Jurysprudencja 16

Promisoryjna teoria umów na tle ontoetyki Paula Ricoeura

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,96  24,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,9624,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pytanie o przyczyny dotrzymywania umów nabiera szczególnego znaczenia w czasach nasilonej depersonalizacji stosunków prawnych. Stanowi też punkt wyjścia dla przedstawionej w monografii teorii umów, wyrastającej z poglądów filozoficznych Paula Ricoeura i zogniskowanej na problematyce obietnicy oraz wzajemności.
W szkicowanej teorii kluczową rolę odgrywa założenie, zgodnie z którym dotrzymywanie obietnicy jest konstytutywne dla „bycia sobą” strony umowy. W „bycie sobą” strony wpisana jest z kolei relacja interpersonalna, pozwalająca scharakteryzować fenomen wzajemnej odpowiedzialności w umowie. Przyjmuje się także, że strony umowy do swego działania włączają elementy „wielkiej narracji” prawa, rozwijanej w sprawiedliwych instytucjach państwa.
W tym kontekście głównym celem pracy jest budowa trójpłaszczyznowej promisoryjnej teorii umów, skoncentrowanej na ontoetyce osoby – sprzedającego, najemcy etc. Syntetyzująca perspektywa Ricoeura powoduje, że w proponowanym ujęciu dochodzą do głosu m.in. elementy arystotelizmu, kantyzmu oraz pokrewnego hermeneutyce paradygmatu narratologicznego. W perspektywie prawoznawstwa rozwijana teoria ma charakter niepozytywistyczny, postulując związek prawa i moralności oraz bytu i powinności.
Dopełniającym elementem wywodu jest prezentacja filozoficzno-prawnych kontekstów promisoryjnej teorii umów w perspektywie historycznej oraz w perspektywie dorobku współczesnej, anglosaskiej jurysprudencji.
Niniejsza praca skierowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką filozofii prawa umów.
*
Celem serii wydawniczej „Jurysprudencja” jest publikowanie monografii z zakresu teorii i filozofii prawa, a także dyscyplin prawniczych podejmujących problematykę teoretyczno- i filozoficzno-prawną w ramach własnych badań przedmiotowych. Inicjatywa powołania tego rodzaju serii wydawniczej spotkała się z dużym zainteresowaniem wszystkich ośrodków nauko¬wych zajmujących się wskazaną problematyką, a także znanych naukowców z ośrodków zagranicznych.
Redaktorzy serii Marek Zirk-Sadowski, Tomasz Bekrycht


Liczba stron268
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8220-555-8
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    15
  1. Pytanie podstawowe    15
  2. Zdolność do działania a podmiotowość prawna w poglądach Ricoeura    16
  3. Trójaspektowa podmiotowość prawna    17
  4. Osoby fizyczne i prawne    18
  5. Obietnica i wzajemność    18
  6. Umowa a obietnica     19
  7. Pacta sunt servanda    19
  8. Zakres teorii umów w poglądach Ricoeura    20
  9. Teza pracy    20
  10. Cele pracy    21
  11. Struktura i metodologia pracy    23
  
  Część pierwsza. Konteksty promisoryjnej teorii umów    15
  
  1. Filozofia Paula Ricoeura    27
  1.1. Inspiracje i ewolucja poglądów    27
  1.2. Mała etyka. Trzy poziomy dążenia etycznego    31
  1.3. Narratologia    34
  1.4. Ontoetyka podmiotu a dążenie etyczne    36
  1.5. Relacja interpersonalna w dążeniu etycznym    40
  1.6. Sprawiedliwe instytucje a dążenie etyczne    45
  1.7. Teoria narracji, prawo, umowy i ich strony – uwaga wstępna    52
  
  2. Z historii obietnicy i wzajemności w umowach    55
  2.1. Obietnica i wzajemność w historii umów – uwaga wstępna    55
  2.2. Obietnica i wzajemność w myśli antycznej Grecji    56
  2.3. Obietnica i wzajemność w prawie rzymskim    61
  2.4. Obietnica i wzajemność w Starym Testamencie    68
  2.5. Obietnica w poglądach św. Tomasza z Akwinu    77
  2.6. Średniowieczna recepcja prawa rzymskiego a problematyka obietnicy    80
  2.7. Prawo kanoniczne wobec problematyki obietnicy    81
  2.8. Sądowe czynności promisoryjne w common law    83
  2.9. Scholastycy hiszpańscy wobec obietnicy i wzajemności w umowach    84
  2.10. Wykształcenie koncepcji umów wzajemnych w XVII wieku    88
  2.11. Północna szkoła prawa naturalnego a rozwój teorii umów    90
  2.12. Wpływ poglądów Davida Hume’a na rozwój teorii umów    96
  2.13. Obietnica i wzajemność w common law w XVIII wieku    97
  2.14. Znaczenie pojęcia oświadczenia woli oraz założeń pozytywizmu prawniczego dla teorii umów XIX wieku    99
  2.15. Rozumienie umowy w filozofii prawa Immanuela Kanta oraz Georga W.F. Hegla    100
  2.16. Oświadczenie woli a pojęcie obietnicy w teorii umów XIX wieku    108
  2.17. Pojęcie obietnicy a prawo kontynentalne i anglosaskie przełomu XIX i XX wieku    115
  2.18. Filozofia prawa początku XX wieku wobec teorii umów    117
  2.19. Dogmatyczne teorie umów i oświadczeń woli w XX wieku    121
  
  3. Obietnica i porozumienie w anglosaskiej teorii umów    129
  3.1. Anglosaska teoria umów – uwagi wprowadzające    129
  3.2. Problematyka obietnicy w głównych nurtach jurysprudencji    130
  3.3. Teorie umów w common law z uwzględnieniem teorii obietnicy    133
  
  Część druga. Promisoryjna teoria umów jako teoria sui generis    177
  
  4. Ontoetyczne podstawy promisoryjnej teorii umów    179
  4.1. Uwagi wprowadzające (trzy płaszczyzny analiz)    179
  4.2. Płaszczyzna podmiotowa promisoryjnej teorii umów    180
  4.3. Płaszczyzna interpersonalna promisoryjnej teorii umów    187
  4.4. Płaszczyzna instytucjonalna promisorynej teorii umów    198
  
  5. Narratologiczne aspekty promisoryjnej teorii umów    203
  5.1. Paradygmat narratologiczny wobec teorii umów    203
  5.2. Trzy narratologiczne aspekty teorii umów    205
  
  6. Umowa jako dyskurs i umowa jako tekst    225
  6.1. Dialektyka dyskursu i tekstu wobec teorii umów    225
  6.2. Perspektywa hermeneutyczna w poglądach Ricoeura    225
  6.3. Umowa jako dyskurs    226
  6.4. Umowa jako tekst    228
  6.5. Dyskurs interpretacyjno-argumentacyjny w teorii umów    232
  
  7. Ogólna metateoria porządkująca teorie oświadczeń woli (oraz umów)    237
  7.1. Szkic ogólnej metateorii porządkującej    237
  7.2. Przykłady szczegółowych teorii porządkujących    241
  
  Podsumowanie    245
  1. Obietnica a wzajemność    245
  2. Autonarracja strony a teoria promisoryjna    247
  3. Sytuacyjność umów a mądrość praktyczna    248
  4. Zakończenie wywodu    249
  
  Bibliografia    253
  1. Spis bibliograficzny – Paul Ricoeur    253
  2. Prace zbiorowe – Ricoeur i inni    254
  3. Literatura przedmiotu    254
  4. Wykaz aktów prawnych    266
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia