Taksonomia 22. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania. PN 327

Taksonomia 22. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania. PN 327

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

22,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W dniach 11-13 września 2013 roku w Hotelu „Relaks” w Karpaczu odbyła się XXII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna) pn. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, zorganizowana przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Katedrę Ekonometrii i Informatyki Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konferencji był prof. dr hab. Marek Walesiak, zastępcą dr Tomasz Bartłomowicz, a sekretarzami naukowymi dr Małgorzata Sej-Kolasa i dr Mirosława Sztemberg-Lewandowska.

Zakres tematyczny konferencji obejmował:
a) teorię (taksonomia, analiza dyskryminacyjna, metody porządkowania liniowego, metody statystycznej analizy wielowymiarowej, metody analizy zmiennych ciągłych, metody analizy zmiennych dyskretnych, metody analizy danych symbolicznych, metody graficzne),
b) zastosowania (analiza danych finansowych, analiza danych marketingowych, analiza danych przestrzennych, inne zastosowania analizy danych – medycyna, psychologia, archeologia itd., aplikacje komputerowe metod statystycznych).

Zasadniczym celem konferencji SKAD była prezentacja osiągnięć i wymiana doświadczeń z zakresu teoretycznych i aplikacyjnych zagadnień klasyfikacji i ana-lizy danych. Konferencja stanowi coroczne forum służące podsumowaniu obecne-go stanu wiedzy, przedstawieniu i promocji dokonań nowatorskich oraz wskazaniu kierunków dalszych prac i badań.

W konferencji wzięło udział 97 osób. Byli to pracownicy oraz doktoranci na-stępujących uczelni: Politechniki Białostockiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Wrocławskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkie-go, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także przedstawiciele NBP, Urzędu Statystycznego w Poznaniu i Szczecinie, Centrum Statystyki Regionalnej w Poznaniu, StatSoft Polska, PBS Sopot oraz Wydawnictwa C.H. Beck.


Liczba stron257
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Eugeniusz Gatnar, Balance of payments statistics and external competitiveness of Poland     15
  Andrzej Sokołowski, Magdalena Czaja, Efektywność metody k-średnich w zależności od separowalności grup    23
  Barbara Pawełek, Józef Pociecha, Adam Sagan, Wielosektorowa analiza ukrytych przejść w modelowaniu zagrożenia upadłością polskich przed-siębiorstw     30
  Elżbieta Gołata, Zróżnicowanie procesu starzenia i struktur demograficznych w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej na tle wybranych dużych miast Polski w latach 2002-2011     39
  Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki, Ustalanie systemu wag dla cech w zagadnieniach porządkowania liniowego obiektów     49
  Marek Walesiak, Wzmacnianie skali pomiaru dla danych porządkowych w statystycznej analizie wielowymiarowej     60
  Paweł Lula, Identyfikacja słów i fraz kluczowych w tekstach polskojęzycznych za pomocą algorytmu RAKE     69
  Mariusz Kubus, Propozycja modyfikacji metody złagodzonego LASSO     77
  Andrzej Bąk, Tomasz Bartłomowicz, Wielomianowe modele logitowe wyborów dyskretnych i ich implementacja w pakiecie DiscreteChoice programu R     85
  Justyna Brzezińska, Wykorzystanie modeli logarytmiczno-liniowych do analizy bezrobocia w Polsce w latach 2004-2012     95
  Andrzej Bąk, Marcin Pełka, Aneta Rybicka, Zastosowanie pakietu dcMNM programu R w badaniach preferencji konsumentów wódki     104
  Barbara Batóg, Jacek Batóg, Analiza stabilności klasyfikacji polskich województw według sektorowej wydajności pracy w latach 2002-2010     113
  Małgorzata Markowska, Danuta Strahl, Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na filary inteligentnego rozwoju z wykorzystaniem referencyjnego systemu granicznego     121
  Kamila Migdał-Najman, Krzysztof Najman, Formalna ocena jakości od-wzorowania struktury grupowej na mapie Kohonena     131
  Kamila Migdał-Najman, Krzysztof Najman, Graficzna ocena jakości od-wzorowania struktury grupowej na mapie Kohonena     139
  Beata Basiura, Anna Czapkiewicz, Badanie jakości klasyfikacji szeregów czasowych     148
  Michał Trzęsiok, Wybrane metody identyfikacji obserwacji oddalonych     157
  Grażyna Dehnel, Tomasz Klimanek, Taksonomiczne aspekty estymacji pośredniej uwzględniającej autokorelację przestrzenną w statystyce gospodarczej     167
  Michał Bernard Pietrzak, Justyna Wilk, Odległość ekonomiczna w modelowaniu zjawisk przestrzennych z wykorzystaniem modelu grawitacji     177
  Maciej Beręsewicz, Próba zastosowania różnych miar odległości w uogólnionym estymatorze Petersena     186
  Marcin Szymkowiak, Tomasz Józefowski, Konstrukcja i praktyczne wy-korzystanie estymatorów typu SPREE na przykładzie dwuwymiarowych tabel kontyngencji     195
  Marcin Pełka, Klasyfikacja pojęciowa danych symbolicznych w podejściu wielomodelowym     202
  Małgorzata Machowska-Szewczyk, Ocena klas w rozmytej klasyfikacji obiektów symbolicznych     210
  Justyna Wilk, Problem wyboru liczby klas w taksonomicznej analizie danych symbolicznych     220
  Andrzej Dudek, Metody analizy skupień w klasyfikacji markerów map Google     229
  Ewa Roszkowska, Ocena ofert negocjacyjnych w słabo ustrukturyzowanych problemach negocjacyjnych z wykorzystaniem rozmytej procedury SAW    237
  Marcin Szymkowiak, Marek Witkowski, Zastosowanie analizy korespondencji do badania kondycji finansowej banków spółdzielczych     248
  Bartłomiej Jefmański, Budowa rozmytych indeksów satysfakcji klientów z zastosowaniem programu R     257
  Karolina Bartos, Odkrywanie wzorców zachowań konsumentów za pomocą analizy koszykowej danych transakcyjnych     266
  Joanna Trzęsiok, Taksonomiczna analiza krajów pod względem dzietności kobiet oraz innych czynników demograficznych     275
  Beata Bal-Domańska, Próba identyfikacji większych skupisk regionalnych oraz ich konwergencja     285
  Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz, Wpływ zasiłku na proces poszukiwania pracy     294
  Marta Dziechciarz-Duda, Klaudia Przybysz, Wykształcenie a potrzeby rynku pracy. Klasyfikacja absolwentów wyższych uczelni     303
  Tomasz Klimanek, Problem pomiaru procesu dezagraryzacji wsi polskiej w świetle wielowymiarowych metod statystycznych     313
  Małgorzata Sej-Kolasa, Mirosława Sztemberg-Lewandowska, Wybrane metody analizy danych wzdłużnych     321
  Artur Zaborski, Zastosowanie miar odległości dla danych porządkowych do agregacji preferencji indywidualnych     330
  Mariola Chrzanowska, Nina Drejerska, Iwona Pomianek, Zastosowanie analizy korespondencji do badania sytuacji mieszkańców strefy podmiej-skiej Warszawy na rynku pracy     338
  Katarzyna Wawrzyniak, Klasyfikacja województw według stopnia realizacji priorytetów Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 z wykorzystaniem wartości centrum wierszowego     346
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia