Podstawy architektury i technologii usług XML sieci Web

Podstawy architektury i technologii usług XML sieci Web

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

14,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Coraz większa część współczesnego oprogramowania jest wytwarzana w oparciu o architekturę zorientowaną na usługi (ang. Service Oriented Architecture). Podstawą technologiczną SOA są usługi XML sieci Web (ang. Web Services), nazywane w skrócie serwisami lub usługami webowymi. Są to komponenty programowe niezależne od platformy i implementacji, na bazie których można konstruować rozproszone systemy i aplikacje, „składając” je z wymiennych komponentów. Wykorzystanie usług webowych pozwala aplikacjom współdziałać ze sobą przez Internet, niezależnie od lokalizacji i implementacji. Powyższe cechy oraz stosunkowo prosta konstrukcja tych komponentów powodują, że zastępują one starsze rozwiązania, takie jak RPC, DCOM czy CORBA.

Książka opisuje kompleksowo rodzinę standardów WS-* opracowanych przez konsorcja W3C, OASIS i DMTF. Specyfikacje wchodzące w jej skład bazują na protokole SOAP i tworzą stos współdziałających ze sobą protokołów standaryzujący SOA. Stos WS-* jest także modułowy, dzięki czemu budowane aplikacje mogą korzystać z wybranych standardów w zależności od wymaganej funkcjonalności. Funkcjonalność może dotyczyć takich aspektów aplikacji jak niezawodność przesyłania danych, bezpieczeństwo, transakcyjność, pozyskiwanie metadanych itp. W razie potrzeby funkcjonalność zbudowanej aplikacji można łatwo zmienić wykorzystując nowe standardy stosu WS-* co jest jedną z najważniejszych zalet SOA i usług XML sieci Web.

Książka dokumentuje dynamiczny rozwój usług XML sieci Web oraz pokazuje możliwości ich komercyjnych zastosowań. Trzy kompletne przykłady, zbudowane na platformie .NET 2.0/3.0, pokazują szerokie i praktyczne zastosowanie usług sieci Web w projektowaniu rozproszonych systemów i aplikacji.

W książce zostały przedstawione następujące zagadnienia:

- technologie bazowe: XML i XML Schema,
- infrastruktura komunikacyjna: SOAP, MTOM, WS-Addressing itp.,
- publikowanie, odkrywanie i pozyskiwanie metadanych,
- podstawowe (WS-Security) i zaawansowane (WS-Trust etc.) standardy bezpieczeństwa,
- transakcje atomowe (WS-AtomicTransaction) i biznesowe (WS-BusinessActivity),
- kompozycja procesów biznesowych z użyciem WS-BPEL,
- zarządzanie zasobami z użyciem WS-Managament.

Książka jest przeznaczona dla programistów nowoczesnych aplikacji rozproszonych oraz studentów, którzy w programie studiów mają przedmioty związane z technologiami internetowymi i programowaniem rozproszonym.


Liczba stron456
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15371-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wstęp    11
  2. Usługi sieci Web jako baza technologiczna SOA    15
   2.1. Dostęp i komunikacja z usługą    16
   2.2. Architektury usługowe    19
   2.3. SOA i inne rozwiązania    24
   2.3.1. RPC (SunRPC)    24
   2.3.2. CORBA    25
   2.3.3. RMI    27
   2.3.4. DCOM    28
   2.3.5. .NET Remoting    30
   2.3.6. REST    31
   2.4. Podsumowanie    34
  3. Klient usługi sieci Web    35
   3.1. Tworzenie interfejsu przeglądarki    35
   3.2. Interfejs GoogleAPI    38
   3.3. Połączenie z usługą sieci Web    39
   3.4. Działanie przeglądarki    41
   3.4.1. Wyszukiwanie    41
   3.4.2. Wyświetlanie wyników wyszukiwania    43
   3.4.3. Nawigacja po wynikach wyszukiwania    46
   3.4.4. Wyświetlanie zawartości strony    46
   3.5. Podsumowanie    48
  4. Podstawy XML    49
   4.1. Podstawowe składniki dokumentu XML    51
   4.1.1. Elementy    51
   4.1.2. Atrybuty    52
   4.1.3. Elementy puste    53
   4.2. Hierarchia elementów    54
   4.3. Rodzaje zawartości elementów    55
   4.4. Deklaracja XML    56
   4.5. Inne składniki języka XML 1.0    57
   4.5.1. Deklaracje    57
   Komentarz    58
   Sekcja CDATA    58
   Deklaracje wykorzystywane w DTD    58
   4.5.2. Instrukcje przetwarzania    59
   4.5.3. Encje    60
   4.6. Przetwarzanie dokumentów XML    62
   4.7. Przykładowy dokument XML    63
   4.8. Przestrzenie nazw    66
   4.9. DTD w zarysie    68
   4.10. Kanoniczny XML    75
   4.11. XML Infoset    78
  5. Schematy XML    81
   5.1. Struktura dokumentu schematu    81
   5.2. Przestrzenie nazw i lokalizowanie schematu    85
   Atrybut targetNamespace    87
   Atrybut xmlns    87
   Atrybut schemaLocation    89
   Atrybut noNamespaceSchemaLocation    90
   5.3. Deklaracje, definicje, typy    90
   5.4. Wbudowane typy danych    94
   Typy symboliczne    98
   Typy do opisu ciągów znaków    98
   Typy proste opisujące zbiory liczb    99
   5.5. Definiowanie typów prostych    100
   5.6. Definiowanie typów złożonych    107
   5.7. Typy pochodne    115
   5.8. Modularyzacja schematu    118
   5.9. Polimorfizm    121
   5.10. Adnotacje schematów    128
   5.11. Łączenie dokumentów schematów    129
  6. Przesyłanie i adresowanie komunikatów    137
   6.1. SOAP    137
   6.1.1. Budowa i przetwarzanie komunikatu SOAP    138
   6.1.2. Model przetwarzania SOAP    142
   6.1.3. Role przyjmowane przez węzły    144
   Atrybut mustUnderstand    145
   Atrybut relay    145
   6.1.4. Komunikaty i obsługa błędów    146
   6.1.5. Wzorce wymiany komunikatów    148
   6.1.6. Formaty komunikatów SOAP    150
   6.1.7. RPC i komunikaty SOAP    153
   6.1.8. Wiązania SOAP    155
   Wiązanie do HTTP    155
   Wiązanie do protokołów poczty elektronicznej    156
   6.1.9. Wersje SOAP    157
   6.2. SOAP i załączniki    157
   6.3. Adresowanie zasobów    162
   6.3.1. Referencja punktu końcowego    163
   6.3.2. Dodatkowe właściwości zdefiniowane w WS-Addressing    164
   6.3.3. Wsparcie dla wzorca „żądanie-odpowiedź”    165
   Komunikat żądania    166
   Komunikat odpowiedzi    166
  7. Opisywanie usług    167
   7.1. WSDL    167
   7.1.1. WSDL 1.2    171
   Element types    173
   Element message    174
   Element portType    176
   Element binding    178
   Element service    180
   7.1.2. WSDL 2.0    184
   7.2. Podstawy WS-Policy    186
   7.2.1. Definiowanie polityki    188
   Kontener i operatory polityki    189
   Operator ExactlyOne    190
   Operator All    190
   Atrybut optional    191
   Postać normalna polityki    191
   Słownik polityki    192
   Identyfikatory i inkluzje polityki    192
   Przecięcie polityk    192
   7.2.2. Wiązanie polityki z usługami webowymi    193
  8. Odkrywanie usług    197
   8.1. UDDI    197
   8.1.1. Terminologia i elementy architektury UDDI    198
   8.1.2. Typy danych UDDI    200
   Kategoryzacja    203
   Element businessEntity    204
   Element businessService    206
   Element bindingTemplate    207
   Element tModel    208
   Element tModelInstanceInfo    209
   8.1.3. Programowy dostęp do UDDI    210
   8.2. Interfejs WS-MetadataExchange    215
   8.2.1. Terminologia i architektura interfejsu    215
   Dialekty i identyfikatory    216
   Przekierowywanie żądań    217
   8.2.2. Operacje pozyskiwania metadanych    217
   Żądanie GetMetadata    217
   Odpowiedź GetMetadata    218
   Żądanie Get    220
   Pozyskiwanie metadanych – przykład    220
   8.3. Dynamiczne odkrywanie usług    222
   8.3.1. Tryb podstawowy    222
   8.3.2. Tryb rozszerzony    227
   8.4. Podsumowanie    228
  9. Niezawodne współdziałanie    229
   9.1. Niezawodne przesyłanie wiadomości    229
   9.1.1. Terminologia i model protokołu    230
   9.1.2. Czas życia sekwencji    232
   9.1.3. Jednostki protokołu WS-RM    234
   Element Sequence    234
   Element SequenceAcknowledgement    235
   Element AckRequested    236
   Element SequenceFault    237
   9.1.4. Rodzaje zapewnień dostarczania wiadomości    238
   9.1.5. Asercje profilu bazowego    239
   9.1.6. Podsumowanie    240
   9.2. Transakcje    240
   9.2.1. Cechy i rodzaje transakcji    241
   9.2.2. Transakcje w środowisku usług sieci Web    243
   9.2.3. Usługi i protokoły transakcji    246
   Koordynator wg WS-Coordination    246
   Kontekst    247
   Przykładowy scenariusz aktywacji i rejestracji    247
   Usługa i protokoły transakcji atomowych    249
   Usługa i protokoły transakcji biznesowych    252
   9.3. Podsumowanie    256
  10. Standardy bezpieczeństwa    257
   10.1. Podpis cyfrowy i szyfrowanie wiadomości    258
   10.1.1. XML Digital Signature    259
   10.1.2. XML Encryption    262
   10.1.3. XKMS    265
   Usługa X-KRSS    265
   Usługa X-KISS    266
   10.2. Zabezpieczenia podstawowe    266
   10.3. WS-Trust    273
   10.4. WS-SecureConversation    277
   10.5. WS-Federation    282
   10.5.1. Modele federacji    283
   10.5.2. Tożsamość, atrybuty, pojedyncze logowanie    285
   10.5.3. Przepływ wiadomości    289
   10.5.4. Autoryzacja    291
   10.5.5. Prywatność    293
   10.6. Podsumowanie    294
  11. Kompozycje usług    297
   11.1. Rozwój specyfikacji BPEL    297
   11.2. Model procesu biznesowego BPEL    298
   11.3. Struktura procesu BPEL    300
   11.4. Partnerzy    302
   11.5. Przetwarzanie danych    304
   11.5.1. Zmienne    305
   11.5.2. Wyrażenia    306
   11.5.3. Aktywność assign    306
   11.6. Właściwości wiadomości    308
   11.7. Korelacja    309
   11.8. Aktywności    311
   11.8.1. Aktywności proste    311
   Aktywność invoke    312
   Aktywności receive i reply    313
   Aktywności proste – throw, wait, empty, terminate    316
   11.8.2. Aktywności złożone    317
   Aktywności przepływu sekwencyjnego    317
   Aktywność pick    319
   Aktywność flow    320
   11.9. Tworzenie instancji procesu    324
   11.10. Zasięg    324
   11.10.1. Obsługa błędów    325
   11.10.2. Akcja kompensacji    326
   11.10.3. Sekcja obsługi błędów    328
   11.10.4. Obsługa zdarzeń    330
   11.11. WS-BPEL 2.0    331
   11.11.1. Zmiany istniejących aktywności    332
   11.11.2. Nowe aktywności    333
   11.11.3. Nowe elementy podrzędne względem scope i process    334
  12. Zarządzanie zasobami    337
   12.1. Transfer, wyliczanie i obsługa zdarzeń    337
   12.1.1. Transfer    337
   Pobieranie reprezentacji zasobu    338
   Aktualizacja zasobu    340
   Utworzenie zasobu    342
   Usunięcie zasobu    344
   12.1.2. Wyliczanie    345
   Tworzenie kontekstu    345
   Pobieranie kolejnych porcji danych    348
   Sprawdzanie statusu    351
   Odnawianie kontekstu    352
   Zwalnianie kontekstu    354
   12.1.3. Obsługa zdarzeń    355
   Tworzenie subskrypcji    357
   Odnawianie subskrypcji    360
   Sprawdzanie statusu subskrypcji    362
   Zakończenie subskrypcji    363
   12.2. WS-Management    365
   12.2.1. Adresowanie    366
   12.2.2. Dostęp do zasobów    368
   12.2.3. Dostęp fragmentaryczny    369
   12.2.4. Wyliczenia zasobów    372
   12.2.5. Obsługa zdarzeń    373
   Powtarzanie próby dostarczania powiadomień    373
   Taktowanie zdarzeń    374
   Znaczniki subskrypcji    374
   Tryby dostarczania powiadomień    375
   12.2.6. Nagłówki kontrolne    376
   Maksymalny czas wykonywania operacji    376
   Maksymalny rozmiar wiadomości SOAP    376
   Tłumaczenie odpowiedzi    376
   Opcje działania usługi    376
   12.2.7. Metody właściwe    377
   12.2.8. Rozwój WS-Management    377
   WS-Management - październik 2004    377
   WS-Management – luty 2005    377
   WS-Management – czerwiec 2005    378
   WS-Management – kwiecień 2006    378
   Dalszy rozwój standardu WS-Management    378
  13. Studium przypadku – usługa kursów walutowych    381
   13.1. Wymagania funkcjonalne    381
   13.2. Zarys rozwiązania    382
   13.2.1. Źródło danych    382
   13.2.2. Projekt usługi sieci Web    383
   13.2.3. Implementacja usługi    386
   Główne metody usługi    388
   Odczytywanie i zapisywanie ustawień    390
   Aktualizacja danych    391
   Tabela kursów walut    393
   Publikacja usługi na serwerze IIS    394
   13.2.4. Projekt klienta usługi    395
   13.2.5. Implementacja aplikacji klienta usługi    396
   Interfejs aplikacji    396
   Dodanie referencji do usługi webowej    398
   Sprawdzanie kursu waluty    398
   Wyświetlanie tabeli kursów walut    400
   13.3. Podsumowanie    402
  14. Studium przypadku – uniwersalna porównywarka cen    403
   14.1. Wymagania funkcjonalne    404
   14.2. Zarys rozwiązania    406
   14.2.1. Baza danych    406
   14.2.2. Certyfikaty    407
   Umieszczenie certyfikatów w magazynach    408
   14.2.3. Projekt usługi porównywarki    412
   14.2.4. Implementacja usługi    416
   Interfejsy usługi    417
   Implementacja usługi    420
   Środowisko uruchomieniowe usługi i konfiguracja    423
   14.2.5. Implementacja symulatora sklepu    430
   Główne okno aplikacji    430
   Komunikacja z usługą rejestratora i składanie ofert    432
   14.2.6. Implementacja wyszukiwarki    435
   Dodawanie referencji do usługi    435
   Implementacja wyszukiwarki    435
   14.3. Podsumowanie    439
  15. Podsumowanie    441
  16. Bibliografia    443
   16.1. Specyfikacje techniczne    443
   16.2. Publikacje internetowe    448
   16.3. Książki    450
   16.4. Oraganizacje    450
  Skorowidz    451
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia