Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu. Tom 1 i 2

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

276,75  369,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

276,75369,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza publikacja całościowo przedstawiająca zagadnienia anestezji i intensywnej terapii oraz problemy leczenia bólu, napisana wyłącznie przez polskich Autorów. Zawarto w niej tematy z zakresu anestezjologii ogólnej i szczegółowej z odniesieniem ich do fizjologii i patofizjologii. We wprowadzeniu do intensywnej terapii omówiono etiopatogenezę zaburzeń. Przedstawiono nowoczesne metody badania i leczenia bólu.

W pierwszym tomie zawarto dwie części – podstawy anestezjologii i anestezję szczegółową. Omówiono takie tematy, jak fizjologię i fizjopatologię układów organizmu człowieka, środki stosowane w anestezjologii, problemy anestezji ogólnej, anestezji regionalnej, ryzyko związane z anestezją, np. zespół hipertermii złośliwej. W anestezji szczegółowej uwagę zwrócono na specyfikę postępowania anestezjologicznego w różnych grupach pacjentów (anestezja dziecięca, wieku podeszłego) oraz w różnych dziedzinach medycyny (w chirurgii jamy brzusznej, naczyniowej, w kardiochirurgii, torakochirurgii, neurochirurgii, w położnictwie i ginekologii, urologii, ortopedii i traumatologii, okulistyce, laryngologii oraz w chirurgii jednego dnia). Omówiono mechanizmy powstawania bólu i jego leczenie.

Zagadnienia tomu drugiego to problemy intensywnej terapii – począwszy od organizacji, funkcjonowania, ekonomiki, problemów etycznych związanych z intensywną terapią, przez postępowanie w stanach ostrych, monitorowanie funkcji różnych układów, leczenie różnych zaburzeń (farmakologiczne, żywieniowe i płynami), aż po stany sepsy, wstrząsu i anafilaksji oraz rozpoznanie śmierci mózgowej.
Jest to unikatowa publikacja uwzględniająca specyfikę polskiej anestezjologii i intensywnej terapii, przeznaczona dla specjalistów tych dziedzin, lekarzy robiących specjalizacje, terapeutów zajmujących się problemem zwalczania bólu oraz lekarzy wszystkich innych specjalności, w pracy których stosowane jest znieczulenie lub leczenie bólu.


Liczba stron1574
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3199-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  TOM    1
  
  Część I. Podstawy anestezjologii     1
  
  1. Zarys historii anestezjologii klinicznejZdzisław K. Rondio, Alicja Macheta, Janusz Andres     3
  
    Od uśpienia nowoczesnego do anestezjologii     10
    Towarzystwo Anestezjologów Polskich     17
    Intensywna terapia – organizacja podstaw specjalizacji     21
  
  2. Fizjologia i fizjopatologia układów organizmu człowieka     25
  
    Układ oddechowy – Krzysztof Kusza, Zbigniew Szkulmowski     25
  Struktury i budowa anatomiczna układu oddechowego     25
  Mechanika oddychania, wentylacja płuc i spirometria     28
  Regulacja oddychania     36
  Krążenie płucne a oddychanie     39
  Dystrybucja przepływu krwi przez płuca a wentylacja pęcherzykowa     47
  Dyfuzja gazów     50
  Niewentylacyjna rola płuc     53
  Wpływ znieczulenia na oddychanie     55
    Układ krążenia – Paweł Sobczyński     59
  Anatomia podstawowa i czynnościowa mięśnia sercowego     59
  Krążenie wieńcowe     63
  Krążenie obwodowe     64
  Krążenie narządowe     70
  Mechanizmy fizjologiczne leków działających na układ sercowo-naczyniowy i autonomiczny     72
    Układ wydalniczy – Krzysztof Kusza     76
  Nerkowa autoregulacja     77
  Aparat przykłębuszkowy i hormonalna regulacja czynności nerek     77
  Kłębuszkowe przesączanie osocza krwi     78
  Charakterystyka wchłaniania zwrotnego     80
  Niewydalnicza czynność nerek     82
  Ryzyko ostrej niewydolności nerek w okresie okołooperacyjnym     82
    Układ wydzielania wewnętrznego – Krzysztof Kusza     86
  Rodzaje hormonów i ich transport     86
  System kontroli w układzie wewnątrzwydzielniczym     87
  Fizjologia i fizjopatologia tarczycy     87
  Fizjologia i fizjopatologia gospodarki wapniem     89
  Fizjologia i fizjopatologia kory nadnerczy     90
  Fizjologia i fizjopatologia rdzenia nadnerczy     93
  Fizjologia i fizjopatologia przysadki     94
    Układ hemostazy – Krzysztof Kusza     95
  Fizjologia i fizjopatologia     95
    Układ odpornościowy – Beata Kościałkowska, Krzysztof Kusza     107
  Fizjologia i fizjopatologia układu immunologicznego     107
  Choroby wywołane niedoborami immunologicznymi     116
  Wpływ znieczulenia ogólnego i regionalnego na układ immunologiczny     118
  
  3. Anestetyki i inne środki stosowane w anestezjologiiAndrzej Kański     121
  
    Czym jest anestezja?     121
  Świadomość     122
    Wziewne środki anestetyczne     125
    Anestetyki dożylne     142
  Barbiturany     143
  Benzodiazepiny     149
  Flumazenil – antagonista benzodiazepin     156
  Propofol     157
  Inne anestetyki dożylne     162
    Opioidy     166
  Receptory opioidowe     166
  Analgetyki opioidowe     168
  Pochodne fenylopiperydyny     176
  Częściowi agoniści     186
  Antagoniści opioidów     187
  Podawanie opioidów zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo     189
    Środki zwiotczające mięśnie     194
  Fizjologia złącza nerwówo-mięśniowego (synapsy)     195
  Środki blokujące złącze nerwówo-mięśniowe     198
  Odwracanie działania środków blokujących przewodnictwo nerwówo-mięśniowe     210
  Różne populacje pacjentów     212
  Implikacje stosowania środków zwiotczajacych mięśnie na oddziałach intensywnej terapii     215
  
  4. Anestezja ogólnaZdzisław Kruszyński     219
  
    Składowe znieczulenia ogólnego     220
  Niepamięć     220
  Sen     220
  Brak reakcji ruchowej na bodziec bólowy (immobilizacja, bezruch)     221
  Zniesienie odruchów wegetatywnych     222
  Zniesienie bólu (analgezja)     222
  Zwiotczenie mięśni poprzecznie prążkowanych     223
    Mechanizmy znieczulenia ogólnego     223
  Wpływ anestetyków na ośrodkowy układ nerwówy     224
  Wpływ anestetyków na kanały jonowe     225
  Pierwsze teorie znieczulenia ogólnego     226
  Współczesne teorie znieczulenia ogólnego     227
    Etapy znieczulenia ogólnego     228
  Wprowadzenie do znieczulenia     228
  Podtrzymanie znieczulenia     230
  Wyprowadzenie ze znieczulenia     231
    Trudna intubacja     232
  Przewidywanie trudnej intubacji     233
  Wskaźniki warunków intubacji     233
  Alternatywne techniki intubacji     234
  Schemat postępowania w trudnej intubacji     237
    Ocena głębokości znieczulenia     237
  Skala Guedela     238
  Reakcja autonomiczna na nocycepcję     238
  Metody wykorzystujące zapis elektroencefalogramu     239
  Metody wykorzystujące potencjały wywołane     240
  Analiza zmienności rytmu serca (HRV)     240
  Analiza elektromiogramu czołowego (FEMG)     241
  Pomiar stężenia anestetyku wziewnego     241
    Znieczulenie ogólne wziewne     242
  Aparat do znieczulenia     242
  Przepływomierze     243
  Pochłaniacz CO2     244
  Parowniki     245
    Anestetyczne układy oddechowe     248
  Tradycyjny podział układów oddechowych     248
  Układy anestetyczne z oddechem zwrotnym     249
  Układy anestetyczne bez oddechu zwrotnego     251
  Systemy zabezpieczające i monitorujące układ oddechowy     253
    Znieczulenie z użyciem niskich przepływów     253
  Wykonanie znieczulenia z użyciem niskich przepływów     254
  Techniczne warunki bezpiecznego znieczulenia     256
  Korzyści znieczulenia z niskim przepływem     258
  Niebezpieczeństwa znieczulenia z niskim przepływem     258
    Znieczulenie całkowicie dożylne     261
  Farmakokinetyka wlewu ciągłego     261
  Kliniczne aspekty wlewu ciągłego     264
  Farmakodynamika znieczulenia całkowicie dożylnego     265
  Wykonanie znieczulenia całkowicie dożylnego     267
    Monitorowanie podczas znieczulenia ogólnego     268
  Układ krążenia     268
  Układ oddechowy     269
  Monitorowanie innych parametrów     271
  Ocena utraty krwi     271
  
  5. Anestezja regionalna     275
  
    Założenia ogólne anestezji regionalnej – Tomasz Gaszyński     275
    Farmakologia środków znieczulenia miejscowego – Wojciech Gaszyński, Grążyna Poznańska     279
  Budowa środków miejscowo znieczylających279
  Mechanizm działania środków miejscowo znieczulających     280
  Podstawy farmakologiczne     280
  Profil anestetyczny środków miejscowo znieczulających     281
  Farmakokinetyka środków miejscowo znieczulających281
  Toksyczność środków miejscowo znieczulających     283
  Zapobieganie działaniu toksycznemu anestetyków miejscowych     285
  Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów toksycznych     286
  Środki znieczulenia miejscowego     286
    Anatomia, topografia i zakres unerwienia – Tomasz Gaszyński     292
  Splot ramienny     292
  Splot lędźwiowy     293
  Splot krzyżowy     294
    Blokady nerwów kończyny górnej – Tomasz Gaszyński     295
  Blokada między mięśniami pochyłymi (dostęp przedni – Meiera)     295
    Blokady splotów nerwów kończyny dolnej – Tomasz Gaszyński     303
    Blokady centralne – Wojciech Gaszyński, Anna Domagalska     310
  Historia blokad centralnych     311
  Anatomia kanału kręgowego     311
  Wpływ blokad centralnych na organizm     312
  Zalety blokad centralnych     314
  Zastosowanie blokad centralnych     315
  Przygotowanie pacjentów     315
  Rodzaje blokad centralnych     316
  Przeciwwskazania do blokad centralnych     322
  Powikłania blokad centralnych     323
  Monitorowanie pacjenta     325
    Znieczulenie połączone podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe – Ewa Majzner-Zawadzka     326
    Znieczulenie przykręgowe – Waldemar Machała, Wojciech Gaszyński     328
    Znieczulenie doopłucnowe – Waldemar Machała, Wojciech Gaszyński     333
    Odcinkowe znieczulenie dożylne – Wojciech Gaszyński, Witold Żaryski     334
  
  6. Ryzyko związane z anestezjaPrzemysław Jałowiecki, Robert Rudner     339
  
    Metodyka oceny ryzyka     339
  Stan zdrowia chorego     342
  Interwencja chirurgiczna     345
  Przebieg znieczulenia     346
    Dane na Świecie i w Polsce     348
    Pacjenci z wysokim stopniem ryzyka     352
  Ryzyko powikłań związanych z chorobą wieńcową     352
  Ryzyko powikłań oddechowych     353
  Ryzyko znieczulenia osób w podeszłym wieku     355
  Ryzyko związane ze znieczuleniem dzieci     356
  Ryzyko związane ze znieczuleniem w położnictwie     356
    Profilaktyka powikłań     357
  Personel     358
  Organizacja pracy     358
  Wyposażenie w sprzęt     359
  
  7. Zespół hipertermii złośliwejEwa Mayzner-Zawadzka     361
  
    Patogeneza i patomechanizm zaburzeń w hipertermii złośliwej     362
    Występowanie zespołu hipertermii złośliwej     365
    Nietypowe formy zespołów zaburzeń     367
  Skurcz mięśni żwaczy (trismus)     367
    Inne choroby i zespoły objawów związane z hipertermia złośliwa     368
  Choroby nerwówo-mięśniowe     368
  Zespół neuroleptyczny hipertermii złośliwej     369
    Czynniki wywołujące i usposabiające do hipertermii złośliwej     370
  Czynniki farmakologiczne     370
  Stres i temperatura     371
    Identyfikacja predyspozycji do zespołu hipertermii złośliwej     371
    Rozpoznanie zespołu hipertermii złośliwej podczas znieczulenia     373
    Zapobieganie występowaniu zespołu hipertermii złośliwej     374
    Leczenie zespołu hipertermii złośliwej     375
  
  8. Sala operacyjnaRoman Szulc     377
  
    Wprowadzenie     377
    Zalecenia ogólne     377
  Wyposażenie sali operacyjnej     378
  Gazy medyczne     380
  Reduktory     380
    Stanowisko pracy anestezjologa na sali operacyjnej     382
    Bezpieczeństwo pracy na sali operacyjnej     384
  Jakość powietrza w pomieszczeniach bloku operacyjnego     384
  Oświetlenie w pomieszczeniach bloku operacyjnego     385
  Urządzenia elektryczne na bloku operacyjnym     385
  Zanieczyszczenie powietrza sali operacyjnej środkami anestetycznymi     386
  Promieniowanie     388
  Infekcje     389
    Problemy psychologiczne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem sali operacyjnej     390
  
  Część II. Anestezja szczegółowa     393
  
  9. Anestezja dziecięcaMarzena Zielińska     395
  
    Odrębności w farmakologii leków anestetycznych u dzieci     395
  Absorpcja leków     396
  Dystrybucja leków     397
  Metabolizm i wydalanie     397
    Odmienności anatomiczne i fizjologiczne okresu noworodkowego     398
  Układ oddechowy     398
  Układ krążenia     400
  Układ wydalniczy     401
  Termoregulacja     401
  Układ nerwowy     402
  Gospodarka wodno-elektrolitowa     402
    Przygotowanie dzieci do znieczulenia ogólnego     403
  Rozmowa     403
  Wywiad medyczny     404
  Badanie fizykalne     405
  Badania laboratoryjne     406
  Znieczulenie nasiękowe     407
  Przedoperacyjne pozostawanie na czczo     407
  Premedykacja farmakologiczna     408
    Indukcja znieczulenia     410
  Monitorowanie     410
  Metody indukcji     411
  Anestetyki wziewne w indukcji znieczulenia     414
  Środki zwiotczające     418
    Powikłania indukcji znieczulenia     420
  Trudna intubacja     420
  Laryngospazm     421
  Bronchospazm     421
  Znieczulenie pacjenta z pełnym żołądkiem     422
    Podtrzymanie znieczulenia     422
    Arodoperacyjna płynoterapia     423
    Budzenie     423
  Ekstubacja     424
  Powikłania okresu budzenia     426
    Znieczulenia regionalne     430
  Odmienności anatomiczne i fizjologiczne     430
  Środki znieczulenia miejscowego stosowane u dzieci     431
  Blokady obwodowe     434
  Blokady centralne     436
    Leczenie bólu pooperacyjnego u dzieci     439
  Ocena bólu     441
  Zasady terapii bólu pooperacyjnego     441
  Farmakologiczne metody leczenia bólu u dzieci     442
  Analgezja sterowana przez pacjenta (PCA)     446
    Anestezja noworodka     447
  Wyposażenie sali operacyjnej     448
  Środki znieczulenia ogólnego stosowane w anestezji noworodka     450
  Najczęstsze przyczyny zabiegów chirurgicznych w okresie noworodkowym     452
  Opieka pooperacyjna w okresie noworodkowym     453
  
  10. Anestezja w wieku podeszłymMichał Gaca, Hanna Billert, Natalia Kokot     457
  
    Starzenie się populacji w Polsce     458
    Patofizjologia wieku podeszłego     459
  Układ krążenia     459
  Reaktywność układu autonomicznego     462
  Układ oddechowy     463
  Metabolizm     465
  Układ nerwowy     469
  Układ ruchu     472
    Choroby najczęściej występujące w wieku podeszłym     474
    Postępowanie okołooperacyjne     478
  Ocena przedoperacyjna – czynniki ryzyka     478
  Przygotowanie przedoperacyjne     481
  Wybór rodzaju znieczulenia     481
  Przebieg znieczulenia     482
  Okres pooperacyjny     485
    Podsumowanie     487
  
  11. Anestezja w chirurgii jamy brzusznejAndrzej Nestorowicz     491
  
    Zaburzenia oddechowe     491
    Zaburzenia krążenia     492
    Zaburzenia wodno-elektrolitowe     493
    Zespół ciasnoty śródbrzusznej     494
    Odma otrzewnowa     497
  
  12. Anestezja w chirurgii naczyniowejAndrzej Zawadzki     503
  
    Znieczulenie do dużych operacji naczyniowych     503
  Ocena przed znieczuleniem     503
  Okołooperacyjna ochrona narządów     505
    Postępowanie anestezjologiczne     508
  Wybór znieczulenia     511
    Znieczulenie do operacji tętnic szyjnych     512
  Ocena krążenia mózgowego     513
  Monitorowanie śródoperacyjne o.u.n.     514
  Wybór znieczulenia     517
  Znieczulenie o „minimalnej inwazyjności”     519
  
  13. Anestezja w zabiegach kardiochirurgicznychRafał Drwiła, Marcin Wasowicz     521
  
    Ocena przedoperacyjna     522
    Patofizjologia najczęstszych chorób serca     525
  Znieczulenie z użyciem i bez użycia krążenia pozaustrojowego     525
    Zasady krążenia pozaustrojowego i jego patofizjologia     539
    Okres pooperacyjny i jego najczęstsze powikłania     541
    Podsumowanie     547
  
  14. Anestezja w torakochirurgiiTomasz Nikodemski, Maciej Żukowski     549
  
    Przedoperacyjna ocena pacjenta w torakoanestezji     549
  Wywiad – choroby współistniejące     550
  Ocena wydolności układu oddechowego     551
  Ocena układu krążenia     555
  Ocena pozostałych narządów     556
    Postępowanie śródoperacyjne podczas torakotomii     556
  Monitorowanie     556
  Indukcja znieczulenia     556
  Dystrybucja wentylacji i perfuzji     557
    Znieczulenie z zastosowaniem wentylacji jednego płuca     559
  Ułożenie pacjenta     562
  Blokady centralne i obwodowe w torakochirurgii     563
  Zakończenie znieczulenia     567
    Postępowanie pooperacyjne     568
  Drenaż     568
  Płynoterapia     568
  Leczenie bólu     568
  Rehabilitacja     569
    Powikłania po operacjach torakochirurgicznych     570
    Specyfika wybranych procedur torakochirurgicznych     572
  Wziernikowanie oskrzeli – bronchoskopia     572
  Wziernikowanie śródpiersia – mediastinoskopia     573
  Zabiegi wideotorakoskopowe     574
  Zabiegi torakochirurgiczne z zastosowaniem lasera     574
  
  15. Anestezja w neurochirurgiiZbigniew Karwacki     579
  
    Homeostaza wewnątrzczaszkowa     579
  Metabolizm     579
  Mózgowy przepływ krwi     580
  Wewnątrzczaszkowe warunki ciśnieniowo-objętościowe     582
    Wpływ leków na czynniki warunkujące homeostazę wewnątrzczaszkową     583
  Dożylne środki nasenne     583
  Wziewne środki anestetyczne     585
    Monitorowanie     587
  Prędkość przepływu krwi w naczyniach mózgowych     589
  Ciśnienie śródczaszkowe     590
  Elektrofizjologiczne monitorowanie funkcji o.u.n.     591
  Potencjały wywołane     591
  Elektromiografia     593
    Relaksacja mózgu podczas zabiegów neurochirurgicznych     593
    Znieczulenie do operacji tętniaków naczyń mózgowych     597
    Znieczulenie do operacji w obrębie tylnego dołu czaszki     603
    Znieczulenie do operacji nadnamiotowych guzów mózgu     608
    Znieczulenie do operacji przysadki przez zatokę klinowa     610
    Znieczulenie w zabiegach stereotaktycznych     613
    Znieczulenie do operacji kręgosłupa     614
    Ból pooperacyjny     617
  
  16. Anestezja w położnictwie i ginekologiiGrążyna Durek     621
  
    Fizjologia kobiety ciężarnej     622
  Układ oddechowy     622
  Układ sercowo-naczyniowy     623
  Objętość i skład krwi oraz układ krzepnięcia     624
  Układ pokarmowy     624
  Ośrodkowy układ nerwowy     624
  Nerki     625
    Łożyskowy transport leków     625
    Leki stosowane w leczeniu hipotonii u kobiet ciężarnych     627
    Leki wpływające na kurczliwość macicy     628
  Leki stymulujące skurcze macicy     628
  Leki hamujące skurcze macicy (tokolityki)     628
    Leki stosowane do złagodzenia bólu i niepokoju u ciężarnych     629
    Poród     630
  Przebieg porodu     630
    Monitorowanie płodu podczas porodu     631
  Kardiotokografia     631
  Wibracyjna akustyczna stymulacja zewnętrzna     632
  Kardiotokografia z analiza odcinka ST płodowego elektrokardiogramu     632
    Znieczulenie do porodu i zabiegów położniczych     632
  Znieczulenie do porodu drogami naturalnymi     633
    Techniki podawania leków w analgezji porodu     642
  Znieczulenie do porodu metodą cięcia cesarskiego     644
  Objawy niepożądane i powikłania analgezji regionalnej w położnictwie     649
  Znieczulenie ogólne do cięcia cesarskiego     650
    Znieczulenie w wybranych sytuacjach położniczych     652
    Stan przedrzucawkowy, rzucawka porodowa, zespół HELLP     653
    Znieczulenie do zabiegów chirurgicznych w ciąży     655
    Znieczulenie w okresie karmienia piersią     657
    Znieczulenie do operacji ginekologicznych     657
  Znieczulenie do operacji laparoskopowych     659
  Znieczulenie do zapłodnienia in vitro (IVF)     659
  
  17. Anestezja w urologiiEwa Mayzner-Zawadzka     663
  
    Postępowanie anestezjologiczne w urologii     663
  Chory w podeszłym wieku     664
    Farmakokinetyka i farmakodynamika środków stosowanych w znieczuleniu     667
    Charakterystyka i podział zabiegów w urologii     667
  Zabiegi o charakterze inwazyjnym     668
  Zabiegi o ograniczonej inwazyjności chirurgicznej     671
  Zabiegi urologiczne nieinwazyjne     676
    Podsumowanie     678
  
  18. Anestezja w ortopedii i traumatologiiWaldemar Machała, Wojciech Gaszyński     681
  
    Znieczulenie w ortopedii     681
    Znieczulenie w traumatologii     695
  
  19. Anestezja w okulistyce, laryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowejEląbieta Sokoł-Kobielska     709
  
    Znieczulenie w okulistyce     709
    Znieczulenie w laryngologii     714
  Operacje ucha     714
  Urazy ucha     718
  Operacje gardła     720
  Operacje krtani     721
  Operacje nosa     725
  Urazy nosa     728
    Znieczulenie w chirurgii szczękowo-twarzowej     730
  Specyfika anestezji w okulistyce, laryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej     731
  
  20. Anestezja w chirurgii krótkoterminowej (jednego dnia)Dariusz Maciejewski     735
  
    Definicja     736
  Rodzaje zabiegów i znieczuleń     736
  Oddziały leczenia krótkoterminowego     737
  Kwalifikacja pacjenta do zabiegu     742
  Schemat postępowania leczniczego     744
  Szybka ścieżka opieki pooperacyjnej     745
  Dokumentacja medyczna     747
    Zakres operacji     748
  Wskazania     748
  Przeciwwskazania     750
  Niezbędne badania analityczne     751
    Wybór sposobu i Środków znieczulenia     752
  Przygotowanie do znieczulenia     754
  Środki premedykacji i indukcji znieczulenia     754
  Sposoby podtrzymania znieczulenia     755
  Leki zwiotczające     757
  Znieczulenie regionalne     757
  Analgezja okołooperacyjna     759
  Nudności i wymioty okołooperacyjne     761
  Techniki zapewnienia drożności dróg oddechowych     762
  Monitorowanie i protokół znieczulenia     763
    Kryteria zakończenia pobytu w placówce chirurgii krótkoterminowej     763
    Powikłania     765
    Perspektywy rozwoju lecznictwa krótkoterminowego     767
    Lekarskie stowarzyszenia lecznictwa krótkoterminowego     769
    Podsumowanie     770
  
  21. Mechanizmy powstawania bólu i jego leczenieJerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski     773
  
    Patomechanizm bólu ostrego     773
  Patofizjologia bólu receptorowego     776
  Endogenny układ antynocyceptywny     787
    Patomechanizm bólu przewlekłego     792
  Ból receptorowy     793
  Ból neuropatyczny     793
  Fibromialgia     800
    Kliniczna ocena chorego z bólem     802
  Taksonomia bólu     802
  Skale oceny bólu     803
  Kliniczna ocena chorego z bólem pooperacyjnym     805
  Zespół ds. uEmierzania bólu ostrego     806
  Kliniczna ocena chorego z bólem przewlekłym     808
    Uśmierzanie bólu pooperacyjnego     811
  Patomechanizm bólu pooperacyjnego     812
  Łagodzenie bólu pooperacyjnego     813
  Analgezja z wyprzedzeniem     826
  Analgezja zbilansowana (multimodalna)     828
  Przezskórna elektrostymulacja nerwów     828
    Ból pourazowy     830
  Okres bezpośredni     831
  Okres zdrowienia     833
  Okres rehabilitacji     835
  Pourazowy bólu neuropatyczny     835
    Ból w chorobie nowotworowej     836
  Rodzaje bólu u chorego na nowotwór     836
  Patogeneza bólów nowotworowych     837
  Leczenie bólu u chorego na nowotwór     838
  Opiaty, opioidy, narkotyczne leki przeciwbólowe     840
  Trudne problemy bólowe u chorych na nowotwór     844
  
  Skorowidz XXV
  
  
  
  TOM    2
  
  
  
  Część III. Intensywna terapia     847
  
  22. Organizacja i podstawy funkcjonowania oddziałów intensywnej terapii Andrzej Kübler     849
  
    Idea organizacji oddziałów intensywnej terapii (OIT)     849
    Klasyfikacja oddziałów intensywnej terapii     850
    Organizacja oddziałów intensywnej terapii     852
    Struktura i wyposażenie oddziałów intensywnej terapii     855
  
  23. Ekonomika, strategia leczenia, problemy etyczne w intensywnej terapii Andrzej Kübler     859
  
    Ekonomika oddziałów intensywnej terapii     859
  Elementy kosztów OIT i metody ich refundacji     859
  Zasady kontraktowania świadczeń w zakresie intensywnej terapii     860
  Analizy opłacalności i skuteczności leczenia     862
    Strategia leczenia na oddziałach intensywnej terapii     862
    Problemy etyczne na oddziałach intensywnej terapii     865
  Dostępność usług z zakresu intensywnej terapii     865
  Śmierć mózgowa i pobieranie narządów do przeszczepów     866
  Ograniczenie leczenia na oddziałach intensywnej terapii     868
  Opieka nad chorym umierającym     869
  
  24. Ostra niewydolność oddechowa Zdzisław Kruszyński     873
  
    Patofizjologia zaburzeń wymiany gazowej w płucach     874
  Hipowentylacja     874
  Zaburzenia stosunku wentylacji do perfuzji (VA/QC)     874
  Przeciek krwi nieutlenowanej w płucach ((QS/QT)     876
  Zaburzenia dyfuzji gazów     877
    Mechanika oddychania     877
    Kryteria rozpoznawcze ostrej niewydolności oddechowej     879
    Leczenie zachowawcze ostrej niewydolności oddechowej     880
    Sztuczna droga oddechowa     881
  Intubacja dotchawicza     881
  Tracheotomia     882
  Minitracheotomia     883
  Opieka nad sztuczną drogą oddechową     883
    Toksyczny wpływ tlenu na płuca     884
  Mechanizmy obronne i adaptacyjne     885
  Morfologiczne konsekwencje hiperoksji     886
  Tlenoterapia w ostrej niewydolności oddechowej     886
    Wentylacja mechaniczna     887
  Wpływ wentylacji mechanicznej na układ krążenia     889
    Zespół ostrych zaburzeń oddychania (ARDS)     889
  Definicja ALI i ARDS     890
  Uszkodzenie bariery pęcherzykowo-włośniczkowej     890
  Zakażenie, uogólniona reakcja zapalna i ARDS     893
  Wentylacja mechaniczna w leczeniu ARDS     894
  Respiratorowe uszkodzenie płuc     895
  Strategie ochrony płuc przed uszkodzeniem respiratorowym     896
  Współczesne algorytmy wentylacji mechanicznej     898
  Farmakoterapia ARDS     899
    Zespół nadciśnienia brzusznego (ACS)     902
  Następstwa podwyższenia ciśnienia śródbrzusznego     903
  Kliniczne aspekty ACS     903
    Ciężka astma oskrzelowa     904
  Etiopatogeneza astmy     904
  Rozpoznanie     906
  Leczenie ciężkiego napadu astmy     907
  Wentylacja mechaniczna     912
  Niekonwencjonalne sposoby leczenia ciężkiej astmy     913
    Zator tętnicy płucnej     915
  Rozpoznanie zatoru skrzepliną     915
  Leczenie tromboembolii płucnej     916
    Ostry obrzęk płuc     918
  Patofizjologia obrzęku płuc     918
  Kardiogenny obrzęk płuc     919
  Rozpoznanie     920
  Wybrane przyczyny kardiogennego obrzęku płuc     922
  Niekardiogenne postaci hydrostatycznego obrzęku płuc     924
  
  25. Wentylacja płuc     929
  
    Techniki wentylacji mechanicznej – Dariusz Maciejewski     929
  Cykl wentylacyjny     929
  Współczesny respirator     936
  Tryby wentylacji mechanicznej     938
  Wentylacja z dużą częstością oddechu     952
  Wentylacja nieinwazyjna     953
    Podsumowanie     955
    Budowa i funkcjonowanie respiratorów – Tomasz Łazowski     958
  Zasady budowy i funkcjonowania respiratorów     960
  Kontrowersje w nazewnictwie trybów wentylacji     965
  Nowe spojrzenie na wentylację mechaniczną     966
  Wybór nastawień respiratora i wybrane opcje wentylacji     966
  
  26. Ostra niewydolność krążenia Elżbieta Sokół-Kobielska     969
  
    Niewydolność lewokomorowa     971
    Niewydolność prawokomorowa     973
  Zator tętnicy płucnej     975
  Zator tłuszczowy     978
  Zator powietrzny     979
  Zator dwutlenkowęglowy     981
  Rozwarstwienie aorty (tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej)     981
    Tamponada osierdzia     982
    Stłuczenie serca     983
  
  27. Ostre zaburzenia mózgowe w intensywnej terapii Anna Fijałkowska     987
  
    Diagnostyka ostrych zaburzeń mózgowych     988
    Symptomatologia ostrych zaburzeń mózgowych i ich leczenie     993
    Urazy czaszkowo-mózgowe     1001
    Ostre choroby naczyniowe mózgu     1004
    Krwotok podpajęczynówkowy     1009
    Encefalopatie mózgowe     1011
  
  28. Monitorowanie funkcji układu krążenia i oddechowego Ewa Kuncewicz-Czech, Piotr Knapik     1013
  
    Układ krążenia     1013
  Elektrokardiogram     1013
  Ciśnienie tętnicze krwi     1015
  Ośrodkowe ciśnienie żylne     1018
  Rozszerzone monitorowanie hemodynamiczne z pomiarem pojemności minutowej serca     1021
    Układ oddechowy     1030
  Monitorowanie stężenia tlenu     1030
  Monitorowanie gazów wydechowych     1030
  Pulsoksymetria     1031
  Gazometria krwi tętniczej     1031
  
  29. Równowaga kwasowo-zasadowa Ewa Karpel     1035
  
    Fizjologia równowagi kwasowo-zasadowej     1036
  Źródła jonów wodorowych     1037
  Układy buforowe organizmu     1037
  Rola płuc w gospodarce kwasowo-zasadowej     1039
  Rola nerek w gospodarce kwasowo-zasadowej     1040
  Udział innych narządów w regulacji gospodarki kwasowo-zasadowej     1040
  Powiązanie gospodarki kwasowo-zasadowej z wodno-elektrolitową     1041
  Ocena stanu równowagi kwasowo-zasadowej     1043
    Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej     1046
  Oddechowe zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej     1048
  Metaboliczne (nieoddechowe) zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej     1049
  Diagnostyka różnicowa zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej     1053
    Leczenie zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej     1054
  Leki alkalizujące i zakwaszające     1055
  Leczenie kwasicy oddechowej     1056
  Leczenie zasadowicy oddechowej     1057
  Leczenie kwasicy metabolicznej (nieoddechowej)     1058
  Leczenie zasadowicy metabolicznej     1059
  Płynoterapia w zaburzeniach gospodarki kwasowo-zasadowej     1060
  
  30. Zaburzenia hemostazy w anestezjologii i intensywnej terapii Małgorzata Złotorowicz, Jacek Jastrzębski     1063
  
    Mechanizmy hemostazy     1063
  Fizjologia procesu krzepnięcia krwi     1063
  Fizjologia procesu fibrynolizy     1068
    Zaburzenia w układzie krzepnięcia i fibrynolizy     1070
  Skazy wrodzone     1070
  Nabyte skazy krwotoczne     1072
  Stan nadkrzepliwości (trombofilia)     1084
  Wpływ operacji na układ krzepnięcia     1085
  Wpływ płynoterapii na układ krzepnięcia krwi     1086
  Wpływ anestezji regionalnej – blokady centralnej na układ krzepnięcia     1087
  Wpływ hipotermii na układ krzepnięcia     1088
    Ocena kliniczna chorego     1089
  Laboratoryjna ocena układu krzepnięcia     1089
  
  31. Sepsa, wstrząs septyczny Andrzej Kübler     1095
  
    Patofizjologia     1095
    Terminologia i klasyfikacja     1097
    Diagnostyka     1098
  Definicje dysfunkcji narządowych     1099
    Epidemiologia     1100
    Leczenie     1101
  Stabilizacja wstępna     1102
  Rozpoznanie zakażenia     1102
  Leczenie antybiotykami     1102
  Leczenie dysfunkcji krążeniowej     1103
  Leczenie dysfunkcji oddechowej     1103
  Leczenie dysfunkcji nerek     1104
  Rekombinowane ludzkie aktywowane białko C     1104
  Inne metody postępowania leczniczego     1104
  
  32. Wstrząs i anafilaksja Ewa Karpel     1107
  
    Definicja wstrząsu     1107
    Klasyfikacja wstrząsu     1109
  Wstrząs oligowolemiczny     1111
  Wstrząs kardiogenny     1112
  Wstrząs obstrukcyjny     1113
  Wstrząs dystrybucyjny     1113
    Patogeneza i patofizjologia wstrząsu     1118
  Podstawy hemodynamiczne wstrząsu     1118
  Funkcja naczyń włosowatych we wstrząsie     1120
  Mechanizm uszkodzenia komórek we wstrząsie     1121
  Dostawa tlenu do tkanek we wstrząsie     1124
  Mechanizmy kompensacyjne we wstrząsie     1124
    Zmiany funkcji narządów we wstrząsie     1126
    Diagnostyka wstrząsu     1128
    Objawy kliniczne     1129
  Wyniki badań laboratoryjnych     1130
  Badania obrazowe     1131
  Inwazyjne monitorowanie hemodynamiczne     1131
  Inne metody diagnostyczne     1132
    Leczenie wstrząsu     1132
  Wstępne postępowanie resuscytacyjne     1133
  Płynoterapia     1134
  Leki inotropowe i wazoaktywne     1135
  Wspomagające leczenie wstrząsu     1139
  
  33. Uraz. Mnogie obrażenia ciała Cezary Pakulski     1143
  
    Epidemiologia urazów     1143
    „Łańcuch przeżycia” w obrażeniach ciała     1145
    Zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych     1149
    Postępowanie w ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych     1151
    Urazy jamy brzusznej – diagnostyka i leczenie     1159
    Zespół zmiażdżeniowy – diagnostyka i leczenie     1166
    Uraz szyjnego odcinka kręgosłupa – diagnostyka i leczenie     1167
    Znieczulenie chorego z ciężkimi obrażeniami ciała     1170
    Załączniki     1172
  
  34. Ostra niewydolność nerek Tomasz Łazowski     1181
  
    Ostra niewydolność nerek u chorych leczonych na OIT     1182
  Ocena stanu pacjenta     1188
  Układ krążenia     1188
  Układ oddechowy     1189
  Układ nerwowy     1189
  Układ pokarmowy     1190
  Układ krwiotwórczy     1190
  Układ dokrewny     1191
  Równowaga kwasowo-zasadowa i gospodarka wodno-elektrolitowa     1192
  Szczególna wrażliwość na infekcje     1193
    Wpływ niewydolności nerek na farmakokinetykę i metabolizm leków     1194
  Środki stosowane w indukcji znieczulenia     1194
  Opioidy     1195
  Środki zwiotczające mięśnie     1196
  Inhibitory esterazy cholinowej     1197
  Anestetyki wziewne     1198
  Analgetyki miejscowe     1198
    Stosowanie dopaminy w ostrej niewydolności nerek     1199
  
  35. Ostre stany w położnictwie Zdzisław Kruszyński     1201
  
    Nadciśnienie indukowane ciążą     1201
  Kryzys nadciśnieniowy     1202
  Rzucawka i obrzęk mózgu     1203
  Zaburzenia czynności nerek     1204
  Zaburzenia krzepnięcia     1204
  Obrzęk płuc     1204
  Znieczulenie do cięcia cesarskiego     1204
    Zespół HELLP     1206
  Rozpoznanie     1207
  Leczenie     1207
  Powikłania     1208
    Krwotok położniczy     1208
  Leczenie     1209
  Postępowanie chirurgiczne     1211
  Znieczulenie w krwotoku położniczym     1211
    Zatorowość płucna     1211
  Zator skrzepliną     1212
  Zator płynem owodniowym     1212
  Zator powietrzny     1215
    Ciąża powikłana chorobą serca     1217
  Wady serca nabyte     1217
  Wady serca wrodzone     1219
  Nadciśnienie płucne     1220
  Kardiomiopatia     1221
  Ciężarna z przeszczepionym sercem     1222
  Kardiogenny obrzęk płuc     1222
  Ciężarna z wszczepioną mechaniczną zastawką serca     1223
  Poród u ciężarnej z chorobą serca     1223
  Cięcie cesarskie u ciężarnej z chorobą serca     1224
    Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u ciężarnej     1225
  Ogólne zasady postępowania     1225
  Cięcie cesarskie u ciężarnej z zatrzymaniem krążenia     1226
  Śmierć mózgu u ciężarnej     1227
  
  36. Ostre stany w endokrynologii Maria Wujtewicz     1229
  
    Cukrzyca     1229
    Choroby tarczycy     1233
    Choroby nadnerczy     1235
    Choroby gruczołów przytarczycznych     1236
    Choroby przysadki mózgowej     1238
  
  37. Ostre zaburzenia w gastroenterologii Zbigniew Rybicki     1241
  
    Uwagi ogólne dotyczące rejonu trzewnego     1241
    Urazy jamy brzusznej     1242
    Zaburzenia motoryki żołądka i jelit     1243
    Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego     1244
  Krwawienie z żylaków przełyku     1244
  Krwawienie z żołądka i dwunastnicy     1246
    Ostre zapalenie trzustki     1251
    Ostra niewydolność wątroby     1257
  Diagnostyka schorzeń wątroby     1258
  Wirusowe zapalenie wątroby     1261
  Pozawątrobowe zespoły kliniczne w zakażeniach wirusami hepatotropowymi    1262
  Zespoły związane z zakażeniem HCV     1263
  Zespół wątrobowo-nerkowy     1263
    Toksyczne uszkodzenie wątroby     1264
    Inne rzadko występujące schorzenia z niewydolnością wątroby     1265
    Anestezja ogólna – problemy związane z uszkodzeniem wątroby     1266
    Powikłania związane z niewydolnością wątroby     1268
  Encefalopatia     1268
  Inne zaburzenia towarzyszące niewydolności wątroby     1269
    Przeszczepy wątroby     1270
  
  38. Leczenie żywieniowe Teresa Korta     1273
  
    Trawienie i wchłanianie     1273
    Zasoby organizmu     1274
    Niedożywienie i wyniszczenie     1275
  Historia naturalna głodzenia i kliniczne skutki niedożywienia i wyniszczenia     1276
    Ocena stanu odżywienia     1276
  Wskaźnik masy ciała     1277
  Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia     1277
  NRS 2002     1280
    Co to jest leczenie żywieniowe     1281
  Wskazania do leczenia żywieniowego     1281
  Zapotrzebowanie na substraty odżywcze     1283
    Żywienie dojelitowe     1293
  Wybór diety     1293
  Dostęp jelitowy     1295
  Powikłania żywienia dojelitowego     1296
    Żywienie pozajelitowe     1297
  Metody żywienia pozajelitowego     1298
  Dostęp naczyniowy     1299
  Konstruowanie programu żywienia pozajelitowego     1302
  Preparaty stosowane w żywieniu pozajelitowym     1304
  Powikłania żywienia pozajelitowego i zapobieganie im     1306
  Monitorowanie pacjenta żywionego pozajelitowo     1307
    Podsumowanie     1308
  
  39. Leczenie płynami Teresa Korta     1311
  
    Woda organizmu     1311
  Pochodzenie wody ustrojowej     1314
  Straty wody     1314
  Regulacja neurohormonalna równowagi wodno-elektrolitowej     1315
  Zapotrzebowanie na wodę     1315
  Ocena stanu nawodnienia     1316
    Elektrolity     1317
  Sod     1317
  Potas     1319
  Wapń     1320
  Magnez     1321
  Fosforany     1321
    Wpływ urazu operacyjnego na gospodarkę wodno-elektrolitową     1322
    Stosowanie płynów w leczeniu     1323
  Podawanie płynów podczas operacji     1325
  Podawanie płynów po operacji     1327
    Podsumowanie     1327
  
  40. Zakażenia i antybiotykoterapia na oddziale intensywnej terapii Zbigniew Rybicki     1329
  
    Mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki     1332
  Mechanizmy oporności nabytej     1333
  Inne mechanizmy oporności     1334
    Kliniczne implikacje leczenia antybiotykami ciężkich zakażeń bakteryjnych i grzybiczych     1336
    Ogólne zasady właściwego doboru antybiotyków     1341
    Zakażenia związane z kaniulacją dużych naczyń żylnych     1343
    Zakażenia w obrębie jamy brzusznej     1344
  Zakażenia wywodzące się z jamy brzusznej     1344
  Zakażenia układu moczowego     1347
    Szpitalne zapalenie płuc     1348
  Czynniki wpływające na zmniejszenie możliwości rozwoju HAP i VAP     1349
  Diagnostyka     1350
  Leczenie     1352
  
  41. Intensywna terapia pediatryczna Marcin Rawicz     1357
  
    Schorzenia układu oddechowego     1358
  Wady wrodzone     1358
  Zaburzenia adaptacji układu oddechowego do życia pozałonowego     1369
  Nowotwory górnych dróg oddechowych     1386
  Infekcje dróg oddechowych     1387
    Okołoporodowe uszkodzenie o.u.n.     1397
    Wstrząs okresu dziecięcego     1402
    Mechanizmy wstrząsu okresu niemowlęcego     1403
  Objawy wstrząsu u dzieci     1406
    Sepsa i wstrząs septyczny okresu dziecięcego     1410
  Kryteria niewydolności narządowej     1412
  Patogeneza i obraz kliniczny     1413
  Leczenie     1418
    Zasady leczenia niewydolności oddechowej i prowadzenia wentylacji mechanicznej u dzieci     1426
  Ciągłe ciśnienie dodatnie w drogach oddechowych     1426
  Wentylacja mechaniczna     1427
  Powikłania wentylacji mechanicznej     1432
  Tracheotomia     1434
  Skutki uboczne wentylacji mechanicznej     1434
    Sedacja w intensywnej terapii dziecięcej     1439
  Skale oceny sedacji i bólu stosowane u dzieci     1439
  Leki stosowane w sedacji     1443
  Odzwyczajanie od sedacji     1449
  
  42. Śmierć mózgu – zmiany w procedurach diagnostycznych Romuald Bohatyrewicz, Maciej Żukowski     1453
  
    Rozpoznawanie śmierci mózgowej     1453
  Ewolucja koncepcji rozpoznawania śmierci     1453
  Mechanizm śmierci mózgu     1454
  Procedura rozpoznawania śmierci mózgu     1455
  Nowelizacja ustawy transplantacyjnej     1456
  Zmiany w wytycznych dotyczących rozpoznawania śmierci mózgu     1456
  Podsumowanie procedury rozpoznawania śmierci mózgu     1460
  
  Aneks     1462
  Skorowidz     1467
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia