Podział postkomunistyczny

-26%

Podział postkomunistyczny

Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku

5 ocen

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

34,78  47,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

34,7847,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Komunizm wytworzył i pozostawił po sobie głęboki podział społeczny. Z całą mocą ujawnił się w wyborach 1989 roku. Podział ten przebiega na poziomie ludzkich tożsamości, przekonań i zachowań wyborczych, na poziomie partii politycznych i ich elit. Strony tego podziału różnią się nie tylko politycznym pochodzeniem czy stosunkiem do systemu komunistycznego i jego ludzi. Różnią się w najistotniejszych kwestiach dotyczących demokracji, modelu ładu społecznego, sposobu rządzenia krajem, kwestii moralnych, religijnych i stosunku do Kościoła. To właśnie stanowi tytułowy podział postkomunistyczny. Przedstawiona w książce teoria podziału postkomunistycznego integruje analizy historyczne, badania socjologiczne i politologiczne. Adresowana jest do socjologów, politologów i wszystkich zainteresowanych polityką oraz jej historycznymi i społecznymi podstawami.


Liczba stron403
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-110-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW    8
  PRZEDMOWA    9
  WSTĘP. PODZIAŁ SPOŁECZNY – LUDZIE – INSTYTUCJE    13
  Część I. Teoria i historia    29
    I. KONCEPCJA PODZIAŁÓW SPOŁECZNYCH    31
      1. Wstęp. Problemy pojęciowe i teoretyczne    31
      2. Kształtowanie się podziałów społecznych i partii politycznych w Europie Zachodniej – koncepcja Lipseta–Rokkana    35
      3. Interpretacje, kontynuacje, zastosowania    44
      4. Podsumowanie i wnioski    64
    II. TRZY WYDARZENIA HISTORYCZNE JAKO ŹRÓDŁA PODZIAŁÓW SPOŁECZNYCH    67
      1. Reformacja    67
      2. Rewolucja francuska 1789 roku jako przykład rewolucji demokratyczno-narodowej    78
      3. Rewolucja przemysłowa    88
    III. KOMUNIZM JAKO WYDARZENIE DZIELĄCE SPOŁECZEŃSTWA    96
      1. Pojęcia komunizmu i postkomunizmu    96
      2. System komunistyczny oraz strony: pro- i antykomunistyczna. Przypadek Polski    100
      3. Podziały w innych krajach regionu: powstanie 1956 roku na Węgrzech i Praska Wio-sna 1968 roku w Czechosłowacji    109
      4. Stosunek do systemu komunistycznego w polskich badaniach    114
      5. Podsumowanie i wnioski    118
  Część II. Ludzie    121
    IV. TOŻSAMOŚCI A PODZIAŁY SPOŁECZNE. TOŻSAMOŚCI POSTKOMUNISTYCZNE    123
      1.Tożsamości w koncepcji podziałów społecznych i w analizach historycznych    123
      2. Tożsamości społeczne w teorii i w badaniach    125
      3. Tożsamości społeczne w badaniach sondażowych    128
      4. Tożsamości postkomunistyczne i antykomunistyczne    131
        4.1. Problemy koncepcyjne i badawcze    131
        4.2. Tożsamości post- i antykomunistyczne na tle innych tożsamości    132
        4.3. Uwarunkowania tożsamości post- i antykomunistycznych    136
        4.4. Wpływy tożsamości post- i antykomunistycznych na postawy i zachowania wy-borcze    139
      5. Podsumowanie i wnioski    147
      6. Aneks    150
        6.1. Informacja o wykorzystanych zbiorach badawczych i zmiennych    150
        6.2. Dokumentacja dotycząca uwarunkowań tożsamości post- i antykomunistycznych    151
    V. ELEKTORATY: ZAKORZENIENIE W POSTKOMUNISTYCZNYM PODZIALE CZY CHAOS I SYTUACYJNOŚĆ?    153
      1. Wstęp. Problemy pojęciowe i teoretyczne    153
      2. Kształtowanie się stron i elektoratów    163
        2.1. Przed wielką zmianą    163
        2.2. Rok 1989 – rok pierwszy    165
        2.3. Kształtowanie się stron i elektoratów w kolejnych wyborach    170
      3. Podsumowanie i wnioski    184
      4. Aneks    191
        4.1. Informacja o wykorzystanych zbiorach badawczych i zmiennych    191
        4.2. Dokumentacja dotycząca wyborów 1989 roku    192
        4.3. Glosa metodologiczna o szczerości i pamięci w badaniach zachowań wyborczych    194
        4.4. Dokumentacja dotycząca przepływu wyborców między wyborami w latach 1993–1997 i 1997–2001    200
        4.5. Glosa o wyborach prezydenckich 1995 i 2000 roku    202
  Część III. Instytucje    205
    VI. PARTIE POLITYCZNE I ELITY PARTYJNE A PODZIAŁ POSTKOMUNISTYCZNY    207
      1. Partie polityczne i ich typy w historii    207
      2. Teoretyczne i badawcze podejścia do partii i systemów partyjnych    217
        2.1. Teoretyczne podejścia do partii i systemów partyjnych    217
        2.2. Partie polityczne jako złożone obiekty badawcze    221
        2.3. Problem kryzysu partii we współczesnych demokracjach    222
      3. Koncepcja Petera Maira powstawania partii i systemów partyjnych w krajach postko-munistycznych    224
      4. Powstawanie partii i systemów partyjnych w krajach postkomunistycznych – weryfi-kowanie koncepcji    229
      5. Specyfika powstawania partii i systemów partyjnych po komunizmie    240
        5.1. Silna obecność i wielki brak: partie komunistyczne i reszta partii    240
        5.2. Oddziaływania komunizmu jako kłopotliwy problem badawczy    247
        5.3.Niewykorzystanie istniejących koncepcji teoretycznych do analizowania oddziaływań komunizmu    249
        5.4. Próba podsumowania    252
      6. Postkomunistyczny podział w polskim systemie partyjnym    255
        6.1. Postkomunistyczny podział na różnych poziomach życia społecznego    255
        6.2. Postkomunistyczny podział na poziomie partii politycznych    256
        6.3. Metodologia i praktyka badania delegatów na partyjne zjazdy    260
        6.4. Społeczne i polityczne charakterystyki partyjnych elit    264
        6.5. Koalicje możliwe i niemożliwe    274
      7. Podsumowanie i wnioski    278
      8. Aneks    283
        8.1. Informacja o wykorzystanych zbiorach badawczych i zmiennych    283
        8.2. Dokumentacja dotycząca posłów na Sejm IV kadencji    286
        8.3. Koalicje możliwe i niemożliwe    290
    VII. BOSKIE I CESARSKIE: RELIGIJNOŚĆ I KOŚCIÓŁ A POLITYKA W III RZECZPOSPOLITEJ    291
      1. Wstęp. Teoria i badania    291
      2. Historia i przypadek Polski    294
      3. Kształtowanie się stosunków państwo–Kościół    299
      4. Religijność a postawy i zachowania polityczne    307
        4.1. Religijność a partycypacja wyborcza    308
        4.2. Religijność a głosowanie na stronę postkomunistyczną lub postsolidarnościową    313
        4.3. Religijność a konkretne zachowania wyborcze    321
        5. Podsumowanie i wnioski    336
        6. Aneks    342
          6.1. Informacja o wykorzystanych zbiorach badawczych i zmiennych    342
          6.2. Przykłady uwarunkowań religijności i jej wpływów na wybrane postawy i zacho-wania wyborcze    342
          6.3. Dokumentacja dotycząca modelu stosunków państwo–Kościół    347
          6.4. Dokumentacja dotycząca wpływów religijności na partycypację wyborczą    349
          6.5. Dokumentacja dotycząca wpływów religijności na zachowania wyborcze    350
  ZAKOŃCZENIE    357
    1. Podsumowanie i wnioski    357
    2. Problem ogólności    361
    3. Problem trwałości    362
    4. Dwuznaczna rola partii politycznych    364
    5. Próba oswojenia postkomunistycznego podziału    367
  LITERATURA PRZYWOŁANA    371
  SPIS TABEL I RYSUNKÓW    390
  TABLE OF CONTENTS    394
  INDEKS NAZWISK    397
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia