Wprowadzenie do ekonometrii

3 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

34,30  49,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

34,3049,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Poprzednie wydania tej książki, zatytułowane Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, cieszyły się dużą popularnością wśród czytelników.


W obecnej, unowocześnionej edycji podstawowe zagadnienia ekonometryczne zostały przedstawione w sposób wyczerpujący i przejrzysty. Zestawiono informacje teoretyczne i odpowiednio dobrane przykłady analizowane krok po kroku, co ułatwia zrozumienie oraz przyswojenie wiedzy z tej dziedziny. Dodatkowym atutem książki jest duża liczba zadań do samodzielnego rozwiązywania wraz z odpowiedziami.


Publikacja jest dostosowana do standardów kształcenia na kierunkach ekonomicznych. Stanowi podręcznik podstawowy do przedmiotu ekonometria, a także literaturę uzupełniającą do statystyki i ekonomii matematycznej. Przeznaczona jest nie tylko dla studentów, ale i pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych metodami i narzędziami ekonometrycznymi.


Podręcznik został opracowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod kierunkiem prof. Karola Kukuły, kierownika Zakładu Statystyki Ekonomicznej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.


Rok wydania2009
Liczba stron488
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15671-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne    9
  
  1. Ekonometria jako dyscyplina naukowa i jej miejsce w gospodarce rynkowej    13
    1.1. Czym jest ekonometria    13
    1.2. Pojęcie modelu ekonometrycznego oraz terminologia związana z modelowaniem    14
    1.3. Rola czynnika losowego    16
    1.4. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych    17
    1.5. Etapy budowania modelu    20
    1.6. Trochę historii    22
    1.7. Ekonometria dziś i jutro    24
  
  2. Modele jednorównaniowe liniowe    26
    2.1. Definicja modelu regresji liniowej    26
    2.2. Wybór zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego    27
      2.2.1. Metoda pojemności informacyjnej Hellwiga    29
      2.2.2. Metoda analizy grafów    33
    2.3. Estymacja modelu    36
      2.3.1. Klasyczny model regresji liniowej —założenia    36
      2.3.2. Klasyczna metoda najmniejszych kwadratów    37
    2.4. Weryfikacja modelu    52
      2.4.1. Ocena dobroci dopasowania modelu do danych empirycznych    52
      2.4.2. Testowanie parametrów strukturalnych modelu    53
      2.4.3. Badanie założeń o składnikach losowych    61
    2.5. Merytoryczna interpretacja parametrów strukturalnych oszacowanych modeli    77
    2.6. Uogólniony model regresji liniowej (UMRL)    78
      2.6.1. Definicja —założenia    79
      2.6.2. Estymacja— uogólniona MNK    79
    Zadania    89
  
  3. Modele nieliniowe    113
    3.1. Charakterystyka wybranych modeli nieliniowych    113
    3.2. Estymacja MNK modeli transformowalnych do postaci liniowej    121
      3.2.1. Modele liniowe wzgl˛edem parametrów    122
      3.2.2. Modele nieliniowe wzgl˛edem zmiennych i parametrów    129
    3.3. Modele ściśle nieliniowe    139
      3.3.1. Nieliniowa MNK—algorytm Gaussa–Newtona    140
      3.3.2. Wybrane przykłady    145
    Zadania    156
  
  4. Predykcja na podstawie modeli jednorównaniowych    169
    4.1. Uwagi wstępne    169
    4.2. Klasyczna predykcja na podstawie modeli przyczynowo-opisowych    170
    4.3. Modele tendencji rozwojowej jako narz˛edzie predykcji    177
    4.4. Wybrane modele adaptacyjne w procesie predykcji    186
      4.4.1. Metoda wyrównywania wykładniczego    186
      4.4.2. Metoda wag harmonicznych    190
    4.5. Predykcja na podstawie modeli trendów z wahaniami periodycznymi    194
      4.5.1. Predykcja metoda˛wskaz´ników sezonowos´ci    195
      4.5.2. Predykcja na podstawie modeli trendów jednoimiennych okresów    199
    Zadania    202
  
  5. Analiza procesu produkcyjnego    218
    5.1. Uwagi wstępne    218
    5.2. Funkcja produkcji    218
      5.2.1. Modele produkcji    218
      5.2.2. Analiza własności funkcji produkcji    220
      5.2.3. Funkcja produkcji typu Cobba–Douglasa    224
      5.2.4. Funkcja produkcji typu CES    237
      5.2.5. Funkcja translog    245
      5.2.6. Badanie efektów postępu techniczno-organizacyjnego    250
    5.3. Funkcje wydajności pracy    253
    5.4. Ekonometryczne modele kosztów    260
    Zadania    270
  
  6. Elementy ekonometrycznej analizy rynku    290
    6.1. Wybrane modele rozkładu dochodów    290
    6.2. Ekonometryczna analiza popytu konsumpcyjnego    314
      6.2.1. Makroekonomiczne funkcje popytu    316
      6.2.2. Mikroekonomiczne funkcje popytu    326
    6.3. Analiza struktur wydatków i ich zró˙znicowania    346
    Zadania    352
  
  7. Liniowe modele wielorównaniowe    375
    7.1. Przykłady ekonomiczne    375
      7.1.1. Teoria konsumenta —systemy wydatków    375
      7.1.2. Teoria firmy—równania popytu na czynniki produkcji    377
      7.1.3. Modele rynku w stanie równowagi    379
      7.1.4. Modele gospodarki    381
    7.2. Postacie i klasy modeli    383
      7.2.1. Postać strukturalna i zredukowana    383
      7.2.2. Macierz równoczesnych kowariancji    388
      7.2.3. Modele proste, rekurencyjne i współzależne    390
    7.3. Wprowadzenie do estymacji    392
      7.3.1. Stosowalność zwykłej MNK    392
      7.3.2. Identyfikowalność modelu współzależnego    396
      7.3.3. Pośrednia MNK    399
      7.3.4. Dwustopniowa (podwójna) MNK    400
    7.4. Wykorzystanie modeli wielorównaniowych    405
      7.4.1. Prognozowanie    405
      7.4.2. Postać końcowa i analiza mnożnikowa    408
    Zadania    413
  
  Odpowiedzi do zadań    418
  Test    468
  Literatura    478
  Indeks    483
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia