FILTROWANIE

KATEGORIE

FORMAT

pokaż >

WYDAWNICTWO

pokaż >

CENA

pokaż >

Ebooki: Metody ilościowe

Znaleziono: 155 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl:

Książka jest efektem studiów autora i jego przemyśleń nad filozoficznymi i metodologicznymi podstawami prowadzenia współczesnych analiz statystycznych. Jego intencją było połączenie w jedną całość problematyki filozoficznej,... więcej >

Głównym celem monografii jest zbadanie kierunków i intensywności wzajemnego odziaływania pomiędzy innowacyjnością gospodarki i handlem zagranicznym w poszczególnych krajach Grupy Wyszehradzkiej, a także analiza skłonności do innowacji... więcej >

Książka zawiera treści należące do programu przedmiotu badania operacyjne, zgodne ze standardami nauczania obowiązującymi na prowadzonym na UEP kierunku Informatyka i Ekonometria. Materiał został podzielony na siedem części składających... więcej >

Celem pracy jest ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi w Polsce w zakresie dochodów i zaspokojenia potrzeb w różnych przekrojach społeczno-ekonomicznych oraz w porównaniu z dochodami i oceną zaspokojenia... więcej >

Ekonomia matematyczna zajmuje się modelowaniem procesów zachodzących w gospodarce za pomocą modeli matematycznych, które można podzielić na mikro- i makroekonomiczne. Modele makroekonomiczne można z kolei podzielić na krótko- i... więcej >

Ekonomia matematyczna zajmuje się modelowaniem procesów zachodzących w gospodarce za pomocą modeli matematycznych, które można podzielić na mikroekonomiczne i makroekonomiczne. Modele mikroekonomiczne opisują działania określonego podmiotu... więcej >

Celem podręcznika jest przedstawienie wybranych metod ilościowych mających zastosowanie w badaniach rynku. Ze względu na wielość dostępnych metod w podręczniku celowo ograniczono się tylko do tych, które zdaniem autora mają duże... więcej >

Przedmiotem monografii są zagadnienia pomiaru i analizy preferencji wyrażonych konsumentów z wykorzystaniem metod dekompozycyjnych – tradycyjnej metody conjoint analysis oraz wybranych metod wyborów dyskretnych. Warstwa teoretyczna publikacji... więcej >

Badanie sprawozdań finansowych jest niezbędną składową systemu funkcjonowania rynków finansowych, a zagadnienia dotyczące stosowania metod statystycznych wspomagających pracę biegłego rewidenta są aktualne i wciąż wzrasta ich znaczenie.... więcej >

W ostatnich latach, wraz z szybkim rozwojem technologii komputerowych i internetowych, coraz większego znaczenia nabierają komputerowe metody badania tekstu, w szczególności metody ustalania sentymentu czy też wydźwięku tekstu. Metody... więcej >

In the current issue of the journal Econometrics. Ekonometria. Advances inApplied Data Analysis comprises three articles. Karolina Siemaszkiewicz presentsa comparison between the global financial crisis and the COVID-19 pandemic withthe use of safe... więcej >

W monografii przedstawiono problematykę identyfikowania oszustw finansowych z zastosowaniem prawa Benforda. Zaprezentowano trzy zasadnicze grupy metod analizy cyfrowej oparte na prawie rozkładu cyfr znaczących, które służą identyfikowaniu... więcej >

Znaleziono: 155 pozycji

Przeglądaj:

Sortuj według:
Wyświetl: