Aplikacje Windows Forms .Net w C#

Aplikacje Windows Forms .Net w C#

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

4,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Minęły już bezpowrotnie czasy, gdy jeden lub dwóch programistów pracowało nad pojedynczym projektem przez kilka lub kilkanaście miesięcy. Obecnie głównymi czynnikami, z którymi musi zmierzyć się profesjonalny programista są czas i pieniądz. Dlatego tworzenie nowoczesnych, średnich i dużych projektów powierza się zawsze wyspecjalizowanej firmie informatycznej, zatrudniającej wieloosobowy zespół, składający się z programistów, grafików, plastyków, a nierzadko z tłumaczy języków obcych. Platforma .NET - jak sama jej nazwa wskazuje - kładzie główny nacisk (dostarczając odpowiednich narzędzi programistycznych) na tworzenie wielojęzykowych, zdalnych aplikacji sieciowych, dostarczając bogatego interfejsu w postaci wielu zaawansowanych komponentów (kontrolek).

Książka opisuje od strony teoretycznej najważniejsze zagadnienia związane z tworzeniem aplikacji Windows Forms .NET, ale nie zawiera szczegółowych informacji o wszystkich metodach wykorzystanych w ćwiczeniach. Dokładny opis czytelnik znajdzie w literaturze oraz w dokumentacji .NET.

Omawiane ćwiczenia wyraźnie pokazują jak mała ilość kodu wystarczy, aby utworzyć atrakcyjną graficznie i wydajną aplikację sieciową, której napisanie w języku C++, z pewnością zajęłoby co najmniej 3 razy więcej czasu i wymagałoby dużo bardziej wnikliwego procesu testowania. Warto również podkreślić fakt, że nawet jednoczesna nieprawidłowa praca wielu aplikacji Windows .NET nigdy nie spowoduje zawieszenia działania komputera, na którym one pracują - jest to niemożliwe ze względu na tzw. Wspólne Środowisko Uruchomieniowe CLR, które nadzoruje pracę wszystkich uruchomionych aplikacji .NET.

Bogaty zestaw 170 rysunków i wykresów oraz kilkudziesięciu tabel z pewnością ułatwi prawidłowe wykonanie zadań i wyjaśni wiele istotnych problemów, z jakimi musi się zmierzyć każdy programista.

Zestaw kodów źródłowych 42 dobrze opisanych ćwiczeń umożliwi analizę i zrozumienie prezentowanych zagadnień, obejmujących m.in.: • własną kolekcję, obsługę delegatów i zdarzeń,
 • budowę aplikacji Windows Forms .NET,
 • okienka dialogowe, modalne i niemodalne,
 • podstawy drukowania,
 • aplikacje, MDI
 • implementację menu standardowego, graficznego i kontekstowego,
 • budowę interfejsu graficznego aplikacji,
 • obsługę schowka,
 • blokowanie zdarzeń,
 • usługi Systemu Windows 
 • monitorowanie plików,
 • operacje na rejestrze,
 • wielowątkowość,
 • remoting (klient - serwer).Czytelnicy nie znający dobrze języka C# będą mogli poznać od strony zarówno teoretycznej jak i praktycznej najważniejsze elementy składni, poczynając od typowych instrukcji, przez właściwości i indeksatory, aż po delegaty i zdarzenia.

Autor


Liczba stron316
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-0114-830-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  1. Wprowadzenie    9
    1.1. Platforma .NET    9
    1.2. Microsoft Visual Studio .NET narzędzie tworzenia aplikacji .NET    9
    1.3. Perspektywy technologii .NET    10
  2. Technologia .NET    13
    2.1. Wymagania sprzItowe oraz oprogramowanie    13
    2.2. Instalacja Visual Studio .NET    13
    2.3. Model oprogramowania na platformie .NET    15
    2.4. Wspólne środowisko Uruchomieniowe (CLR)    16
    2.5. Etapy kompilowania aplikacji Windows Forms .NET    18
    2.6. Moduły i złożenia w .NET    20
      2.6.1. Moduły .NET    21
      2.6.2. Złożenia .NET    21
  3. Podstawowa składnia języka C#    25
    3.1. Wprowadzenie    25
    3.2. Reguły nazewnictwa    25
    3.3. Kolejność operatorów    26
    3.4. Typy zmiennych    27
      3.4.1. Typ liczbowy    27
      3.4.2. Typ znakowy (char)    28
      3.4.3. Typ logiczny (bool)    28
      3.4.4. Typ łańcuchowy (string)    29
      3.4.5. Typ tablicowy (array)    29
      3.4.6. Typ wyliczeniowy (enum)    30
      3.4.7. Typ obiektowy (object)    30
      3.4.8. Typ interfejs (interface)    31
      3.4.9. Typ delegacyjny (delegate)    32
    3.5. Deklaracje zmiennej, stałej i instrukcje    32
      3.5.1. Deklaracje zmiennej i stałej    32
      3.5.2. Instrukcja przypisania    33
      3.5.3. Instrukcje skoku    33
      3.5.4. Instrukcja warunkowa (if)    34
      3.5.5. Instrukcja warunkowa (switch)    34
      3.5.6. Instrukcja pętli (for)    35
      3.5.7. Instrukcja pętli (foreach)    36
      3.5.8. Instrukcja pętli (while)    36
      3.5.9. Instrukcja pętli (do ... while)    37
      3.5.10. Instrukcja pusta    37
    3.6. Parametry dostępu (typu wartościowego, ref, out, params)    38
      3.6.1. Przekazywanie parametrów przez wartość (typ wartościowy)    38
      3.6.2. Parametr referencyjny (ref)    38
      3.6.3. Parametr referencyjny (out)    39
      3.6.4. Parametr wieloparametrowy (params)    39
    3.7. Obsługa wyjątków    40
    3.8. Pakowanie i odpakowanie obiektów    41
    3.9. Nowe konstrukcje programistyczne    42
      3.9.1. Wprowadzenie    42
      3.9.2. Właściwości    42
      3.9.3. Indeksatory    43
      3.9.4. Delegaty    45
      3.9.5. Zdarzenia    47
  4. Budowa aplikacji Windows Forms    53
    4.1. Wprowadzenie    53
    4.2. Pierwsza aplikacja    58
    4.3. Kolory    65
  5. Ćwiczenia z języka C#    73
    5.1. Wprowadzenie    73
    5.2. Kolekcja    73
    5.3. Delegaty    80
    5.4. Zdarzenia    85
  6. Kontrolki dialogowe    91
    6.1. Wprowadzenie    91
    6.2. Kontrolka ColorDialog    91
    6.3. Kontrolka FontDialog    94
    6.4. Kontrolki OpenFileDialog i SaveFileDialog    97
    6.5. Kontrolki PrintDialog, PrintPreviewDialog i PageSetUpDialog    102
  7. Kontrolka Timer    111
    7.1. Wprowadzenie    111
    7.2. Zegar    111
    7.3. Stoper    114
    7.4. Elipsy    118
  8. Aplikacje wielookienkowe i MDI    123
    8.1. Wprowadzenie    123
    8.2. Okna modalne i niemodalne    123
    8.3. Aplikacja MDI    129
  9. Kontrolki menu    137
    9.1. Wprowadzenie    137
    9.2. Standardowe menu główne    138
    9.3. Graficzne menu główne    144
    9.4. Kontekstowe menu    160
  10. Wybrane kontrolki interfejsu graficznego    167
    10.1. Wprowadzenie    167
    10.2. Kontrolka ErrorProvider    167
    10.3. Kontrolka ToolTip    171
    10.4. Kontrolka NotifyIcon    174
    10.5. Pasek narzIdzi (ToolBar)    177
    10.6. Kontrolka ListView    183
    10.7. Kontrolki TreeView, Splitter i ListView    191
  11. Pomocnicze aplikacje    203
    11.1. Wprowadzenie    203
    11.2. Blokowanie zdarzenie Closing    203
    11.3. Obsługa Schowka    207
    11.4. Licznik instancji aplikacji    212
    11.5. Znikająca aplikacja    216
    11.6. Monitorowanie plików n usługa systemu Windows    219
    11.7. Rejestr systemu Windows XP    229
    11.8. Biblioteki API w aplikacjach Windows Forms .NET    238
      11.8.1. Wylogowanie użytkownika    239
      11.8.2. Układ klawiatury    242
  12. Wielowątkowe aplikacje Windows Forms .NET    249
    12.1. Wprowadzenie    249
    12.2. Operacje niezsynchronizowane    254
    12.3. Operacje zsynchronizowane    263
    12.4. Współdzielenie zmiennej    271
  13. Remoting    279
    13.1. Wprowadzenie    279
    13.2. Remoting TCP    281
      13.2.1. Tworzenie interfejsu klienta    281
      13.2.2. Tworzenie obiektu zdalnego    282
      13.2.3. Aplikacja serwera TCP    284
      13.2.4. Synchroniczna aplikacja klienta TCP    287
      13.2.5. Asynchroniczna aplikacja klienta TCP    293
    13.3. Remoting HTTP    301
      13.3.1. Aplikacja serwera HTTP    302
      13.3.2. Obiekt proxy    304
      13.3.3. Aplikacja klienta HTTP    306
      13.3.4. Wdrożenie rozwiązania remotingu HTTP
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia