Rynkowe instrumenty finansowe

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,40  79,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 79,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 47,40 zł  


47,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kompletny wykład o instrumentach rynku finansowego, funkcjonowaniu giełdy oraz strategiach rynku kapitałowego i rynku instrumentów pochodnych. Nowe, drugie wydanie podręcznika uwzględnia zmiany, jakie zaszły na rynkach finansowych po 2005 roku, dotyczące m.in. regulacji rynku kapitałowego, papierów funduszy inwestycyjnych oraz rynku NewConnect. Autor przedstawia zagadnienia rynku finansowego w sposób przystępny, podając przykłady wyjaśniające bardziej zawiłe problemy.


Rok wydania2010
Liczba stron304
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16480-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  1. Czym jest rynek finansowy    11
    1.1. Wyróżniki rynku finansowego    11
    1.2. Obszary rynku finansowego    18
    1.3. Instrumenty rynku kasowego    23
      1.3.1. Papiery udziałowe    24
      1.3.2. Papiery dłużne    29
    Literatura zalecana    35
  
  2. Rynek papierów dłużnych    36
    2.1. Makroekonomiczne oddziaływanie stopy procentowej    36
    2.2. Cena papieru dłużnego. Kupon. Rentowność    42
    2.3. Charakterystyka papierów dłużnych    45
    2.4. Rentowność papierów dłużnych    48
    2.5. Cena i rentowność    52
    Literatura zalecana    57
  
  3. System obrotów kapitałowych    58
    3.1. Kim jest inwestor    58
    3.2. Inwestorzy instytucjonalni    61
    3.3. Inwestorzy nieprofesjonalni    68
    3.4. Powstawanie giełdy    69
    3.5. Organizacja i przebieg sesji giełdowej    80
    3.6. Izba rozrachunkowa. Depozyty    88
    3.7. Transakcje zabronione    90
    Literatura zalecana    96
  
  4. Strategie    97
    4.1. Hipotezy rynku kapitałowego    97
    4.2. Fundamentaliści    104
    4.3. Zwolennicy ekonometrycznych modeli efektywnego rynku    107
      4.3.1. Model jednowskaźnikowy (Single Index Model)    107
      4.3.2. Model arbitrażu cenowego    112
    4.4. Technicy    116
      4.4.1. Teorie Dowa i Elliotta    117
      4.4.2. Formacje i wykresy świecowe    120
      4.4.3. Analiza trendu i odchyleń (tzw. nowoczesna analiza techniczna)    126
      4.4.4. Analiza wskaźników    131
    Literatura zalecana    133
  
  5. Czemu służą instrumenty pochodne    134
    5.1. Źródłosłów i właściwości    134
    5.2. Motywy operacji terminowych    136
      5.2.1. Zarządzanie ryzykiem    136
      5.2.2. Spekulacje instrumentami pochodnymi    146
    5.3. Podstawowe rodzaje pochodnych    148
    5.4. Rodzaje ryzyka    154
      5.4.1. Ryzyko systemowe    154
      5.4.2. Ryzyko niesystemowe    162
    Literatura zalecana    167
  
  6. Forward    168
    6.1. Pojęcie i własności operacji    168
    6.2. Arbitraż    169
    6.3. Forward towarowy    170
    6.4. Forward walutowy    172
    6.5. Forward na papiery dłużne    172
    6.6. Forward na akcje i indeksy    173
    6.7. Forward Rate Agreement    176
    Literatura zalecana    180
  
  7. Swap    182
    7.1. Na czym polega swap    182
    7.2. Zabezpieczenie kontraktem swap    184
    7.3. Wycena kuponu dla swapów na stopy procentowe (Interest Rate Swap, IRS)    186
    7.4. Wycena kuponu dla swapów walutowych (Cross-Currency Rate Swap, CCRS)    189
    7.5. Uczestnicy rynku    191
    7.6. Geneza    195
    7.7. Nieklasyczne typy swapów    197
    Literatura zalecana    202
  
  8. Futures    203
    8.1. Pojęcie    203
    8.2. Podstawowe parametry    204
    8.3. Obrót kontraktami futures    211
    8.4. Rozliczenie    216
    8.5. Izba rozliczeniowa    219
    8.6. Limity i ograniczenia w obrocie    221
    8.7. Metody obrotu kontraktami futures    222
    8.8. Zabezpieczenia poprzez kontrakty futures    224
    Literatura zalecana    230
  
  9. Opcje    231
    9.1. Podstawowe wiadomości    231
      9.1.1. Czym są opcje    231
      9.1.2. Krótka i długa pozycja    232
      9.1.3. Opcje kupna i opcje sprzedaży    233
      9.1.4. Cena wykonania    234
      9.1.5. Pozostałe parametry opcji    237
      9.1.6. Opcje europejskie i amerykańskie    239
      9.1.7. Opcje in the money, at the money, out of the money    240
      9.1.8. Wartość wewnętrzna i wartość czasowa    241
      9.1.9. Opcje pokryte i niepokryte    243
    9.2. Obrót opcjami    244
      9.2.1. Opcje pozagiełdowe    244
      9.2.2. Opcje rzeczywiste i nierzeczywiste    246
      9.2.3. Opcje giełdowe    247
      9.2.4. Limity pozycji    250
      9.2.5. Kontrakty opcyjne    251
      9.2.6. Rynek pierwotny opcji giełdowych    252
      9.2.7. Rynek wtórny    252
    9.3. Wycena opcji    254
      9.3.1. Własności ceny opcji    254
      9.3.2. Stopa procentowa bez ryzyka    257
      9.3.3. Zasada parytetu opcji kupna i sprzedaży    260
      9.3.4. Model dwumianowy    260
      9.3.5. Model Blacka–Scholesa    267
      9.3.6. Problem parametrów rozkładu losowego    269
      9.3.7. Opcje na instrumenty o ciągłym premiowaniu    271
      9.3.8. Opcje na stopę procentową    271
      9.3.9. Opcje walutowe    272
      9.3.10. Opcje na futures    273
      9.3.11. Premie opcyjne na instrumenty o nieciągłym premiowaniu    273
      9.3.12. Swaptions    274
    9.4. Strategie opcyjne    275
      9.4.1. Współczynniki delta, vega, theta    275
      9.4.2. Zabezpieczenia portfela przy użyciu opcji    278
      9.4.3. Operowanie kombinacjami opcji    280
    9.5. Opcje egzotyczne    291
    Literatura zalecana    300
  
  Indeks    301
RozwińZwiń