Konceptualizacja w terapii poznawczo-behawioralnej

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,40  79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 79,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 39,50 zł  


47,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Za każdym razem w psychoterapii pracujemy z konkretną, niepowtarzalną w swoim indywidualizmie osobą metodami pochodzącymi z wiedzy ogólnej. I, co niezwykle doniosłe, praca ta niejednokrotnie okazuje się skuteczna. W jaki sposób jest to możliwe? W pracy psychoterapeutycznej wszystkie drogi prowadzące do wyjaśnienia tego fenomenu sprowadzają się do jednego pojęcia - konceptualizacji. Stąd podjęcie wysiłku jej zrozumienia, a następnie szczegółowego opisania, uznaliśmy za jak najbardziej zasadne. Poszukując doprecyzowania czym jest konceptualizacja w swojej istocie, dotarliśmy do fundamentalnego znaczenia przenikania się w jej konstrukcji i zawartości kontekstów: odkrycia i uzasadniania oraz nomotetycznego i idiograficznego. Stąd prezentowane przez nas ujęcie nazwaliśmy kontekstowym podejściem do budowania konceptualizacji poznawczo-behawioralnej.


Ze Wstępu


(...) książka jest ważną pozycją na polskim rynku. Dzięki niej psychologowie i psychoterapeuci, a także dydaktycy zajmujący się psychoterapią poznawczo-behawioralną dostaną do ręki kompleksową i aktualną publikację, która w sposób niezwykle staranny i całościowy ukazuje czytelnikowi drogę, jaką należy przebyć, aby poprawnie sformułować model problemu prezentowanego przez pacjenta. To bardzo ważny krok w kierunku doskonalenia jakości kształcenia psychoterapeutów oraz pracy terapeutycznej w naszym kraju.


Z recenzji dr. hab. prof. USWPS Jarosława Michałowskiego


Powszechnie uznaje się, że budowanie konceptualizacji jest procedurą poprzedzającą i niezbędną zarazem do przeprowadzenia każdego procesu terapeutycznego w modelu pracy poznawczo behawioralnej. Określenia konceptualizacji spotykane w literaturze przedmiotu, takie jak „pierwsza zasada” (Beck i in. 1979), „serce praktyki opartej na dowodach” (Bieling i Kuyken, 2003), „most pomiędzy zrozumieniem a interwencją” (Meyer, 2003), „tłumacz teorii na terapię” (Tarrier, 2006) czy „kamień węgielny psychoterapii” (Chadwick, Williams i Mackenzie, 2003) podkreślają kluczowe znaczenie konceptualizacji i umacniają, jak się wydaje, przekonanie o jej niezbędności. Powszechność, a nawet siła przekonania, czego sami terapeuci poznawczo-behawioralni doświadczają niemal na każdej sesji, pracując z przekonaniami, nie zawsze idzie w parze ze zrozumieniem treści w nich zawartych oraz jednoznacznością uzasadnienia. Podobnie rzecz ma się z konceptualizacją, która mimo swojej niekwestionowanej popularności nie jest bynajmniej konstruktem ani w oczywisty sposób zrozumiałym, ani tym bardziej prostym.


Z tekstu


W książce Wojciecha Stefaniaka i Małgorzaty Łysiak w sposób kompleksowy został omówiony proces tworzenia konceptualizacji problemów pacjenta w terapii poznawczo-behawioralnej. Autorzy rozpoczynają swoje rozważania od wyjaśnienia czym jest konceptualizacja i jak wygląda proces jej tworzenia w różnych nurtach psychoterapeutycznych. Następnie przedstawiają szeroki wachlarz modeli konceptualizacyjnych w terapii poznawczo-behawioralnej, by w końcu przejść do tematów związanych z praktyką terapeutyczną. Na podstawie swojego wieloletniego doświadczenia Autorzy prowadzą Czytelnika przez kolejne etapy procesu tworzenia konceptualizacji. Podejmują tematy związane z poznaniem pacjenta, rozumieniem i wyjaśnieniem jego problemu oraz tworzeniem planu terapii. Książka bogata jest w przykłady pochodzące z pracy terapeutycznej. Tak jak sama konceptualizacja jest punktem wyjścia i punktem odniesienia całego procesu terapeutycznego, tak książka Konceptualizacja w terapii poznawczo-behawioralnej może być punktem wyjścia dla osób szkolących się lub punktem odniesienia dla terapeutów pracujących w nurcie poznawczo-behawioralnym.


Rok wydania2024
Liczba stron342
KategoriaPsychologia kliniczna i psychoterapia
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-23538-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp IX
  
  Część I. Teoria konceptualizacji     1
  
  Rozdział 1. Czym jest konceptualizacja?     3
    1.1. Definicje konceptualizacji w różnych systemach terapeutycznych     3
      1.1.1. Podejście psychodynamiczne     6
      1.1.2. Podejście humanistyczno-egzystencjalne     8
      1.1.3. Podejście systemowe     12
      1.1.4. Pierwsze konceptualizacje w podejściu poznawczo-behawioralnym     14
    1.2. Konceptualizacja w trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej     21
      1.2.1. Modele zrównoważone     26
      1.2.2. Modele metapoznawcze     32
    1.3. Modele transdiagnostyczne     36
  
  Rozdział 2. Cele budowania konceptualizacji w terapii poznawczo-behawioralnej     43
    2.1. Kontekst idiograficzny i nomotetyczny w konceptualizacji     43
      2.1.1. Specyficzność poznania w psychoterapii     44
      2.1.2. Praktyczna integracja wiedzy w konceptualizacji     47
      2.1.3. Zastosowanie integracji podejścia nomotetycznego i idiograficznego     51
    2.2. Kontekst odkrycia i uzasadniania. Bazowa procedura budowania konceptualizacji poznawczo-behawioralnej     54
    2.3. Praktyczne cele budowania konceptualizacji     59
      2.3.1. Połączenie doświadczenia pacjenta, teorii CBT i wyników badań     61
      2.3.2. Normalizacja przedstawianych przez pacjenta problemów i ich weryfikacja     62
      2.3.3. Promowanie zaangażowania pacjenta     63
      2.3.4. Zarządzanie złożonymi problemami     64
      2.3.5. Kierowanie celem, wyborem i sekwencją interwencji     65
      2.3.6. Identyfikowanie mocnych stron pacjenta i projektowanie sposobów budowania jego odporności     66
      2.3.7. Planowanie najprostszych i najbardziej efektywnych interwencji     67
      2.3.8. Przewidywanie problemów w terapii i tworzenie ich rozwiązań     68
      2.3.9. Pomoc w zrozumieniu braku reakcji w terapii i możliwość wskazywania alternatywnych dróg uzyskania zmiany     69
      2.3.10. Umożliwienie wysokiej jakości superwizji procesu terapeutycznego     70
  
  Rozdział 3. Modele konceptualizacyjne w terapii poznawczo-behawioralnej     73
    3.1. Szczegółowe modele konceptualizacyjne     73
    3.2. Ogólne modele konceptualizacyjne     74
      3.2.1. Podstawowe wymiary ogólnych modeli konceptualizacyjnych     75
    3.3. Klasyczny format konceptualizacji w CBT     78
      3.3.1. Sformułowanie przypadku według Jacqueline Persons     79
      3.3.2. Opis przypadku według Judith Beck     83
    3.4. Aspektowe modele konceptualizacyjne     90
      3.4.1. Konceptualizacja oparta na współpracy – model tygla     90
      3.4.2. Integracyjny i multimodalny model konceptualizacji Daniela Davida     94
      3.4.3. Konceptualizacja zastosowania konkretnej techniki – model matrioszki     95
  
  CZĘŚĆ II. Praktyka konceptualizacji     99
  
  Wprowadzenie. Proces budowania konceptualizacji     99
  
  Rozdział 4. Poznanie pacjenta i jego problemu (A)     103
    4.1. Opis zgłoszonego problemu (A1)     105
      4.1.1. Cele i zawartość treściowa etapu     105
      4.1.2. Stosowane metody i narzędzia     116
    4.2. Opis poziomu funkcjonowania pacjenta (A2)     130
      4.2.1. Cele i zawartość treściowa etapu     131
      4.2.2. Stosowane metody i narzędzia     136
    4.3. Dane na temat pacjenta (A3)     144
      4.3.1. Cele i zawartość treściowa etapu     145
      4.3.2. Stosowane metody i narzędzia     162
    4.4. Motywacja pacjenta do podjęcia terapii (A4)     177
      4.4.1. Cele i zawartość treściowa etapu     177
      4.4.2. Stosowane metody i narzędzia     181
  
  Rozdział 5. Profil poznawczy pacjenta (B)     189
    5.1. Cele i zawartość treściowa etapu     189
    5.2. Typowe sytuacje problemowe (B1)     193
      5.2.1. Przykłady konkretnych sytuacji ujęte w modelu pięcioczynnikowym     195
    5.3. Przekonania kluczowe, przekonania pośredniczące i reguły rządzące życiem (B2)     196
    5.4. Obraz siebie, innych ludzi i świata (B3)     200
    5.5. Stosowane przez pacjenta strategie radzenia sobie z problemami (B4)     202
    5.6. Geneza powstania kluczowych elementów systemu poznawczego pacjenta (B5)     208
    5.7. Stosowane metody i narzędzia     211
  
  Rozdział 6. Rozumienie i wyjaśnianie problemów pacjenta w świetle teorii (C)     217
    6.1. Cele i zawartość treściowa etapu     217
    6.2. Diagnoza i skale pomiaru (C1)     218
    6.3. Teoretyczny model wyjaśniający zaburzenia psychiczne (C2)     222
    6.4. Problem kluczowy – mechanizm wywołujący dysfunkcje (C3)     229
  
  Rozdział 7. Praktyczne implikacje dla terapii wynikające z poznania pacjenta (D)     233
    7.1. Cele i zawartość treściowa etapu     233
    7.2. Cechy osobowości i temperamentu oraz ich potencjalny wpływ na przebieg terapii (D1)     234
    7.3. Zasoby pacjenta (D2)     246
    7.4. Charakterystyka pożądanej relacji terapeutycznej z pacjentem (D3)     255
      7.4.1. Badania nad relacją terapeutyczną w CBT     257
      7.4.2. Niezbędne umiejętności terapeuty poznawczo-behawioralnego w budowaniu relacji     258
    7.5. Stosowane narzędzia i metody     265
  
  Rozdział 8. Budowanie planu terapii (E)     271
    8.1. Cele i zawartość treściowa etapu     271
    8.2. Lista problem w uzgodnionych do pracy (E1)     271
    8.3. Cele terapeuty – strategiczne i taktyczne (E2)     275
      8.3.1. Cele strategiczne     276
      8.3.2. Cele taktyczne     280
    8.4. Plan terapii (E3)     282
  
  Zakończenie     287
  Bibliografia     291
  Indeks     321
  O Autorach     327
RozwińZwiń