Modele matematyki finansowej

Modele matematyki finansowej

Instrumenty podstawowe

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

14,95

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka zawiera spójny wykład matematyki finansowej, poczynając od arytmetyki finansowej, a kończąc na podstawach teorii inwestycji obarczonych ryzykiem wartości początkowej oraz inwestycji obarczonych ryzykiem końcowym.

Podręcznik omawia m.in. następujące zagadnienia:
- teorię procentu,
- krzywe terminowe spot i forward,
- metody oceny projektów inwestycyjnych,
- zarządzanie ryzykiem inwestycji,
- zarządzanie portfelem inwestycji o stałych i zmiennych dochodach.

Książka została napisana z myślą przede wszystkim o studentach wydziałów ekonomicznych różnego typu wyższych uczelni, studentach studiów technicznych i matematycznych, na których wykłada się teorię portfela. Korzystać z niego mogą także praktycy: doradcy inwestycyjni, aktuariusze, zarządzający funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, pracownicy firm ubezpieczeniowych.


Rok wydania2007
Liczba stron360
KategoriaMetody ilościowe
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15231-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    9
  
  1. Arytmetyka finansowa    13
    1.1. Model spot aprecjacji kapitału    14
    1.2. Model forward ewolucji wartości kapitału    18
    1.3. Oprocentowanie proste    23
      1.3.1. Odsetki – przypadek stałej stopy procentowej    23
      1.3.2. Odsetki – przypadek zmiennej stopy procentowej    25
      1.3.3. Wartość należna    25
    1.4. Oprocentowanie złożone    25
      1.4.1. Nieregularna struktura terminowa forward    28
      1.4.2. Regularna struktura terminowa forward    31
    1.5. Struktura terminowa spot    37
      1.5.1. Jednookresowa stopa spot    38
      1.5.2. Wieloookresowa stopa spot    39
  
  2. Inwestycje obarczone ryzykiem wartości bieżącej    45
    2.1. Przestrzeń inwestycyjna    46
    2.2. Ocena ryzyka inwestycji    52
    2.3. Zmienność wartości bieżącej netto    54
    2.4. Wypukłość wartości bieżącej netto    59
  
  3. Zdeterminowane inwestycje portfelowe    64
    3.1. Inwestycja portfelowa    65
    3.2. Konstrukcja portfela    69
    3.3. Zarządzanie portfelem inwestycji regularnych    71
    3.4. Zarządzanie regularnym portfelem inwestycji    78
  
  4. Wartość bieżąca netto – przypadek stałej stopy spot    81
    4.1. Wartość bieżąca netto – specjalizacja formuły    81
    4.2. Zmienność i wypukłość wartości bieżącej netto    82
    4.3. Rozproszenie wartości bieżącej netto    84
  
  5. Dynamiczna ocena projektów inwestycyjnych    86
    5.1. Ocena projektu inwestycyjnego    86
    5.2. Porównywanie pary projektów inwestycyjnych    96
      5.2.1. Przypadek ekwiwalentnych wydatków i równych momentów rozliczenia    98
      5.2.2. Przypadek ekwiwalentnych wydatków i różnych momentów rozliczenia    99
      5.2.3. Przypadek nieekwiwalentnych wydatków i równych momentów rozliczenia    101
      5.2.4. Przypadek nieekwiwalentnych wydatków i różnych momentów rozliczenia    103
    5.3. Projekty Pareto-optymalne    104
      5.3.1. Porównania wielokryterialne    105
      5.3.2. Metoda PROMETHEE    108
    5.4. Heurystyczne wybory projektów inwestycyjnych – przykład    112
  
  6. Podstawowe modele deterministyczne matematyki finansowej    117
    6.1. Równania różnicowe modelu krótkoterminowego    118
    6.2. Równania różnicowe modelu długoterminowego    121
    6.3. Równania różniczkowe modelu krótkoterminowego    123
    6.4. Równania różniczkowe modelu długoterminowego    126
    6.5. Krzywe terminowe forward i spot    128
  
  7. Metody wyznaczania krzywych terminowych    134
    7.1. Szacowanie jednookresowej struktury terminowej forward    135
    7.2. Szacowanie wielookresowej struktury terminowej forward    138
    7.3. Szacowanie krzywych terminowych    142
      7.3.1. Aproksymacja średniokwadratowa krzywych terminowych    143
      7.3.2. Interpolacja krzywych terminowych    145
    7.4. Wyznaczanie trendu elastyczności aprecjacji    149
      7.4.1. Szacowanie struktury terminowej elastyczności aprecjacji    149
      7.4.2. Szacowanie trendu elastyczności aprecjacji    151
  
  8. Wartość bieżąca netto – przypadek zmiennej stopy spot    153
    8.1. Wartość bieżąca netto i jej zmienność    154
      8.1.1. Elastyczność aprecjacji – model addytywny    157
      8.1.2. Elastyczność aprecjacji – model multiplikatywny    158
      8.1.3. Elastyczność aprecjacji – uogólniony model addytywny    158
      8.1.4. Elastyczność aprecjacji – uogólniony model mutiplikatywny    159
    8.2. Ocena projektu inwestycyjnego    160
    8.3. Inwestycje z gęstymi nośnikami przepływów finansowych    164
  
  9. Zdeterminowane inwestycje portfelowe w ujęciu terminowym    171
    9.1. Krótkoterminowe inwestycje portfelowe    172
    9.2. Długoterminowe inwestycje portfelowe    176
  
  10. Immunizacja portfela    182
    10.1. Ogólny model immunizacji portfela    183
    10.2. Strategie immunizacyjne    191
      10.2.1. Addytywna strategia immunizacyjna Khanga    192
      10.2.2. Multiplikatywna strategia immunizacyjna Khanga    196
      10.2.3. Wielomianowa strategia immunizacyjna    201
  
  11. Inwestycje obarczone ryzykiem wartości przyszłej    207
    11.1. Model uniwersalny    210
      11.1.1. Proces inwestycyjny    210
      11.1.2. Niepewna inwestycja    211
      11.1.3. Cena równowagi    212
    11.2. Model krótkoterminowy – ruch arytmetyczny Levy’ego    214
      11.2.1. Procesy dyskretne    214
      11.2.2. Procesy ciągłe    217
      11.2.3. Inwestycje z szumem addytywnym    218
    11.3. Model długoterminowy – ruch pseudogeometryczny Levy’ego    221
      11.3.1. Procesy dyskretne    221
      11.3.2. Procesy ciągłe    224
      11.3.3. Inwestycje z szumem multiplikatywnym    225
    11.4. Model długoterminowy – ruch geometryczny Levy’ego    227
      11.4.1. Procesy dyskretne    228
      11.4.2. Procesy ciągłe    229
  
  12. Gaussowskie modele matematyki finansowej    230
    12.1. Model krótkoterminowy – ruch arytmetyczny Browna    231
    12.2. Inwestycje z gaussowskim szumem addytywnym    231
    12.3. Model długoterminowy – pseudogeometryczny ruch Browna    234
    12.4. Inwestycje z gaussowskim szumem multiplikatywnym    235
    12.5. Model długoterminowy – geometryczny ruch Browna    237
    12.6. Model Blacka–Scholesa    238
  
  13. Portfele obciążone gaussowskim szumem addytywnym    243
    13.1. Krzywa Markowitza    244
    13.2. Linia rynku kapitałowego    247
    13.3. Model CAPM I rodzaju    251
    13.4. Model Mayersa    255
    13.5. Model APT    257
    13.6. Kryteria zarządzania portfelem    260
      13.6.1. Kryterium Sharpe’a    260
      13.6.2. Kryterium Jensena    261
      13.6.3. Kryterium Treynora    262
  
  14. Portfele obciążone gaussowskim szumem multiplikatywnym    264
    14.1. Krzywa Markowitza    264
    14.2. Hiperbola rynku kapitałowego    268
    14.3. Model CAPM II rodzaju    271
    14.4. Kryteria zarządzania portfelem    275
      14.4.1. Kryterium Sharpe’a    276
      14.4.2. Kryterium typu Jensena    277
      14.4.3. Kryterium typu Treynora    277
  
  15. Niegaussowskie kryteria zarządzania portfelem    280
    15.1. Kryteria dominacji stochastycznej    281
      15.1.1. Dominacja stochastyczna I stopnia    282
      15.1.2. Dominacja stochastyczna II stopnia    283
      15.1.3. Dominacja stochastyczna III stopnia    283
    15.2. Kryteria parametrów rozkładu    284
    15.3. Kryteria prymatu bezpieczeństwa    285
      15.3.1. Kryterium Roya    286
      15.3.2. Kryterium Kataoki    287
      15.3.3. Kryterium Telsera    287
    15.4. Wskaźniki ryzyka    288
  
  16. Optymalizacja portfela obarczonego ryzykiem    292
    16.1. Optymalizacja instrumentu dłużnego    293
    16.2. Optymalizacja portfela obarczonych ryzykiem inwestycji krótkoterminowych    295
    16.3. Jednoczynnikowy model APT w optymalizacji portfela    301
    16.4. Optymalizacja portfela obarczonych ryzykiem inwestycji długoterminowych    302
  
  Dodatek A. Lemat o addytywnej funkcji monotonicznej    309
  Dodatek B. Analiza marginalna wartości bieżącej netto    310
  Dodatek C. Interpolacja za pomocą funkcji spline    312
  Dodatek D. Deterministyczne modele portfela – dowody wybranych tez    315
    D.1. Uzasadnienie tożsamości (9.6)    315
    D.2. Uzasadnienie tożsamości (9.18)    315
    D.3. Uzasadnienie tożsamości (9.25)    316
    D.4. Uzasadnienie tożsamości (9.32)    316
    D.5. Uzasadnienie tożsamości (9.38)    317
    D.6. Uzasadnienie zależności (10.28)    317
    D.7. Uzasadnienie zależności (10.62) i (10.63)    318
  Dodatek E. Ruchy Levy’ego    320
  Dodatek F. Trajektoria ?-stabilnego ruchu pseudogeometrycznego    323
  Dodatek G. Przestrzeń portfeli dopuszczalnych – dowody tez    326
  Dodatek H. Dowód twierdzenia Tobina    330
  Dodatek J. Model CAPM I rodzaju – dowód    332
  Dodatek K. Model Mayersa – dowód    334
  Dodatek L. Model CAPM II rodzaju – dowód    338
  Dodatek M. Koszty zarządzania portfelem – wybrane problemy    342
    M.1. Koszt pojedynczej transakcji wymiany aktywów    342
    M.2. Koszt przebudowy portfela    343
    M.3. Minimalizacja kosztów transformacji portfela    346
  Dodatek N. Kryteria dominacji stochastycznej – dowody tez    348
    N.1. Dominacja stochastyczna I stopnia    348
    N.2. Dominacja stochastyczna II stopnia    349
    N.3. Dominacja stochastyczna III stopnia    350
  Bibliografia    351
  Indeks    357
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia