Ekologia

-45%

Ekologia

1 opinia

Wydawca:

PWE

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,70  44,90

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,7044,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą nie tylko podstawowych pojęć związanych z ekologią i ochroną środowiska, lecz także aktualnie stosowanych uregulowań prawnych w zakresie celów, zadań i instrumentów polityki ekologicznej na poziomach międzynarodowym, unijnym i krajowym. Autorzy bardzo szczegółowo omówili m.in. ochronę atmosfery, przyrody o krajobrazu, zanieczyszczenia naturalne i antropogeniczne, gospodarkę wodną, a ponadto wskazali na konieczność realizacji działań ekologicznych oraz wdrażania zasad zrównoważonego i trwałego rozwoju, zwłaszcza w obliczu gwałtownego postępu technologicznego.


Książka jest dobrym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem środowiska i jego ochroną. Dzięki przyswojeniu i zrozumieniu zawartych w niej treści przyszli inżynierowie będą mieli możliwość samodzielnego wyciągania wniosków z obserwacji rzeczywistości przyrodniczej oraz będą zorientowani w swoich działaniach na dbałość o środowisko naturalne.


Liczba stron253
WydawcaPWE
ISBN-13978-83-208-2337-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  
  
  Wstęp
  
  
  
  Rozdział 1. Procesy zachodzące w biosferze
  1.1. Historia Ziemi
  1.2. Podstawowe pojęcia chemii środowiska i ekologii
  1.3. Wybrane procesy zachodzące w biosferze
  1.3.1. Składniki środowiska i rozmieszczenie pierwiastków
  1.3.2. Budowa i skład atmosfery
  1.3.3. Hydrosfera i jej właściwości
  1.3.4. Środowisko lądowe i właściwości gleby
  1.3.5. Cykle obiegu podstawowych pierwiastków występujących w organizmach żywych
  1.3.6. Fotosynteza i gromadzenie energii słonecznej
  Pytania kontrolne
  
  
  
  Rozdział 2. Ochrona litosfery, hydrosfery i atmosfery
  2.1. Podstawowe pojęcia i definicje
  2.2. Zagrożenia i ochrona litosfery
  2.3. Zagrożenia i ochrona hydrosfery
  2.4. Zagrożenia i ochrona atmosfery
  2.5. Współczesne propozycje świata nauki i techniki zmniejszania zagrożeń środowiska przyrodniczego
  Pytania kontrolne
  
  
  
  Rozdział 3. Ochrona przyrody i krajobrazu
  3.1. Podstawy prawne ochrony przyrody i krajobrazu
  3.2. Pojęcia przyrody i krajobrazu
  3.3. Badania ekologiczno-krajobrazowe
  3.4. Znaczenie ekologii w badaniach krajobrazowych
  3.5. Ochrona zasobów przyrody
  3.5.1. Zasoby przyrody odnawialne i nieodnawialne
  3.5.2. Ochrona gatunkowa
  3.5.3. Ochrona obszarów
  3.5.4. Zachowanie bioróżnorodności
  3.6. Edukacja ekologiczna
  Pytania kontrolne
  
  
  
  Rozdział 4. Zanieczyszczenia naturalne i antropogeniczne oraz ich oddziaływanie na środowisko
  4.1. Pojęcie zanieczyszczenia
  4.2. Źródła zanieczyszczeń
  4.3. Sposoby zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń . Unieszkodliwianie zanieczyszczeń
  4.4. Obszary ekologicznego zagrożenia
  4.5. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
  4.6. Monitoring środowiskowy
  4.7. Zdrowotne skutki zanieczyszczenia środowiska
  4.8. Trujące działanie substancji chemicznych. Hipotezy progowa i liniowa
  Pytania kontrolne
  
  
  
  Rozdział 5. Gospodarka wodna: ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
  5.1. Ekosystemy wodne Ziemi
  5.1.1. Właściwości i znaczenie wody
  5.1.2. Zasoby wody na Ziemi
  5.1.3. Wody naturalne
  5.1.4. Pojęcie i rodzaje ekosystemów wodnych
  5.2. Czynniki wpływające na ekosystemy wodne
  5.3. Bioróżnorodność wód
  5.4. Źródła zaburzeń i zanieczyszczeń ekosystemów wodnych
  5.5. Ochrona ekosystemów wodnych
  Pytania kontrolne
  
  
  
  Rozdział 6. Podstawy prawne związane z ekologią i ochroną środowiska
  6.1. Pojęcie środowiska, ekologii i zarządzania środowiskowego
  6.2. Prawna ochrona środowiska
  6.3. Źródła prawa w ochronie środowiska
  6.3.1. Źródła prawa wewnętrznego
  6.3.2. Źródła prawa międzynarodowego
  6.4. Prawna ochrona przyrody
  6.4.1. Formy ochrony obszarów przyrody
  6.4.2. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów
  6.4.3. Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków
  6.5. Prawna ochrona zwierząt
  6.5.1. Humanitarna ochrona zwierząt
  6.5.2. Użytkowa ochrona zwierząt
  6.5.3. Ochrona ryb
  6.6. Ochrona zasobów gruntowych i powierzchni Ziemi
  6.6.1. Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnictwa
  6.6.2. Gospodarka kopalinami i ich ochrona
  6.7. Ochrona zasobów wodnych
  6.7.1. Klasyfikacja wód
  6.7.2. Korzystanie z zasobów wodnych i odprowadzanie ścieków
  6.8. Zanieczyszczenia i ochrona powietrza atmosferycznego
  6.9. Rodzaje i gospodarka odpadami
  6.10. Ochrona środowiska przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem
  6.11. Ochrona środowiska przed zagrożeniami nadzwyczajnymi
  6.12. Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej
  6.13. Odpowiedzialność za naruszenie prawa ochrony środowiska
  Pytania kontrolne
  
  
  
  Rozdział 7. Polityka ekologiczna państwa
  7.1. Idea zrównoważonego rozwoju jako podstawa polityki ekologicznej państwa
  7.2. Cele i zadania polityki ekologicznej
  7.3. Narzędzia realizacji polityki ekologicznej
  7.4. Klasyfikacja instrumentów polityki ekologicznej
  Pytania kontrolne
  
  
  
  Słownik ważniejszych pojęć
  
  
  
  Bibliografia
  
  
  
  Indeks
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia