Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT

Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT

5 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

We współczesnej gospodarce wzrasta rola technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Niestety duża część przeprowadzonych wdrożeń rozwiązań ICT kończy się niepowodzeniem. Problem ten skłania do poszukiwania metod podnoszenia skuteczności i efektywności realizacji projektów ICT.
Zamierzeniem autorów książki jest przedstawienie szerokiego kontekstu realizacji projektów w przedsiębiorstwach sektora ICT nie tylko w obszarze działalności operacyjnej, lecz także w warstwie zarządzania strategicznego.

Praca ta jest odpowiedzią na pytanie, jak zarządzać przedsiębiorstwem, które ma skutecznie i efektywnie realizować projekty ICT (a nie jedynie jak realizować projekt).


Rok wydania2014
Liczba stron334
KategoriaZarządzanie projektami
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17794-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     9
  
  CZĘŚĆ I. Podstawy teoretyczne zarządzania procesami realizacji projektów     15
  
  ROZDZIAŁ 1. Zarządzanie projektami     17
  
  1.1. Projekt     18
  1.2. Rodzaje projektów     27
  1.3. Miejsce i rola zarządzania projektami w przedsiębiorstwie     32
  
  ROZDZIAŁ 2. Zarządzanie procesami     39
  
  2.1. Proces     39
  2.2. Rodzaje procesów     46
  2.3. Miejsce i rola zarządzania procesami w przedsiębiorstwie     49
  
  ROZDZIAŁ 3. Zarządzanie procesami realizacji projektów     58
  
  3.1. Realizacja projektów w ujęciu procesowym     58
  3.1.1. Procesy rozpoczęcia     60
  3.1.2. Procesy planowania     60
  3.1.3. Procesy wykonawcze     61
  3.1.4. Procesy kontroli     62
  3.1.5. Procesy zakończenia     62
  3.2. Zarządzanie procesami realizacji projektów w przedsiębiorstwie     71
  3.3. Powodzenie zarządzania procesami realizacji projektów     73
  
  ROZDZIAŁ 4. Czynniki powodzenia zarządzania procesami realizacji projektów     75
  
  4.1. Podział czynników powodzenia zarządzania procesami realizacji projektów     75
  4.2. Czynniki związane z projektem     77
  4.3. Czynniki związane z zarządzaniem procesami w przedsiębiorstwie     82
  4.3.1. Czynniki związane z procesami zarządzania projektem     83
  4.3.2. Czynniki związane z osadzeniem procesów realizacji projektów w przedsiębiorstwie     84
  4.3.3. Czynniki związane ze „stanem” organizacji procesowej przedsiębiorstwa     85
  4.4. Czynniki związane z elementami przedsiębiorstwa     88
  4.5. Czynniki związane z otoczeniem przedsiębiorstwa     95
  
  CZĘŚĆ II. Sektor ICT    99
  
  ROZDZIAŁ 5. Charakterystyka sektora ICT     101
  
  5.1. Definicja sektora ICT     101
  5.2. Działalność przedsiębiorstw w sektorze ICT     106
  5.3. Sektor ICT w ujęciu makroekonomicznym     108
  5.3.1. Sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie w pierwszej dekadzie XXI w     108
  5.3.2. Sektor ICT na świecie     109
  5.3.3. Sektor ICT w Polsce     113
  5.4. Strategiczne znaczenie sektora ICT dla rozwoju gospodarki     117
  5.5. Wybrane elementy analizy sektorowej     120
  5.5.1. Siła oddziaływania dostawców i nabywców     120
  5.5.1.1. Charakterystyka dostawców i nabywców     120
  5.5.1.2. Specyfika relacji dostawca–przedsiębiorstwo ICT–klient     121
  5.5.1.3. Integracja pionowa i pozioma     122
  5.5.1.4. Koszt zmiany dostawcy     123
  5.5.1.5. Pozycja przetargowa przedsiębiorstw ICT     123
  5.5.2. Groźba pojawienia się nowych producentów oraz substytutów     125
  5.5.2.1. Rynek telekomunikacyjny     125
  5.5.2.2. Rynek IT     129
  5.5.2.3. Substytuty i nowe produkty w sektorze ICT     137
  5.5.3. Walka konkurencyjna wewnątrz sektora     138
  5.6. Projekty w sektorze ICT     142
  5.7. Kryzys realizacji projektów w sektorze ICT     146
  
  ROZDZIAŁ 6. Realizacja projektów w sektorze ICT     151
  
  6.1. Metodyka badań     152
  6.1.1. Cel badań     152
  6.1.2. Metoda i procedura badawcza     152
  6.1.3. Uzasadnienie wyboru zastosowanych metod, technik i narzędzi badawczych     154
  6.1.4. Konstrukcja kwestionariuszy     156
  6.1.5. Charakterystyka próby badawczej     157
  6.1.6. Zwrotność w badaniach     158
  6.1.7. Charakterystyka badanej zbiorowości     159
  6.2. Czynniki powodzenia zarządzania procesami realizacji projektów ICT w polskim sektorze ICT     162
  6.2.1. Czynniki związane z projektem ICT     163
  6.2.2. Czynniki związane z zarządzaniem procesami w przedsiębiorstwie ICT     167
  6.2.3. Czynniki związane z elementami przedsiębiorstwa ICT     170
  6.2.4. Czynniki związane z otoczeniem przedsiębiorstwa ICT     174
  6.3. Charakterystyka realizacji projektów w polskim sektorze ICT     179
  6.3.1. Wartość projektów ICT     179
  6.3.2. Udział realizacji projektów ICT w pracy projektowej     180
  6.3.3. Ocena częstotliwości występowania problemów w realizacji projektów ICT     182
  6.4. Ograniczenia realizacji projektów w polskim sektorze ICT     186
  6.4.1. Obszar procesów przedsiębiorstwa ICT     188
  6.4.1.1. Stopień wsparcia procesów przedsiębiorstwa dla realizacji projektów ICT     188
  6.4.1.2. Stopień wykorzystania procesów przedsiębiorstwa do realizacji projektów ICT     191
  6.4.1.3. Ograniczenia występujące w procesach przedsiębiorstwa wykorzystywanych do realizacji projektów ICT     192
  6.4.1.4. Elastyczność procesów     203
  6.4.1.5. Metody doskonalenia procesów     203
  6.4.1.6. Poziom dojrzałości procesowej organizacji     203
  6.4.1.7. Dostosowanie procesów do realizacji projektów ICT     205
  6.4.2. Obszar metodyk zarządzania projektem w przedsiębiorstwach ICT     206
  6.4.2.1. Stopień wykorzystania metodyk zarządzania projektami do realizacji projektów ICT     207
  6.4.2.2. Stopień wsparcia metodyk zarządzania projektem stosowanych w przedsiębiorstwach w celu realizacji projektów ICT     209
  6.4.2.3. Ograniczenia występujące w procesach zarządzania projektem wykorzystywanych do realizacji projektów ICT     211
  6.4.2.4. Poziom dojrzałości projektowej organizacji     215
  6.4.2.5. Dostosowanie metodyk zarządzania projektem do realizacji projektów ICT     217
  6.4.3. Obszar struktur organizacyjnych przedsiębiorstw ICT     218
  6.4.3.1. Stopień wsparcia struktur organizacyjnych stosowanych w przedsiębiorstwach w celu realizacji projektów ICT     219
  6.4.3.2. Ograniczenia w realizacji projektów ICT wynikające z przyjętych struktur organizacyjnych     223
  6.4.3.3. Dostosowanie struktur organizacyjnych do realizacji projektów ICT     224
  
  CZĘŚĆ III. Koncepcja zarządzania procesami realizacji projektów ICT    227
  
  ROZDZIAŁ 7. Wdrożenie koncepcji zarządzania procesami realizacji projektów ICT w przedsiębiorstwie     229
  
  7.1. Koncepcje realizacji projektów ICT w świetle różnych nurtów naukowych     229
  7.2. Postulaty do budowy koncepcji zarządzania procesami realizacji projektów ICT     233
  7.3. Podstawy do wdrożenia koncepcji zarządzania procesami realizacji projektów ICT w przedsiębiorstwie     240
  
  ROZDZIAŁ 8. Przykładowa koncepcja zarządzania procesami realizacji projektów ICT w przedsiębiorstwie     243
  
  8.1. Ogólne ujęcie koncepcji zarządzania procesami realizacji projektów ICT     243
  8.2. Obszar procesów     245
  8.2.1. Procesy pomocnicze     247
  8.2.1.1. Zarządzanie infrastrukturą firmy     247
  8.2.1.2. Zaopatrzenie     253
  8.2.1.3. Rozwój technologii     254
  8.2.1.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi     255
  8.2.2. Procesy podstawowe     257
  8.2.2.1. Logistyka wewnętrzna     257
  8.2.2.2. Logistyka zewnętrzna     258
  8.2.2.3. Serwis     258
  8.2.2.4. Marketing     259
  8.2.2.5. Sprzedaż     260
  8.3. Obszar metodyk zarządzania projektem w przedsiębiorstwie ICT     264
  8.3.1. Faza pozyskiwania     264
  8.3.2. Faza analizowania     269
  8.3.2.1. Formułowanie projektu     269
  8.3.2.2. Kwalifikacja projektów     270
  8.3.3. Faza organizowania     274
  8.3.3.1. Organizacja prac projektowych     275
  8.3.3.2. Organizacja środowiska projektowego     280
  8.3.4. Faza projektowania     288
  8.3.4.1. Studium wykonalności technicznej     290
  8.3.4.2. Studium wykonalności organizacyjnej     290
  8.3.4.3. Studium wykonalności finansowej     291
  8.3.5. Faza ofertowania     293
  8.3.5.1. Opracowanie oferty     293
  8.3.5.2. Negocjacje     294
  8.3.5.3. Opracowanie umowy     294
  8.3.6. Faza wdrożenia     296
  8.4. Obszar struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwie ICT     299
  8.5. Zalety i ograniczenia proponowanej koncepcji     306
  
  Zakończenie     308
  Bibliografia     311
  Spis rysunków     325
  Spis tabel     327
  Słownik wybranych pojęć     330
RozwińZwiń