Taksonomia 23. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania. PN 328

Taksonomia 23. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania. PN 328

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

23,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W dniach 11-13 września 2013 roku w Hotelu „Relaks” w Karpaczu odbyła się XXII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna) nt. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, zorganizowana przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Katedrę Ekonometrii i Informatyki Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W trakcie dwóch sesji plenarnych oraz piętnastu sesji równoległych wygłoszono 63 referaty poświęcone aspektom teoretycznym i aplikacyjnym zagadnień klasyfikacji i analizy danych. Odbyła się również sesja plakatowa, na której zaprezentowano 20 plakatów.

Teksty 40 recenzowanych artykułów naukowych stanowią zawartość prezentowanej publikacji z serii Taksonomia nr 23, natomiast 38 pozostałych artykułów znajduje się w tomie Taksonomia nr 22.


Liczba stron380
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  
  Małgorzata Rószkiewicz, Wykorzystanie metaanalizy w budowaniu modelu pomiarowego w przypadku braku niezmienniczości zasad pomiaru na przykładzie pomiaru zadowolenia z życia     13
  Elżbieta Sobczak, Harmonijność inteligentnego rozwoju regionów Unii Europejskiej     21
  Ewa Roszkowska, Renata Karwowska, Analiza porównawcza województw Polski ze względu na poziom zrównoważonego rozwoju w roku 2010     30
  Tadeusz Kufel, Magdalena Osińska, Marcin Błażejowski, Paweł Kufel, Analiza porównawcza wybranych filtrów w analizie synchronizacji cy-klu koniunkturalnego     41
  Marcin Salamaga, Próba konstrukcji tablic „wymierania scenicznego” spektakli operowych na przykładzie Metropolitan Opera     51
  Iwona Foryś, Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do typowania rynków podobnych w procesie wyceny nieruchomości niemieszkalnych     59
  Jerzy Korzeniewski, Selekcja zmiennych w klasyfikacji – propozycja algo-rytmu     69
  Sabina Denkowska, Testowanie wielokrotne przy weryfikacji wieloczynnikowych modeli proporcjonalnego hazardu Coxa     76
  Ewa Chodakowska, Teoria równań strukturalnych w klasyfikacji zmiennych jawnych i ukrytych według charakteru ich wzajemnych oddziaływań     85
  Iwona Konarzewska, Model PCA dla rynku akcji – studium przypadku     94
  Katarzyna Wójcik, Janusz Tuchowski, Dobór optymalnego zestawu słów istotnych w opiniach konsumentów na potrzeby ich automatycznej analizy    106
  Aleksandra Łuczak, Zastosowanie metody AHP-LP do oceny ważności determinant rozwoju społeczno-gospodarczego w jednostkach administracyjnych     116
  Aleksandra Witkowska, Marek Witkowski, Klasyfikacja pozycyjna banków spółdzielczych według stanu ich kondycji finansowej w ujęciu dynamicznym     126
  Adam Depta, Zastosowanie analizy korespondencji do oceny jakości życia ludności na podstawie kwestionariusza SF-36v2     135
  Marek Lubicz, Maciej Zięba, Konrad Pawełczyk, Adam Rzechonek, Marek Marciniak, Jerzy Kołodziej, Indukcja reguł dla danych nie-kompletnych i niezbalansowanych: modele klasyfikatorów i próba ich zastosowania do predykcji ryzyka operacyjnego w torakochirurgii     146
  Małgorzata Misztal, Wybrane metody oceny jakości klasyfikatorów – przegląd i przykłady zastosowań     156
  Anna M. Olszewska, Wykorzystanie wybranych metod taksonomicznych do oceny potencjału innowacyjnego województw     167
  Iwona Bąk, Porównanie jakości grupowań powiatów województwa zachodniopomorskiego pod względem atrakcyjności turystycznej     177
  Agnieszka Kozera, Joanna Stanisławska, Romana Głowicka-Wołoszyn, Segmentacja gospodarstw domowych według wydatków na turystykę zorganizowaną     186
  Agnieszka Wałęga, Podejście syntetyczne w analizie spójności ekonomicznej gospodarstw domowych     196
  Joanna Banaś, Małgorzata Machowska-Szewczyk, Bożena Mroczek, Zastosowanie analizy korespondencji do badania wpływu elektrowni wiatrowych na jakość życia ludności     205
  Joanna Banaś, Krzysztof Małecki, Klasyfikacja punktów pomiarów ankietowych kierowców na granicy Szczecina z wykorzystaniem zmiennych symbolicznych     214
  Aneta Becker, Wykorzystanie informacji granularnej w analizie wymagań rynku pracy     222
  Katarzyna Cheba, Joanna Hołub-Iwan, Wykorzystanie analizy korespondencji w segmentacji rynku usług medycznych     230
  Adam Depta, Iwona Staniec, Identyfikacja czynników decydujących o jakości życia studentów łódzkich uczelni    238
  Katarzyna Dębkowska, Jarosław Kilon, Reguły asocjacyjne w analizie wyników badań metodą Delphi     247
  Anna Domagała, O wykorzystaniu analizy głównych składowych w metodzie Data Envelopment Analysis     254
  Alicja Grześkowiak, Analiza wykluczenia cyfrowego w Polsce w ujęciu indywidualnym i regionalnym     264
  Anna M. Olszewska, Anna Gryko-Nikitin, Pomiar postrzegania jakości kształcenia uczelni wyższej na danych porządkowych z wykorzystaniem środowiska R     273
  Karolina Paradysz, Hierarchiczna metoda grupowania powiatów jako podejście benchmarkowe w ocenie bezrobocia według BAEL-u w wybranych typach małych obszarów     282
  Radosław Pietrzyk, Porównanie metod pomiaru efektywności zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych     290
  Agnieszka Przedborska, Małgorzata Misztal, Wybrane metody statystyki wielowymiarowej w ocenie skuteczności terapeutycznej głębokiej stymulacji elektromagnetycznej u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów     299
  Wojciech Roszka, Marcin Szymkowiak, Podejście kalibracyjne w staty-stycznej integracji danych     308
  Iwona Skrodzka, Zastosowanie wybranych metod klasyfikacji do analizy kapitału ludzkiego krajów Unii Europejskiej     316
  Agnieszka Stanimir, Wielowymiarowa analiza czynników sprzyjających włączeniu społecznemu     326
  Dorota Strózik, Tomasz Strózik, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia w województwie wielkopolskim     334
  Izabela Szamrej-Baran, Identyfikacja przyczyn ubóstwa energetycznego w Polsce przy wykorzystaniu modelowania miękkiego     343
  Janusz Tuchowski, Katarzyna Wójcik, Klasyfikacja obiektów w systemie Krajowych Ram Kwalifikacji opisanych za pomocą ontologii     353
  Aleksandra Matuszewska-Janica, Grupowanie krajów Unii Europejskiej ze względu na poziom feminizacji sektorów gospodarczych     361
  Monika Rozkrut, Dominik Rozkrut, Identyfikacja strategii innowacyjnych przedsiębiorstw usługowych w Polsce     369
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia