De la phraséologie à la phraséodidactique

Études théoriques et pratiques

1 ocena

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

39,27  46,20 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 27,72 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia jest efektem wielotorowych i szeroko zakrojonych badań naukowych w ramach współczesnej frazeologii ze szczególnym naciskiem na ich praktyczne wykorzystanie w dziedzinie frazeodydaktyki.


Główne zagadnienia zaprezentowane w publikacji to:
- zakres współczesnej frazeologii wraz z jej różnymi aspektami terminologicznymi;
- semantyczna i składniowa charakterystyka zjawiska frazeologizacji w językach naturalnych;
- percepcja i rozumienie wielowyrazowych struktur o metaforycznym charakterze;
- geneza i zakres badań w obrębie frazeodydaktyki;
- rozwój kompetencji frazeologicznych na poziomie zaawansowanej nauki języka obcego (na przykładzie języka francuskiego);
- analiza relacji pomiędzy łatwością lub trudnością w rozumieniu i przyswajaniu związków frazeologicznych w języku obcym a stopniem utrwalenia tych struktur na poziomie semantycznym i składniowym;
- problem kompozycyjności frazeologizmów (zwłaszcza gradacja tego zjawiska) a rozumienie i przyswajanie utrwalonych struktur wyrazowych w języku obcym;
- kwestia typowości i struktur prototypowych we frazeologii oraz ich znaczenie we frazeodydaktyce;
- metody i techniki ułatwiające nauczanie i uczenie się związków frazeologicznych.


Celem Autorki jest pokazanie związków pomiędzy frazeologią teoretyczną a jej dziedziną stosowaną, jaką jest frazeodydaktyka, a także przybliżenie odbiorcy najważniejszych zagadnień i problemów tej wciąż mało popularnej dyscypliny. Prezentowana problematyka jest wieloaspektowa, interdyscyplinarna i nowatorska, ponieważ frazeologia w ujęciu frazeodydaktycznym jest obecnie nową dziedziną badawczą zarówno w Polsce, jak i na świecie.


Recenzja książki ukazała się w czasopiśmie „Educatio Siglo XXI” 2014, Vol. 32, no 1, pp. 287–290 (Mª Ángeles Solano Rodríguez, Universidad de Murcia).


Rok wydania2014
Liczba stron332
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-076-1
Numer wydania1
Język publikacjifrancuski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  TABLE DES MATIÈRES
  
  Préface    9
  
  1. Figement et expressions figées – complexité du phénomène    11
  1.1. Notion de figement et d’expression figée, définitions    15
  1.1.1. Expressions figées et autre terminologie    24
  1.1.2. Classements des unités figées    31
  1.1.3. Collocations – analyse et traitement    44
  1.2. Figement en revue historique    48
  
  2. Nature sémantique et syntaxique du figement    53
  2.1. Origines et sources des unités figées    53
  2.2. Limites et variantes des expressions figées    57
  2.3. Mécanismes naturels du figement    61
  2.3.1. Figement formo-syntaxique et non-continuité structurale    62
  2.3.2. Processus sémantiques en figement    64
  2.4. Motivation sémantique dans les expressions figées     68
  2.5. Dualité sémantique des unités figées    70
  2.6. Structures figées et référence    72
  2.7. Mécanismes tropiques et aspects socio-culturels du figement    73
  2.7.1. Métaphore et métonymie    73
  2.7.2. Catégorisation et conceptualisation    78
  2.7.3. Stéréotypes et valorisation    81
  2.8. Description de l’aspect sémantique du figement    82
  2.9. Description de l’aspect syntaxique du figement    88
  
  3. Perception et compréhension des expressions figées    95
  3.1. Décodage des mots    95
  3.2. Décodage des expressions idiomatiques – revue des conceptions    97
  3.2.1. Modèles non-compositionnels    97
  3.2.2. Modèles compositionnels    100
  3.3. Prédictibilité, littéralité et décomposabilité des expressions idiomatiques    103
  3.4. Perception et acquisition des unités figées en langue maternelle    107
  
  4. Figement en didactique des langues étrangères    115
  4.1. Buts et objectifs de la phraséodidactique    116
  4.2. Didactique du figement en histoire – revue    122
  4.2.1. Phraséologie et linguistique appliquée    122
  4.2.1.1. Le courant générativiste – construction créative du langage    123
  4.2.1.2. Le courant générativiste – grammaire universelle    123
  4.2.1.3. L’approche communicative    124
  4.2.1.4. L’approche réceptive    124
  4.2.1.5. Applications didactiques de la phraséologie    125
  4.2.2. Expressions figées selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues    125
  4.3. Problématique de la maîtrise des expressions figées    127
  4.4. Études contrastives en phraséologie et leur rôle pour la phraséodidactique    129
  4.5. Expressions figées en didactique du FLE    134
  4.6. Figement en didactique de futurs traducteurs et interprètes    137
  
  5. Compétences phraséologiques en langue étrangère    145
  5.1. Notion de compétences linguistiques et de compétences phraséologiques    145
  5.1.1. Acquisition des compétences phraséologiques en langue étrangère – étapes de ce processus    152
  5.1.2. Analyse des compétences phraséologiques – exemples    154
  5.2. Présentation d’une expérience    156
  5.2.1. Question de transférabilité des expressions figées en langue étrangère    156
  5.2.2. Description de l’expérience, objectifs    158
  5.2.3. Résultats de l’expérience – données et leur examen    159
  5.3. Acquisition et développement des compétences phraséologiques en langue étrangère à l’exemple du français    161
  5.3.1. Déroulement de l’expérience (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), méthodologie adoptée, objectifs    162
  5.3.2. Présentation des participants    167
  5.3.3. Analyse quantitative des données obtenues    171
  5.3.4. Analyse qualitative des données obtenues    174
  5.3.4.1. Étude des réponses correctes, fréquentes et répétitives    174
  5.3.4.2. Examen des erreurs et des fautes    179
  5.3.4.3. Discussion des résultats    181
  5.4. Degrés de figement et leur influence sur l’acquisition-apprentissage des expressions figées en langue étrangère    185
  5.4.1. Description de l’analyse    185
  5.4.2. Étude d’une corrélation mutuelle    190
  5.4.3. Bilan des résultats    194
  
  6. Typicité et structures prototypiques en phraséologie et leur role pour la phraséodidactique    197
  6.1. Notion de prototype, typicité et structures prototypiques    198
  6.2. Typicité et structures prototypiques au niveau du figement lexical – recherches et leurs résultats    200
  6.2.1. Objectifs et déroulement de l’expérience    200
  6.2.2. Présentation des personnes sondées    201
  6.2.3. Résultats de l’expérience – données et leur analyse    202
  6.2.3.1. Savoir théorique des personnes sondées en matière de phraséologie    202
  6.2.3.2. Traits typiques des expressions figées    203
  6.2.3.3. Modèle typique des expressions figées    204
  6.2.3.4. Structures prototypiques en figement – analyse des exemples    206
  6.2.4. Discussion des résultats et leur rôle pour la didactique du figement    209
  
  7. Outils, méthodes, techniques et suggestions phraséodidactiques    211
  7.1. Analyse du matériel pédagogique pour la didactique des expressions figées en FLE    212
  7.2. Techniques et stratégies phraséodidactiques    217
  7.3. Revue des techniques et des stratégies phraséodidactiques mises en pratique    226
  7.4. Techniques et suggestions en traitement didactique des collocations    234
  7.5. Étude de l’efficacité de différents types d’exercices phraséodidactiques sur les compétences phraséologiques    239
  7.5.1. Présentation des recherches    239
  7.5.1.1. Étapes de l’expérience    240
  7.5.1.2. Description des exercices exploités    240
  7.5.2. Discussion des résultats    241
  
  Conclusions    245
  Annexes    249
  Références citées    287
  Inventaire des figures    315
  Inventaire des tableaux    317
  
  Streszczenie    319
  Summary    323
  
RozwińZwiń