Taksonomia 20. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. PN 278

Taksonomia 20. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. PN 278

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

21,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W dniach 10-12 września 2012 r. w Lipowym Moście k. Supraśla odbyła się XXI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencja Taksonomiczna) nt. „Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania” organizowana przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Katedrę Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego konferencji była dr hab. Joanna Ejdys, zastępcą dr Katarzyna Halicka, sekretarzem naukowym dr Katarzyna Dębkowska, a sekretarzem organizacyjnym mgr Marta Jarocka.


Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia, takie jak:


a) teoria (taksonomia, analiza dyskryminacyjna, metody porządkowania liniowego, metody statystycznej analizy wielowymiarowej, metody analizy zmiennych ciągłych, metody analizy zmiennych dyskretnych, metody analizy danych symbolicznych, metody graficzne)


b) zastosowania (analiza danych finansowych, analiza danych marketingowych, analiza danych przestrzennych, inne zastosowania analizy danych – medycyna, psychologia, archeologia itd., aplikacje komputerowe metod statystycznych).


Liczba stron373
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Józef Pociecha: Wskaźniki finansowe a klasyfikacyjne modele predykcji upadłości firm    15
  Eugeniusz Gatnar: Analiza miar adekwatności rezerw walutowych    23
  Marek Walesiak: Zagadnienie doboru liczby klas w klasyfikacji spektralnej    33
  Joanicjusz Nazarko, Joanna Ejdys, Anna Kononiuk, Anna M. Olszewska: Analiza strukturalna jako metoda klasyfikacji danych w badaniach foresight    44
  Andrzej Bąk: Metody porządkowania liniowego w polskiej taksonomii – pakiet pllord    54
  Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki: Zastosowanie mediany przestrzennej Webera i metody TOPSIS w ujęciu pozycyjnym do konstrukcji syntetycznego miernika poziomu życia    63
  Ewa Roszkowska: Zastosowanie rozmytej metody TOPSIS do oceny ofert negocjacyjnych     74
  Jacek Batóg: Analiza wrażliwości metody ELECTRE III na obserwacje nietypowe i zmianę wartości progowych    85
  Jerzy Korzeniewski: Modyfikacja metody HINoV selekcji zmiennych w analizie skupień     93
  Małgorzata Markowska, Danuta Strahl: Wykorzystanie referencyjnego systemu granicznego do klasyfikacji europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na filar inteligentnego rozwoju – kreatywne regiony    101
  Elżbieta Sobczak: Inteligentne struktury pracujących a efekty strukturalne zmian zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej    111
  Elżbieta Gołata, Grażyna Dehnel: Rozbieżności szacunków NSP 2011 i BAEL    120
  Iwona Foryś: Wykorzystanie analizy historii zdarzeń do badania powtórnych sprzedaży na lokalnym rynku mieszkaniowym     131
  Hanna Dudek, Joanna Landmesser: Wpływ relatywnej deprywacji na subiektywne postrzeganie dochodów    142
  Grażyna Łaska: Syntaksonomia numeryczna w klasyfikacji, identyfikacji i analizie przemian zbiorowisk roślinnych    151
  Magdalena Osińska, Marcin Fałdziński, Tomasz Zdanowicz: Analiza
  zależności między procesami fundamentalnymi a rynkiem kapitałowym w Chinach    161
  Andrzej Bąk, Tomasz Bartłomowicz: Mikroekonometryczne modele wielomianowe i ich zastosowanie w analizie preferencji z wykorzystaniem programu R     169
  Andrzej Dudek, Bartosz Kwaśniewski: Przetwarzanie równoległe algorytmów analizy skupień w technologii CUDA     180
  Michał Trzęsiok: Wycena rynkowej wartości nieruchomości z wykorzystaniem wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej     188
  Joanna Trzęsiok: Wybrane symulacyjne techniki porównywania nieparametrycznych metod regresji    197
  Artur Mikulec: Kryterium Mojeny i Wisharta w analizie skupień – przypadek skupień o różnych macierzach kowariancji    206
  Artur Zaborski: Analiza unfolding z wykorzystaniem modelu grawitacji     216
  Justyna Wilk: Identyfikacja obszarów problemowych i wzrostowych w województwie dolnośląskim w zakresie kapitału ludzkiego     225
  Karolina Bartos: Analiza ryzyka odejścia studenta z uczelni po uzyskaniu dyplomu licencjata – zastosowanie sieci MLP    236
  Ewa Genge: Segmentacja uczestników Industriady z wykorzystaniem analizy klas ukrytych     246
  Izabela Kurzawa: Wielomianowy model logitowy jako narzędzie identyfikacji czynników wpływających na sytuację mieszkaniową polskich gospodarstw domowych     254
  Marek Lubicz, Maciej Zięba, Konrad Pawełczyk, Adam Rzechonek,
  Jerzy Kołodziej: Modele eksploracji danych niezbilansowanych – proceduryklasyfikacji dla zadania analizy ryzyka operacyjnego    262
  Aleksandra Łuczak: Zastosowanie rozmytej hierarchicznej analizy w tworzeniu strategii rozwoju jednostek administracyjnych    271
  Marcin Pełka: Rozmyta klasyfikacja spektralna c-średnich dla danych symbolicznych interwałowych    282
  Małgorzata Machowska-Szewczyk: Klasyfikacja obiektów reprezentowanych przez różnego rodzaju cechy symboliczne    290
  Ewa Chodakowska: Indeks Malmquista w klasyfikacji podmiotów gospodarczych według zmian ich względnej produktywności działania     300
  Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz: Wykorzystanie modeli proporcjonalnego i nieproporcjonalnego hazardu Coxa do badania szansy podjęcia pracy w zależności od rodzaju bezrobocia    311
  Marcin Salamaga: Weryfikacja teorii poziomu rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga w ujęciu sektorowym w wybranych krajach Unii Europejskiej     321
  Justyna Wilk, Michał Bernard Pietrzak, Stanisław Matusik: Sytuacja społeczno- gospodarcza jako determinanta migracji wewnętrznych w Polsce    330
  Hanna Gruchociak: Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce na podstawie danych z badania przepływów ludności związanych z zatrudnieniem    343
  Radosław Pietrzyk: Efektywność inwestycji polskich funduszy inwestycyjnych z tytułu doboru papierów wartościowych i umiejętności wykorzystania trendów rynkowych    351
  Sabina Denkowska: Procedury testowań wielokrotnych     362
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia