Polska. Raport o konkurencyjności 2017. Umiędzynarodowienie Polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna

-32%

Polska. Raport o konkurencyjności 2017. Umiędzynarodowienie Polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

23,80  35,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 35,00 zł (-32%)

Najniższa cena z 30 dni: 23,80 zł  


23,80

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Konkurencyjność gospodarek, będąca przedmiotem badań, których wyniki przedstawiono w niniejszej monografii, jest koncepcją odnoszącą się do utrzymania trwałego wzrostu gospodarczego, poprawy poziomu życia społeczeństwa, wzmocnienia pozycji kraju na rynkach zagranicznych i wzrostu atrakcyjności dla zagranicznych czynników produkcji.


W monografii wyznaczono pozycję konkurencyjną Polski w porównaniu do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a w szczególności tych z Europy Środkowo-Wschodniej. Analiza ukierunkowana jest na poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania: Jak zmieniła się pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki w okresie 2010-2016? Jakie czynniki zadecydowały o tych zmianach? Czy i w jakim stopniu Polska wykorzystuje współpracę międzynarodową, a zwłaszcza umiędzynarodowienie narodowego systemu innowacji do budowania swojej pozycji konkurencyjnej? Jakie rekomendacje dla polityki gospodarczej wynikają z analizy zmian konkurencyjności Polski w ostatnim pięcioleciu?


Przeprowadzone analizy wykazały, iż w miarę wzrostu poziomu rozwoju słabnie znaczenie konkurencji cenowej, a zwiększa się rola innych czynników kształtujących przewagi konkurencyjne, takich jak innowacje i jakość. Lepszemu wykorzystaniu tych czynników sprzyja otwarcie systemu gospodarczego na współpracę z innymi krajami. Procesy inter­nacjonalizacji mają zasadnicze znaczenie dla kształtowania polityki wzmacniania konku­rencyjności. Ważnym jej kierunkiem jest ułatwienie krajowym podmiotom dostępu do sieci międzynarodowych powiązań naukowych i biznesowych, zarówno w ramach ugrupowań integracyjnych, jak i w ramach sieci korporacji transnarodowych.


Rok wydania2017
Liczba stron279
KategoriaInne
WydawcaSzkoła Główna Handlowa
ISBN-13978-83-8030-160-3
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa - Marzenna Anna Weresa
  
  
  
  
  CZĘŚĆ I. KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI W LATACH 2010-2016
  
  
  
  
  Rozdział 1. Porównawcza ocena tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce w latach 2010-2016: Polska na tle UE - Ryszard Rapacki, Mariusz Próchniak
  
  
  
  
  Rozdział 2. Zbieżność poziomów dochodu między Europą Środkowo-Wschodnią a Europą Zachodnią - Mariusz Próchniak
  
  
  
  
  Rozdział 3. Zróżnicowanie dochodów i skala ubóstwa w Polsce. Wpływ transferów z zagranicy na nierówności dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2008-2015 - Patrycja Graca-Gelert
  
  
  
  
  Rozdział 4. Przewagi konkurencyjne Polski w handlu zagranicznym oraz bilans płatniczy w latach 2010-2016 - Mariusz-Jan Radło
  
  
  
  
  Rozdział 5. Wpływ inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność polskiej gospodarki - Tomasz M. Napiórkowski
  
  
  
  
  CZĘŚĆ II. GŁÓWNE CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEJ GOSPODARKI W LATACH 2010-2016
  
  
  
  
  Rozdział 6. Kierunki polityki gospodarczej i najważniejsze wyzwania w latach 2010-2016 - Adam Czerniak, Ryszard Rapacki
  
  
  
  
  Rozdział 7. Ewolucja systemu finansowego w Polsce w latach 2010-2016 w kontekście jego umiędzynarodowienia - Katarzyna Sum
  
  
  
  
  Rozdział 8. Inwestycje i oszczędności krajowe: Polska na tle innych państw UE - Piotr Maszczyk
  
  
  
  
  Rozdział 9. Zmiany zasobów ludzkich w Polsce z uwzględnieniem tendencji migracyjnych w latach 2010-2016 - Adam Karbowski
  
  
  
  
  Rozdział 10. Nauka, technika i innowacje jako czynniki konkurencyjności polskiej gospodarki - Marta Mackiewicz
  
  
  
  
  Rozdział 11. Zmiany łącznej produktywności czynników wytwórczych - Mariusz Próchniak
  
  
  
  
  CZĘŚĆ III. WSPÓŁPRACA POLSKI Z ZAGRANICĄ A INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ
  
  
  
  
  Rozdział 12. Umiędzynarodowienie narodowego systemu innowacji w Polsce - Marzenna Anna Weresa
  
  
  
  
  
  
  Rozdział 13. Finansowanie działalności innowacyjnej w polskich przedsiębiorstwach z budżetu Horyzont 2020 na tle krajów Unii Europejskiej - Małgorzata Stefania Lewandowska
  
  
  
  
  Rozdział 14. Innowacyjność, kooperacja a internacjonalizacja. Wyniki badań dla polskich przedsiębiorstw przemysłowych - Tomasz Gołębiowski, Małgorzata Stefania Lewandowska
  
  
  
  
  
  
  Rozdział 15. Internacjonalizacja polskich klastrów - Arkadiusz Michał Kowalski
  
  
  
  
  PODSUMOWANIE
  
  Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki a zmiany pozycji konkurencyjnej w latach 2010-2016 - Marzenna Anna Weresa
RozwińZwiń