Historia powszechna. Wiek XVI-XVII

Historia powszechna. Wiek XVI-XVII

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 34,50 zł  


34,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Omawiając dzieje dwóch wieków – XVI i XVII – podręcznik opisuje kierunki rozwoju gospodarczo-społecznego Europy, warunki bytowe i codzienne życie ludności, wielkie odkrycia geograficzne, kraje prastarych cywilizacji (Chiny, Japonia, Indie, państwo Wielkiego Mongoła), podbój Ameryki przez Europejczyków, rozwój humanizmu i renesansu, walkę o hegemonię w Europie Zachodniej, reformację w Niemczech oraz rozłam w zachodnim chrześcijaństwie; Europę Wschodnią i kraje skandynawskie w XVI wieku oraz początek walki o "Dominium Maris Baltici", ekspansję turecką, rewolucję w Niderlandach oraz konflikt hiszpańsko-angielski; Wielką Smutę i obcą interwencję w Rosji na początku XVII wieku, wojnę trzydziestoletnią – konflikt zbrojny na pograniczu dwóch epok, wzrost znaczenia Francji i zmierzch Hiszpanii, rewolucję angielską, Europę Środkowo-Wschodnią w drugiej połowie XVII wieku, Europę Zachodnią w okresie przewagi francuskiej, a także sztukę, literaturę i myśl epoki baroku.


Książka została zaopatrzona mapami, interesującymi ilustracjami, bibliografią oraz indeksami – osób, geograficznym i etnicznym.


Nowe wydanie zostało uzupełnione o materiały pomocnicze dla studentów. Posiada:


zaktualizowaną bibliografię,
tablice synchroniczne,
zestaw zagadnień egzaminacyjnych.


Rok wydania2007
Liczba stron694
KategoriaHistoria powszechna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14603-0
Numer wydania12
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     5
  Przedmowa do czwartego wydania     7
  Przedmowa do ósmego wydania     8
  
  Rozdział I. Kierunki rozwoju gospodarczo-społecznego Europy w wieku XVI i XVII     9
  Dziedzictwo XIV-XV w.     9
  Stosunki demograficzne     10
  Rozwój techniki produkcji     11
  Gospodarka rolna i problemy granicy Łaby     13
  System nakładczy     15
  Manufaktury     16
  Handel i kredyt     17
  Akumulacja pierwotna i rynek pracy najemnej     19
  Rewolucja cen     20
  Rola szlachty europejskiej ekonomicznych XVI-XVII w.     21
  Charakterystyka ogólna     22
  
  Rozdział II. Warunki bytowe i życie codzienne     24
  Domy i mieszkania     24
  Ubiory     28
  Wyżywienie     31
  Klęski żywiołowe, choroby, epidemie     39
  Wiara i Kościół     46
  Przemożny wpływ strachu     50
  Rodzina, małżeństwo, miłość     53
  Homo ludens     58
  
  Rozdział III. Wielkie odkrycia geograficzne     64
  Poglądy na przyczyny odkryć geograficznych i wczesnej ekspansji kolonialnej     64
  Wiedza geograficzna w średniowiecznej Europie     66
  Pierwotne ludy Ameryki i hipotezy na temat ich pojawienia się na półkuli zachodniej     68
  Aztekowie (Mexicas)     69
  Majowie     73
  Inkowie     74
  Ogólna charakterystyka sytuacji plemion Indian amerykańskich w przededniu odkrycia Ameryki     76
  Krzysztof Kolumb i jego plany podróży do Indii     76
  Odkrycie Ameryki i dalsze podróże Kolumba     77
  Dalsze odkrycia w Ameryce. Amerigo Vespucci     79
  Odkrycia Portugalczyków. Vasco da Gama i podróż morska do Indii     79
  Magellan i pierwsza podróż dookoła świata     80
  Znaczenie odkryć geograficznych     81
  
  Rozdział IV. Kraje prastarych cywilizacji     82
  Ogólna charakterystyka rozwoju cywilizacji w Azji na przełomie XVI i XVII w.     82
  Dzieje polityczne Chin w XVI-XVII w. Podbój mandżurski (1644)     83
  Stosunki społeczne, gospodarcze i kulturalne w Chinach XVI-XVII w.     87
  Anarchia feudalna w Japonii. Zjednoczenie kraju przez Hidejosi (1587)     92
  Rządy siogunów Tokugawa i polityka izolacji Japonii (sakoku). Kultura japońska XVI-XVII w.     92
  Podbój Indii przez Babera (1525-1527) i państwo Wielkiego Mogoła w XVI-XVII w.     96
  Stosunki społeczne, gospodarcze i kulturalne w Indiach. Penetracja europejska     98
  Kraje Azji Południowo-Wschodniej. Kolonializm europejski w Azji     100
  
  Rozdział V. Afryka. Podbój Ameryki przez Europejczyków     103
  Europa a Afryka Środkowa i Południowa. Państwa Czarnego Lądu u progu XVI w.     103
  Mali, Songhaj, Etiopia i Kongo w XVI-XVII w.     104
  Podbój Środkowej i Południowej Ameryki przez Hiszpanów     107
  Powstanie imperium hiszpańskiego w Ameryce     110
  Problemy rasowe i społeczne w posiadłościach hiszpańskich w Ameryce. Encomienda     111
  Kolonizacja portugalska. Brazylia     113
  Kolonizacja europejska Ameryki Północnej     114
  Specyfika i historyczne znaczenie podboju Ameryki przez Europejczyków     116
  
  Rozdział VI. Humanizm i renesans     118
  Renesans czy renesanse? Problem renesansu w historiografii     118
  Ogólne tło rozwoju kultury włoskiej w XV-XVI w.     121
  Pojęcie humanizmu. Humanizm włoski i europejski     123
  Nawrót do starożytności     125
  Humanistyczna filozofia człowieka     126
  Humanizm a Kościół     134
  Humanizm a pedagogika     136
  Sztuka i architektura odrodzenia we Włoszech     137
  Renesansowa literatura piękna we Włoszech     143
  Europejska sztuka i literatura epoki odrodzenia     145
  Nauki przyrodnicze     147
  Zmierzch renesansu     149
  
  Rozdział VII. Walka o hegemonię w Europie Zachodniej w pierwszej połowie XVI wieku     151
  Sytuacja międzynarodowa w Europie Zachodniej na przełomie XV i XVI w.     151
  Sytuacja wewnętrzna we Francji     152
  Kastylia i Aragonia     156
  Habsburgowie i ich kraje dziedziczne     158
  Sytuacja polityczna na Półwyspie Apenińskim u progu wojen włoskich. Wenecja, Państwo Kościelne, Neapol, Florencja     159
  Wyprawa Karola VIII za Alpy i początek wojen włoskich     162
  Rywalizacja francusko-hiszpańska we Włoszech. Podbój Mediolanu przez Francuzów i Neapolu przez Hiszpanów     163
  Zmienne konfiguracje polityczne. Liga w Cambrai (1508) i Liga Święta (1511)     164
  Franciszek I i Karol V. Dalszy ciąg wojen włoskich i pokój w Cambrai     165
  Wojny francusko-habsburskie w latach czterdziestych-sześćdziesiątych XVI w.     167
  Przeobrażenia w sztuce wojennej     168
  Zakończenie wojen o hegemonię w Europie Zachodniej. Traktat w Cateu-Cambrésis – przewaga hiszpańska czy równowaga europejska     170
  
  Rozdział VIII. Reformacja w Niemczech     171
  Ogólne problemy genezy reformacji     171
  Niemcy na przełomie XV i XVI w.     174
  Wystąpienie Lutra i jego doktryna     179
  Potępienie przez papieża i cesarza. Bulla Exsurge Domine (1520) i edykt wormacki (1521)     182
  Początki walk społeczno-religijnych w Niemczech. Tomasz Münzer i jego ideologia     183
  Wojna chłopska w latach 1524-1526     185
  Ostateczny rozłam religijny w Niemczech. Niebezpieczeństwo tureckie i pokój religijny w Norymberdze (1532)     188
  Walki polityczno-religijne w Niemczech i porażka cesarza Karola V     189
  Pokój religijny augsburski (1555). Znaczenie reformacji w rozwoju kultury niemieckiej w XVI w.     191
  
  Rozdział IX. Rozwój reformacji i ostateczny rozłam w zachodnim chrześcijaństwie     194
  Stosunki polityczne i społeczno-gospodarcze w Szwajcarii u progu XVI w.     194
  Zwingli i początek reformacji w Szwajcarii     195
  Kalwin i gmina genewska. Doktryna kalwińska     197
  Dwór królewski we Francji w walce z reformacją kalwińską     201
  Rzeź w Wassy i wybuch wojny domowej we Francji (1562). Pierwszy okres wojny (1562-1574)     203
  Wojna trzech Henryków i triumf Henryka de Bourbon     205
  Anglia u progu nowej epoki     206
  Konflikt Henryka VIII z Rzymem. Akt supremacji (1534) i terror królewski     209
  Zamieszanie w życiu wewnętrznym Anglii po śmierci Henryka VIII. Reakcja katolicka     210
  Kontrofensywa Kościoła Katolickiego przeciw reformacji. Sobór trydencki (1545-1563)     211
  
  Rozdział X. Europa Wschodnia i kraje skandynawskie w XVI wieku. Początek walki o Dominium Maris Baltici     213
  Ogólna charakterystyka regionu geograficznego     213
  Stosunki gospodarczo-społeczne w Wielkim Księstwie Moskiewskim w XVI w.     214
  Stosunki polityczne w państwie moskiewskim w pierwszej połowie XVI w.     220
  Objęcie rządów przez Iwana IV Wasiljewicza. Tendencje reformistyczne w „publicystyce” moskiewskiej. Kultura moskiewska     220
  Reformy Iwana Groźnego. Sojusz samodzierżawie z dworiaństwem     224
  Opricznina     227
  Wojny moskiewsko-litewskie w pierwszej połowie XVI.     230
  Ekspansja Moskwy na wschód. Podbój Kazania, Astrachania i zachodniej Syberii     231
  Polska i Litwa za ostatnich Jagiellonów     233
  Kraje skandynawskie w pierwszej połowie XVI w. Zerwanie unii kalmarskiej (1523) i reformacja     236
  Pierwsza wojna północna (1558-1570) i kongres szczeciński (1570)     239
  Wojna polsko-moskiewska za Batorego. Bilans pierwszego etapu zmagań o Dominium Maris Baltici     242
  
  Rozdział XI. W kręgu ekspansji tureckiej     244
  Podboje tureckie na Bliskim Wschodzie w początkach XVI w.     244
  Sulejman Wspaniały i ekspansja osmańska w Afryce Północnej     247
  Bitwa pod Mohaczem (1526) i koniec niezawisłości Węgier     249
  Turcja po Sulejmanie. Lepanto     252
  Ustrój państwowy i gospodarczy Turcji w XVI w.     253
  Stosunki społeczne i reformacja na Węgrzech     258
  Mołdawia, Wołoszczyzna i kraje bałkańskie pod panowaniem tureckim     260
  
  Rozdział XII. Rewolucja w Niderlandach a konflikt hiszpańsko-angielski     263
  Niderlandy w XVI w. Reformacja kalwińska     263
  Rewolucja w Niderlandach i rządy terroru ks. Alby     265
  Wojna w Niderlandach w latach 1574-1579. Unie w Arcas i Utrechcie (1579). Niepodległość północnych Niderlandów (1581)     270
  Międzynarodowe aspekty rewolucji niderlandzkiej i rywalizacja angielsko-hiszpańska     273
  Sprawa Marii Stuart     276
  Wyprawa niezwyciężonej Armady na Anglię (1588) i klęska Hiszpanów     278
  Rozwój gospodarczy Anglii w drugiej połowie XVI w.     282
  Ekspansja angielska. Kompanie kupieckie     286
  Elżbieta I i jej epoka w Anglii     287
  Początek zmierzchu potęgi hiszpańskiej. Jego przyczyny     290
  
  Rozdział XIII. Europa na przełomie stuleci     296
  Rozwój kontrreformacji. Działalność misyjna Kościoła Katolickiego     296
  Kościół w walce z renesansową filozofią przyrody. Giordano Bruno     301
  Renesans polityczny Francji. Traktat w Vervins i edykt nantejski (1598)     302
  Monarchia absolutna Henryka IV. Polityka zagraniczna króla     304
  Niemcy w drugiej połowie XVI w.     310
  Czechy w XVI w. i na początku XVII w. Rola reformacji w walce przeciw Habsburgom o niezależność kraju     313
  Problem turecki na przełomie XVI i XVII w.     315
  Wzrost napięcia politycznego w Niemczech. Unia protestancka (1608) i liga katolicka (1609)     317
  Niderlandy Północne w końcu XVI i na początku XVII w.     318
  Kultura hiszpańska schyłku XVI i początku XVII w.     320
  Cofnięcie się Anglii na arenie międzynarodowej za Jakuba I (1603-1625)     321
  
  Rozdział XIV. W walce o państwo carów. „Wielka Smuta” i obca interwencja w Rosji na początku XVII w.     323
  Wielki kryzys w Rosji u progu XVII stulecia     323
  Zygmunt III Waza na tronie polskim i początek wojen polsko-szwedzkich     327
  Pierwsze powstanie kozackie i problem prawosławia w Rzeczypospolitej     329
  Geneza interwencji polskiej i szwedzkiej w Rosji na początku XVII w.     331
  Początek „Wielkiej Smuty” w Rosji. Dymitr Samozwaniec I     333
  Powstanie Bołotnikowa     339
  Rokosz Zebrzydowskiego w Polsce. Oficjalna interwencja polska w Rosji. Dymitr Samozwaniec II     342
  Układ smoleński (1610) i bitwa pod Kłuszynem (1610). Szczytowy okres upadku Rosji     345
  Ogólnonarodowe powstanie w Rosji. Pierwsze i drugie opołczenie     347
  Michał Romanow carem. Likwidacja obcej interwencji. Traktaty stołbowski (1617) i deuliński (1619)     348
  
  Rozdział XV. Wojna trzydziestoletnia – konflikt zbrojny na pograniczu dwóch epok     351
  Niektóre aspekty genezy wojny trzydziestoletniej w oświetleniu nowszej historiografii     351
  Sytuacja polityczna w Rzeszy Niemieckiej i we Francji w przededniu wybuchu wojny     354
  Defenstracja praska (1618) i wojna w Czechach. Jej aspekty międzynarodowe     357
  Bitwa pod Białą Górą (1620) i jej znaczenie w dziejach Czech     360
  Wojna o Palatynat i wojna duńska (1622-1629)     361
  Wallenstein i Gustaw Adolf. Potęga militarna Szwecji     364
  Wojna polsko-szwedzka (1625-1629)     367
  Szwedzki okres wojny trzydziestoletniej (1630-1635). Śmierć Gustawa Adolfa i Wallensteina     368
  Rola Polski i Rosji w szwedzkim okresie wojny trzydziestoletniej     373
  Francuski okres wojny (1635-1648)     375
  Traktat westfalski (1648) i jego znaczenie w historii Europy i Niemiec     377
  
  Rozdział XVI. Wzrost znaczenia Francji i zmierzch Hiszpanii     382
  Francja po śmierci Henryka IV. Richelieu u władzy     382
  Walka Richelieu z opozycją arystokratyczną i hugonocką     384
  Państwo absolutne Richelieu     386
  Przewaga Francji nad Habsburgami. Wojna francusko-hiszpańska i traktat pirenejski (1659)     389
  Powstanie ludowe we Francji i fronda. Koniec opozycji antyabsolutystycznej     390
  Kryzys gospodarczo-społeczny Hiszpanii w pierwszej połowie XVII w.     395
  Kryzys polityczny i katastrofa w 1640 r. Upadek Hiszpanii     400
  
  Rozdział XVII. Rewolucja angielska     405
  Geneza rewolucji angielskiej     405
  Gospodarka Anglii w pierwszej połowie XVII w.     406
  Stosunki społeczne. Rola gentry     413
  Purytanizm i jego dwa kierunki – prezbiterianizm i indepentyzm     418
  Pierwsi Stuartowie w walce z parlamentaryzmem. „Jedenastoletnia tyrania” Karola I (1629-1640)     420
  Bunt w Szkocji i początek rewolucji w Anglii (1640)     426
  Oliver Cromwell i „długi parlament”     428
  Próby złamania opozycji przez Karola I. Wybuch wojny domowej (1642)     429
  Cromwellowska Armia Nowego Wzoru i klęska rojalistów     431
  Wzrost nastrojów antyrewolucyjnych i powstanie rojalistów     435
  Parlament kadłubowy i egzekucja Karola I. Anglia republiką (1649)     437
  Walka z ruchami radykalnymi i konspiracją rojalistyczną. Wojny z Irlandią, Szkocją i Holandią     439
  Cromwell lordem-protektorem Anglii (1653-1658). Koniec protektoratu i restauracja Stuartów (1660)     443
  
  Rozdział XVIII. Na przełomie dziejów Europy Środkowo-Wschodniej (druga połowa XVII w.)     449
  Ogólna charakterystyka sytuacji politycznej w Europie Wschodniej w połowie XVII w.     449
  Problemy społeczne i gospodarcze Rosji w połowie stulecia     450
  Konflikty społeczne w państwie moskiewskim. Powstania miejskie i wojna kozacka pod wodzą Razina (1670-1671)     455
  Reformy administracyjne, kościelne i wojskowe. „Sobrnoje ułożenije” (1649)     455
  Załamanie się pozycji Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej w drugiej połowie XVII w. Jego przyczyny     460
  Stosunki społeczne, gospodarcze i polityczne w Szwecji     463
  Rozkład wewnętrzny Turcji w drugiej połowie XVII w. Próby przeciwdziałania mu – reformy Köprülüch i aktywizacja Turcji w polityce międzynarodowej     467
  Rola chanatu krymskiego w Europie Wschodniej w połowie XVII w.     469
  Wzrost znaczenia Brandenburgii. Wielki elektor Fryderyk Wilhelm     470
  Rywalizacja polsko-rosyjska. Powstanie Chmielnickiego na Ukrainie i interwencja rosyjska w wojnie polsko-kozackiej (1654)     472
  Najazd szwedzki na Polskę i druga wojna północna (1655-1660). Traktaty w Oliwie, Kopenhadze (1660) i Kardis (1661)     477
  Wojna polsko-rosyjska i traktat andruszowski (1667)     482
  Wojny polsko-tureckie. Polityka bałtycka Sobieskiego i jej perspektywy na tle polityki europejskiej     483
  Rozwój dziedzicznych krajów habsburskich     486
  Turcja w wojnie z Austrią i jej sprzymierzeńcami. Bitwa wiedeńska (1683) i traktat karłowicki (1699). Bilans XVII w. w historii Europy Środkowo-Wschodniej     488
  
  Rozdział XIX. Europa Zachodnia w okresie przewagi francuskiej     492
  Francja w drugiej połowie XVII w. Colbert, Louvois, Vauban     492
  Ogólne zagadnienia absolutyzmu     498
  Ludwik XIV i centralizm absolutystyczny. Bilans rządów królewskich w dziedzinie społecznej i religijnej     500
  Wojna dewolucyjna (1667-1668) i traktat akwizgrański (1668)     505
  Holandia w wojnie z Francją. Pierwsza koalicja europejska przeciw Ludwikowi XIV. Traktaty w Nimwegen (1678-1679). Fontainebleau (1679) i St. Germain-en-Laye     506
  Reuniony. Rozejm w Ratyzbonie (1684) i szczyt potęgi francuskiej. Liga augsburska (1686) i „coalitions raisonnees”     513
  Anglia po restauracji Stuartów. Rządy Karola II (1660-1685)     515
  Jakub II i The Glorious Revolution (1688). Koniec panowania Stuartów     519
  Wojna drugiej koalicji europejskiej z Francją (1688-1697) I traktat w Ryswick (1697)     522
  Ocena Ludwika XIV w historiografii     524
  
  Rozdział XX. Sztuka, literatura i myśl epoki baroku     525
  Pojęcie baroku i manieryzmu. Główne kierunki baroku jako odzwierciedlenie najważniejszych problemów epoki     525
  Problem baroku słowiańskiego     530
  Ofensywa kontrreformacji w sztuce baroku     531
  Sztuka baroku a absolutyzm. Sztuka dworska     535
  Barok mieszczańsko-protestancki     538
  Główne tendencje w literaturze pięknej. Reakcja religijna na renesans. Konflikt jednostki państwem     541
  Teatr i muzyka     546
  Problematyka państwa i społeczeństwa w piśmiennictwie politycznym XVII w. Początki prasy     547
  Empiryzm galileuszowski i racjonalizm kartezjański – początki nowej epoki w filozofii     551
  Jansenizm. Filozofia i nauka XVII w.     555
  Oświata, pedagogika, wychowanie     558
  
  Bibliografia     561
  Bibliografia uzupełniająca (Anna Kalinowska)     604
  Tablica synchroniczna (Anna Kalinowska)     614
  Zestawienie słównych wątków wykładu historii powszechniej wieku XVI-XVII (problemy egzaminacyjne) (Anna Kalinowska)     644
  Indeks osób     648
  Indeks nazw geograficznych i etnicznych     675
  Spis map tekstowych     689
  Spis map załącznikowych     689
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia