61
    Genotypowanie przez sekwencjonowanie (GBS)     63
    Wychwytywanie sekwencji docelowej    63
    Sekwencjonowanie pełnogenomowe     64
  Podsumowanie    65
  Streszczenie rozdziału     65
  3. Gatunki     67
  Koncepcje gatunku    67
  Barkodowanie DNA    69
    Zastosowania barkodowania     73
    Barkodowanie i jego ograniczenia     75
  Metabarkodowanie    80
  Metagenomika    82
  Barkodowanie i metabarkodowanie eDNA (DNA środowiskowego)    84
  Podsumowanie     89
  Streszczenie rozdziału    89
  4. Filogeografia     91
  Czym jest filogeografia?     91
  Rozwój filogeograficznych zbiorów danych    92
  Zegary molekularne    96
  Drzewa dychotomiczne rozgałęzione    98
  Koalescencja    106
  Sieci    108
  Analizy filogeograficzne oparte na modelach     111
  Zmiany klimatyczne w długiej perspektywie     112
    Okresy lodowcowe i międzylodowcowe    112
    Ostoje morskie    116
    Długofalowe skutki zlodowaceń    117
  Dyspersja i wikariancja     117
  Sortowanie linii genetycznych    120
  Hybrydyzacja    122
  Filogeografia stosowana: inwazje    126
  Podsumowanie     130
  Streszczenie rozdziału    130
  5. Analiza genetyczna pojedynczych populacji    132
  Po co badać pojedynczą populację?     132
    Co to jest populacja?    132
  Obliczanie różnorodności genetycznej    135
    Równowaga Hardy’ego-Weinberga     135
    Wskaźniki różnorodności genetycznej    141
    Różnorodność haplotypowa    145
    Wybór markera i genomu    145
  Co wpływa na różnorodność genetyczną?     147
    Dryf genetyczny     147
    Co to jest efektywna wielkość populacji?     148
      Cenzusowa wielkość populacji (Nc)    149
      Efektywna liczba rozmnażających się osobników (Nb)    149
      Obliczanie Ne na podstawie danych demograficznych     149
      Obliczanie Ne na podstawie danych genetycznych     151
      Obliczanie Ne – zastrzeżenia    157
    Efektywna wielkość populacji, dryf genetyczny i różnorodność genetyczna     157
    Wąskie gardło i efekt założyciela    159
    Wielkość populacji i jej spadek    161
    Selekcja naturalna     163
    Rozmnażanie    166
      Chów wsobny (kojarzenie krewniacze)     169
    Ekologia i rozwój osobniczy     172
  Podsumowanie     174
  Streszczenie     175
  6. Dyspersja, przepływ genów i genetyka krajobrazowa     177
  Co to jest przepływ genów?     177
  Po co obliczać przepływ genów?    179
  Obliczanie przepływu genów między odrębnymi populacjami     180
    Statystyka F     181
    Testy przypisania     184
  Analiza pokrewieństwa i rodzicielstwa    186
  Identyfikacja populacji metodami nie a priori    187
  Genetyka i genomika krajobrazowa     193
    Analiza danych w genetyce krajobrazowej     196
    Izolacja przez dystans (IBD)    197
    Izolacja przez opór (IBR)    199
    Związki genotypu i środowiska    200
  Współczesne i historyczne czynniki wpływające na przepływ genów     203
  Zróżnicowanie populacji: przepływ genów, dryf genetyczny i przystosowanie     205
    Przepływ genów i dryf genetyczny    205
    Adaptacja lokalna i przepływ genów    205
    Dryf kontra selekcja    208
    QST i FST    208
  Podsumowanie     210
  Streszczenie     211
  7. Ekologia behawioralna    212
  Jak dane genetyczne pomagają zrozumieć zachowanie?    212
  Systemy rozrodcze    213
    Monogamia     214
    Poligamia    214
    Analiza rodzicielstwa     216
    Zapłodnienie pozapartnerskie     219
      EPF i dostosowanie samców    221
      EPF z perspektywy samicy – argumenty odwołujące się do adaptacji     221
      EPF z perspektywy samicy – argumenty nieodwołujące się do adaptacji     222
  Społeczne wychowywanie potomstwa     229
    Wychowywanie kooperacyjne – korzyści pośrednie    230
    Wychowywanie kooperacyjne – korzyści bezpośrednie     234
    Eusocjalność    234
  Dyspersja zależna od płci    237
    Dyspersja zależna od płci – analizy na poziomie populacji    239
      Genetyczne zróżnicowanie samców i samic    239
      Markery dziedziczone w różny sposób    240
      Pokrewieństwo    244
  Dyspersja zależna od płci – analizy na poziomie osobniczym    244
    Indeksy przypisania    244
    Autokorelacja przestrzenna    246
    Analiza rodzicielstwa    248
    Zgodność wyników    248
  Ekologia żerowania    250
  Podsumowanie    255
  Streszczenie    255
  8. Genetyka konserwatorska    257
  Taksonomia    262
    Podgatunki    264
    Taksony niższe niż podgatunek    266
    Jednostki ochrony i przystosowanie     267
  Różnorodność genetyczna    269
    Różnorodność genetyczna i potencjał ewolucyjny     271
    Transkryptomika i epigenetyka    274
  Różnorodność genetyczna a chów wsobny    275
    Depresja wsobna     281
    Selekcja oczyszczająca i selekcja równoważąca     283
    Pomiar depresji wsobnej     286
  Zróżnicowanie genetyczne i ratunek genetyczny    289
  Depresja outbredowa     291
    Reintrodukcje     294
    Hybrydyzacja    297
    Genetyka zespołów    300
  Podsumowanie     304
  Streszczenie     304
  Słownik     306
  Literatura     322
  Indeks     390
RozwińZwiń