Harmonizując napięcie. Nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień

Harmonizując napięcie. Nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

18,38

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Poszukiwanie skutecznych sposobów zapobiegania uzależnieniom dzieci i młodzieży od środków psychoaktywnych (w tym wypadku alkoholu i narkotyków) na podstawie precyzyjnego rozpoznania zjawiska w triadzie diagnostycznej (diagnoza konstatująca fakty, diagnoza projektująca, diagnoza weryfikująca) jest jak nigdy dotąd koniecznością wymuszaną przez skalę problemu i generowanie negatywnych następstw wynikających z uzależnień lub z nimi związanych (np. przestępczość).


Decyzja Autora o doborze treści wynika z chęci ukazania korzyści, jakie można uzyskać, używając przesłanek sformułowanych w ogólnej teorii napięcia Roberta Agnew do podejmowania środków zaradczych, projektowania programów i propozycji autorskich oraz rozwiązywania problemów uzależnień (ewolucja myśli naukowej w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji).


Jacek Bylica stara się poddawać krytycznemu oglądowi interpretacje i formułowane sądy, biorąc pod uwagę nie tylko zebrany przez siebie materiał badawczy, lecz także opublikowane wyniki badań innych autorów. Podkreśla znaczenie faktów pokazujących teorię napięcia R. Agnew jako ofertę dla praktyki pedagogicznej (i nie tylko pedagogicznej) służącej przekształcaniu postaw wobec patologii społecznej, rewizji sądów i opinii, budowaniu „nowego” kształtu edukacji szkolnej. Praktyka ta jest także ważna ze względu na profilaktykę, która skupia się na powstrzymywaniu, uprzedzaniu z akcentem na mechanizmy psychospołeczne rozważane w kategoriach etiologicznych, a nie na oddziaływaniu objawowym, interwencyjnym, tak typowym dla obecnie podejmowanych działań.


Z recenzji prof. zw. dr. hab. Adama Stankowskiego


Liczba stron154
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2903-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział pierwszy. Teorie współczesnej patologii społecznej    11
    1.1. Nowa perspektywa biologiczna    11
    1.2. Alkoholizm i narkomania w perspektywie biologicznej    16
    1.3. Perspektywa psychologiczna    18
    1.4. Alkoholizm i narkomania w perspektywie psychologicznej    25
    1.5. Perspektywa socjologiczna    31
    1.6. Alkoholizm i narkomania w perspektywie socjologicznej    47
    1.7. Podejście wieloczynnikowe    50
  Rozdział drugi. Alkoholizm jako zjawisko społeczne    53
    2.1. Alkoholizm czy raczej „zespół uzależnienia od alkoholu”    54
    2.2. Problemy alkoholowe w Polsce – historia i stan obecny    55
    2.3. Używanie alkoholu przez młodzież    60
    2.4. Szczegółowe wyniki pierwszych badań ESPAD    61
    2.5. Problemy jednostkowe i społeczne związane z używaniem alkoholu    64
    2.6. Rodzice a używanie alkoholu przez młodzież    65
    2.7. ESPAD a inne badania    66
    2.8. Używanie alkoholu a przestępczość wśród młodzieży    68
    2.9. Interpretacje teoretyczne zjawiska używania alkoholu przez młodzież    69
  Rozdział trzeci. Narkomania    71
    3.1. Narkomania na początku XXI wieku    73
    3.2. Główne rodzaje narkotyków i ich działanie    76
      3.2.1. Opium i jego pochodne    76
      3.2.2. Kokaina i amfetaminy    77
      3.2.3. Barbiturany    79
      3.2.4. LSD i pochodne – halucynogeny    80
      3.2.5. Marihuana    81
    3.3. Politoksykomania    82
    3.4. Zjawisko narkomanii w Polsce    83
    3.5. Narkomania a przestępczość    87
    3.6. Interpretacje teoretyczne zjawiska narkomanii    88
  Rozdział czwarty. Profilaktyka uzależnień    91
    4.1. Modele teoretyczne    92
    4.2. Ogólna charakterystyka profilaktyki uzależnień    95
    4.3. Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży    97
    4.4. Efektywność programów profilaktycznych stosowanych w Polsce    106
    4.5. Krytyka rozwiązań profilaktycznych stosowanych w Polsce    110
    4.6. Ogólna teoria napięcia Roberta Agnew jako próba interpretacji zjawiska (nad)używania alkoholu i narkotyków przez młodzież    113
    4.7. Harmonizując napięcie    116
  Rozdział piąty. Nadużywanie alkoholu i narkotyków przez młodzież a napięcie    119
    5.1. Napięcie jako niemożność osiągania pozytywnie wartościowanych celów    120
    5.2. Napięcie jako rezultat pozbawienia jednostki pozytywnie wartościowanych bodźców    124
    5.3. Napięcie jako prezentacja negatywnych bodźców    127
    5.4. Zjawisko efektu kumulacyjnego    129
  Rozdział szósty. Strategie adaptacji do napięcia stosowane przez młodzież nadużywającą alkoholu i narkotyków    131
    6.1. Sylwetka emocjonalna młodzieży nadużywającej alkoholu i narkotyków    132
    6.2. Częstotliwość przeżywania uczucia gniewu    134
    6.3. Retrofleksja – adaptacja w kierunku ciała    136
  Podsumowanie    141
  Bibliografia    147
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia