Współczesna pedagogika pracy. Z perspektywy edukacji, pracy i badań

Współczesna pedagogika pracy. Z perspektywy edukacji, pracy i badań

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

32,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

32,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Dyskursy naukowe poświęcone problemom pedagogiki pracy.


Liczba stron441
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISBN-13978-83-64181-13-9
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     13
  
  
  CZĘŚĆ PIERWSZA. PODSTAWOWE POJĘCIA PEDAGOGIKI PRACY WAŻNYMI KATEGORIAMI DLA EDUKACJI I PRACY    17
  
  
  Wprowadzenie     19
  
  
  1. WIELOWYMIAROWOŚĆ PRACY     21
  
  1.1. Źródła pracy     21
  
  1.2. Praca jako kategoria poznawcza (naukowa)     24
  
  1.3. Interdyscyplinarny charakter pracy – wybrane problemy     28
  
  1.3.1. Filozoficzne rozumienie pracy     29
  
  1.3.2. Pedagogiczne konteksty pracy     31
  
  1.3.3. Praca i jej problemy psychologiczne     34
  
  1.3.4. Ergonomia u źródeł bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-ekonomicznych pracy     40
  
  1.3.5. Socjologiczne rozumienie pracy     45
  
  1.3.6. Ekonomiczny sens pracy     46
  
  1.4. Praca w kategoriach wartości     47
  
  1.4.1. Rodowód, istota i struktury wartości     47
  
  1.4.2. Wartościowanie pracy     52
  
  1.5. Praca zawodowa     54
  
  1.5.1. Typologie pracy zawodowej     56
  
  1.5.2. Współczesny charakter pracy zawodowej     62
  
  1.5.3. Edukacyjne wymiary pracy zawodowej     66
  
  1.6. Praca jako kategoria rynkowa     76
  
  1.6.1. Krajowy rynek pracy     77
  
  1.6.2. Zagraniczne rynki pracy     82
  
  1.6.3. Interesariusze rynku pracy     86
  
  1.7. Bezrobocie problemem współczesnej pracy zawodowej     93
  
  1.7.1. Bezrobocie i jego struktura     94
  
  1.7.2. Środki i formy przeciwdziałania oraz łagodzenia skutków bezrobocia     96
  
  
  2. WIELOWYMIAROWOŚĆ ZAWODU     99
  
  2.1. Geneza zawodu     99
  
  2.2. Zawód w ujęciu poznawczym     101
  
  2.3. Interdyscyplinarne rozumienie zawodu – wybrane problemy     106
  
  2.4. Zawód w ujęciu systemowym     108
  
  2.4.1. Pojęcie systemu     109
  
  2.4.2. Klasyfikacja zawodów i specjalności jako ujęcie systemowe     109
  
  2.4.3. Struktury europejskich ram kwalifikacji w ujęciu systemowym     116
  
  2.4.4. Opis zawodu i jego struktura jako przykład rozwiązania systemowego     120
  
  2.4.5. Norma jako standard kwalifikacji zawodowych kolejnym rozwiązaniem systemowym     126
  
  2.5. Zawód ważnym instrumentem porady zawodowej     131
  
  2.5.1. Porada zawodowa – jej rozumienie i definiowanie     131
  
  2.5.2. Wybrane koncepcje rozwoju człowieka ważne w karierze zawodowej     134
  
  2.5.3. Porada zawodowa w dążeniu człowieka do kariery     136
  
  
  3. KWALIFIKACJE JAKO WAŻNA KATEGORIA OPISUJĄCA ZAWÓD I PROCES PRACY     147
  
  3.1. Rodowód kwalifikacji     147
  
  3.2. Kwalifikacje jako kategoria naukowa (poznawcza)     149
  
  3.3. Struktury, modele, kryteria i poziomy kwalifikacyjne     149
  
  3.4. Kwalifikacje w kategoriach wartości     156
  
  
  4. KOMPETENCJE – ICH ROZUMIENIE I ZNACZENIE DLA PRACY ZAWODOWEJ CZŁOWIEKA     160
  
  4.1. Od źródeł do struktur kompetencji     165
  
  4.2. Typologie kompetencji     168
  
  4.2.1. Kompetencje kluczowe – rodowód i istota     168
  
  4.2.1.1. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie     169
  
  4.2.1.2. Umiejętnościowy charakter kompetencji kluczowym kryterium przydatności do zatrudnienia     170
  
  4.2.2. Kompetencje zawodowe     171
  
  
  CZĘŚĆ DRUGA. EDUKACYJNE WYMIARY WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI PRACY    175
  
  
  Wprowadzenie     177
  
  
  
  1. EDUKACJA JAKO KATEGORIA NAUKOWA     179
  
  
  2. TEORIA PEDAGOGIKI PRACY A STRUKTURY EDUKACYJNE     182
  
  2.1. Edukacja permanentna     182
  
  2.2. Edukacja szkolna     183
  
  2.2.1. Edukacja przedzawodowa     183
  
  2.2.2. Edukacja prozawodowa – przyszłość czy przeszłość     185
  
  2.2.3. Edukacja zawodowa – szkolna i pozaszkolna     188
  
  
  3. SYSTEM EDUKACJI W PRZYGOTOWANIU CZŁOWIEKA DO PRACY ZAWODOWEJ     192
  
  3.1. System edukacji     192
  
  3.1.1. System szkolny w procesie przygotowania człowieka do pracy zawodowej     193
  
  3.1.2. System pozaszkolny w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej     195
  
  3.2. Obszary edukacyjnego przygotowania człowieka do pracy zawodowej    199
  
  3.2.1. Edukacja przedzawodowa     199
  
  3.2.1.1. Tło historyczne wychowania przez pracę i do pracy     200
  
  3.2.1.2. Problemy definicyjne wychowania przez pracę i do pracy     201
  
  3.2.1.3. Wychowanie przez pracę i do pracy w edukacji przedzawodowej     202
  
  3.2.1.4. Treści ogólnokształcące edukacji przedzawodowej     204
  
  3.2.2. Edukacja prozawodowa w przygotowywaniu człowieka do pracy zawodowej     208
  
  3.2.2.1. Kształcenie ogólne w liceum profilowanym     210
  
  3.2.2.2. Kształtowanie umiejętności kluczowych w liceum profilowanym     211
  
  3.2.2.3. Kształtowanie kwalifikacji ogólnozawodowych w liceum profilowanym     213
  
  3.2.2.4. Uniwersalność wykształcenia absolwenta liceum profilowanego     216
  
  3.3. Edukacja zawodowa w przygotowaniu człowieka do pracy     220
  
  3.3.1. Kształcenie zawodowe jako kategoria naukowa (poznawcza)     222
  
  3.3.2. Szkolne kształcenie zawodowe     227
  
  3.3.3. Pozaszkolne kształcenie zawodowe     231
  
  
  4. EDUKACJA ZAWODOWA JAKO PROCES KSZTAŁTOWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH     233
  
  4.1. Treści kształcenia w edukacji zawodowej     233
  
  4.2. Model czynnościowy treści kształcenia a struktury dokumentów edukacyjnych     237
  
  4.2.1. Podstawy programowe kształcenia w zawodach     238
  
  4.2.2. Programy kształcenia i pakiety dydaktyczne przydatne w edukacji zawodowej     239
  
  4.2.3. Standardy jako norma wymagań egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie     248
  
  4.3. Infrastruktura szkół a potrzeby edukacyjne wyznaczone obszarami pedagogiki pracy     256
  
  4.3.1. Specjalistyczne klasopracownie     258
  
  4.3.2. Pracownie szkolne     260
  
  4.3.3. Specjalne szkolne pomieszczenia infrastukturalne     261
  
  4.4. Nauczyciel a potrzeby edukacyjne wyznaczone obszarami pedagogiki pracy     265
  
  4.4.1. Współdziałanie nauczycieli i uczniów w procesie kształtowania kwalifikacji zawodowych     269
  
  4.4.2. Miejsca pracy kadry pedagogicznej szkolnego i pozaszkolnego systemów kształcenia zawodowego     272
  
  4.5. Edukacja zawodowa wobec priorytetów Unii Europejskiej     273
  
  4.5.1. Zagadnienia definicyjne edukacji europejskiej     273
  
  4.5.2. Priorytety edukacji europejskiej w kształceniu zawodowym     274
  
  4.5.3. Raporty unijne europejskim wymiarem edukacji zawodowej     277
  
  4.5.4. Deklaracje unijne narzędziem europejskiego wymiary edukacji zawodowej     281
  
  
  CZĘŚĆ TRZECIA. EDUKACJA I PRACA WAŻNYMI OBSZARAMI BADAWCZYMI WSPÓŁCZESNEJ PEDAGOGIKI PRACY    285
  
  
  Wprowadzenie     287
  
  
  1. EDUKACJA I PRACA W NURCIE NAUKOZNAWCZYM     289
  
  1.1. Wiedza w nurcie naukoznawczym     289
  
  1.2. Rodowód wiedzy i jej rodzaje     290
  
  1.3. Struktury wiedzy i jej systemy     292
  
  1.4. Edukacyjny wymiar procesów poznawczych (epistemologicznych)     293
  
  1.4.1. Epistemologia a struktury nauki     295
  
  1.4.2. Edukacja i praca w strukturach nauki     301
  
  
  2. METODOLOGIA NAUK – ROZUMIENIE, STRUKTURA I ZAKRES     305
  
  
  
  3. EDUKACJA I PRACA A STRUKTURY BADAWCZE PEDAGOGIKI PRACY     309
  
  
  4. WYBRANE TYPOLOGIE METOD BADAWCZYCH PRZYDATNE W BADANIACH EDUKACJI I PRACY     312
  
  4.1. Typologie metod badawczych upowszechniane w pedagogice społecznej     313
  
  4.2. Typologie metod badawczych wg Z. Wiatrowskiego     313
  
  4.3. Typologia metod badawczych wg M. Łobockiego     315
  
  4.4. Typologia metod badawczych wg S. Juszczyka     316
  
  4.5. Typologia metod badawczych wg T. Nowackiego     316
  
  
  5. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD BADAWCZYCH PRZYDATNYCH W BADANIACH EDUKACJI I PRACY     319
  
  5.1. Obserwacja     319
  
  5.2. Wywiad w zbieraniu opinii     320
  
  5.3. Ankieta w zbieraniu opinii     321
  
  5.4. Badanie wytworów pracy i dokumentów     321
  
  5.5. Testy pedagogiczne     322
  
  5.6. Eksperyment     324
  
  5.7. Testy psychologiczne     325
  
  5.8. Monografia pedagogiczna     325
  
  5.9. Metoda indywidualnych przypadków (kazuistyczna, studium przypadku)     326
  
  5.10. Metoda autobiograficzna     327
  
  5.11. Modelowanie     328
  
  5.12. Metoda symulacji komputerowej     328
  
  
  6. EDUKACJA PRZYGOTOWUJĄCA CZŁOWIEKA DO ZATRUDNIENIA JAKO PROCES BADAWCZY     330
  
  
  7. PRACA JAKO PROCES BADAWCZY     332
  
  7.1. Rodowód badania pracy i jego współczesne konsekwencje     332
  
  7.2. Metody badawcze teorii naukowej organizacji pracy przydatne w procesach badania pracy     334
  
  7.2.1. Metody badania i usprawniania metod pracy     334
  
  7.2.2. Mierzenie i normowanie pracy     335
  
  7.2.3. Kwalifikowanie pracy     336
  
  7.2.4. Analiza wartościowania pracy     338
  
  7.2.5. Badanie ruchów     338
  
  7.2.6. Analiza i projektowanie organizacji (instytucji)     342
  
  7.3. Współczesne metody badania pracy     344
  
  7.3.1. Teorie humanistyczne wyznacznikiem współczesnych tendencji badania pracy     344
  
  7.3.2. Teoria kompleksowego zarządzania jakością (TQM – Total Quality Menegement) kryterium badania pracy     347
  
  7.3.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi współczesnym trendem w badaniu pracy     353
  
  7.3.4. Menedżerment kadrowy przyszłością badania pracy     358
  
  
  ZAKOŃCZENIE     361
  
  BIBLIOGRAFIA     363
  
  STRESZCZENIE     393
  
  TABLE OF CONTENS     397
  
  SUMMARY     403
  
  Indeks nazwisk     407
  
  Skorowidz rzeczowy     413
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia