Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu. Tom 1 i 2

Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu. Tom 1 i 2

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

184,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza publikacja całościowo przedstawiająca zagadnienia anestezji i intensywnej terapii oraz problemy leczenia bólu, napisana wyłącznie przez polskich Autorów. Zawarto w niej tematy z zakresu anestezjologii ogólnej i szczegółowej z odniesieniem ich do fizjologii i patofizjologii. We wprowadzeniu do intensywnej terapii omówiono etiopatogenezę zaburzeń. Przedstawiono nowoczesne metody badania i leczenia bólu.

W pierwszym tomie zawarto dwie części – podstawy anestezjologii i anestezję szczegółową. Omówiono takie tematy, jak fizjologię i fizjopatologię układów organizmu człowieka, środki stosowane w anestezjologii, problemy anestezji ogólnej, anestezji regionalnej, ryzyko związane z anestezją, np. zespół hipertermii złośliwej. W anestezji szczegółowej uwagę zwrócono na specyfikę postępowania anestezjologicznego w różnych grupach pacjentów (anestezja dziecięca, wieku podeszłego) oraz w różnych dziedzinach medycyny (w chirurgii jamy brzusznej, naczyniowej, w kardiochirurgii, torakochirurgii, neurochirurgii, w położnictwie i ginekologii, urologii, ortopedii i traumatologii, okulistyce, laryngologii oraz w chirurgii jednego dnia). Omówiono mechanizmy powstawania bólu i jego leczenie.

Zagadnienia tomu drugiego to problemy intensywnej terapii – począwszy od organizacji, funkcjonowania, ekonomiki, problemów etycznych związanych z intensywną terapią, przez postępowanie w stanach ostrych, monitorowanie funkcji różnych układów, leczenie różnych zaburzeń (farmakologiczne, żywieniowe i płynami), aż po stany sepsy, wstrząsu i anafilaksji oraz rozpoznanie śmierci mózgowej.
Jest to unikatowa publikacja uwzględniająca specyfikę polskiej anestezjologii i intensywnej terapii, przeznaczona dla specjalistów tych dziedzin, lekarzy robiących specjalizacje, terapeutów zajmujących się problemem zwalczania bólu oraz lekarzy wszystkich innych specjalności, w pracy których stosowane jest znieczulenie lub leczenie bólu.


Liczba stron1574
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3199-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]TOM    1
[]Część I. Podstawy anestezjologii    1
  1. Zarys historii anestezjologii klinicznejZdzisław K. Rondio, Alicja Macheta, Janusz Andres    3
    Od uśpienia nowoczesnego do anestezjologii    10
    Towarzystwo Anestezjologów Polskich    17
    Intensywna terapia – organizacja podstaw specjalizacji    21
  2. Fizjologia i fizjopatologia układów organizmu człowieka    25
    Układ oddechowy – Krzysztof Kusza, Zbigniew Szkulmowski    25
  Struktury i budowa anatomiczna układu oddechowego    25
  Mechanika oddychania, wentylacja płuc i spirometria    28
  Regulacja oddychania    36
  Krążenie płucne a oddychanie    39
  Dystrybucja przepływu krwi przez płuca a wentylacja pęcherzykowa    47
  Dyfuzja gazów    50
  Niewentylacyjna rola płuc    53
  Wpływ znieczulenia na oddychanie    55
    Układ krążenia – Paweł Sobczyński    59
  Anatomia podstawowa i czynnościowa mięśnia sercowego    59
  Krążenie wieńcowe    63
  Krążenie obwodowe    64
  Krążenie narządowe    70
  Mechanizmy fizjologiczne leków działających na układ sercowo-naczyniowy i autonomiczny    72
    Układ wydalniczy – Krzysztof Kusza    76
  Nerkowa autoregulacja    77
  Aparat przykłębuszkowy i hormonalna regulacja czynności nerek    77
  Kłębuszkowe przesączanie osocza krwi    78
  Charakterystyka wchłaniania zwrotnego    80
  Niewydalnicza czynność nerek    82
  Ryzyko ostrej niewydolności nerek w okresie okołooperacyjnym    82
    Układ wydzielania wewnętrznego – Krzysztof Kusza    86
  Rodzaje hormonów i ich transport    86
  System kontroli w układzie wewnątrzwydzielniczym    87
  Fizjologia i fizjopatologia tarczycy    87
  Fizjologia i fizjopatologia gospodarki wapniem    89
  Fizjologia i fizjopatologia kory nadnerczy    90
  Fizjologia i fizjopatologia rdzenia nadnerczy    93
  Fizjologia i fizjopatologia przysadki    94
    Układ hemostazy – Krzysztof Kusza    95
  Fizjologia i fizjopatologia    95
    Układ odpornościowy – Beata Kościałkowska, Krzysztof Kusza    107
  Fizjologia i fizjopatologia układu immunologicznego    107
  Choroby wywołane niedoborami immunologicznymi    116
  Wpływ znieczulenia ogólnego i regionalnego na układ immunologiczny    118
  3. Anestetyki i inne środki stosowane w anestezjologiiAndrzej Kański    121
    Czym jest anestezja?    121
  Świadomość    122
    Wziewne środki anestetyczne    125
    Anestetyki dożylne    142
  Barbiturany    143
  Benzodiazepiny    149
  Flumazenil – antagonista benzodiazepin    156
  Propofol    157
  Inne anestetyki dożylne    162
    Opioidy    166
  Receptory opioidowe    166
  Analgetyki opioidowe    168
  Pochodne fenylopiperydyny    176
  Częściowi agoniści    186
  Antagoniści opioidów    187
  Podawanie opioidów zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo    189
    Środki zwiotczające mięśnie    194
  Fizjologia złącza nerwówo-mięśniowego (synapsy)    195
  Środki blokujące złącze nerwówo-mięśniowe    198
  Odwracanie działania środków blokujących przewodnictwo nerwówo-mięśniowe    210
  Różne populacje pacjentów    212
  Implikacje stosowania środków zwiotczajacych mięśnie na oddziałach intensywnej terapii    215
  4. Anestezja ogólnaZdzisław Kruszyński    219
    Składowe znieczulenia ogólnego    220
  Niepamięć    220
  Sen    220
  Brak reakcji ruchowej na bodziec bólowy (immobilizacja, bezruch)    221
  Zniesienie odruchów wegetatywnych    222
  Zniesienie bólu (analgezja)    222
  Zwiotczenie mięśni poprzecznie prążkowanych    223
    Mechanizmy znieczulenia ogólnego    223
  Wpływ anestetyków na ośrodkowy układ nerwówy    224
  Wpływ anestetyków na kanały jonowe    225
  Pierwsze teorie znieczulenia ogólnego    226
  Współczesne teorie znieczulenia ogólnego    227
    Etapy znieczulenia ogólnego    228
  Wprowadzenie do znieczulenia    228
  Podtrzymanie znieczulenia    230
  Wyprowadzenie ze znieczulenia    231
    Trudna intubacja    232
  Przewidywanie trudnej intubacji    233
  Wskaźniki warunków intubacji    233
  Alternatywne techniki intubacji    234
  Schemat postępowania w trudnej intubacji    237
    Ocena głębokości znieczulenia    237
  Skala Guedela    238
  Reakcja autonomiczna na nocycepcję    238
  Metody wykorzystujące zapis elektroencefalogramu    239
  Metody wykorzystujące potencjały wywołane    240
  Analiza zmienności rytmu serca (HRV)    240
  Analiza elektromiogramu czołowego (FEMG)    241
  Pomiar stężenia anestetyku wziewnego    241
    Znieczulenie ogólne wziewne    242
  Aparat do znieczulenia    242
  Przepływomierze    243
  Pochłaniacz CO2    244
  Parowniki    245
    Anestetyczne układy oddechowe    248
  Tradycyjny podział układów oddechowych    248
  Układy anestetyczne z oddechem zwrotnym    249
  Układy anestetyczne bez oddechu zwrotnego    251
  Systemy zabezpieczające i monitorujące układ oddechowy    253
    Znieczulenie z użyciem niskich przepływów    253
  Wykonanie znieczulenia z użyciem niskich przepływów    254
  Techniczne warunki bezpiecznego znieczulenia    256
  Korzyści znieczulenia z niskim przepływem    258
  Niebezpieczeństwa znieczulenia z niskim przepływem    258
    Znieczulenie całkowicie dożylne    261
  Farmakokinetyka wlewu ciągłego    261
  Kliniczne aspekty wlewu ciągłego    264
  Farmakodynamika znieczulenia całkowicie dożylnego    265
  Wykonanie znieczulenia całkowicie dożylnego    267
    Monitorowanie podczas znieczulenia ogólnego    268
  Układ krążenia    268
  Układ oddechowy    269
  Monitorowanie innych parametrów    271
  Ocena utraty krwi    271
  5. Anestezja regionalna    275
    Założenia ogólne anestezji regionalnej – Tomasz Gaszyński    275
    Farmakologia środków znieczulenia miejscowego – Wojciech Gaszyński, Grążyna Poznańska    279
  Budowa środków miejscowo znieczylających   279
  Mechanizm działania środków miejscowo znieczulających    280
  Podstawy farmakologiczne    280
  Profil anestetyczny środków miejscowo znieczulających    281
  Farmakokinetyka środków miejscowo znieczulających   281
  Toksyczność środków miejscowo znieczulających    283
  Zapobieganie działaniu toksycznemu anestetyków miejscowych    285
  Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów toksycznych    286
  Środki znieczulenia miejscowego    286
    Anatomia, topografia i zakres unerwienia – Tomasz Gaszyński    292
  Splot ramienny    292
  Splot lędźwiowy    293
  Splot krzyżowy    294
    Blokady nerwów kończyny górnej – Tomasz Gaszyński    295
  Blokada między mięśniami pochyłymi (dostęp przedni – Meiera)    295
    Blokady splotów nerwów kończyny dolnej – Tomasz Gaszyński    303
    Blokady centralne – Wojciech Gaszyński, Anna Domagalska    310
  Historia blokad centralnych    311
  Anatomia kanału kręgowego    311
  Wpływ blokad centralnych na organizm    312
  Zalety blokad centralnych    314
  Zastosowanie blokad centralnych    315
  Przygotowanie pacjentów    315
  Rodzaje blokad centralnych    316
  Przeciwwskazania do blokad centralnych    322
  Powikłania blokad centralnych    323
  Monitorowanie pacjenta    325
    Znieczulenie połączone podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe – Ewa Majzner-Zawadzka    326
    Znieczulenie przykręgowe – Waldemar Machała, Wojciech Gaszyński    328
    Znieczulenie doopłucnowe – Waldemar Machała, Wojciech Gaszyński    333
    Odcinkowe znieczulenie dożylne – Wojciech Gaszyński, Witold Żaryski    334
  6. Ryzyko związane z anestezjaPrzemysław Jałowiecki, Robert Rudner    339
    Metodyka oceny ryzyka    339
  Stan zdrowia chorego    342
  Interwencja chirurgiczna    345
  Przebieg znieczulenia    346
    Dane na Świecie i w Polsce    348
    Pacjenci z wysokim stopniem ryzyka    352
  Ryzyko powikłań związanych z chorobą wieńcową    352
  Ryzyko powikłań oddechowych    353
  Ryzyko znieczulenia osób w podeszłym wieku    355
  Ryzyko związane ze znieczuleniem dzieci    356
  Ryzyko związane ze znieczuleniem w położnictwie    356
    Profilaktyka powikłań    357
  Personel    358
  Organizacja pracy    358
  Wyposażenie w sprzęt    359
  7. Zespół hipertermii złośliwejEwa Mayzner-Zawadzka    361
    Patogeneza i patomechanizm zaburzeń w hipertermii złośliwej    362
    Występowanie zespołu hipertermii złośliwej    365
    Nietypowe formy zespołów zaburzeń    367
  Skurcz mięśni żwaczy (trismus)    367
    Inne choroby i zespoły objawów związane z hipertermia złośliwa    368
  Choroby nerwówo-mięśniowe    368
  Zespół neuroleptyczny hipertermii złośliwej    369
    Czynniki wywołujące i usposabiające do hipertermii złośliwej    370
  Czynniki farmakologiczne    370
  Stres i temperatura    371
    Identyfikacja predyspozycji do zespołu hipertermii złośliwej    371
    Rozpoznanie zespołu hipertermii złośliwej podczas znieczulenia    373
    Zapobieganie występowaniu zespołu hipertermii złośliwej    374
    Leczenie zespołu hipertermii złośliwej    375
  8. Sala operacyjnaRoman Szulc    377
    Wprowadzenie    377
    Zalecenia ogólne    377
  Wyposażenie sali operacyjnej    378
  Gazy medyczne    380
  Reduktory    380
    Stanowisko pracy anestezjologa na sali operacyjnej    382
    Bezpieczeństwo pracy na sali operacyjnej    384
  Jakość powietrza w pomieszczeniach bloku operacyjnego    384
  Oświetlenie w pomieszczeniach bloku operacyjnego    385
  Urządzenia elektryczne na bloku operacyjnym    385
  Zanieczyszczenie powietrza sali operacyjnej środkami anestetycznymi    386
  Promieniowanie    388
  Infekcje    389
    Problemy psychologiczne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem sali operacyjnej    390
  Część II. Anestezja szczegółowa    393
  9. Anestezja dziecięcaMarzena Zielińska    395
    Odrębności w farmakologii leków anestetycznych u dzieci    395
  Absorpcja leków    396
  Dystrybucja leków    397
  Metabolizm i wydalanie    397
    Odmienności anatomiczne i fizjologiczne okresu noworodkowego    398
  Układ oddechowy    398
  Układ krążenia    400
  Układ wydalniczy    401
  Termoregulacja    401
  Układ nerwowy    402
  Gospodarka wodno-elektrolitowa    402
    Przygotowanie dzieci do znieczulenia ogólnego    403
  Rozmowa    403
  Wywiad medyczny    404
  Badanie fizykalne    405
  Badania laboratoryjne    406
  Znieczulenie nasiękowe    407
  Przedoperacyjne pozostawanie na czczo    407
  Premedykacja farmakologiczna    408
    Indukcja znieczulenia    410
  Monitorowanie    410
  Metody indukcji    411
  Anestetyki wziewne w indukcji znieczulenia    414
  Środki zwiotczające    418
    Powikłania indukcji znieczulenia    420
  Trudna intubacja    420
  Laryngospazm    421
  Bronchospazm    421
  Znieczulenie pacjenta z pełnym żołądkiem    422
    Podtrzymanie znieczulenia    422
    Arodoperacyjna płynoterapia    423
    Budzenie    423
  Ekstubacja    424
  Powikłania okresu budzenia    426
    Znieczulenia regionalne    430
  Odmienności anatomiczne i fizjologiczne    430
  Środki znieczulenia miejscowego stosowane u dzieci    431
  Blokady obwodowe    434
  Blokady centralne    436
    Leczenie bólu pooperacyjnego u dzieci    439
  Ocena bólu    441
  Zasady terapii bólu pooperacyjnego    441
  Farmakologiczne metody leczenia bólu u dzieci    442
  Analgezja sterowana przez pacjenta (PCA)    446
    Anestezja noworodka    447
  Wyposażenie sali operacyjnej    448
  Środki znieczulenia ogólnego stosowane w anestezji noworodka    450
  Najczęstsze przyczyny zabiegów chirurgicznych w okresie noworodkowym    452
  Opieka pooperacyjna w okresie noworodkowym    453
  10. Anestezja w wieku podeszłymMichał Gaca, Hanna Billert, Natalia Kokot    457
    Starzenie się populacji w Polsce    458
    Patofizjologia wieku podeszłego    459
  Układ krążenia    459
  Reaktywność układu autonomicznego    462
  Układ oddechowy    463
  Metabolizm    465
  Układ nerwowy    469
  Układ ruchu    472
    Choroby najczęściej występujące w wieku podeszłym    474
    Postępowanie okołooperacyjne    478
  Ocena przedoperacyjna – czynniki ryzyka    478
  Przygotowanie przedoperacyjne    481
  Wybór rodzaju znieczulenia    481
  Przebieg znieczulenia    482
  Okres pooperacyjny    485
    Podsumowanie    487
  11. Anestezja w chirurgii jamy brzusznejAndrzej Nestorowicz    491
    Zaburzenia oddechowe    491
    Zaburzenia krążenia    492
    Zaburzenia wodno-elektrolitowe    493
    Zespół ciasnoty śródbrzusznej    494
    Odma otrzewnowa    497
  12. Anestezja w chirurgii naczyniowejAndrzej Zawadzki    503
    Znieczulenie do dużych operacji naczyniowych    503
  Ocena przed znieczuleniem    503
  Okołooperacyjna ochrona narządów    505
    Postępowanie anestezjologiczne    508
  Wybór znieczulenia    511
    Znieczulenie do operacji tętnic szyjnych    512
  Ocena krążenia mózgowego    513
  Monitorowanie śródoperacyjne o.u.n.    514
  Wybór znieczulenia    517
  Znieczulenie o „minimalnej inwazyjności”    519
  13. Anestezja w zabiegach kardiochirurgicznychRafał Drwiła, Marcin Wasowicz    521
    Ocena przedoperacyjna    522
    Patofizjologia najczęstszych chorób serca    525
  Znieczulenie z użyciem i bez użycia krążenia pozaustrojowego    525
    Zasady krążenia pozaustrojowego i jego patofizjologia    539
    Okres pooperacyjny i jego najczęstsze powikłania    541
    Podsumowanie    547
  14. Anestezja w torakochirurgiiTomasz Nikodemski, Maciej Żukowski    549
    Przedoperacyjna ocena pacjenta w torakoanestezji    549
  Wywiad – choroby współistniejące    550
  Ocena wydolności układu oddechowego    551
  Ocena układu krążenia    555
  Ocena pozostałych narządów    556
    Postępowanie śródoperacyjne podczas torakotomii    556
  Monitorowanie    556
  Indukcja znieczulenia    556
  Dystrybucja wentylacji i perfuzji    557
    Znieczulenie z zastosowaniem wentylacji jednego płuca    559
  Ułożenie pacjenta    562
  Blokady centralne i obwodowe w torakochirurgii    563
  Zakończenie znieczulenia    567
    Postępowanie pooperacyjne    568
  Drenaż    568
  Płynoterapia    568
  Leczenie bólu    568
  Rehabilitacja    569
    Powikłania po operacjach torakochirurgicznych    570
    Specyfika wybranych procedur torakochirurgicznych    572
  Wziernikowanie oskrzeli – bronchoskopia    572
  Wziernikowanie śródpiersia – mediastinoskopia    573
  Zabiegi wideotorakoskopowe    574
  Zabiegi torakochirurgiczne z zastosowaniem lasera    574
  15. Anestezja w neurochirurgiiZbigniew Karwacki    579
    Homeostaza wewnątrzczaszkowa    579
  Metabolizm    579
  Mózgowy przepływ krwi    580
  Wewnątrzczaszkowe warunki ciśnieniowo-objętościowe    582
    Wpływ leków na czynniki warunkujące homeostazę wewnątrzczaszkową    583
  Dożylne środki nasenne    583
  Wziewne środki anestetyczne    585
    Monitorowanie    587
  Prędkość przepływu krwi w naczyniach mózgowych    589
  Ciśnienie śródczaszkowe    590
  Elektrofizjologiczne monitorowanie funkcji o.u.n.    591
  Potencjały wywołane    591
  Elektromiografia    593
    Relaksacja mózgu podczas zabiegów neurochirurgicznych    593
    Znieczulenie do operacji tętniaków naczyń mózgowych    597
    Znieczulenie do operacji w obrębie tylnego dołu czaszki    603
    Znieczulenie do operacji nadnamiotowych guzów mózgu    608
    Znieczulenie do operacji przysadki przez zatokę klinowa    610
    Znieczulenie w zabiegach stereotaktycznych    613
    Znieczulenie do operacji kręgosłupa    614
    Ból pooperacyjny    617
  16. Anestezja w położnictwie i ginekologiiGrążyna Durek    621
    Fizjologia kobiety ciężarnej    622
  Układ oddechowy    622
  Układ sercowo-naczyniowy    623
  Objętość i skład krwi oraz układ krzepnięcia    624
  Układ pokarmowy    624
  Ośrodkowy układ nerwowy    624
  Nerki    625
    Łożyskowy transport leków    625
    Leki stosowane w leczeniu hipotonii u kobiet ciężarnych    627
    Leki wpływające na kurczliwość macicy    628
  Leki stymulujące skurcze macicy    628
  Leki hamujące skurcze macicy (tokolityki)    628
    Leki stosowane do złagodzenia bólu i niepokoju u ciężarnych    629
    Poród    630
  Przebieg porodu    630
    Monitorowanie płodu podczas porodu    631
  Kardiotokografia    631
  Wibracyjna akustyczna stymulacja zewnętrzna    632
  Kardiotokografia z analiza odcinka ST płodowego elektrokardiogramu    632
    Znieczulenie do porodu i zabiegów położniczych    632
  Znieczulenie do porodu drogami naturalnymi    633
    Techniki podawania leków w analgezji porodu    642
  Znieczulenie do porodu metodą cięcia cesarskiego    644
  Objawy niepożądane i powikłania analgezji regionalnej w położnictwie    649
  Znieczulenie ogólne do cięcia cesarskiego    650
    Znieczulenie w wybranych sytuacjach położniczych    652
    Stan przedrzucawkowy, rzucawka porodowa, zespół HELLP    653
    Znieczulenie do zabiegów chirurgicznych w ciąży    655
    Znieczulenie w okresie karmienia piersią    657
    Znieczulenie do operacji ginekologicznych    657
  Znieczulenie do operacji laparoskopowych    659
  Znieczulenie do zapłodnienia in vitro (IVF)    659
  17. Anestezja w urologiiEwa Mayzner-Zawadzka    663
    Postępowanie anestezjologiczne w urologii    663
  Chory w podeszłym wieku    664
    Farmakokinetyka i farmakodynamika środków stosowanych w znieczuleniu    667
    Charakterystyka i podział zabiegów w urologii    667
  Zabiegi o charakterze inwazyjnym    668
  Zabiegi o ograniczonej inwazyjności chirurgicznej    671
  Zabiegi urologiczne nieinwazyjne    676
    Podsumowanie    678
  18. Anestezja w ortopedii i traumatologiiWaldemar Machała, Wojciech Gaszyński    681
    Znieczulenie w ortopedii    681
    Znieczulenie w traumatologii    695
  19. Anestezja w okulistyce, laryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowejEląbieta Sokoł-Kobielska    709
    Znieczulenie w okulistyce    709
    Znieczulenie w laryngologii    714
  Operacje ucha    714
  Urazy ucha    718
  Operacje gardła    720
  Operacje krtani    721
  Operacje nosa    725
  Urazy nosa    728
    Znieczulenie w chirurgii szczękowo-twarzowej    730
  Specyfika anestezji w okulistyce, laryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej    731
  20. Anestezja w chirurgii krótkoterminowej (jednego dnia)Dariusz Maciejewski    735
    Definicja    736
  Rodzaje zabiegów i znieczuleń    736
  Oddziały leczenia krótkoterminowego    737
  Kwalifikacja pacjenta do zabiegu    742
  Schemat postępowania leczniczego    744
  Szybka ścieżka opieki pooperacyjnej    745
  Dokumentacja medyczna    747
    Zakres operacji    748
  Wskazania    748
  Przeciwwskazania    750
  Niezbędne badania analityczne    751
    Wybór sposobu i Środków znieczulenia    752
  Przygotowanie do znieczulenia    754
  Środki premedykacji i indukcji znieczulenia    754
  Sposoby podtrzymania znieczulenia    755
  Leki zwiotczające    757
  Znieczulenie regionalne    757
  Analgezja okołooperacyjna    759
  Nudności i wymioty okołooperacyjne    761
  Techniki zapewnienia drożności dróg oddechowych    762
  Monitorowanie i protokół znieczulenia    763
    Kryteria zakończenia pobytu w placówce chirurgii krótkoterminowej    763
    Powikłania    765
    Perspektywy rozwoju lecznictwa krótkoterminowego    767
    Lekarskie stowarzyszenia lecznictwa krótkoterminowego    769
    Podsumowanie    770
  21. Mechanizmy powstawania bólu i jego leczenieJerzy Wordliczek, Jan Dobrogowski    773
    Patomechanizm bólu ostrego    773
  Patofizjologia bólu receptorowego    776
  Endogenny układ antynocyceptywny    787
    Patomechanizm bólu przewlekłego    792
  Ból receptorowy    793
  Ból neuropatyczny    793
  Fibromialgia    800
    Kliniczna ocena chorego z bólem    802
  Taksonomia bólu    802
  Skale oceny bólu    803
  Kliniczna ocena chorego z bólem pooperacyjnym    805
  Zespół ds. uEmierzania bólu ostrego    806
  Kliniczna ocena chorego z bólem przewlekłym    808
    Uśmierzanie bólu pooperacyjnego    811
  Patomechanizm bólu pooperacyjnego    812
  Łagodzenie bólu pooperacyjnego    813
  Analgezja z wyprzedzeniem    826
  Analgezja zbilansowana (multimodalna)    828
  Przezskórna elektrostymulacja nerwów    828
    Ból pourazowy    830
  Okres bezpośredni    831
  Okres zdrowienia    833
  Okres rehabilitacji    835
  Pourazowy bólu neuropatyczny    835
    Ból w chorobie nowotworowej    836
  Rodzaje bólu u chorego na nowotwór    836
  Patogeneza bólów nowotworowych    837
  Leczenie bólu u chorego na nowotwór    838
  Opiaty, opioidy, narkotyczne leki przeciwbólowe    840
  Trudne problemy bólowe u chorych na nowotwór    844
  TOM    2
  Część III. Intensywna terapia    847
  22. Organizacja i podstawy funkcjonowania oddziałów intensywnej terapii Andrzej Kübler    849
    Idea organizacji oddziałów intensywnej terapii (OIT)    849
    Klasyfikacja oddziałów intensywnej terapii    850
    Organizacja oddziałów intensywnej terapii    852
    Struktura i wyposażenie oddziałów intensywnej terapii    855
  23. Ekonomika, strategia leczenia, problemy etyczne w intensywnej terapii Andrzej Kübler    859
    Ekonomika oddziałów intensywnej terapii    859
  Elementy kosztów OIT i metody ich refundacji    859
  Zasady kontraktowania świadczeń w zakresie intensywnej terapii    860
  Analizy opłacalności i skuteczności leczenia    862
    Strategia leczenia na oddziałach intensywnej terapii    862
    Problemy etyczne na oddziałach intensywnej terapii    865
  Dostępność usług z zakresu intensywnej terapii    865
  Śmierć mózgowa i pobieranie narządów do przeszczepów    866
  Ograniczenie leczenia na oddziałach intensywnej terapii    868
  Opieka nad chorym umierającym    869
  24. Ostra niewydolność oddechowa Zdzisław Kruszyński    873
    Patofizjologia zaburzeń wymiany gazowej w płucach    874
  Hipowentylacja    874
  Zaburzenia stosunku wentylacji do perfuzji (VA/QC)    874
  Przeciek krwi nieutlenowanej w płucach ((QS/QT)    876
  Zaburzenia dyfuzji gazów    877
    Mechanika oddychania    877
    Kryteria rozpoznawcze ostrej niewydolności oddechowej    879
    Leczenie zachowawcze ostrej niewydolności oddechowej    880
    Sztuczna droga oddechowa    881
  Intubacja dotchawicza    881
  Tracheotomia    882
  Minitracheotomia    883
  Opieka nad sztuczną drogą oddechową    883
    Toksyczny wpływ tlenu na płuca    884
  Mechanizmy obronne i adaptacyjne    885
  Morfologiczne konsekwencje hiperoksji    886
  Tlenoterapia w ostrej niewydolności oddechowej    886
    Wentylacja mechaniczna    887
  Wpływ wentylacji mechanicznej na układ krążenia    889
    Zespół ostrych zaburzeń oddychania (ARDS)    889
  Definicja ALI i ARDS    890
  Uszkodzenie bariery pęcherzykowo-włośniczkowej    890
  Zakażenie, uogólniona reakcja zapalna i ARDS    893
  Wentylacja mechaniczna w leczeniu ARDS    894
  Respiratorowe uszkodzenie płuc    895
  Strategie ochrony płuc przed uszkodzeniem respiratorowym    896
  Współczesne algorytmy wentylacji mechanicznej    898
  Farmakoterapia ARDS    899
    Zespół nadciśnienia brzusznego (ACS)    902
  Następstwa podwyższenia ciśnienia śródbrzusznego    903
  Kliniczne aspekty ACS    903
    Ciężka astma oskrzelowa    904
  Etiopatogeneza astmy    904
  Rozpoznanie    906
  Leczenie ciężkiego napadu astmy    907
  Wentylacja mechaniczna    912
  Niekonwencjonalne sposoby leczenia ciężkiej astmy    913
    Zator tętnicy płucnej    915
  Rozpoznanie zatoru skrzepliną    915
  Leczenie tromboembolii płucnej    916
    Ostry obrzęk płuc    918
  Patofizjologia obrzęku płuc    918
  Kardiogenny obrzęk płuc    919
  Rozpoznanie    920
  Wybrane przyczyny kardiogennego obrzęku płuc    922
  Niekardiogenne postaci hydrostatycznego obrzęku płuc    924
  25. Wentylacja płuc    929
    Techniki wentylacji mechanicznej – Dariusz Maciejewski    929
  Cykl wentylacyjny    929
  Współczesny respirator    936
  Tryby wentylacji mechanicznej    938
  Wentylacja z dużą częstością oddechu    952
  Wentylacja nieinwazyjna    953
    Podsumowanie    955
    Budowa i funkcjonowanie respiratorów – Tomasz Łazowski    958
  Zasady budowy i funkcjonowania respiratorów    960
  Kontrowersje w nazewnictwie trybów wentylacji    965
  Nowe spojrzenie na wentylację mechaniczną    966
  Wybór nastawień respiratora i wybrane opcje wentylacji    966
  26. Ostra niewydolność krążenia Elżbieta Sokół-Kobielska    969
    Niewydolność lewokomorowa    971
    Niewydolność prawokomorowa    973
  Zator tętnicy płucnej    975
  Zator tłuszczowy    978
  Zator powietrzny    979
  Zator dwutlenkowęglowy    981
  Rozwarstwienie aorty (tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej)    981
    Tamponada osierdzia    982
    Stłuczenie serca    983
  27. Ostre zaburzenia mózgowe w intensywnej terapii Anna Fijałkowska    987
    Diagnostyka ostrych zaburzeń mózgowych    988
    Symptomatologia ostrych zaburzeń mózgowych i ich leczenie    993
    Urazy czaszkowo-mózgowe    1001
    Ostre choroby naczyniowe mózgu    1004
    Krwotok podpajęczynówkowy    1009
    Encefalopatie mózgowe    1011
  28. Monitorowanie funkcji układu krążenia i oddechowego Ewa Kuncewicz-Czech, Piotr Knapik    1013
    Układ krążenia    1013
  Elektrokardiogram    1013
  Ciśnienie tętnicze krwi    1015
  Ośrodkowe ciśnienie żylne    1018
  Rozszerzone monitorowanie hemodynamiczne z pomiarem pojemności minutowej serca    1021
    Układ oddechowy    1030
  Monitorowanie stężenia tlenu    1030
  Monitorowanie gazów wydechowych    1030
  Pulsoksymetria    1031
  Gazometria krwi tętniczej    1031
  29. Równowaga kwasowo-zasadowa Ewa Karpel    1035
    Fizjologia równowagi kwasowo-zasadowej    1036
  Źródła jonów wodorowych    1037
  Układy buforowe organizmu    1037
  Rola płuc w gospodarce kwasowo-zasadowej    1039
  Rola nerek w gospodarce kwasowo-zasadowej    1040
  Udział innych narządów w regulacji gospodarki kwasowo-zasadowej    1040
  Powiązanie gospodarki kwasowo-zasadowej z wodno-elektrolitową    1041
  Ocena stanu równowagi kwasowo-zasadowej    1043
    Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej    1046
  Oddechowe zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej    1048
  Metaboliczne (nieoddechowe) zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej    1049
  Diagnostyka różnicowa zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej    1053
    Leczenie zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej    1054
  Leki alkalizujące i zakwaszające    1055
  Leczenie kwasicy oddechowej    1056
  Leczenie zasadowicy oddechowej    1057
  Leczenie kwasicy metabolicznej (nieoddechowej)    1058
  Leczenie zasadowicy metabolicznej    1059
  Płynoterapia w zaburzeniach gospodarki kwasowo-zasadowej    1060
  30. Zaburzenia hemostazy w anestezjologii i intensywnej terapii Małgorzata Złotorowicz, Jacek Jastrzębski    1063
    Mechanizmy hemostazy    1063
  Fizjologia procesu krzepnięcia krwi    1063
  Fizjologia procesu fibrynolizy    1068
    Zaburzenia w układzie krzepnięcia i fibrynolizy    1070
  Skazy wrodzone    1070
  Nabyte skazy krwotoczne    1072
  Stan nadkrzepliwości (trombofilia)    1084
  Wpływ operacji na układ krzepnięcia    1085
  Wpływ płynoterapii na układ krzepnięcia krwi    1086
  Wpływ anestezji regionalnej – blokady centralnej na układ krzepnięcia    1087
  Wpływ hipotermii na układ krzepnięcia    1088
    Ocena kliniczna chorego    1089
  Laboratoryjna ocena układu krzepnięcia    1089
  31. Sepsa, wstrząs septyczny Andrzej Kübler    1095
    Patofizjologia    1095
    Terminologia i klasyfikacja    1097
    Diagnostyka    1098
  Definicje dysfunkcji narządowych    1099
    Epidemiologia    1100
    Leczenie    1101
  Stabilizacja wstępna    1102
  Rozpoznanie zakażenia    1102
  Leczenie antybiotykami    1102
  Leczenie dysfunkcji krążeniowej    1103
  Leczenie dysfunkcji oddechowej    1103
  Leczenie dysfunkcji nerek    1104
  Rekombinowane ludzkie aktywowane białko C    1104
  Inne metody postępowania leczniczego    1104
  32. Wstrząs i anafilaksja Ewa Karpel    1107
    Definicja wstrząsu    1107
    Klasyfikacja wstrząsu    1109
  Wstrząs oligowolemiczny    1111
  Wstrząs kardiogenny    1112
  Wstrząs obstrukcyjny    1113
  Wstrząs dystrybucyjny    1113
    Patogeneza i patofizjologia wstrząsu    1118
  Podstawy hemodynamiczne wstrząsu    1118
  Funkcja naczyń włosowatych we wstrząsie    1120
  Mechanizm uszkodzenia komórek we wstrząsie    1121
  Dostawa tlenu do tkanek we wstrząsie    1124
  Mechanizmy kompensacyjne we wstrząsie    1124
    Zmiany funkcji narządów we wstrząsie    1126
    Diagnostyka wstrząsu    1128
    Objawy kliniczne    1129
  Wyniki badań laboratoryjnych    1130
  Badania obrazowe    1131
  Inwazyjne monitorowanie hemodynamiczne    1131
  Inne metody diagnostyczne    1132
    Leczenie wstrząsu    1132
  Wstępne postępowanie resuscytacyjne    1133
  Płynoterapia    1134
  Leki inotropowe i wazoaktywne    1135
  Wspomagające leczenie wstrząsu    1139
  33. Uraz. Mnogie obrażenia ciała Cezary Pakulski    1143
    Epidemiologia urazów    1143
    „Łańcuch przeżycia” w obrażeniach ciała    1145
    Zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych    1149
    Postępowanie w ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych    1151
    Urazy jamy brzusznej – diagnostyka i leczenie    1159
    Zespół zmiażdżeniowy – diagnostyka i leczenie    1166
    Uraz szyjnego odcinka kręgosłupa – diagnostyka i leczenie    1167
    Znieczulenie chorego z ciężkimi obrażeniami ciała    1170
    Załączniki    1172
  34. Ostra niewydolność nerek Tomasz Łazowski    1181
    Ostra niewydolność nerek u chorych leczonych na OIT    1182
  Ocena stanu pacjenta    1188
  Układ krążenia    1188
  Układ oddechowy    1189
  Układ nerwowy    1189
  Układ pokarmowy    1190
  Układ krwiotwórczy    1190
  Układ dokrewny    1191
  Równowaga kwasowo-zasadowa i gospodarka wodno-elektrolitowa    1192
  Szczególna wrażliwość na infekcje    1193
    Wpływ niewydolności nerek na farmakokinetykę i metabolizm leków    1194
  Środki stosowane w indukcji znieczulenia    1194
  Opioidy    1195
  Środki zwiotczające mięśnie    1196
  Inhibitory esterazy cholinowej    1197
  Anestetyki wziewne    1198
  Analgetyki miejscowe    1198
    Stosowanie dopaminy w ostrej niewydolności nerek    1199
  35. Ostre stany w położnictwie Zdzisław Kruszyński    1201
    Nadciśnienie indukowane ciążą    1201
  Kryzys nadciśnieniowy    1202
  Rzucawka i obrzęk mózgu    1203
  Zaburzenia czynności nerek    1204
  Zaburzenia krzepnięcia    1204
  Obrzęk płuc    1204
  Znieczulenie do cięcia cesarskiego    1204
    Zespół HELLP    1206
  Rozpoznanie    1207
  Leczenie    1207
  Powikłania    1208
    Krwotok położniczy    1208
  Leczenie    1209
  Postępowanie chirurgiczne    1211
  Znieczulenie w krwotoku położniczym    1211
    Zatorowość płucna    1211
  Zator skrzepliną    1212
  Zator płynem owodniowym    1212
  Zator powietrzny    1215
    Ciąża powikłana chorobą serca    1217
  Wady serca nabyte    1217
  Wady serca wrodzone    1219
  Nadciśnienie płucne    1220
  Kardiomiopatia    1221
  Ciężarna z przeszczepionym sercem    1222
  Kardiogenny obrzęk płuc    1222
  Ciężarna z wszczepioną mechaniczną zastawką serca    1223
  Poród u ciężarnej z chorobą serca    1223
  Cięcie cesarskie u ciężarnej z chorobą serca    1224
    Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u ciężarnej    1225
  Ogólne zasady postępowania    1225
  Cięcie cesarskie u ciężarnej z zatrzymaniem krążenia    1226
  Śmierć mózgu u ciężarnej    1227
  36. Ostre stany w endokrynologii Maria Wujtewicz    1229
    Cukrzyca    1229
    Choroby tarczycy    1233
    Choroby nadnerczy    1235
    Choroby gruczołów przytarczycznych    1236
    Choroby przysadki mózgowej    1238
  37. Ostre zaburzenia w gastroenterologii Zbigniew Rybicki    1241
    Uwagi ogólne dotyczące rejonu trzewnego    1241
    Urazy jamy brzusznej    1242
    Zaburzenia motoryki żołądka i jelit    1243
    Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego    1244
  Krwawienie z żylaków przełyku    1244
  Krwawienie z żołądka i dwunastnicy    1246
    Ostre zapalenie trzustki    1251
    Ostra niewydolność wątroby    1257
  Diagnostyka schorzeń wątroby    1258
  Wirusowe zapalenie wątroby    1261
  Pozawątrobowe zespoły kliniczne w zakażeniach wirusami hepatotropowymi    1262
  Zespoły związane z zakażeniem HCV    1263
  Zespół wątrobowo-nerkowy    1263
    Toksyczne uszkodzenie wątroby    1264
    Inne rzadko występujące schorzenia z niewydolnością wątroby    1265
    Anestezja ogólna – problemy związane z uszkodzeniem wątroby    1266
    Powikłania związane z niewydolnością wątroby    1268
  Encefalopatia    1268
  Inne zaburzenia towarzyszące niewydolności wątroby    1269
    Przeszczepy wątroby    1270
  38. Leczenie żywieniowe Teresa Korta    1273
    Trawienie i wchłanianie    1273
    Zasoby organizmu    1274
    Niedożywienie i wyniszczenie    1275
  Historia naturalna głodzenia i kliniczne skutki niedożywienia i wyniszczenia    1276
    Ocena stanu odżywienia    1276
  Wskaźnik masy ciała    1277
  Subiektywna globalna ocena stanu odżywienia    1277
  NRS 2002    1280
    Co to jest leczenie żywieniowe    1281
  Wskazania do leczenia żywieniowego    1281
  Zapotrzebowanie na substraty odżywcze    1283
    Żywienie dojelitowe    1293
  Wybór diety    1293
  Dostęp jelitowy    1295
  Powikłania żywienia dojelitowego    1296
    Żywienie pozajelitowe    1297
  Metody żywienia pozajelitowego    1298
  Dostęp naczyniowy    1299
  Konstruowanie programu żywienia pozajelitowego    1302
  Preparaty stosowane w żywieniu pozajelitowym    1304
  Powikłania żywienia pozajelitowego i zapobieganie im    1306
  Monitorowanie pacjenta żywionego pozajelitowo    1307
    Podsumowanie    1308
  39. Leczenie płynami Teresa Korta    1311
    Woda organizmu    1311
  Pochodzenie wody ustrojowej    1314
  Straty wody    1314
  Regulacja neurohormonalna równowagi wodno-elektrolitowej    1315
  Zapotrzebowanie na wodę    1315
  Ocena stanu nawodnienia    1316
    Elektrolity    1317
  Sod    1317
  Potas    1319
  Wapń    1320
  Magnez    1321
  Fosforany    1321
    Wpływ urazu operacyjnego na gospodarkę wodno-elektrolitową    1322
    Stosowanie płynów w leczeniu    1323
  Podawanie płynów podczas operacji    1325
  Podawanie płynów po operacji    1327
    Podsumowanie    1327
  40. Zakażenia i antybiotykoterapia na oddziale intensywnej terapii Zbigniew Rybicki    1329
    Mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki    1332
  Mechanizmy oporności nabytej    1333
  Inne mechanizmy oporności    1334
    Kliniczne implikacje leczenia antybiotykami ciężkich zakażeń bakteryjnych i grzybiczych    1336
    Ogólne zasady właściwego doboru antybiotyków    1341
    Zakażenia związane z kaniulacją dużych naczyń żylnych    1343
    Zakażenia w obrębie jamy brzusznej    1344
  Zakażenia wywodzące się z jamy brzusznej    1344
  Zakażenia układu moczowego    1347
    Szpitalne zapalenie płuc    1348
  Czynniki wpływające na zmniejszenie możliwości rozwoju HAP i VAP    1349
  Diagnostyka    1350
  Leczenie    1352
  41. Intensywna terapia pediatryczna Marcin Rawicz    1357
    Schorzenia układu oddechowego    1358
  Wady wrodzone    1358
  Zaburzenia adaptacji układu oddechowego do życia pozałonowego    1369
  Nowotwory górnych dróg oddechowych    1386
  Infekcje dróg oddechowych    1387
    Okołoporodowe uszkodzenie o.u.n.    1397
    Wstrząs okresu dziecięcego    1402
    Mechanizmy wstrząsu okresu niemowlęcego    1403
  Objawy wstrząsu u dzieci    1406
    Sepsa i wstrząs septyczny okresu dziecięcego    1410
  Kryteria niewydolności narządowej    1412
  Patogeneza i obraz kliniczny    1413
  Leczenie    1418
    Zasady leczenia niewydolności oddechowej i prowadzenia wentylacji mechanicznej u dzieci    1426
  Ciągłe ciśnienie dodatnie w drogach oddechowych    1426
  Wentylacja mechaniczna    1427
  Powikłania wentylacji mechanicznej    1432
  Tracheotomia    1434
  Skutki uboczne wentylacji mechanicznej    1434
    Sedacja w intensywnej terapii dziecięcej    1439
  Skale oceny sedacji i bólu stosowane u dzieci    1439
  Leki stosowane w sedacji    1443
  Odzwyczajanie od sedacji    1449
  42. Śmierć mózgu – zmiany w procedurach diagnostycznych Romuald Bohatyrewicz, Maciej Żukowski    1453
    Rozpoznawanie śmierci mózgowej    1453
  Ewolucja koncepcji rozpoznawania śmierci    1453
  Mechanizm śmierci mózgu    1454
  Procedura rozpoznawania śmierci mózgu    1455
  Nowelizacja ustawy transplantacyjnej    1456
  Zmiany w wytycznych dotyczących rozpoznawania śmierci mózgu    1456
  Podsumowanie procedury rozpoznawania śmierci mózgu    1460
  Aneks    1462
  Skorowidz    1467
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia