Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej

-25%

Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

29,85  39,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

29,8539,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza publikacja to pierwsza w literaturze naukowej szczegółowa analiza porównawcza sprawności niejęzykowych dzieci polskich w okresie wczesnego dzieciństwa. Zarówno rozważania teoretyczne, jak i przeprowadzone badania skupiają się wokół dwóch obszarów tematycznych: relacji pomiędzy rozwojem komunikacji niejęzykowej w postaci gestykulacji a osiągnięciami językowymi dziecka oraz roli interakcji rodzic – dziecko w rozwoju komunikacji i symbolizacji dziecięcej.


Niniejsze opracowanie empiryczne stanowi część szeroko zakrojonych badań nad rozwojem językowym u dzieci polskich. Uwzględniono w nim wyniki badań, którymi objęto 99 dzieci: z podejrzeniem zaburzenia typu "Specific Language Impairment", charakteryzujące się bardzo niskim poziomem rozwoju mowy oraz z dwóch grup porównawczych, o przeciętnym poziomie rozwoju mowy oraz ponadprzeciętnym poziomie rozwoju mowy.


W pierwszej części publikacji przedstawiono zarówno klasyczne, jak i nowsze koncepcje dotyczące roli symboli i znaków, tj. gestów i działań symbolicznych oraz języka, w ujmowaniu rzeczywistości oraz porozumiewaniu się. W opisie procesu komunikowania się nawiązano do nurtu badań nad zmianami rozwojowymi zachodzącymi w relacji gestykulacja – mowa. Pokazano rozwojowe ujęcie komunikacji niejęzykowej dzieci we wczesnej ontogenezie, z uwzględnieniem zmian w funkcji, jaką pełni gestykulacja. Poszukiwano empirycznego potwierdzenia istnienia związku między rozwojem gestykulacji a rozwojem mowy nie tyle u dzieci prawidłowo rozwijających się, co z zaburzonym rozwojem kompetencji językowych.


Książka jest próbą analizy słabo opisanego w Polsce problemu zaburzenia rozwoju językowego u małych dzieci, a także przeglądu aktualnego stanu badań nad symbolicznym przedstawianiem rzeczywistości oraz komunikacją niejęzykową dzieci z podejrzeniem specyficznych zaburzeń rozwoju językowego. Odrębną część stanowią rozważania na temat roli dorosłych w rozwoju reprezentacji symbolicznej dziecka we wczesnym dzieciństwie, przejawiającej się w mowie i zabawie. Potwierdzono tezę, że jakość interakcji dziecko – rodzic ma istotny wpływ na rozwój zdolności komunikacyjnych dziecka. Zaznaczono również, że interakcja ta ma charakter transakcyjny.


Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę poziomu i rodzaju komunikatów niejęzykowych używanych przez dzieci z różną sprawnością językową podczas interakcji z dorosłym. Analiza wyników wykazała różnice międzygrupowe w zakresie poziomu komunikacji niejęzykowej oraz stosowania odmiennych strategii komunikacyjnych. Analiza zachowań rodziców potwierdziła, że rodzice dzieci z różnym poziomem rozwoju mowy stosują odmienne strategie podczas komunikowania się z nimi. Rodzice dzieci z podejrzeniem SLI częściej stosują strategie ograniczające oraz kontrolę imperatywną, pozostali zaś częściej prezentują rozwijające strategie językowe i niejęzykowe.


Niniejsza publikacja pozwoli na lepsze zrozumienie mało opisanego i wciąż nieznanego w Polsce zaburzenia SLI oraz związanych z nim problemów, z którymi borykają się dzieci już w okresie wczesnego dzieciństwa.


Prezentowana książka ta jest przeznaczona zarówno dla specjalistów psychologów, pedagogów i logopedów, jak i rodziców zainteresowanych rozwojem swoich dzieci.


Liczba stron192
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7587-272-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    7
  Rozdział 1. Gestykulacja i symbolizacja w procesie komunikacji    11
    Co to jest komunikacja niejęzykowa?    13
      Rozwój i funkcje gestykulacji w ontogenezie    13
      Używanie gestów i komunikatów niejęzykowych przez małe dzieci    17
    Relacja pomiędzy rozwojem gestykulacji a mową w komunikowaniu się    24
    Komunikacja językowa we wczesnym dzieciństwie    29
      Nabywanie języka przez dzieci    30
      Zaburzenia rozwoju mowy i języka    34
      Opóźnienie rozwoju mowy    37
    Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego – Specific Language Impairment    39
      Zdolność komunikowania się u dzieci z SLI    44
  Rozdział 2. Metodologiczne podstawy badań    47
    Uzasadnienie wyboru przedmiotu badań    47
    Problematyka badawcza    48
    Warunki i przebieg badań oraz charakterystyka badanej grupy    49
    Procedura badawcza    51
  Rozdział 3. Gesty i symbole w komunikacji dzieci osiemnastomiesięcznych    55
    Dyskusja wyników    72
  Rozdział 4. Strategie komunikacyjne wykorzystywane w interakcji z rodzicem przez dzieci dwuipółletnie w sytuacji zabawowo-zadaniowej    79
    Strategie nieinterakcyjne w komunikacji badanych dzieci    81
    Strategie interakcyjne w komunikacji badanych dzieci    84
  Rozdział 5. Komunikacja niejęzykowa u dzieci w sytuacji zadaniowej, zabawowej i interakcyjnej    95
    Umiejętność komunikowania się dwuipółletnich dzieci w zabawie poznawczej    95
    Umiejętność komunikowania się dwuipółletnich dzieci w zabawie konstrukcyjnej    110
      Wrzucanie figur    111
      Układanka „Domek”    120
      Budowanie wieży z klocków    126
    Umiejętność komunikowania się dwuipółletnich dzieci w zabawie swobodnej    132
    Umiejętność komunikowania się dwuipółletnich dzieci w sytuacji interakcyjnej    136
  Rozdział 6. Rola dorosłych w rozwoju gestykulacji i symbolizacji u małego dziecka    147
    Strategie rodziców w komunikacji z dzieckiem    152
    Strategie rodziców w sytuacji zabawowej    153
      Werbalne strategie zachowania rodziców    154
      Niewerbalne strategie zachowania rodziców w postaci gestykulacji    159
      Strategie kierowania uwagą dziecka    160
    Strategie rodziców w sytuacji komunikacyjnej    163
      Strategie kierowania uwagą dziecka    163
      Strategie zachowania rodziców    164
  Rozdział 7. Gesty i symbole w komunikacji dzieci dwuipółletnich – refleksje naukowe    167
    Rodzaje gestykulacji a poziom rozwoju mowy    170
    Funkcje auto- i alteradaptatorów w procesie komunikacji dziecięcej    175
    Relacja pomiędzy rozwojem komunikacji niejęzykowej w postaci gestykulacji a rozwojem mowy    176
    Jakość interakcji rodzic – dziecko a zdolności komunikacyjne dziecka we wczesnym dzieciństwie    179
    Zakończenie    182
  Literatura    185
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia