Energetyka a społeczeństwo

Energetyka a społeczeństwo

Aspekty socjologiczne

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 7,40 zł  


7,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tematem książki są związki społeczeństwa z sektorem energetycznym. Każdy członek naszego społeczeństwa ma potencjalny wpływ na energetykę na trzech poziomach:  • jako obywatel swego kraju i UE, w tym jako wyborca głosujący na rzecz określonej opcji politycznej w parlamencie krajowym i europejskim oraz ewentualnie jako respondent uczestniczący w referendach lub badaniach opinii publicznej,

  • jako członek lokalnej społeczności, wybierający władze lokalne i mający różne możliwości wpływania na decyzje tych władz, a równocześnie jako członek załogi firmy lub instytucji zużywającej energię,

  • jako klient, kupujący i eksploatujący urządzenia zużywające energię oraz samą energię w różnej postaci do zasilania tych urządzeń oraz do innych celów (...).


(Z Przedmowy)


Autorzy przedstawiają różne kultury energetyczne współczesnego świata, rolę polityków w ich kształtowaniu oraz mechanizmy wzajemnego wpływu na siebie społeczeństwa i polityków, a także sposoby rozwiązywania konfliktów pomiędzy społecznościami i inwestorami.


Publikacja zainteresuje wszystkich, którym bliska jest problematyka związaną z ochroną środowiska, rozwojem gospodarczym, polityką społeczną, planami zagospodarowania przestrzennego czy prognozowaniem rozwoju społecznego.


Rok wydania2010
Liczba stron232
KategoriaGeografia społeczno-gospodarcza
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16346-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    9
  1. Dylematy współczesnej energetyki    13
    1.1. Wstęp    13
    1.2. Wyzwania współczesnego świata    13
    1.3. Rozwój zrównoważony    15
    1.4. Wpływ polityki ekologicznej na energetykę    18
      1.4.1. Obecny stan środowiska    18
      1.4.2. Energetyka głównym winowajcą    22
      1.4.3. Środki zaradcze    24
      1.4.4. Czynniki sukcesu    27
      1.4.5. Bariery    29
    1.5. Cele współczesnej polityki energetycznej    30
    1.6. Literatura    35
  2. Kultury energetyczne współczesnego świata    43
    2.1. Wstęp    43
    2.2. Opis systemu energetycznego    44
    2.3. Pojęcie kultury energetycznej    47
      2.3.1. Definicje kultury energetycznej    47
      2.3.2. Składniki kultury energetycznej    49
      2.3.3. Mierniki kultury energetycznej    49
    2.4. Dekarbonizacja gospodarki    50
      2.4.1. Zmiany w wykorzystywaniu tradycyjnych źródeł energii    50
      2.4.2. Rozwój odnawialnych źródeł energii    51
      2.4.3. Nowe techniki energetyczne    57
    2.5. Poprawa sprawności przetwarzania energii pierwotnej    59
    2.6. Poprawa sprawności wykorzystania nośników energii    61
    2.7. Poszanowanie energii przez użytkowników    64
    2.8. Liberalizacja rynków energii    71
    2.9. Typy kultur energetycznych    72
    2.10. Proces zmiany kultury energetycznej    78
    2.11. Literatura    83
  3. Socjologiczne aspekty energetyki    92
    3.1. Wstęp    92
    3.2. Socjologia energii    92
      3.2.1. Historyczne teorie energetyczne    93
      3.2.2. Współczesne teorie energetyczne    94
      3.2.3. Potencjał socjologii energii    96
      3.2.4. Wkład socjologii w rozwój energetyki (przykłady)    99
    3.3. Badania opinii publicznej    102
      3.3.1. Pojęcie opinii publicznej    103
      3.3.2. Metody badania opinii publicznej    105
      3.3.3. Wykorzystywanie wyników badania opinii publicznej    106
      3.3.4. Typowe błędy przy badaniu opinii publicznej    107
      3.3.5. Stopień wiarygodności opinii publicznej    108
      3.3.6. Badania opinii publicznej w zakresie energetyki    109
    3.4. Metody kształtowania opinii publicznej    110
      3.4.1. Komunikacja władz ze społeczeństwem    110
      3.4.2. Rola mediów w kształtowaniu opinii publicznej    111
      3.4.3. Rola ekspertów w kształtowaniu opinii publicznej    113
      3.4.4. Problemy ryzyka w oczach opinii publicznej    114
      3.4.5. Manipulowanie opinią publiczną    119
    3.5. Wpływ opinii publicznej na decyzje polityków    122
      3.5.1. Związki państwa z opinią publiczną    122
      3.5.2. Przyczyny nieufności do rządu    123
      3.5.3. Badania wpływu opinii publicznej na decyzje rządu    124
      3.5.4. Kto powinien być decydentem w sprawach energetyki?    127
      3.5.5. Paternalizm w energetyce    128
      3.5.6. Partycypacja społeczna w polityce energetycznej    129
      3.5.7. Badania wpływu opinii publicznej na decyzje energetyczne    132
    3.6. Społeczne aspekty zmiany kultury energetycznej    133
      3.6.1. Ogólny stosunek społeczeństwa do sektora energetycznego    133
      3.6.2. Ogólny stosunek sektora energetycznego do społeczeństwa    134
      3.6.3. Czynniki zmiany kultury energetycznej    135
      3.6.4. Metody kształtowania zachowań użytkowników energii    136
      3.6.5. Edukacja energetyczna społeczeństwa    141
      3.6.6. Metody pozyskiwania akceptacji społecznej dla nowej kultury energetycznej    146
      3.6.7. Wpływ stylu życia na kulturę energetyczną    148
      3.6.8. Efekt „odbicia się”    155
      3.6.9. Badania zachowań odbiorców energii    156
    3.7. Literatura    158
  4. Stosunek społeczeństw do nowej kultury energetycznej    166
    4.1. Wstęp    166
    4.2. Stosunek społeczeństw do wyzwań współczesnego świata    167
      4.2.1. Stosunek społeczeństw do zagrożeń cywilizacyjnych    167
      4.2.2. Stosunek społeczeństw do efektu cieplarnianego    170
      4.2.3. Percepcja szkodliwego wpływu energetyki na środowisko    172
    4.3. Znajomość energetyki przez społeczeństwa    174
    4.4. Stosunek społeczeństw do paliw kopalnych    178
      4.4.1. Stosunek społeczeństw do węgla    178
      4.4.2. Stosunek społeczeństw do ropy naftowej    180
      4.4.3. Stosunek społeczeństw do gazu ziemnego    181
    4.5. Stosunek społeczeństw do energii jądrowej    181
    4.6. Stosunek społeczeństw do energii odnawialnej    188
      4.6.1. Poparcie dla źródeł odnawialnych    189
      4.6.2. Chęć pokrywania wysokich kosztów produkcji     193
   4.6.3. Stosunek do energii wiatrowej     196
   4.6.4. Stosunek do biomasy i biopaliw     200
   4.6.5. Stosunek do innych źródeł odnawialnych     201
   4.7. Stosunek społeczeństw do nowych technik energetycznych     204
   4.8. Stosunek społeczeństw do oszczędzania energii     207
   4.9. Stosunek społeczeństw do liberalizacji rynków energii     214
   4.10. Literatura     217
  5. Protesty społeczne przeciw inwestycjom energetycznym     221
   5.1. Wstęp     221
   5.2. Syndrom NIMBY     221
   5.2.1. Definicja zjawiska     221
   5.2.2. Rozmiary i skutki zjawiska     222
   5.2.3. Rozwój badań nad konfliktami lokalizacyjnymi     224
   5.3. Przyczyny protestów społecznych     224
   5.3.1. Przyczyny polityczne     225
   5.3.2. Przyczyny socjologiczne     226
   5.3.3. Przyczyny ekonomiczne     227
   5.3.4. Przyczyny etyczne     228
   5.4. Rodzaje protestów społecznych     229
   5.5. Sposoby rozwiązywania konfliktów lokalizacyjnych     231
   5.5.1. Metody autorytarne     231
   5.5.2. Metody ekonomiczne     234
   5.5.3. Metody partycypacyjne     238
   5.5.4. Analiza porównawcza metod     242
   5.6. NIMBY a energetyka jądrowa     242
   5.7. NIMBY a energetyka wiatrowa     247
   5.8. Literatura     252
  Zakończenie     254
  Wykaz rycin     258
  Wykaz tabel     259
RozwińZwiń