Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych

-15%

Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

35,70  42,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 42,00 zł (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 28,56 zł  


35,70

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka dotyczy problematyki rodzinnej osób osadzonych w zakładach karnych w Polsce. Sytuacja rodziny polskiej na przełomie wieków może być analizowana również w aspekcie rzeczywistości przestępczej. W książce starano się przedstawić niektóre problemy, jakie wiążą się z funkcjonowaniem rodziny pochodzenia osób aktywnych przestępczo, odnoszą się do systemu wartości przekazywanych w tej rodzinie i zinternalizowanych przez przestępców oraz w pewnym zakresie z funkcjonowaniem ich własnych rodzin.


Przedstawiono zatem najpierw rys badań nad rodzinami więźniów zarejestrowanych w polskiej literaturze przedmiotu z pewnymi odniesieniami do literatury zagranicznej. Całość miała na celu ukazanie obrazu rodziny polskich więźniów zarejestrowanego na początku nowego tysiąclecia z zasygnalizowaniem osoby Jana Pawła II u końca Jego pontyfikatu.


Przydatność badań odnosi się nie tylko do rejestracji środowiska rodzinnego więźniów, ale również dla wskazania koniecznych kierunków badań w tym zakresie.


Rok wydania2009
Liczba stron496
KategoriaPedagogika pracy
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7587-181-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Abstrakt    9
  Abstract    11
  Wstęp    13
  Rozdział I. Stan badań nad sytuacją życiową i rodzinną więźniów    19
    1.1. Przestępczość w Polsce po89 roku    19
    1.2. Sytuacja życiowa więźniów w teorii i w badaniach    26
    1.3. Współczesna rodzina polska w obliczu kary pozbawienia wolności    34
    1.4. Analiza kierunków badań nad sytuacją rodzinną więźniów w Polsce    44
      1.4.1. Ogólne charakterystyki rodzin pochodzenia i rodzin nuklearnych więźniów    45
      1.4.2. Dysfunkcjonalność rodziny a przestępczość (różne typy i przejawy)    55
      1.4.3. Uwarunkowania rodzinne przestępczości młodocianych    62
      1.4.4. Problematyka rodzinna kobiet – przestępczyń    68
      1.4.5. Wpływ kary pozbawienia wolności na rodzinę i wychowujące się w niej dzieci    76
      1.4.6. Rodzina a resocjalizacja więźniów    82
      1.4.7. Rodzina i życie religijne więźniów    85
    1.5. Dysfunkcjonalność rodziny wyzwaniem dla profesjonalnych oddziaływań pomocowych    87
  Rozdział II. Procedura badań własnych    99
    2.1. Cele i problematyka badawcza    101
    2.2. Założenia i hipotezy badawcze oraz zmienne i wskaźniki    104
      2.2.1. Hipotezy badawcze    106
      2.2.2. Zmienne i wskaźniki    108
    2.3. Metody, narzędzia i techniki badawcze    115
    2.4. Techniki obliczeń statystycznych    116
    2.5. Teren, czas i specyfika prowadzonych badań    119
  Rozdział III. Społeczno-demograficzna charakterystyka badanych osób    129
    3.1. Wiek i płeć badanych więźniów    131
    3.2. Wykształcenie badanych    134
    3.3. Stan cywilny    136
    3.4. Miejsce urodzenia i zamieszkania badanych więźniów    137
    3.5. Pochodzenie społeczne i warunki materialne badanych więźniów    141
    3.6. Zawód wyuczony i wykonywany badanych więźniów    145
    3.7. Rodzaj popełnionego przestępstwa i długość pobytu w zakładzie karnym    150
    3.8. Wskaźnik dysfunkcjonalności rodziny jako narzędzie charakteryzujące rodziny badanych więźniów    152
      3.8.1. Wskaźnik dysfunkcjonalności rodziny pochodzenia (WDR) jako narzędzie charakteryzujące rodzinę generacyjną badanych więźniów    154
      3.8.2. Wyniki analiz przeprowadzonych za pomocą wskaźnika dysfunkcjonalności rodziny    159
    3.9. Podsumowanie    161
  Rozdział IV. Rodzina pochodzenia a przestępczość badanych osób    165
    4.1. Transmisja przestępczości (rodzice – dzieci) w procesie socjalizacji (wprowadzenie)    166
    4.2. Rodzina pochodzenia jako środowisko wychowawcze    174
    4.3. Przestępczość w rodzinach pochodzenia    178
    4.4. Przestępczość badanych i ich poczucie sprawiedliwości    186
    4.5. Przyczyny niegodnego postępowania ludzi    190
      4.5.1. Wyniki analiz odnoszących się do świadomości prawnej badanych    193
    4.6. Wartości moralne jako podstawa sytuacji życiowej osadzonych    194
    4.7. Modele przestępstw wśród badanej reprezentacji    196
    4.8. Model przestępcy wyłoniony na podstawie wyników badań    199
      4.8.1. Charakterystyka więźniów z grupy PZ (przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu)    201
      4.8.2. Charakterystyka osób z grupy PM (przestępstwa przeciwko mieniu)    203
      4.8.3. Charakterystyka osób z grupy PO (przestępstwa przeciwko obyczajom)    205
    4.9. Podsumowanie    207
  Rozdział V. Struktura rodziny pochodzenia a działalność przestępcza więźniów    211
    5.1. Struktura rodziny pochodzenia a rodzaj popełnionego przestępstwa    215
    5.2. Ocena wpływu rodziny pochodzenia na badane osoby    219
    5.3. Podsumowanie    229
  Rozdział VI. Środowisko wychowawcze i relacje wewnątrzrodzinne a rodzaj popełnionego przestępstwa    231
    6.1. Kultura domu rodzinnego a rodzaj popełnionego przestępstwa    236
    6.2. Atmosfera domu rodzinnego a rodzaj popełnionego przestępstwa    243
    6.3. Kłótnie i przemoc w domu rodzinnym a rodzaj popełnionego przestępstwa    249
    6.4. Relacje z rodzeństwem a rodzaj popełnionego przestępstwa    256
    6.5. Warunki materialne rodziny pochodzenia a rodzaj popełnionego przestępstwa    263
    6.6. Sąsiedztwo domu rodzinnego a rodzaj popełnionego przestępstwa    265
    6.7. Podsumowanie    268
  Rozdział VII. Religijność a przestępczość badanych osób    269
    7.1. Charakterystyka sytuacji religijnej badanych osób w kontekście rodzaju przestępstwa    274
    7
RozwińZwiń