Jurysprudencja 9

Status prawny i dynamika porządku prawnego

1 opinia

Format:

ibuk

W książce zaprezentowano emergentną koncepcję prawa jako proces narastania intensywności jego istnienia mierzonego na siedmiostopniowej skali. Z elementarnych cząstek, jakimi są normy, wyłania się system prawa jako całość o nowych właściwościach, a następnie coraz głębiej zakorzenia się w decyzjach, działaniach, racjach działania i motywacjach podmiotów prawa - zarówno tych, którzy mogą tworzyć lub stosować prawo, jak i tych, którzy mają jedynie obowiązek prawa przestrzegać. Szeroka koncepcja porządku prawnego obejmuje poza systemem prawa także stosunki prawne, zawody prawnicze, style egzekucji prawa, modele stosowania prawa, postawy wobec prawa oraz dyskurs legitymizacyjny obok prawno-dogmatycznego.
System prawa i porządek prawny są tu określane nie przez związek z państwem, lecz z inną systemotwórczą całością, z ramami instytucjonalnymi całego ustroju społecznego, które składają się z dynamicznej sieci relacji między władzą publiczną i prywatną a własnością publiczną i prywatną. W tych ramach i w dynamice statusów można zobaczyć systemotwórczą energię wprawiającą w ruch porządki prawne.


Liczba stron196
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-745-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Rozdział 1. Idee przewodnie    13
  1.1. Zarys statusowej teorii porządku prawnego    13
  1.2. Status prawny i uznanie: idea splotu normatywno-faktycznego    21
  
  Rozdział 2. Inspiracje    33
  2.1. Problem uznania w idealistycznej filozofii niemieckiej: Fichte i Hegel    33
  2.2. Niemiecka jurysprudencja o statusie i uznaniu: Ihering i Jellinek    35
  2.3. Współczesna myśl filozoficzna i prawna o uznaniu i statusach: Habermas, Honneth, Brugger    38
  2.4. Honor, godność, duma i gniew: tymotejskie problemy w filozofii Petera Sloterdijka    42
  2.5. Bourdieu o różnicy, kapitale kulturowym i dominacji symbolicznej    49
  
  Rozdział 3. System prawa i porządek prawny    53
  3.1. Emergencja systemu prawa: siedem stopni intensywności istnienia prawa    53
  3.2. Koncepcje porządku prawnego    73
  3.3. Stabilność i zmienność statusów prawnych: równowaga wewnętrzna i zewnętrzna statusów    79
  
  Rozdział 4. Status prawny w ramach porządku prawnego    87
  4.1. Trzy modele stosowania prawa    87
  4.2. Idealizacyjne założenia o podmiotach prawa: konieczny warunek istnienia i działania prawa    95
  4.3. Style egzekucji prawa i status prawny    106
  4.4. Status jako konstytutywny składnik stosunku prawnego    109
  4.5. Podstawy legitymizacji władzy i prawa    111
  4.6. Zawodowi prawnicy – współtwórcy statusów prawnych    119
  4.7. Postawy wobec prawa i rola pamięci w ich reprodukcji    128
  4.8. Statusy prawne i instytucjonalne ramy ustroju społecznego    142
  4.9. Instytucjonalizacja życia i binarne opozycje w myśleniu    152
  
  Rozdział 5. Statusy prawne we współczesnym świecie    163
  5.1. Statusy prawne, bezpieczeństwo prawne i formalna sprawiedliwość    163
  5.2. Statusy prawne współczesnego człowieka    167
  5.3. Statusy społeczno-prawne grup dyskryminowanych: wyzwanie dla elit władzy i własności    172
  5.4. Konkluzje    179
  
  Post scriptum    182
  
  Bibliografia    187
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia