Algorytmy genetyczne. Kompendium, t. 1

Operator krzyżowania dla problemów numerycznych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,40  34,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 34,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 20,40 zł  


20,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tom 1, który zapoczątkowuje serię Algorytmy Genetyczne, przedstawia najbardziej istotny dla AG operator – operator krzyżowania. Autor prezentuje w nim ponad 180 operatorów dla problemów kodowanych liczbami binarnymi i rzeczywistymi. Każdy z operatorów przedstawiony jest wedle tego samego, następującego schematu:


¦ Słowa kluczowe – mają pomóc w przeszukiwaniu książki i wzajemnym kojarzeniu prezentowanych w niej operatorów.


¦ Motywacja – wskazanie motywacji leżącej u podstaw opracowania danego operatora.


¦ Źródło – tekst źródłowy wraz ze wskazaniem adresu URL skąd można ten tekst pobrać.


¦ Czytaj także – zalecane dodatkowe teksty wraz z URL’ami, których tematyka jest bezpośrednio związana z omawianym operatorem.


¦ Patrz także – inne operatory, z którymi warto się zapoznać w kontekście danego operatora.


¦ Algorytm – prezentuje w formie pseudokodu omawiany operator, nierzadko w kilku wariantach; ta forma prezentacji operatora w większości przypadków umożliwia natychmiastowe zastosowanie operatora w praktyce.


¦ Komentarze – komentarze do algorytmu lub opis prezentowanego operatora.


¦ Funkcje testowe – lista standardowych funkcji lub problemów testowych, o ile takowe zostały zastosowane w toku eksperymentów z zastosowaniem omawianego operatora.


¦ Porównano z – lista innych operatorów krzyżowania, z którymi porównywany był (w tekście źródłowym) prezentowany operator.


Internetowy serwis autora (www.tomaszgwiazda.pl) oferuje więcej szczegółów, w tym pierwsze 40 stron tomu 1 do pobrania jako dokument PDF.


Rok wydania2009
Liczba stron384
KategoriaProgramowanie
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15168-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wstęp    9
  2. Krótko o algorytmach genetycznych    13
    Historia    13
    Kanoniczna postać AG    14
    Generowanie populacji początkowej    15
    Ocena populacji    18
    Selekcja rodziców    21
    Operatory genetyczne    23
    Kreowanie nowej populacji    27
    Pełna postać kanonicznego AG    31
    Literatura    39
  3. Standardowe operatory krzyżowania    41
    Krzyżowanie jednopunktowe (1-Point Crossover )    41
    Krzyżowanie wielopunktowe (k-Point Crossover)    41
    Krzyżowanie tasujące (Shuffle Crossover)    43
    Krzyżowanie zastępujące (Reduced Surrogate Crossover)    44
    Krzyżowanie równomierne (Uniform Crossover )    45
    Krzyżowanie niszczące (Heuristic Uniform Crossover/Highly Disruptive Crossover)    46
    Krzyżowanie uśredniające (Average Crossover)    47
    Krzyżowanie ziarniste (Discrete Crossover)    48
    Krzyżowanie płaskie (Flat Crossover)    48
    Krzyżowanie heurystyczne-1 (Heuristic Crossover /Intermediate Crossover)    49
    Krzyżowanie mieszające (Blend Crossover)    50
  4. Operatory krzyżowania dla problemów kodowanych liczbami binarnymi    53
    Krzyżowanie powielające podobieństwa (Random Respectful Crossover)    53
    Krzyżowanie oparte na dominacji (Masked Crossover)    55
    Krzyżowanie wyboru operatora (1bit Adaptation Crossover)    57
    Krzyżowanie wielowymiarowe (Multivariate Crossover)    61
    Krzyżowanie homologiczne (Homologous Crossover)    63
    Krzyżowanie zliczające-1 (Count-preserving Crossover-1)    65
    Krzyżowanie elitarne (Elitist Crossover)    67
    Krzyżowanie skanujące (Scanning Crossover)    68
    Krzyżowanie częściowe (Partial Copy Crossover)    71
    Krzyżowanie nierównomierne oparte na wiedzy (Knowledge-Based Nonuniform Crossover)    72
    Krzyżowanie średnicą (Circle-ring Crossover)    74
    Wystarczająca wymiana (Sufficient Exchanging)    75
    Ewolucja powiązań (Linkage Evolving Genetic Operator)    77
    Krzyżowanie łańcuchami-1 (2N-parent Parameter Wise Crossover)    79
    Krzyżowanie diagonalne (Diagonal Crossover)    81
    Krzyżowanie pulą genów-1 (Gene Pool Crossover-1)    83
    Krzyżowanie hierarchiczne (Hierarchical Crossover)    84
    Krzyżowanie iloczynem/sumą logiczną (Randomized and/or Crossover)    88
    Krzyżowanie jednokierunkowe (Simple Conjugation Operator)    89
    Strategia wyboru operatora-1 (Adaptive Strategies of Mixing Crossovers)    91
    Krzyżowanie ortogonalne-1 (Orthogonal Crossover)    93
    Krzyżowanie mikrobiologiczne (Microbial Crossover)    95
    Krzyżowanie selektywne-1 (Selective Crossover-1)    98
    Krzyżowanie powiązań (Exchange Crossover/ Linkage Crossover)    100
    Krzyżowanie skanujące wielopłciowe (Multi Sexual Scanning Crossover)    101
    Krzyżowanie różnicami (Differences-Based Crossover)    103
    Krzyżowanie kumulujące (Fusion Crossover)    105
    Krzyżowanie wielochromosomowe (Multiple Chromosomes Crossover)    106
    Krzyżowanie ograniczone (Restricted Crossover)    108
    Krzyżowanie selektywne-2 (Selective Crossover-2)    110
    Samokrzyżowanie (Self Crossover)    112
    Krzyżowanie tnące (Multi-cut Crossover)    115
    Transpozycja (Transposition Operator)    116
    Transpozycja z selekcją turniejową (Tournament Based Transposition Operator)    120
    Dominujący splot (Dominant Splice/Symbiotic Combination)    126
    Krzyżowanie zdysocjowane (Dissociated Crossover)    127
    Krzyżowanie spontaniczne (Spontaneous Crossover)    129
    Krzyżowanie metodą bisekcji (Binary Search Point Crossover)    131
    Krzyżowanie stabilne (Fixed Crossover)    134
    Powielanie z lokalnym dostrajaniem (Common Features/Random Sample Climbing Crossover)    135
    Transpozycja bezpłciowa (Asexual Transposition)    137
    Krzyżowanie różnic (Disrespectful Crossover)    141
    Krzyżowanie dwupunktowe asymetryczne-1 (Asymmetric Two-point Crossover)    143
    Krzyżowanie dwupunktowe asymetryczne-2 (Variation of Asymmetric Two-point Crossover)    145
    Najlepsza kombinacja (Best Combinatorial Crossover)    147
    Związki mieszane (Hybridization Crossover)    148
    Strategia wyboru operatora-2 (Mixed Crossover)    149
    Krzyżowanie łańcuchami-2 (Direct Design Variable Exchange Crossover)    151
    Poszukiwanie schematów (Best Schema Crossover)    153
    Krzyżowanie chromosomów o zmiennej długości (Variable Length Genomes Crossover)    155
    Krzyżowanie trójosobnicze (Three-Parent Crossover)    159
    Krzyżowanie częściowo mieszające (Partially Randomized Crossover)    161
    Krzyżowanie nierównomierne oparte na statystykach (Statistic-Based Adaptive Non-Uniform Crossover)    162
    Krzyżowanie zbiorem operatorów-1 (Multiple Crossover Operators-1)    164
    Krzyżowanie z decydentem (Half Sibling and a Clone)    167
    Adaptacja liczby punktów krzyżowania i mutacji (Adaptive Number of Crossover Points)    168
    Kooperacja/rywalizacja płci (Sexual Selection Crossover)    170
    Tasowanie chromosomów (Chromosome Shuffling)    172
    Krzyżowanie ortogonalne-2 (Orthogonal Latin Mutli-Parent Crossover)    174
    Krzyżowanie z punktową mutacją (Different Location Crossover)    176
    Strategia wyboru operatora-3 (Combined Balanced Crossover)    177
    Krzyżowanie wielokrotne-1 (Hybrid 1-Point Crossover)    180
    Krzyżowanie zliczające-2 (Count-preserving Crossover-2)    182
    Krzyżowanie ważone przystosowaniem-1 (Fitness Weighted Crossover (Binary))    185
    Adaptacja prawdopodobieństwa-1 (Adaptive Probability Crossover-1)    187
    Maksymalizacja podobieństw (Schema-Based Crossover)    189
  5. Operatory krzyżowania dla problemów kodowanych liczbami rzeczywistymi    193
    Krzyżowanie linearne-1 (Linear Crossover)    193
    Krzyżowanie heurystyczne-2 (Heuristic Crossover2)    194
    Krzyżowanie proste (Simple Crossover)    196
    Krzyżowanie pojedyncze arytmetyczne (Single Arithmetical Crossover)    197
    Krzyżowanie arytmetyczne (Arithmetical Crossover, Intermediate Crossover2, Linear Crossover, Guaranteed Average Crossover, Convex Crossover )    199
    Krzyżowanie wstawiające (Injection Crossover)    201
    Adaptacja prawdopodobieństwa-2 (Adaptive Probability Crossover-2)    203
    Krzyżowanie linearne-2 (Linear BGA Crossover)    205
    Krzyżowanie z simpleksem-1 (Simplex Crossover)    207
    Krzyżowanie linearne-3 (Simulated Binary Crossover)    209
    Krzyżowanie ze zbiorami rozmytymi-1 (Fuzzy Crossover)    211
    Krzyżowanie ze zbiorami rozmytymi-2 (Fuzzy Connectives Based Crossover)    213
    Krzyżowanie z wspinaczką-1 (Crossover Hillclimbing)    215
    Krzyżowanie przypadkowe (Random Crossover)    217
    Krzyżowanie łańcuchami-3 (Variable Length Segments Crossover)    218
    Krzyżowanie uśredniające zaburzone (Unfair Average Crossover)    221
    Krzyżowanie równomierne ciągłe (Continuous Uniform Crossover)    223
    Krzyżowanie geometryczne (Geometrical Crossover)    225
    Krzyżowanie sferyczne (Sphere Crossover)    227
    Krzyżowanie z wektorem różnic (Differential Evolution Crossover)    229
    Krzyżowanie z simpleksem-2 (Simplex Crossover-2)    231
    Krzyżowanie wielokrotne-2 (Multiple Crossover Per Couple)    233
    Krzyżowanie pulą genów-2 (Gene-Pooling Crossover-2)    235
    Krzyżowanie środkiem masy-1 (Center of Mass Crossover)    237
    Krzyżowanie wieloosobniczne-1 (Multi-parent Feature-wise Crossover)    238
    Krzyżowanie z przystosowaniem częściowo separowalnym (Partially Separable Crossover)    240
    Krzyżowanie drążące (Seed Crossover)    242
    Niewypukła wieloosobnicza kombinacja liniowa (Non-convex Linear Combination of Multiple Parents)    243
    Krzyżowanie kierunkowe (Direction-Based Crossover)    244
    Krzyżowanie z pochodną (Derivative-Based Crossover)    246
    Krzyżowanie z rankingiem (Rank Based Crossover)    247
    Krzyżowanie paraboliczne-1 (Parabolic Crossover)    249
    Krzyżowanie kierowane (Guided Crossover)    251
    Krzyżowanie wielokrotne-3 (Multiple Crossover on Multiple Parents)    253
    Krzyżowanie z simpleksem-3 (Simplex Crossover-3)    255
    Krzyżowanie jednorodne (Uniform Design Crossover)    257
    Krzyżowanie środkiem grawitacji (Center of Gravity Crossover)    258
    Krzyżowanie jednopunktowe uśrednione (1-point Average Crossover)    260
    Krzyżowanie dwupunktowe uśrednione (Messy Average Crossover)    261
    Adaptacja prawdopodobieństwa-3 (Adaptive Probability Crossover-3)    263
    Krzyżowanie z wspinaczką-2 (Site-Specific Crossover)    264
    Krzyżowanie z przystosowaniem nieseparowalnym (BLX Principal Component Analysis and Independent Component Analysis)    269
    Krzyżowanie ortogonalne z kwantyzacją (Orthogonal Crossover with Quantization)    271
    Krzyżowanie równomierne gaussowskie (Gaussian Uniform Crossover)    272
    Krzyżowanie pulą genów-3 (Set-Oriented Crossover)    274
    Adaptacja prawdopodobieństwa-4 (Adaptive Probability Crossover-4)    275
    Adaptacja prawdopodobieństwa-5 (Adaptive Probability Crossover-5)    278
    Krzyżowanie pozycyjne (Position Crossover)    281
    Krzyżowanie najlepszy-najlepszy (Best-Best Crossover)    283
    Adaptywne krzyżowanie w losowej liczbie punktów (Adaptive Q-rand Point Crossover)    285
    Krzyżowanie w losowej liczbie punktów (Q-rand Point Crossover)    286
    Krzyżowanie wielokrotne-4 (Multiple Crossover)    289
    Krzyżowanie arytmetyczne poprawione-1 (Improved Arithmetical Crossover)    291
    Translokacja wzajemna (Reciprocal Translocation Operator)    293
    Krzyżowanie arytmetyczne poprawione-2 (Hybrid Arithmetical Crossover)    298
    Krzyżowanie wielokrotne-5 (Generation of Multiple Descendants and Selection of the Two Best)    300
    Krzyżowanie w otoczeniu-1 (Adaptive Neighborhood-based Multi-parent Crossover)    302
    Krzyżowanie ułomne (Imperfect Crossover)    304
    Adaptacja prawdopodobieństwa-6 (Adaptive Probability Crossover-6)    307
    Krzyżowanie zbiorem operatorów-2 (Multiple Crossover Operators-2)    309
    Krzyżowanie samoadaptacyjne (Heuristic-Based Self -Adapting Crossover)    311
    Krzyżowanie ze zmiennymi typami danych (Mixed Variable Crossover)    315
    Krzyżowanie cylindryczne (Curved Cylinder Crossover)    319
    Krzyżowanie wymienne (Exchanging Information Crossover)    322
    Krzyżowanie arytmetyczne poprawione-3 (Real-Biased Crossover)    323
    Krzyżowanie Taguchiego-1 (Taguchi Crossover/Main Effect Orthogonal Crossover)    325
    Krzyżowanie ortogonalne z interakcją (Interaction Effect Orthogonal Crossover)    328
    Krzyżowanie różnorodne (Diverse Crossover)    331
    Krzyżowanie w otoczeniu-2 (Parent Centric BLX-? Crossover)    333
    Krzyżowanie Taguchiego-2 (Taguchi Crossover-2)    335
    Krzyżowanie w grupie (Extended GA Crossover)    337
    Krzyżowanie jednogenowe (Single Gene Crossover)    339
    Krzyżowanie ważone przystosowaniem-2 (Fitness Weighted Crossover (Real))    341
    Krzyżowanie zależności (Inheritance Crossover)    343
    Adaptacja prawdopodobieństwa dla genu (Adaptive Probability of Gene Crossover)    345
    Adaptacja prawdopodobieństwa-7 (Adaptive Probability Crossover-7)    346
    Krzyżowanie ze znormalizowanym dystansem przystosowania (Normalized Fitness Crossover)    348
    Krzyżowanie z kontrolą zawartości (Controlled Content Crossover)    350
    Krzyżowanie środkiem masy-2 (Center of Mass Crossover-2)    353
    Krzyżowanie różnicujące (Parent Differentiation Crossover)    355
    Metoda przełączająca (Improved Crossover and Mutation)    356
    Adaptacja prawdopodobieństwa-8 (Adaptive Probability Crossover-8)    358
    Krzyżowanie królewskie (King Strategy Crossover)    361
    Krzyżowanie pulą genów-4 (Gene-Pooling Crossover-4)    362
    Krzyżowanie sterowane przystosowaniem (Fitness Guided Crossover)    364
    Krzyżowanie w otoczeniu-3 (Continuous Adaptive Culture Model Crossover)    365
    Krzyżowanie paraboliczne-2 (Fitness-Based Parabolic Crossover)    367
    Krzyżowanie wieloosobnicze-2 (Hybrid Panmictic (multi-parent) Crossover)    368
  6. Operatory statystyczne    371
    UNDX – Unimodal Normal Distribution Crossover    371
    MM-B – Factorized Distribution Method    372
    PCX – Parent-Centric Crossover    372
    MM-B – Marginal Histogram-Based Method    372
    EDX – Extrapolation Directed Crossover    373
    TDX – Trimodal Distribution Crossover    373
    CIXL2 – Confidence Interval Based Crossover    373
    GAQPR – Quantum Probability Representation-Based Method    374
    LUNDX-m – Latent Variable Crossover    374
  Indeks słów kluczowych, autorów i funkcji testowych    375
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia