Praca socjalna. Kształcenie - działanie - konteksty

-30%

Praca socjalna. Kształcenie - działanie - konteksty

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

27,86  39,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

27,8639,80

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem przedkładanego Czytelnikowi tomu jest ukazanie wybranych obszarów pracy socjalnej warunkowanych dynamiką zmian – głównie demogra?cznych i społeczno-gospodarczych – występujących we współczesnym społeczeństwie. Punktem wyjścia uczyniono tu proces przygotowania do zawodu pracownika socjalnego. Zebrany materiał przedstawiono w czterech częściach. Pierwszy blok zagadnień dotyczy re?eksji nad kształceniem do pracy socjalnej, czyli tendencji, wyzwań i dylematów edukacji w zakresie pracy socjalnej. W części drugiej zebrano teksty, których tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem i kompetencjami podmiotów polityki zabezpieczenia społecznego. Część trzecia tomu jest poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze pracy socjalnej, a w ostatniej autorzy artykułów koncentrują się na wieloaspektowości pracy socjalnej.


Mamy nadzieję, że ze względu na zakres poruszanej problematyki książka zainteresuje szerokie grono odbiorców, a opisane w niej kwestie będą stanowiły inspirację do podjęcia praktyki oraz refleksji naukowej. Prezentowany zbiór adresujemy zwłaszcza do pedagogów, socjologów, polityków społecznych, osób doświadczających trudności w pracy zawodowej polegającej na profesjonalnym świadczeniu pomocy i wsparcia, jak również studentów nauk humanistycznych.


Ponadto, w monografii czytelnik znajdzie opracowania z zakresu aktywnej polityki społecznej: Elżbieta Trafiałek ”Pracownik socjalny wobec wyzwań aktywnej polityki społecznej. Halina Worach-Kardas „Wielosektorowość w polityce społecznej i jej implikacje dla pracy socjalnej”. Jak również teksty zestawiające stare i nowe wyzwania pracy socjalnej, np. profesor Zofii Kawczyńskiej-Butrym a także o interwencji kryzysowej Bożeny Matyjas i artykuł Anny Kotlarskiej-Michalskiej nt. „Przestrzeń wymiany doświadczeń między teoretykami a praktykami pracy socjalnej. Możliwości i bariery”.


Życzę Czytelnikom tej książki, aby jej lektura przyczyniła się do pogłębienia własnej wiedzy na temat działania w pracy socjalnej, kształcenia do niej i sposobów pozyskiwania sojuszników (sił ludzkich) w tych trzech, wyżej wymienionych przestrzeniach „pomiędzy”, a tym samym dała potwierdzenie sensu obranego kierunku kształcenia do tego pola aktywności.


(Z wprowadzenia do książki prof. zw. dr hab. Ewy Marynowicz-Hetki)


Rok wydania2010
Liczba stron376
KategoriaPedagogika pracy
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7587-477-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Ewa Marynowicz-Hetka. O wielości przestrzeni refleksji nad praktyką pracy socjalnej/społecznej i wzajemności przepływu kontekstow praktyki i teorii – kilka uwag wprowadzenia. A Multifaceted Character of Reflection on Social Work Practice and Interrelations between Practice and Theory – A Word of Introduction    9
  Wstęp Introduction    15
  Część pierwsza. Próba refleksji nad kształceniem do pracy socjalnej    20
    Lech Witkowski. O dwoistościach autorytetu pracownika socjalnego(w kształceniu profesjonalnym i jako wyzwania praktycznego). On Dualities of Authority of Social Worker (within Professional Education and as Practical Challenge)    21
    Oksana Lytvak. Proces kształcenia pracownikow socjalnych na Ukrainie w kontekście doświadczeń edukacyjnych w Polsce. Social Workers’ Training Process in Ukraine against the Backdrop of Polish Educational Experiences    45
    Marta Czechowska-Bieluga, Ewa Sarzyńska. Szkolenia szansą na rozwoj pracownikow socjalnych – rzeczywistość czy utopia? Training as an Opportunity for Social Workers’ Development – Reality or Utopia?    53
    Małgorzata Ciczkowska-Giedziuń. Kształcenie pracownikow socjalnych do pracy z rodziną. Social Workers’ Education Towards Working with Families    71
    Ilona Maria Mroczek Uniwersytecka oferta kształcenia pracownikow socjalnych na terenie Lublina The Graduate Offer of Social Worker Training in Lublin    79
  Część druga. Praca socjalna – w stronę aktywnej polityki społecznej    90
    Elżbieta Trafiałek. Pracownik socjalny wobec wyzwań aktywnej polityki społecznej. The Social Worker in the Challenges of the Active Social Policy    91
    Halina Worach-Kardas. Wielosektorowość w polityce społecznej i jej implikacje dla pracy socjalnej Multi-sector Social Policy and its Implications for the Social Work    101
    Tadeusz Kamiński. Polityczne konteksty pracy socjalnej w Polsce. Political Contexts of Social Work in Poland    113
    Marta Komorska. Praktyka pracy socjalnej w kontekście aktywnej polityki społecznej. The Practice of Social Work in Context of Active Social Politics    123
    Magdalena Pakuła. Wspołdziałanie sektora pozarządowego i władz samorządowych Miasta Lublin w zakresie pracy socjalnej. The Cooperation between NGOs and the Lublin Municipality on Social Work    129
    Anna Kanios. Partnerstwo lokalne na rzecz osób wykluczonych społecznie w opinii pracowników socjalnych. Local Partnership for Socially Excluded Persons in the Opinion of Social Workers    139
    Krystyna Faliszek, Ewa Leśniak-Berek. Praca socjalna w projektach systemowych ośrodkow pomocy społecznej w wojewodztwie śląskim. Social Work in System Projects of Social Welfare Centres in Śląskie Voivodeship    155
  Część trzecia. Innowacyjne rozwiązania w obszarze pracy socjalnej    166
    Zofia Kawczyńska-Butrym. Stare i nowe wyzwania pracy socjalnej. Old and New Challenges of Social Work    167
    Bożena Matyjas. Interwencja kryzysowa jako nowa forma pomocy i wsparcia społecznego. Crisis Intervention as a New Form of Help and Social Support    175
    Anna Jarkiewicz. Film dokumentalny jako narzędzie pracy socjalnej. Documentary Film as a Tool of Social Work    183
    Mirosława Gawęcka. Nowe spojrzenie na pracę socjalną zorientowaną na rodzinę z perspektywy teorii systemowej i konstruktywizmu. A New Look at Family-orientated Social Work from the Viewpoint of Systems Theory and Constructivism    193
    Barbara Sordyl. Rodzina migracyjna jako nowa przestrzeń pracy socjalnej – doświadczenia pracownikow Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie. Family Migration as a New Realm of Social Work -Experience of the Personnel of the Social Welfare Centre in Andrychow    203
    Anna Linka. Działania społeczne w społeczności wielokulturowej. Social Activity in Multicultural Community    211
  Część czwarta. Praca socjalna – analizy wielokontekstowe    226
    Piotr Sałustowicz. Praca socjalna – kolonializacja, etnizacja i transnacjonalizacja. Social Work – Colonialization, Ethnicization and Transnationalization    227
    Anna Kotlarska-Michalska. Przestrzeń wymiany doświadczeń między teoretykami a praktykami pracy socjalnej.Możliwości i bariery. Experience Sharing between Social Work Theorists and Practitioners. Opportunities and Barriers    239
    Krzysztof Czekaj, Monika Zawartka-Czekaj. Potrzebne i niechciane obszary pracy socjalnej w polskim systemie pomocy społecznej. Nowe obszary w diagnozowaniu problemow społecznych w pomocy społecznej. Wanted and Unwanted Areas of Social Work in Polish Social Assistance System. New Areas in the Diagnosis of Social Problems in Social Assistance    255
    Małgorzata Porąbaniec. Wykluczenie społeczne i marginalizacja mieszkańcow blokow socjalnych a lokalna działalność pomocowa. Exclusion and Marginalization of Residents of Social Blocks and Local Aid Activity    283
    Beata Szluz. Bezdomność jako wyzwanie dla wspołczesnej pracy socjalne. Homelessness as the Challenge for the Modern Social Work    295
    Urszula Kazubowska. Rodzina jako swoista przestrzeń w pracy socjalnej – aktualność i perspektywy The Family as the Specific Space in the Social Work – The Topicality and Prospects    305
    Karolina Klimek-Mirosław Pedagogiczny wymiar aktywności pracownikow socjalnych. Pedagogic Dimension of the Activity of Social Workers    319
    Anna Piech. Formy przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na przykładzie Centrum Integracji Społecznej „INTEGRO” w Lublinie. Forms of the Phenomenon Countering of Social Exclusion on an Example of Social Integration Centre “INTEGRO” in Lublin    325
  Aneks    337
  Lorraine Filion. Międzynarodowe Stowarzyszenie francuskojęzyczne osob pracujących z rodzinami niepełnymi AIFI Przewodnik dobrych praktyk w mediacji rodzinnej na odległość    339
  Wykaz autorów    351
  Bibliografia    353
  Spis tabel i wykresów    375
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia