Miasto inteligentne. Nowe idee, mechanizmy rozwoju, governance

-14%

Miasto inteligentne. Nowe idee, mechanizmy rozwoju, governance

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,64  24,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 24,00 zł (-14%)

Najniższa cena z 30 dni: 18,24 zł  


20,64

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podstawowym zamysłem niniejszej publikacji dotyczącej smart city jest analiza specyfiki procesów ekonomicznych i społecznych współczesnych miast, zachodzących w warunkach przełomu technicznego i technologicznego. Tym samym w monografii przyjęto trzy podstawowe pola zainteresowań dla analizy ekonomicznej miasta rozwijającego się w warunkach omawianego przełomu. Chodzi o perspektywy: gospodarki wiedzy, która determinuje zachowania użytkowników miast, nadając prym kategorii wiedzy; technologizacji usług publicznych i procesów biznesowych, determinujących nowe możliwości i wyzwania w zakresie kształtowania (się) struktur przestrzennych (fizycznych i wirtualnych) i prawidłowości ekonomicznych; porządku instytucjonalnego governance wyznaczającego standardy rządzenia i zarządzania procesami funkcjonowania i rozwoju miast. Wartością naukową, ale także dydaktyczną opracowania, jest próba poznawczej rewizji procesów istotnych współcześnie dla ekonomiki miasta jako nauki szczegółowej wobec ogromnego znaczenia pragmatycznego, jakie przypisuje się idei smart city. Książka ta może wypełnić lukę publikacyjną, która wynika z faktu, że większość opracowań na rynku polskim pokazuje istotę smart city w sposób selektywny lub narzędziowy, zastępujący niejednokrotnie wymiar teoriopoznawczy praktyką.


Rok wydania2022
Liczba stron238
KategoriaInne
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-760-3
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  
  Rozdział 1. Współczesne miasto i trendy w jego rozwoju    21
  1.1. Wyzwania miast w świecie globalizacji    21
  1.2. Miasto – ekonomiczne aspekty funkcjonowania    31
  1.3. Miasto – przestrzeń przepływów    44
  1.4. Próba redefinicji współczesnego miasta    49
  
  Rozdział 2. Miasta inteligentne – podstawy koncepcyjne    56
  2.1. Wybór perspektywy analitycznej – pryzmat koncepcji gospodarki opartej na wiedzy    56
  2.2. Technologizacja życia i gospodarki miasta    65
  2.3. Smart city – ewolucja idei i znaczenie dla procesów rozwoju    75
  2.4. Smart city vs miasto inteligentne    84
  
  Rozdział 3. Filary i mechanizmy rozwoju miasta inteligentnego    93
  3.1. Wiedza jako zasób, wartość i wartość publiczna    93
  3.2. Przestrzenie i infrastruktura miejskiej wiedzy    104
  3.3. Źródła i instrumenty finansowania procesów rozwoju    119
  3.4. Mechanizmy zmian w miastach inteligentnych    130
  
  Rozdział 4. Governance w procesach rozwoju miast inteligentnych    138
  4.1. Współrządzenie i współzarządzanie w miastach inteligentnych    138
  4.2. Od governance do koprodukcji miejskich usług publicznych    153
  4.3. Governance jako katalizator wiedzy – knowledge-enabling governance    166
  4.4. Efektywność współrządzenia i współzarządzania w miastach inteligentnych    176
  
  Rozdział 5. Konkluzje i wnioski do dalszych badań    189
  5.1. Modelowe myślenie o podstawach ekonomicznych miasta inteligentnego    189
  5.2. Urban science jako nauka wspierająca poznanie dynamiki miast inteligentnych    194
  5.3. Kreowanie i rozwijanie instrumentów knowledge-enabling governance    196
  5.4. Dalsze uwarunkowania dla rozwijania badań nad miastami inteligentnymi    200
  
  Zakończenie    203
  Bibliografia    207
  Spis rysunków    235
  Spis tabel    236
  Informacja o Autorze    237
RozwińZwiń