Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne

Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

21,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monograficzne podsumowanie dorobku teorii i filozofii prawa w dziedzinie zasad prawa, zawierające autorską propozycję ujęcia tej kategorii. W pierwszej części omówiono dominujące w literaturze teorie zasad prawa, część druga wskazuje negatywne konsekwencje rozpowszechnionego ujęcia zasad oraz przedstawia koncepcję zasad prawa jako normy nakazującej realizowanie określonej wartości, gdzie zasady mają wyraźnie odmienny status w porównaniu ze zwykłymi normami prawnymi: nie formułują obowiązku określonego postępowania rozumianego jako akt pewnej zmiany świata zewnętrznego, lecz ich istotą jest obowiązek realizowania pewnych wartości. Racjonalny prawodawca, chcąc uczynić daną wartość wartością prawną, stanowi odpowiednią dyrektywę, odtworzoną z tekstu prawnego właśnie jako zasadę.


Liczba stron323
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2398-6
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  ROZDZIAŁ I. WYBRANE KONCEPCJE ZASAD PRAWA    13
    1. „Ogólne zasady prawa”    13
      1.1. Wprowadzenie    13
      1.2. Ogólne zasady prawa jako obowiązujące normy prawne    14
      1.3. Rola zasad w tworzeniu, interpretacji i stosowaniu prawa    17
      1.4. Ogólne zasady prawa jako postulaty systemu prawa    20
      1.5. Zakończenie    21
    2. Zasady prawa. Ujęcie strukturyzujące    21
      2.1. Wprowadzenie    21
      2.2. Charakter semiotyczny zasad    23
        2.2.1. Zasady jako wypowiedzi ujmowane opisowo    23
        2.2.2. Zasady jako wypowiedzi dyrektywalne    25
        2.2.3. Zasady jako wypowiedzi oceniające    30
      2.3. Obowiązywanie zasad    30
      2.4. Nadrzędność zasad w systemie    32
      2.5. Rodzaje przepisów formułujących zasady    34
      2.6. Zakończenie    35
    3. Zasady prawa jako zdania prawne    36
      3.1. Wprowadzenie    36
      3.2. Zdania prawne    37
        3.2.1. Typy zdań prawnych    37
        3.2.2. Zasady. Pojęcie zastane    38
        3.2.3. Zasady. Pojęcie zmodyfikowane    39
          3.2.3.1. Zasady prawa w ujęciu statycznym    39
          3.2.3.2. Zasady prawa w ujęciu dynamicznym    41
      3.3. Zakończenie    43
    4. Zasady jako wiążące standardy    44
      4.1. Wprowadzenie    44
      4.2. Reguły, zasady, dyrektywy polityczne    48
        4.2.1. Kontekst funkcjonowania    48
        4.2.2. Reguły    48
        4.2.3. Zasady    50
          4.2.3.1. Cechy zasad ujawniane w akcie stosowania prawa    54
          4.2.3.2. Treść zasad    55
          4.2.3.3. Zasady jako podstawa rozstrzygnięcia    56
        4.2.4. Dyrektywy polityczne    59
        4.2.5. Zakończenie    61
    5. Zasady prawa jako obiekt wyważania    61
      5.1. Wprowadzenie    61
      5.2. Zasady prawa    62
        5.2.1. Definicja zasad    62
        5.2.2. Teza optymalizacyjna    63
        5.2.3. Prawo kolizji    65
        5.2.4. Prawo wyważania    68
      5.3. Zasady prawa jako składnik filozofii prawa    73
      5.4. Zasady prawa jako składnik ogólnej teorii praw konstytucyjnych    77
      5.5. Zakończenie    86
    6. Zasady i reguły prawa w porządku normatywnych postulatów aplikacyjnych    87
      6.1. Wprowadzenie. Założenia w sferze przyjmowanej koncepcji wykładni    87
      6.2. Krytyczna analiza rozpowszechnionego ujęcia reguł i zasad    89
      6.3. Definicja reguł i zasad    93
      6.4. Definicja postulatów    96
      6.5. Zakończenie    100
  ROZDZIAŁ II. POJĘCIE ZASADY PRAWA    101
    1. Zasada prawa jako postać nakazu realizacji wartości    101
    2. Zasady na tle innych elementów systemu prawa    114
    3. Zasady prawa a wartości    119
    4. Wartości    124
  ROZDZIAŁ III. DOGMATYCZNE PRÓBY PORZĄDKOWANIA PROBLEMATYKI OGÓLNYCH ZASAD PRAWA. WYBRANE KONCEPCJE W ŚWIETLE PRZYJĘTEGO POJĘCIA ZASADY PRAWA    150
    1. Elementy systemowego ujęcia zasad prawa w prawie konstytucyjnym    150
    2. Elementy systemowego ujęcia zasad prawa w procedurze karnej i cywilnej    156
    3. Zakończenie    176
  ROZDZIAŁ IV. WIELOZNACZNOŚĆ WYRAŻENIA „ZASADA PRAWA”    177
    1. Wprowadzenie    177
    2. Zasady prawa pojmowane opisowo    177
    3. Zasady konstrukcji systemu prawnego    188
    4. Zasady współżycia społecznego    194
    5. Uchwały Sądu Najwyższego mające moc zasad prawnych    195
    6. Zasady‐definicje    196
    7. Zasada jako prawidłowość    197
    8. Zasady jako zwyczajowa nazwa dla elementów wyróżnionego systemu normatywnego    198
    9. Inne zasady słuszności (szeroko rozumiane)    198
    10. Zasady techniki prawodawczej    199
    11. Zasada jako składnik nazwy złożonej, określającej jeden z kilku alternatywnych mechanizmów (konstrukcji) prawnych    199
    12. „Zasady” jako termin techniczno‐zbiorczy, dotyczący wszelkich rozstrzygnięć o charakterze nieproceduralnym    200
    13. Zasady wiedzy    200
    14. Zakończenie    202
  ROZDZIAŁ V. OBOWIĄZYWANIE ZASAD    203
    1. Znaczenie wyrażenia „norma N obowiązuje”    203
    2. Status semiotyczny zwrotu „obowiązywanie”    207
    3. Kryteria obowiązywania zasad    208
    4. Zasady jako normy obowiązujące systemowo    226
    5. Zakończenie    233
  ROZDZIAŁ VI. SYSTEM ZASAD PRAWA    235
    1. Wprowadzenie    235
    2. System zasad jako system statyczny    236
    3. Zdolność zasad do tworzenia systemu    248
    4. Zakończenie    249
  ROZDZIAŁ VII. KOLIZJE ZASAD PRAWA I METODY ICH ZNOSZENIA. ZARYS MODELU PROCEDURY WYWAŻANIA ZASAD PRAWA    250
    1. Wprowadzenie    250
    2. Zasady prawa jako efekt prawodawczego wyboru wartości    251
    3. Model stosowania zasad    260
    4. Zakończenie    269
  ROZDZIAŁ VIII. UWAGI ZAMYKAJĄCE    270
  ZAKOŃCZENIE    276
  WYKAZ SKRÓTÓW    293
  WYKAZ CYTOWANEJ LITERATURY    294
  PRINCIPLES OF LAW. A STUDY IN LEGAL THEORY (Summary)    313
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia