Człowiek w pedagogice pracy

Człowiek w pedagogice pracy

1 opinia

Wydawca:

Difin

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

50,00

Format: pdf

50,00

cena zawiera podatek VAT

Książka składa się z sześciu tematycznych rozdziałów poświęconych zagadnieniu człowieka w pedagogice pracy. To książka naukowa o dużym ładunku innowacyjnych i oryginalnych treści. W rękach mądrego wykładowcy może znakomicie pełnić rolę ciekawej i inspirującej pozycji uzupełniającej podręcznik dla studentów z pedagogiki pracy.


Z recenzji prof. zw. dr. hab. Kazimierza Denka:


Publikacja pod redakcją naukową Pani dr hab. Barbary Baraniak, profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (...) zaliczanej do wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie, uważanej za niekwestionowaną znawczynię szeroko rozumianej pedagogiki pracy i związanej z nią edukacji, jest poświęcona człowiekowi jako najważniejszej kategorii poznawczej i badawczej wspomnianej subdyscypliny nauk o edukacji. To książka naukowa o dużym ładunku innowacyjnych i oryginalnych treści. W rękach mądrego wykładowcy może znakomicie pełnić rolę ciekawej i inspirującej pozycji uzupełniającej podręcznik dla studentów z pedagogiki pracy. Przemawia za tym wysoki poziom merytoryczny publikacji. Dotyczy to zarówno solidności metodologicznej, erudycji w zakresie omawianych kwestii, jak też inteligentnej analizy zebranych danych. Książka zawiera liczne próby skłaniające do rozważań pojęcia człowieczeństwa. W jego naturę wpisuje się tęsknota za pokojem, harmonią, a przede wszystkim aksjologicznym ładem.


Liczba stron396
WydawcaDifin
ISBN-13978-83-7930-139-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  <div>Aktualność spuścizny naukowej Profesora Tadeusza W. Nowackiego w kształceniu doradców zawodowych w UKSW
  <div>Przedmowa
  <div>Część pierwsza
  <div>Człowiek dla człowieka w relacjach międzyludzkich podmiotów uczących się, studiujących, nauczających i pracujących
  <div>Kazimierz Uździcki
  <div>Wybrane elementy przestrzeni edukacyjnej i ich znaczenie w kształceniu pedagogów
  <div>Magdalena Piorunek
  <div>Gra edukacyjnych pozorów? Uwag kilka o studiowaniu na kierunkach humanistycznych
  <div>Część druga
  <div>Człowiek w procesach edukacyjnych ważnych dla przygotowania do pracy zawodowej
  <div>Barbara Borowska
  <div>Aspiracje edukacyjne licealistów w refleksji badawczej streszczenie
  <div>Beata Jakimiuk
  <div>Przygotowanie do pracy w systemie edukacji – szanse, wyzwania, zagrożenia
  <div>Elżbieta Sternal
  <div>Osoba dorosła wobec zmian w kwalifi kacjach zawodowych
  <div>Emilia Śmiechowska-Petrovskij
  <div>Książka w procesie enkulturacji dziecka niewidomego w młodszym wieku szkolnym
  <div>Część trzecia
  <div>Człowiek wobec pracy, jej wymagań oraz zagrożeń
  <div>Herbert Kopiec
  <div>Kontrowersje wokół pracy jako wartości wychowawczej
  <div>Jolanta Wilsz
  <div>Znaczenie „kapitału intelektualnego” pracowników w nowoczesnej gospodarce
  <div>Barbara Baraniak
  <div>Wymagania procesu pracy wobec człowieka – pracownika i jego zatrudnienia
  <div>Józef Puchajda
  <div>Konfl ikty społeczne w pracy a wypadkowość
  <div>Część czwarta
  <div>Człowiek wobec humanistyczno-humanizacyjnych wymiarów edukacji
  <div>Zdzisław Wołk
  <div>Autoodpowiedzialność w pracy zawodowej
  <div>Mariusz Portalski
  <div>Profesor Janusz Tymowski i Jego wkład w rozwój wyższego szkolnictwa technicznegow Polsce
  <div>Teresa Stachurska-Maj
  <div>Integracja nauk humanistycznych współczesną potrzebą człowieka i wyzwaniem edukacyjnym XXI w.
  <div>Stefan Szałach
  <div>Edukacja humanistyczna dzisiaj – wybrane aspekty
  <div>Anna Steliga
  <div>Malarki to żony dla malarzy – polska edukacja artystyczna – równość płci czy zdolności?
  <div>Anna Dudak
  <div>Działalność instytucji ojcowskich na rzecz równouprawnienia ojców ubiegających się o prawa do dziecka
  <div>Część piąta
  <div>Człowiek wobec oczekiwań na różne formy wsparcia
  <div>Jolanta Lenart
  <div>Upadek psychologii i poradnictwa zawodowego w Polsce po II wojnie światowej
  <div>Marzena Dycht
  <div>Zagrożenia wzroku człowieka we współczesnym świecie
  <div>Marian Piekarski
  <div>Test „Barwy Preferencji Zawodowych” jako instrument wsparcia w planowaniu kariery zawodowej ucznia
  <div>Beata Krajewska
  <div>Instytucjonalne wsparcie pracujących rodziców w opiece nad najmłodszymi dziećmi
  <div>Część szósta
  <div>Człowiek wobec zagrożeń środowiskowo-cywilizacyjnych
  <div>Danuta Cichy
  <div>Człowiek wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego
  <div>Edyta Wolter
  <div>Homo laborans: pedagogiczno-ekologiczne implikacje
  <div>Józef Bednarek
  <div>Kompetencje społeczno-medialne w kontekście wyzwań społeczeństwa wiedzy
  <div>Anna Andrzejewska
  <div>Media cyfrowe – cyberprzestrzeń zagrożeniem dla rozwoju dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania rodziny
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia