Podstawy architektury i technologii usług XML sieci Web

Podstawy architektury i technologii usług XML sieci Web

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 17,00 zł  


17,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Coraz większa część współczesnego oprogramowania jest wytwarzana w oparciu o architekturę zorientowaną na usługi (ang. Service Oriented Architecture). Podstawą technologiczną SOA są usługi XML sieci Web (ang. Web Services), nazywane w skrócie serwisami lub usługami webowymi. Są to komponenty programowe niezależne od platformy i implementacji, na bazie których można konstruować rozproszone systemy i aplikacje, „składając” je z wymiennych komponentów. Wykorzystanie usług webowych pozwala aplikacjom współdziałać ze sobą przez Internet, niezależnie od lokalizacji i implementacji. Powyższe cechy oraz stosunkowo prosta konstrukcja tych komponentów powodują, że zastępują one starsze rozwiązania, takie jak RPC, DCOM czy CORBA.

Książka opisuje kompleksowo rodzinę standardów WS-* opracowanych przez konsorcja W3C, OASIS i DMTF. Specyfikacje wchodzące w jej skład bazują na protokole SOAP i tworzą stos współdziałających ze sobą protokołów standaryzujący SOA. Stos WS-* jest także modułowy, dzięki czemu budowane aplikacje mogą korzystać z wybranych standardów w zależności od wymaganej funkcjonalności. Funkcjonalność może dotyczyć takich aspektów aplikacji jak niezawodność przesyłania danych, bezpieczeństwo, transakcyjność, pozyskiwanie metadanych itp. W razie potrzeby funkcjonalność zbudowanej aplikacji można łatwo zmienić wykorzystując nowe standardy stosu WS-* co jest jedną z najważniejszych zalet SOA i usług XML sieci Web.

Książka dokumentuje dynamiczny rozwój usług XML sieci Web oraz pokazuje możliwości ich komercyjnych zastosowań. Trzy kompletne przykłady, zbudowane na platformie .NET 2.0/3.0, pokazują szerokie i praktyczne zastosowanie usług sieci Web w projektowaniu rozproszonych systemów i aplikacji.

W książce zostały przedstawione następujące zagadnienia:

- technologie bazowe: XML i XML Schema,
- infrastruktura komunikacyjna: SOAP, MTOM, WS-Addressing itp.,
- publikowanie, odkrywanie i pozyskiwanie metadanych,
- podstawowe (WS-Security) i zaawansowane (WS-Trust etc.) standardy bezpieczeństwa,
- transakcje atomowe (WS-AtomicTransaction) i biznesowe (WS-BusinessActivity),
- kompozycja procesów biznesowych z użyciem WS-BPEL,
- zarządzanie zasobami z użyciem WS-Managament.

Książka jest przeznaczona dla programistów nowoczesnych aplikacji rozproszonych oraz studentów, którzy w programie studiów mają przedmioty związane z technologiami internetowymi i programowaniem rozproszonym.


Rok wydania2008
Liczba stron456
KategoriaProgramowanie
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15371-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wstęp     11
  2. Usługi sieci Web jako baza technologiczna SOA     15
   2.1. Dostęp i komunikacja z usługą     16
   2.2. Architektury usługowe     19
   2.3. SOA i inne rozwiązania     24
   2.3.1. RPC (SunRPC)     24
   2.3.2. CORBA     25
   2.3.3. RMI     27
   2.3.4. DCOM     28
   2.3.5. .NET Remoting     30
   2.3.6. REST     31
   2.4. Podsumowanie     34
  3. Klient usługi sieci Web     35
   3.1. Tworzenie interfejsu przeglądarki     35
   3.2. Interfejs GoogleAPI     38
   3.3. Połączenie z usługą sieci Web     39
   3.4. Działanie przeglądarki     41
   3.4.1. Wyszukiwanie     41
   3.4.2. Wyświetlanie wyników wyszukiwania     43
   3.4.3. Nawigacja po wynikach wyszukiwania     46
   3.4.4. Wyświetlanie zawartości strony     46
   3.5. Podsumowanie     48
  4. Podstawy XML     49
   4.1. Podstawowe składniki dokumentu XML     51
   4.1.1. Elementy     51
   4.1.2. Atrybuty     52
   4.1.3. Elementy puste     53
   4.2. Hierarchia elementów     54
   4.3. Rodzaje zawartości elementów     55
   4.4. Deklaracja XML     56
   4.5. Inne składniki języka XML 1.0     57
   4.5.1. Deklaracje     57
   Komentarz     58
   Sekcja CDATA     58
   Deklaracje wykorzystywane w DTD     58
   4.5.2. Instrukcje przetwarzania     59
   4.5.3. Encje     60
   4.6. Przetwarzanie dokumentów XML     62
   4.7. Przykładowy dokument XML     63
   4.8. Przestrzenie nazw     66
   4.9. DTD w zarysie     68
   4.10. Kanoniczny XML     75
   4.11. XML Infoset     78
  5. Schematy XML     81
   5.1. Struktura dokumentu schematu     81
   5.2. Przestrzenie nazw i lokalizowanie schematu     85
   Atrybut targetNamespace     87
   Atrybut xmlns     87
   Atrybut schemaLocation     89
   Atrybut noNamespaceSchemaLocation     90
   5.3. Deklaracje, definicje, typy     90
   5.4. Wbudowane typy danych     94
   Typy symboliczne     98
   Typy do opisu ciągów znaków     98
   Typy proste opisujące zbiory liczb     99
   5.5. Definiowanie typów prostych     100
   5.6. Definiowanie typów złożonych     107
   5.7. Typy pochodne     115
   5.8. Modularyzacja schematu     118
   5.9. Polimorfizm     121
   5.10. Adnotacje schematów     128
   5.11. Łączenie dokumentów schematów     129
  6. Przesyłanie i adresowanie komunikatów     137
   6.1. SOAP     137
   6.1.1. Budowa i przetwarzanie komunikatu SOAP     138
   6.1.2. Model przetwarzania SOAP     142
   6.1.3. Role przyjmowane przez węzły     144
   Atrybut mustUnderstand     145
   Atrybut relay     145
   6.1.4. Komunikaty i obsługa błędów     146
   6.1.5. Wzorce wymiany komunikatów     148
   6.1.6. Formaty komunikatów SOAP     150
   6.1.7. RPC i komunikaty SOAP     153
   6.1.8. Wiązania SOAP     155
   Wiązanie do HTTP     155
   Wiązanie do protokołów poczty elektronicznej     156
   6.1.9. Wersje SOAP     157
   6.2. SOAP i załączniki     157
   6.3. Adresowanie zasobów     162
   6.3.1. Referencja punktu końcowego     163
   6.3.2. Dodatkowe właściwości zdefiniowane w WS-Addressing     164
   6.3.3. Wsparcie dla wzorca „żądanie-odpowiedź”     165
   Komunikat żądania     166
   Komunikat odpowiedzi     166
  7. Opisywanie usług     167
   7.1. WSDL     167
   7.1.1. WSDL 1.2     171
   Element types     173
   Element message     174
   Element portType     176
   Element binding     178
   Element service     180
   7.1.2. WSDL 2.0     184
   7.2. Podstawy WS-Policy     186
   7.2.1. Definiowanie polityki     188
   Kontener i operatory polityki     189
   Operator ExactlyOne     190
   Operator All     190
   Atrybut optional     191
   Postać normalna polityki     191
   Słownik polityki     192
   Identyfikatory i inkluzje polityki     192
   Przecięcie polityk     192
   7.2.2. Wiązanie polityki z usługami webowymi     193
  8. Odkrywanie usług     197
   8.1. UDDI     197
   8.1.1. Terminologia i elementy architektury UDDI     198
   8.1.2. Typy danych UDDI     200
   Kategoryzacja     203
   Element businessEntity     204
   Element businessService     206
   Element bindingTemplate     207
   Element tModel     208
   Element tModelInstanceInfo     209
   8.1.3. Programowy dostęp do UDDI     210
   8.2. Interfejs WS-MetadataExchange     215
   8.2.1. Terminologia i architektura interfejsu     215
   Dialekty i identyfikatory     216
   Przekierowywanie żądań     217
   8.2.2. Operacje pozyskiwania metadanych     217
   Żądanie GetMetadata     217
   Odpowiedź GetMetadata     218
   Żądanie Get     220
   Pozyskiwanie metadanych – przykład     220
   8.3. Dynamiczne odkrywanie usług     222
   8.3.1. Tryb podstawowy     222
   8.3.2. Tryb rozszerzony     227
   8.4. Podsumowanie     228
  9. Niezawodne współdziałanie     229
   9.1. Niezawodne przesyłanie wiadomości     229
   9.1.1. Terminologia i model protokołu     230
   9.1.2. Czas życia sekwencji     232
   9.1.3. Jednostki protokołu WS-RM     234
   Element Sequence     234
   Element SequenceAcknowledgement     235
   Element AckRequested     236
   Element SequenceFault     237
   9.1.4. Rodzaje zapewnień dostarczania wiadomości     238
   9.1.5. Asercje profilu bazowego     239
   9.1.6. Podsumowanie     240
   9.2. Transakcje     240
   9.2.1. Cechy i rodzaje transakcji     241
   9.2.2. Transakcje w środowisku usług sieci Web     243
   9.2.3. Usługi i protokoły transakcji     246
   Koordynator wg WS-Coordination     246
   Kontekst     247
   Przykładowy scenariusz aktywacji i rejestracji     247
   Usługa i protokoły transakcji atomowych     249
   Usługa i protokoły transakcji biznesowych     252
   9.3. Podsumowanie     256
  10. Standardy bezpieczeństwa     257
   10.1. Podpis cyfrowy i szyfrowanie wiadomości     258
   10.1.1. XML Digital Signature     259
   10.1.2. XML Encryption     262
   10.1.3. XKMS     265
   Usługa X-KRSS     265
   Usługa X-KISS     266
   10.2. Zabezpieczenia podstawowe     266
   10.3. WS-Trust     273
   10.4. WS-SecureConversation     277
   10.5. WS-Federation     282
   10.5.1. Modele federacji     283
   10.5.2. Tożsamość, atrybuty, pojedyncze logowanie     285
   10.5.3. Przepływ wiadomości     289
   10.5.4. Autoryzacja     291
   10.5.5. Prywatność     293
   10.6. Podsumowanie     294
  11. Kompozycje usług     297
   11.1. Rozwój specyfikacji BPEL     297
   11.2. Model procesu biznesowego BPEL     298
   11.3. Struktura procesu BPEL     300
   11.4. Partnerzy     302
   11.5. Przetwarzanie danych     304
   11.5.1. Zmienne     305
   11.5.2. Wyrażenia     306
   11.5.3. Aktywność assign     306
   11.6. Właściwości wiadomości     308
   11.7. Korelacja     309
   11.8. Aktywności     311
   11.8.1. Aktywności proste     311
   Aktywność invoke     312
   Aktywności receive i reply     313
   Aktywności proste – throw, wait, empty, terminate     316
   11.8.2. Aktywności złożone     317
   Aktywności przepływu sekwencyjnego     317
   Aktywność pick     319
   Aktywność flow     320
   11.9. Tworzenie instancji procesu     324
   11.10. Zasięg     324
   11.10.1. Obsługa błędów     325
   11.10.2. Akcja kompensacji     326
   11.10.3. Sekcja obsługi błędów     328
   11.10.4. Obsługa zdarzeń     330
   11.11. WS-BPEL 2.0     331
   11.11.1. Zmiany istniejących aktywności     332
   11.11.2. Nowe aktywności     333
   11.11.3. Nowe elementy podrzędne względem scope i process     334
  12. Zarządzanie zasobami     337
   12.1. Transfer, wyliczanie i obsługa zdarzeń     337
   12.1.1. Transfer     337
   Pobieranie reprezentacji zasobu     338
   Aktualizacja zasobu     340
   Utworzenie zasobu     342
   Usunięcie zasobu     344
   12.1.2. Wyliczanie     345
   Tworzenie kontekstu     345
   Pobieranie kolejnych porcji danych     348
   Sprawdzanie statusu     351
   Odnawianie kontekstu     352
   Zwalnianie kontekstu     354
   12.1.3. Obsługa zdarzeń     355
   Tworzenie subskrypcji     357
   Odnawianie subskrypcji     360
   Sprawdzanie statusu subskrypcji     362
   Zakończenie subskrypcji     363
   12.2. WS-Management     365
   12.2.1. Adresowanie     366
   12.2.2. Dostęp do zasobów     368
   12.2.3. Dostęp fragmentaryczny     369
   12.2.4. Wyliczenia zasobów     372
   12.2.5. Obsługa zdarzeń     373
   Powtarzanie próby dostarczania powiadomień     373
   Taktowanie zdarzeń     374
   Znaczniki subskrypcji     374
   Tryby dostarczania powiadomień     375
   12.2.6. Nagłówki kontrolne     376
   Maksymalny czas wykonywania operacji     376
   Maksymalny rozmiar wiadomości SOAP     376
   Tłumaczenie odpowiedzi     376
   Opcje działania usługi     376
   12.2.7. Metody właściwe     377
   12.2.8. Rozwój WS-Management     377
   WS-Management - październik 2004     377
   WS-Management – luty 2005     377
   WS-Management – czerwiec 2005     378
   WS-Management – kwiecień 2006     378
   Dalszy rozwój standardu WS-Management     378
  13. Studium przypadku – usługa kursów walutowych     381
   13.1. Wymagania funkcjonalne     381
   13.2. Zarys rozwiązania     382
   13.2.1. Źródło danych     382
   13.2.2. Projekt usługi sieci Web     383
   13.2.3. Implementacja usługi     386
   Główne metody usługi     388
   Odczytywanie i zapisywanie ustawień     390
   Aktualizacja danych     391
   Tabela kursów walut     393
   Publikacja usługi na serwerze IIS     394
   13.2.4. Projekt klienta usługi     395
   13.2.5. Implementacja aplikacji klienta usługi     396
   Interfejs aplikacji     396
   Dodanie referencji do usługi webowej     398
   Sprawdzanie kursu waluty     398
   Wyświetlanie tabeli kursów walut     400
   13.3. Podsumowanie     402
  14. Studium przypadku – uniwersalna porównywarka cen     403
   14.1. Wymagania funkcjonalne     404
   14.2. Zarys rozwiązania     406
   14.2.1. Baza danych     406
   14.2.2. Certyfikaty     407
   Umieszczenie certyfikatów w magazynach     408
   14.2.3. Projekt usługi porównywarki     412
   14.2.4. Implementacja usługi     416
   Interfejsy usługi     417
   Implementacja usługi     420
   Środowisko uruchomieniowe usługi i konfiguracja     423
   14.2.5. Implementacja symulatora sklepu     430
   Główne okno aplikacji     430
   Komunikacja z usługą rejestratora i składanie ofert     432
   14.2.6. Implementacja wyszukiwarki     435
   Dodawanie referencji do usługi     435
   Implementacja wyszukiwarki     435
   14.3. Podsumowanie     439
  15. Podsumowanie     441
  16. Bibliografia     443
   16.1. Specyfikacje techniczne     443
   16.2. Publikacje internetowe     448
   16.3. Książki     450
   16.4. Oraganizacje     450
  Skorowidz     451
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia