Historia powszechna. Wiek XVI-XVII

Historia powszechna. Wiek XVI-XVII

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

34,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Omawiając dzieje dwóch wieków – XVI i XVII – podręcznik opisuje kierunki rozwoju gospodarczo-społecznego Europy, warunki bytowe i codzienne życie ludności, wielkie odkrycia geograficzne, kraje prastarych cywilizacji (Chiny, Japonia, Indie, państwo Wielkiego Mongoła), podbój Ameryki przez Europejczyków, rozwój humanizmu i renesansu, walkę o hegemonię w Europie Zachodniej, reformację w Niemczech oraz rozłam w zachodnim chrześcijaństwie; Europę Wschodnią i kraje skandynawskie w XVI wieku oraz początek walki o "Dominium Maris Baltici", ekspansję turecką, rewolucję w Niderlandach oraz konflikt hiszpańsko-angielski; Wielką Smutę i obcą interwencję w Rosji na początku XVII wieku, wojnę trzydziestoletnią – konflikt zbrojny na pograniczu dwóch epok, wzrost znaczenia Francji i zmierzch Hiszpanii, rewolucję angielską, Europę Środkowo-Wschodnią w drugiej połowie XVII wieku, Europę Zachodnią w okresie przewagi francuskiej, a także sztukę, literaturę i myśl epoki baroku.


Książka została zaopatrzona mapami, interesującymi ilustracjami, bibliografią oraz indeksami – osób, geograficznym i etnicznym.


Nowe wydanie zostało uzupełnione o materiały pomocnicze dla studentów. Posiada:  • zaktualizowaną bibliografię,

  • tablice synchroniczne,

  • zestaw zagadnień egzaminacyjnych.


Liczba stron694
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14603-0
Numer wydania12
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     5
  Przedmowa do czwartego wydania     7
  Przedmowa do ósmego wydania     8
  
  Rozdział I. Kierunki rozwoju gospodarczo-społecznego Europy w wieku XVI i XVII     9
   Dziedzictwo XIV-XV w.     9
   Stosunki demograficzne     10
   Rozwój techniki produkcji     11
   Gospodarka rolna i problemy granicy Łaby     13
   System nakładczy     15
   Manufaktury     16
   Handel i kredyt     17
   Akumulacja pierwotna i rynek pracy najemnej     19
   Rewolucja cen     20
   Rola szlachty europejskiej ekonomicznych XVI-XVII w.     21
   Charakterystyka ogólna     22
  
  Rozdział II. Warunki bytowe i życie codzienne     24
   Domy i mieszkania     24
   Ubiory     28
   Wyżywienie     31
   Klęski żywiołowe, choroby, epidemie     39
   Wiara i Kościół     46
   Przemożny wpływ strachu     50
   Rodzina, małżeństwo, miłość     53
   Homo ludens     58
  
  Rozdział III. Wielkie odkrycia geograficzne     64
   Poglądy na przyczyny odkryć geograficznych i wczesnej ekspansji kolonialnej     64
   Wiedza geograficzna w średniowiecznej Europie     66
   Pierwotne ludy Ameryki i hipotezy na temat ich pojawienia się na półkuli zachodniej     68
   Aztekowie (Mexicas)     69
   Majowie     73
   Inkowie     74
   Ogólna charakterystyka sytuacji plemion Indian amerykańskich w przededniu odkrycia Ameryki     76
   Krzysztof Kolumb i jego plany podróży do Indii     76
   Odkrycie Ameryki i dalsze podróże Kolumba     77
   Dalsze odkrycia w Ameryce. Amerigo Vespucci     79
   Odkrycia Portugalczyków. Vasco da Gama i podróż morska do Indii     79
   Magellan i pierwsza podróż dookoła świata     80
   Znaczenie odkryć geograficznych     81
  
  Rozdział IV. Kraje prastarych cywilizacji     82
   Ogólna charakterystyka rozwoju cywilizacji w Azji na przełomie XVI i XVII w.     82
   Dzieje polityczne Chin w XVI-XVII w. Podbój mandżurski (1644)     83
   Stosunki społeczne, gospodarcze i kulturalne w Chinach XVI-XVII w.     87
   Anarchia feudalna w Japonii. Zjednoczenie kraju przez Hidejosi (1587)     92
   Rządy siogunów Tokugawa i polityka izolacji Japonii (sakoku). Kultura japońska XVI-XVII w.     92
   Podbój Indii przez Babera (1525-1527) i państwo Wielkiego Mogoła w XVI-XVII w.     96
   Stosunki społeczne, gospodarcze i kulturalne w Indiach. Penetracja europejska     98
   Kraje Azji Południowo-Wschodniej. Kolonializm europejski w Azji     100
  
  Rozdział V. Afryka. Podbój Ameryki przez Europejczyków     103
   Europa a Afryka Środkowa i Południowa. Państwa Czarnego Lądu u progu XVI w.     103
   Mali, Songhaj, Etiopia i Kongo w XVI-XVII w.     104
   Podbój Środkowej i Południowej Ameryki przez Hiszpanów     107
   Powstanie imperium hiszpańskiego w Ameryce     110
   Problemy rasowe i społeczne w posiadłościach hiszpańskich w Ameryce. Encomienda     111
   Kolonizacja portugalska. Brazylia     113
   Kolonizacja europejska Ameryki Północnej     114
   Specyfika i historyczne znaczenie podboju Ameryki przez Europejczyków     116
  
  Rozdział VI. Humanizm i renesans     118
   Renesans czy renesanse? Problem renesansu w historiografii     118
   Ogólne tło rozwoju kultury włoskiej w XV-XVI w.     121
   Pojęcie humanizmu. Humanizm włoski i europejski     123
   Nawrót do starożytności     125
   Humanistyczna filozofia człowieka     126
   Humanizm a Kościół     134
   Humanizm a pedagogika     136
   Sztuka i architektura odrodzenia we Włoszech     137
   Renesansowa literatura piękna we Włoszech     143
   Europejska sztuka i literatura epoki odrodzenia     145
   Nauki przyrodnicze     147
   Zmierzch renesansu     149
  
  Rozdział VII. Walka o hegemonię w Europie Zachodniej w pierwszej połowie XVI wieku     151
   Sytuacja międzynarodowa w Europie Zachodniej na przełomie XV i XVI w.     151
   Sytuacja wewnętrzna we Francji     152
   Kastylia i Aragonia     156
   Habsburgowie i ich kraje dziedziczne     158
   Sytuacja polityczna na Półwyspie Apenińskim u progu wojen włoskich. Wenecja, Państwo Kościelne, Neapol, Florencja     159
   Wyprawa Karola VIII za Alpy i początek wojen włoskich     162
   Rywalizacja francusko-hiszpańska we Włoszech. Podbój Mediolanu przez Francuzów i Neapolu przez Hiszpanów     163
   Zmienne konfiguracje polityczne. Liga w Cambrai (1508) i Liga Święta (1511)     164
   Franciszek I i Karol V. Dalszy ciąg wojen włoskich i pokój w Cambrai     165
   Wojny francusko-habsburskie w latach czterdziestych-sześćdziesiątych XVI w.     167
   Przeobrażenia w sztuce wojennej     168
   Zakończenie wojen o hegemonię w Europie Zachodniej. Traktat w Cateu-Cambrésis – przewaga hiszpańska czy równowaga europejska     170
  
  Rozdział VIII. Reformacja w Niemczech     171
   Ogólne problemy genezy reformacji     171
   Niemcy na przełomie XV i XVI w.     174
   Wystąpienie Lutra i jego doktryna     179
   Potępienie przez papieża i cesarza. Bulla Exsurge Domine (1520) i edykt wormacki (1521)     182
   Początki walk społeczno-religijnych w Niemczech. Tomasz Münzer i jego ideologia     183
   Wojna chłopska w latach 1524-1526     185
   Ostateczny rozłam religijny w Niemczech. Niebezpieczeństwo tureckie i pokój religijny w Norymberdze (1532)     188
   Walki polityczno-religijne w Niemczech i porażka cesarza Karola V     189
   Pokój religijny augsburski (1555). Znaczenie reformacji w rozwoju kultury niemieckiej w XVI w.     191
  
  Rozdział IX. Rozwój reformacji i ostateczny rozłam w zachodnim chrześcijaństwie     194
   Stosunki polityczne i społeczno-gospodarcze w Szwajcarii u progu XVI w.     194
   Zwingli i początek reformacji w Szwajcarii     195
   Kalwin i gmina genewska. Doktryna kalwińska     197
   Dwór królewski we Francji w walce z reformacją kalwińską     201
   Rzeź w Wassy i wybuch wojny domowej we Francji (1562). Pierwszy okres wojny (1562-1574)     203
   Wojna trzech Henryków i triumf Henryka de Bourbon     205
   Anglia u progu nowej epoki     206
   Konflikt Henryka VIII z Rzymem. Akt supremacji (1534) i terror królewski     209
   Zamieszanie w życiu wewnętrznym Anglii po śmierci Henryka VIII. Reakcja katolicka     210
   Kontrofensywa Kościoła Katolickiego przeciw reformacji. Sobór trydencki (1545-1563)     211
  
  Rozdział X. Europa Wschodnia i kraje skandynawskie w XVI wieku. Początek walki o Dominium Maris Baltici     213
   Ogólna charakterystyka regionu geograficznego     213
   Stosunki gospodarczo-społeczne w Wielkim Księstwie Moskiewskim w XVI w.     214
   Stosunki polityczne w państwie moskiewskim w pierwszej połowie XVI w.     220
   Objęcie rządów przez Iwana IV Wasiljewicza. Tendencje reformistyczne w „publicystyce” moskiewskiej. Kultura moskiewska     220
   Reformy Iwana Groźnego. Sojusz samodzierżawie z dworiaństwem     224
   Opricznina     227
   Wojny moskiewsko-litewskie w pierwszej połowie XVI .     230
   Ekspansja Moskwy na wschód. Podbój Kazania, Astrachania i zachodniej Syberii     231
   Polska i Litwa za ostatnich Jagiellonów     233
   Kraje skandynawskie w pierwszej połowie XVI w. Zerwanie unii kalmarskiej (1523) i reformacja     236
   Pierwsza wojna północna (1558-1570) i kongres szczeciński (1570)     239
   Wojna polsko-moskiewska za Batorego. Bilans pierwszego etapu zmagań o Dominium Maris Baltici     242
  
  Rozdział XI. W kręgu ekspansji tureckiej     244
   Podboje tureckie na Bliskim Wschodzie w początkach XVI w.     244
   Sulejman Wspaniały i ekspansja osmańska w Afryce Północnej     247
   Bitwa pod Mohaczem (1526) i koniec niezawisłości Węgier     249
   Turcja po Sulejmanie. Lepanto     252
   Ustrój państwowy i gospodarczy Turcji w XVI w.     253
   Stosunki społeczne i reformacja na Węgrzech     258
   Mołdawia, Wołoszczyzna i kraje bałkańskie pod panowaniem tureckim     260
  
  Rozdział XII. Rewolucja w Niderlandach a konflikt hiszpańsko-angielski     263
   Niderlandy w XVI w. Reformacja kalwińska     263
   Rewolucja w Niderlandach i rządy terroru ks. Alby     265
   Wojna w Niderlandach w latach 1574-1579. Unie w Arcas i Utrechcie (1579). Niepodległość północnych Niderlandów (1581)     270
   Międzynarodowe aspekty rewolucji niderlandzkiej i rywalizacja angielsko-hiszpańska     273
   Sprawa Marii Stuart     276
   Wyprawa niezwyciężonej Armady na Anglię (1588) i klęska Hiszpanów     278
   Rozwój gospodarczy Anglii w drugiej połowie XVI w.     282
   Ekspansja angielska. Kompanie kupieckie     286
   Elżbieta I i jej epoka w Anglii     287
   Początek zmierzchu potęgi hiszpańskiej. Jego przyczyny     290
  
  Rozdział XIII. Europa na przełomie stuleci     296
   Rozwój kontrreformacji. Działalność misyjna Kościoła Katolickiego     296
   Kościół w walce z renesansową filozofią przyrody. Giordano Bruno     301
   Renesans polityczny Francji. Traktat w Vervins i edykt nantejski (1598)     302
   Monarchia absolutna Henryka IV. Polityka zagraniczna króla     304
   Niemcy w drugiej połowie XVI w.     310
   Czechy w XVI w. i na początku XVII w. Rola reformacji w walce przeciw Habsburgom o niezależność kraju     313
   Problem turecki na przełomie XVI i XVII w.     315
   Wzrost napięcia politycznego w Niemczech. Unia protestancka (1608) i liga katolicka (1609)     317
   Niderlandy Północne w końcu XVI i na początku XVII w.     318
   Kultura hiszpańska schyłku XVI i początku XVII w.     320
   Cofnięcie się Anglii na arenie międzynarodowej za Jakuba I (1603-1625)     321
  
  Rozdział XIV. W walce o państwo carów. „Wielka Smuta” i obca interwencja w Rosji na początku XVII w.     323
   Wielki kryzys w Rosji u progu XVII stulecia     323
   Zygmunt III Waza na tronie polskim i początek wojen polsko-szwedzkich     327
   Pierwsze powstanie kozackie i problem prawosławia w Rzeczypospolitej     329
   Geneza interwencji polskiej i szwedzkiej w Rosji na początku XVII w.     331
   Początek „Wielkiej Smuty” w Rosji. Dymitr Samozwaniec I     333
   Powstanie Bołotnikowa     339
   Rokosz Zebrzydowskiego w Polsce. Oficjalna interwencja polska w Rosji. Dymitr Samozwaniec II     342
   Układ smoleński (1610) i bitwa pod Kłuszynem (1610). Szczytowy okres upadku Rosji     345
   Ogólnonarodowe powstanie w Rosji. Pierwsze i drugie opołczenie     347
   Michał Romanow carem. Likwidacja obcej interwencji. Traktaty stołbowski (1617) i deuliński (1619)     348
  
  Rozdział XV. Wojna trzydziestoletnia – konflikt zbrojny na pograniczu dwóch epok     351
   Niektóre aspekty genezy wojny trzydziestoletniej w oświetleniu nowszej historiografii     351
   Sytuacja polityczna w Rzeszy Niemieckiej i we Francji w przededniu wybuchu wojny     354
   Defenstracja praska (1618) i wojna w Czechach. Jej aspekty międzynarodowe     357
   Bitwa pod Białą Górą (1620) i jej znaczenie w dziejach Czech     360
   Wojna o Palatynat i wojna duńska (1622-1629)     361
   Wallenstein i Gustaw Adolf. Potęga militarna Szwecji     364
   Wojna polsko-szwedzka (1625-1629)     367
   Szwedzki okres wojny trzydziestoletniej (1630-1635). Śmierć Gustawa Adolfa i Wallensteina     368
   Rola Polski i Rosji w szwedzkim okresie wojny trzydziestoletniej     373
   Francuski okres wojny (1635-1648)     375
   Traktat westfalski (1648) i jego znaczenie w historii Europy i Niemiec     377
  
  Rozdział XVI. Wzrost znaczenia Francji i zmierzch Hiszpanii     382
   Francja po śmierci Henryka IV. Richelieu u władzy     382
   Walka Richelieu z opozycją arystokratyczną i hugonocką     384
   Państwo absolutne Richelieu     386
   Przewaga Francji nad Habsburgami. Wojna francusko-hiszpańska i traktat pirenejski (1659)     389
   Powstanie ludowe we Francji i fronda. Koniec opozycji antyabsolutystycznej     390
   Kryzys gospodarczo-społeczny Hiszpanii w pierwszej połowie XVII w.     395
   Kryzys polityczny i katastrofa w 1640 r. Upadek Hiszpanii     400
  
  Rozdział XVII. Rewolucja angielska     405
   Geneza rewolucji angielskiej     405
   Gospodarka Anglii w pierwszej połowie XVII w.     406
   Stosunki społeczne. Rola gentry     413
   Purytanizm i jego dwa kierunki – prezbiterianizm i indepentyzm     418
   Pierwsi Stuartowie w walce z parlamentaryzmem. „Jedenastoletnia tyrania” Karola I (1629-1640)     420
   Bunt w Szkocji i początek rewolucji w Anglii (1640)     426
   Oliver Cromwell i „długi parlament”     428
   Próby złamania opozycji przez Karola I. Wybuch wojny domowej (1642)     429
   Cromwellowska Armia Nowego Wzoru i klęska rojalistów     431
   Wzrost nastrojów antyrewolucyjnych i powstanie rojalistów     435
   Parlament kadłubowy i egzekucja Karola I. Anglia republiką (1649)     437
   Walka z ruchami radykalnymi i konspiracją rojalistyczną. Wojny z Irlandią, Szkocją i Holandią     439
   Cromwell lordem-protektorem Anglii (1653-1658). Koniec protektoratu i restauracja Stuartów (1660)     443
  
  Rozdział XVIII. Na przełomie dziejów Europy Środkowo-Wschodniej (druga połowa XVII w.)     449
   Ogólna charakterystyka sytuacji politycznej w Europie Wschodniej w połowie XVII w.     449
   Problemy społeczne i gospodarcze Rosji w połowie stulecia     450
   Konflikty społeczne w państwie moskiewskim. Powstania miejskie i wojna kozacka pod wodzą Razina (1670-1671)     455
   Reformy administracyjne, kościelne i wojskowe. „Sobrnoje ułożenije” (1649)     455
   Załamanie się pozycji Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej w drugiej połowie XVII w. Jego przyczyny     460
   Stosunki społeczne, gospodarcze i polityczne w Szwecji     463
   Rozkład wewnętrzny Turcji w drugiej połowie XVII w. Próby przeciwdziałania mu – reformy Köprülüch i aktywizacja Turcji w polityce międzynarodowej     467
   Rola chanatu krymskiego w Europie Wschodniej w połowie XVII w.     469
   Wzrost znaczenia Brandenburgii. Wielki elektor Fryderyk Wilhelm     470
   Rywalizacja polsko-rosyjska. Powstanie Chmielnickiego na Ukrainie i interwencja rosyjska w wojnie polsko-kozackiej (1654)     472
   Najazd szwedzki na Polskę i druga wojna północna (1655-1660). Traktaty w Oliwie, Kopenhadze (1660) i Kardis (1661)     477
   Wojna polsko-rosyjska i traktat andruszowski (1667)     482
   Wojny polsko-tureckie. Polityka bałtycka Sobieskiego i jej perspektywy na tle polityki europejskiej     483
   Rozwój dziedzicznych krajów habsburskich     486
   Turcja w wojnie z Austrią i jej sprzymierzeńcami. Bitwa wiedeńska (1683) i traktat karłowicki (1699). Bilans XVII w. w historii Europy Środkowo-Wschodniej     488
  Rozdział XIX. Europa Zachodnia w okresie przewagi francuskiej     492
   Francja w drugiej połowie XVII w. Colbert, Louvois, Vauban     492
   Ogólne zagadnienia absolutyzmu     498
   Ludwik XIV i centralizm absolutystyczny. Bilans rządów królewskich w dziedzinie społecznej i religijnej     500
   Wojna dewolucyjna (1667-1668) i traktat akwizgrański (1668)     505
   Holandia w wojnie z Francją. Pierwsza koalicja europejska przeciw Ludwikowi XIV. Traktaty w Nimwegen (1678-1679). Fontainebleau (1679) i St. Germain-en-Laye     506
   Reuniony. Rozejm w Ratyzbonie (1684) i szczyt potęgi francuskiej. Liga augsburska (1686) i „coalitions raisonnees”     513
   Anglia po restauracji Stuartów. Rządy Karola II (1660-1685)     515
   Jakub II i The Glorious Revolution (1688). Koniec panowania Stuartów     519
   Wojna drugiej koalicji europejskiej z Francją (1688-1697) I traktat w Ryswick (1697)     522
   Ocena Ludwika XIV w historiografii     524
  Rozdział XX. Sztuka, literatura i myśl epoki baroku     525
   Pojęcie baroku i manieryzmu. Główne kierunki baroku jako odzwierciedlenie najważniejszych problemów epoki     525
   Problem baroku słowiańskiego     530
   Ofensywa kontrreformacji w sztuce baroku     531
   Sztuka baroku a absolutyzm. Sztuka dworska     535
   Barok mieszczańsko-protestancki     538
   Główne tendencje w literaturze pięknej. Reakcja religijna na renesans. Konflikt jednostki państwem     541
   Teatr i muzyka     546
   Problematyka państwa i społeczeństwa w piśmiennictwie politycznym XVII w. Początki prasy     547
   Empiryzm galileuszowski i racjonalizm kartezjański – początki nowej epoki w filozofii     551
   Jansenizm. Filozofia i nauka XVII w.     555
   Oświata, pedagogika, wychowanie     558
  
  Bibliografia     561
  Bibliografia uzupełniająca (Anna Kalinowska)     604
  Tablica synchroniczna (Anna Kalinowska)     614
  Zestawienie słównych wątków wykładu historii powszechniej wieku XVI-XVII (problemy egzaminacyjne) (Anna Kalinowska)     644
  Indeks osób     648
  Indeks nazw geograficznych i etnicznych     675
  Spis map tekstowych     689
  Spis map załącznikowych     689
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia