Ekologia grzebaczowatych (Hymenoptera, Apoidea, Spheciformes) odłogów w Kampinoskim Parku Narodowym

-20%

Ekologia grzebaczowatych (Hymenoptera, Apoidea, Spheciformes) odłogów w Kampinoskim Parku Narodowym

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

13,44  16,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

13,4416,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Grzebaczowate (Spheciformes) są drapieżnymi żądłówkami, charakteryzującymi się dużą zmiennością morfologiczną. Owady te są szczególnie wrażliwe na zmiany środowiska. Spośród gatunków grzebaczowatych wykazanych z terenu Polski aż 80 (ponad 35%) znajduje się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych.

Tematyka pracy koncentruje się wokół charakterystyki jakościowej i ilościowej oraz fenologicznej i ekologicznej zgrupowań grzebaczowatych w siedliskach odłogowych Kampinoskiego Parku Narodowego, a także na biologii gatunków i grup ekologicznych, z odniesieniami do oddziałujących na nie czynników biotycznych i abiotycznych. Większość gatunków grzebaczowatych jest związana z siedliskami otwartymi, powstałymi przede wszystkim w wyniku działalności człowieka i ekstensywnego użytkowania przez niego gruntów. Porzucenie tradycyjnej gospodarki rolnej powoduje zarastanie siedlisk otwartych i w efekcie ubożenie fauny grzebaczowatych.

Wyniki przedstawionych badań, potwierdzające teorię, zgodnie z którą różnorodność siedlisk wpływa pozytywnie na bogactwo gatunkowe zwierząt, mogą stanowić wskazówkę przy wyznaczaniu kierunków zarządzania parkami narodowymi. Zalesianie odłogów (siedlisk otwartych) bądź pozostawianie ich do sukcesji naturalnej albo sterowanej ogranicza zmienność siedlisk i w efekcie doprowadza do spadku różnorodności biologicznej na danym terenie.


Liczba stron168
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-850-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. WSTĘP    9
  1.1. Charakterystyka grzebaczowatych    11
  1.2. Badania dotyczące grzebaczowatych Polski (i Kampinoskiego Parku Narodowego)    13
  1.3. Zakres dotychczasowych badań ekologicznych grzebaczowatych    14
  1.4. Wybór terenu badań    15
  1.5. Cel badań    16
  2. TEREN BADAŃ    19
  2.1. Wiadomości ogólne    19
  2.2. Położenie    19
  2.3. Klimat    20
  2.4. Charakterystyka klimatyczna sezonów badań    21
  2.5. Ukształtowanie terenu i podłoże geologiczne    24
  2.6. Gleby    25
  2.7. Wody    25
  2.8. Szata roślinna i jej współczesne przemiany    26
  2.9. Fauna Kampinoskiego Parku Narodowego    27
  2.10. Charakterystyka stanowisk badań    27
  2.11. Wykaz stanowisk    28
  3. METODY    33
  3.1. Opis cech siedliskowych    33
  3.2. Pobór prób grzebaczowatych    44
  3.3. Identyfikacja gatunków oraz ich cechy biologiczne    45
  3.4. Analiza zgrupowań grzebaczowatych i analiza rzadkości gatunków    46
  3.5. Statystyczna analiza danych    49
  4. WYNIKI    55
  4.1. Ogólna charakterystyka zgrupowania grzebaczowatych na odłogach    55
  4.1.1. Gatunki nowe dla Kampinoskiego Parku Narodowego i Mazowsza    55
  4.1.2. Gatunki zagrożone i rzadkie na odłogach w Kampinoskim Parku Narodowym    55
  4.1.3. Struktura dominacji    61
  4.1.4. Analiza rzadkości gatunków    63
  4.1.5. Preferencje siedliskowe    66
  4.1.6. Preferencje gniazdowe    66
  4.1.7. Preferencje pokarmowe    66
  4.1.8. Elementy zoogeograficzne    68
  4.1.9. Fenologia    68
  4.1.9.1. Fenologia grup siedliskowych    68
  4.1.9.2. Fenologia grup gniazdowych    70
  4.1.9.3. Fenologia gatunków kleptopasożytniczych    72
  4.1.9.4. Gatunki stwierdzone na początku i na końcu badanych sezonów wegetacyjnych    72
  4.2. Charakterystyka warstwy wyjściowej sztucznej sieci neuronowej Kohonena (SOM)    73
  4.2.1. Charakterystyka warunków siedliskowych odpowiadających poszczególnym podklasterom SOM    75
  4.2.1.1. Wiek odłogów i faza sukcesji    75
  4.2.1.2. Kategorie wilgotności gleb    76
  4.2.1.3. Liczba siedlisk towarzyszących    76
  4.2.1.4. Dostępność wolnej powierzchni    78
  4.2.1.5. Liczba gatunków roślin kwiatowych    78
  4.2.2. Charakterystyka ilościowa, jakościowa i ekologiczna grzebaczowatych w próbach przypisanych do poszczególnych podklasterów SOM    78
  4.2.2.1. Liczba i liczebność gatunków    78
  4.2.2.2. Wskaźniki biocenotyczne H’, J’, D, C    78
  4.2.2.3. Gatunki rzadkie i zagrożone    80
  4.2.3. Cechy biologii grzebaczowatych    81
  4.2.3.1. Preferencje siedliskowe    81
  4.2.3.2. Preferencje gniazdowe    81
  4.2.3.3. Preferencje troficzne    85
  4.2.3.4. Gatunki kleptopasożytnicze    90
  4.2.3.5. Rozmiar ciała    91
  4.2.3.6. Liczba generacji    92
  4.3. Podklastery SOM (i odpowiadające im warunki siedliskowe) preferowane przez poszczególne gatunki grzebaczowatych    92
  5. DYSKUSJA    99
  5.1. Ogólna charakterystyka zgrupowania grzebaczowatych na odłogach    99
  5.1.1. Rodzaje grzebaczowatych    100
  5.1.2. Gatunki nowe dla Kampinoskiego Parku Narodowego, Niziny Mazowieckiej i Polski    101
  5.1.3. Gatunki rzadkie i zagrożone    102
  5.1.4. Dominacja    102
  5.1.5. Analiza rzadkości gatunków    103
  5.1.6. Grupy siedliskowe, gniazdowe i troficzne    104
  5.1.7. Elementy zoogeograficzne    105
  5.1.8. Fenologia grzebaczowatych    105
  5.2. Porównanie klasterów neuronów wyjściowych SOM    108
  5.2.1. Warunki siedliskowe odpowiadające poszczególnym podklasterom neuronów wyjściowych SOM oraz charakterystyka grzebaczowatych w tych podklasterach    109
  5.2.1.1. Wiek i faza sukcesji    109
  5.2.1.2. Liczba gatunków roślin kwiatowych    110
  5.2.1.3. Liczba siedlisk towarzyszących (heterogeniczność otoczenia)    111
  5.2.1.4. Liczba i liczebność gatunków, wskaźniki biocenotyczne H’, J’, D, C    112
  5.2.1.5. Grupy troficzne    112
  5.2.1.6. Wilgotność gleby oraz dostępność wolnej powierzchni a preferencje siedliskowe i sposób gniazdowania grzebaczowatych    113
  5.2.1.7. Preferencje siedliskowe    116
  5.2.1.8. Gatunki kleptopasożytnicze    116
  5.2.1.9. Rozmiar ciała    116
  5.2.1.10. Liczba generacji    118
  5.2.2. Podklastery SOM (i odpowiadające im warunki siedliskowe) preferowane przez poszczególne gatunki grzebaczowatych    119
  5.2.3. Odłogi i ochrona różnorodności biologicznej    125
  6. PODSUMOWANIE    129
  BIBLIOGRAFIA    133
  WYKAZ TABEL / LIST OF TABLES    153
  WYKAZ RYCIN / LIST OF FIGURES    157
  SUMMARY    163
  PODZIĘKOWANIA    165
  OD REDAKCJI    167
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia