„Chowanna” 2015. T. 1 (44): Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,78  31,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

26,7831,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Red. naczelna Ewa Syrek, redaktor części monograficznej Teresa Wilk Część monograficzna tomu ("Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna"), poświęcona jest zagadnieniom rewitalizacji społecznej, postrzeganej jako proces odbudowy pożądanych wartości, struktur funkcjonujących w przeszłości, decydujących w istotnej mierze o pomyślności życia jednostek i grup społecznych. Proces ów jest kategorią pragmatyczną utrwalającą więzi społeczne, wzajemne relacje oraz korygującą postawy. W poszczególnych tekstach Autorzy, w wybranym obszarze tematycznym, ukazali możliwości i przesłanki do kreowania warunków umożliwiających realizację indywidualnych i społecznych potrzeb. Wspomniany proces doskonale wpisuje się w budowanie/kształtowanie poczucia tożsamości lokalnej/regionalnej i narodowej oraz w kreowanie identyfikacji z lokalną społecznością i środowiskiem. Rewitalizacja społeczna to doskonałe narzędzie rozwiązywania problemów społecznych. Autorzy poszczególnych opracowań podejmują analizy tematyczne, wskazując realne szanse powodzenia podejmowanych procesów naprawczych poprzez działania edukacyjne, w tym edukację regionalną, międzykulturową i językową. Istotnym czynnikiem usprawniającym ową edukację, a tym samym proces rewitalizacji jest kultura i sztuka. Wybrane i zaprezentowane przez Autorów obszary tematyczne czytelnie potwierdzają zasadność i konieczność zaimplikowania rewitalizacji społecznej w przestrzeni codziennego życia. Na część tekstów rozproszonych tomu składają się artykuły rozważające tematykę zdrowia w kontekście ludzkiego potencjału, twórczej rewitalizacji grup faworyzowanych, postrzegania ojcostwa przez osoby uwięzione, społecznych konsekwencji upadku komunizmu, charakteru obecności edukacji w dyskursie prasowym, specyfiki przedstawiania elementów systemu edukacyjnego w środkach masowego przekazu, warsztatu mediacyjnego oraz poniżania wychowawców przez wychowanków.


Liczba stron326
WydawcaUniwersytet Śląski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały

„Chowanna” 2015. T. 1 (44): Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna

 1. 01 Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna. Wstęp »
 2. 02 Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa...: Ruch społeczny jako czynnik rewitalizacji (analiza w kontekście założeń pedagogiki społecznej) »
 3. 03 Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna: Rewitalizacja tożsamości regionalnej »
 4. 04 Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa...: Polska mniejszość narodowa na Zaolziu w ciągłości i zmianie społecznej – perspektywa wielokulturowa ... »
 5. 05 Proces...: Kultura w roli edukatora społecznego (na przykładzie sztuki teatralnej). Trudna lekcja historii zapomnianej, niezrozumianej... »
 6. 06 Proces rewitalizacji społecznej...: Mały cud oświatowy – rola stowarzyszeń rozwoju wsi w przejmowaniu i prowadzeniu małych szkół (przykład województwa... »
 7. 07 Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna: Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w kulturze »
 8. 08 Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna: Punkty zwrotne (turning points) w przestępczej karierze. Szansa dla resocjalizacji... »
 9. 09 Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa...: "Shit happens" – język (parole) jako otwarte narzędzie kultury różnicujące czasy i pokolenia »
 10. 10 Proces...: Dobro – wartość realna czy pożądana? Refleksje z perspektywy potrzeby rewitalizacji dobra poprzez sztukę/teatr w codzienności przestrzeni..... »
 11. 11 Zdrowie jako determinant ludzkiego potencjału »
 12. 12 Twórcza rewitalizacja grup defaworyzowanych »
 13. 13 Przerwana historia ojcostwa: jak uwięzieni mężczyźni postrzegają swoje ojcostwo? »
 14. 14 Zmiana społeczna wywołana upadkiem komunizmu w Polsce w percepcji dwóch pokoleń: pracowników socjalnych i ich dorastających dzieci »
 15. 15 Przekaz wizualny na temat edukacji w polskim dyskursie prasowym »
 16. 16 Nauka a media. Wybrane sposoby prezentowania elementów systemu naukowego we współczesnych środkach masowego przekazu »
 17. 17 Wzmacnianie zasobów osobistych uczestników warsztatów mediacyjnych – uczniów sprawiających trudności wychowawcze »
 18. 18 Autorski program ograniczania ryzyka poniżania wychowawców przez wychowanków »
 19. 19 Recenzje, komunikaty, polemiki »

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Od Redakcji /    9
  
  Część monograficzna
  Proces rewitalizacji społecznej – perspektywa kulturowo-edukacyjna
  (pod redakcją Teresy Wilk)
  
  Wstęp (Teresa Wilk) /    13
  
  Ewa Bielska: Ruch społeczny jako czynnik rewitalizacji (analiza w kontekście założeń pedagogiki społecznej) /    19
  
  Barbara Grabowska: Rewitalizacja tożsamości regionalnej /    31
  
  Ewa Ogrodzka-Mazur: Polska mniejszość narodowa na Zaolziu w ciągłości i zmianie społecznej – perspektywa wielokulturowa i edukacyjna /    43
  
  Agata Rzymełka-Frąckiewicz: Kultura w roli edukatora społecznego (na przykładzie sztuki teatralnej). Trudna lekcja historii zapomnianej, niezrozumianej czy nieakceptowanej /    65
  
  Anna Rutkowska: Mały cud oświatowy – rola stowarzyszeń rozwoju wsi w przejmowaniu i prowadzeniu małych szkół (przykład województwa kujawsko-pomorskiego) /    77
  
  Anna Nowak: Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w kulturze /    91
  
  Maciej Bernasiewicz, Monika Noszczyk-Bernasiewicz: Punkty zwrotne (turning points) w przestępczej karierze. Szansa dla resocjalizacji/rewitalizacji nieletnich przestępców /    103
  
  Halina Guzy-Steinke: „Shit happens” – język (parole) jako otwarte narzędzie kultury różnicujące czasy i pokolenia /    117
  
  Beata Mazepa-Domagała, Teresa Wilk: Dobro – wartość realna czy pożądana? Refleksje z perspektywy potrzeby rewitalizacji dobra poprzez sztukę/teatr w codzienności przestrzeni społecznej /    131
  
  Studia i rozprawy
  
  Alina Dworak: Zdrowie jako determinant ludzkiego potencjału /    151
  
  Małgorzata Łączyk, Aleksandra Pyrzyk-Kuta: Twórcza rewitalizacja grup defaworyzowanych /    165
  
  Joanna Knapik, Hanna Przybyła-Basista: Przerwana historia ojcostwa: jak uwięzieni mężczyźni postrzegają swoje ojcostwo? /    183
  
  Maria Chodkowska, Zdzisław Kazanowski: Zmiana społeczna wywołana upadkiem komunizmu w Polsce w percepcji dwóch pokoleń: pracowników socjalnych i ich dorastających dzieci /    203
  
  Justyna Dobrołowicz: Przekaz wizualny na temat edukacji w polskim dyskursie prasowym /    219
  
  Łukasz Jach: Nauka a media. Wybrane sposoby prezentowania elementów systemu naukowego we współczesnych środkach masowego przekazu /    233
  
  Agnieszka Lewicka-Zelent, Ewa Trojanowska: Wzmacnianie zasobów osobistych uczestników warsztatów mediacyjnych – uczniów sprawiających trudności wychowawcze /    251
  
  Grzegorz Zalewski: Autorski program ograniczania ryzyka poniżania wychowawców przez wychowanków /    269
  
  Recenzje, komunikaty, polemiki
  
  „Nieprzypadkowo użyłem tego słowa” – wokół książki Krzysztofa Maliszewskiego Ciemne iskry (esej recenzencki) (Krzysztof Maliszewski: Ciemne iskry. Problem aktualizacji pedagogiki kultury. Kraków: Wydawnictwo
  Adam Marszałek, 2013, 298 s., ISBN 978-83-7780-674-6) (Łukasz Michalski) /    289
  
  Transgresje w edukacji. Pod redakcją naukową Wiktora Żłobickiego. T. 1. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, 304 s., ISBN 978-83-7850-753-6 (Agata Rzymełka-Frąckiewicz) /    307
  
  VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu Pedagogika społeczna w Europie Środkowej pt. Pedagogika społeczna a zagrożenia społeczne, instytucjonalne i indywidualne (Brno, 14–15 kwietnia 2015 r.) (Alina Dworak) /    313
  
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wartość życia a wychowanie w 20. rocznicę ogłoszenia encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae” (Lublin, 25 marca 2015 r.) (Patrycja Anna Leśniak) /    315
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia