Edukacja małego dziecka, t. 1. Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy

-35%

Edukacja małego dziecka, t. 1. Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

29,12  44,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 44,80 zł (-35%)

Najniższa cena z 30 dni: 28,67 zł  


29,12

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka poświęcona jest kontekstom teoretycznym, tendencjom i problemom edukacji małego dziecka. W poszczególnych tekstach znajdują się poglądy, propozycje oraz wyniki badań i studiów dotyczące różnych obszarów funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.


Prezentowany tom składa się z czterech części. W pierwszej – noszącej tytuł Konteksty teoretyczne – Czytelnicy mogą znaleźć autorskie propozycje dotyczące edukacji małego dziecka. Zwraca się w nich uwagę m.in. na relacje między zaleceniami płynącymi z teorii (czy – szerzej – wiedzy) pedagogicznej, poczynaniami w zakresie polityki oświatowej i praktyką edukacyjną w zakresie kształcenia i wychowania małych dzieci w naszym kraju. Właśnie te relacje w znacznej mierze wyznaczają współcześnie zadowolenie i/lub niezadowolenie z edukacji oraz oddziałują na społeczne oczekiwania wobec poczynań władz oświatowych, nauczycieli, grup społecznych decydujących o kondycji edukacji dzieci. Mają temu służyć również działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, które powołało zespół ekspertów do opracowywania nowych podstaw programowych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Autorzy podejmują także istotne kwestie wielopłaszczyznowości integracji oraz swoistego fenomenu pedagogiki współbycia w edukacji małego dziecka.


Kolejna część – Dziecko wobec zmieniającego się świata kultury – zawiera zarówno teoretyczną, jak i praktyczną egzemplifikację zagadnień związanych z edukacją kulturalną i artystyczną dziecka. Nakreślone perspektywy i możliwości uwzględniają problemy dotyczące z jednej strony – słabości, błędów i ich przyczyn w obszarze praktyki polskiej edukacji kulturalnej dziecka, a z drugiej – wskazują na pozytywne doświadczenia i prognozy. Uzupełnienie tych kwestii stanowią rozważania na temat estetyzacji doświadczeń etycznych i obyczajowych dzieci.


Trzecia część – Wartości w wychowaniu i kształceniu małego dziecka – obejmuje opracowania traktujące o przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do nazywania, urzeczywistniania i realizacji różnych wartości, w tym pojmowania wartości miłości, rodziny, wiary w Boga i śmierci. Czytelnicy znajdą również odpowiedź na pytanie, czy autorzy wybranych podręczników do kształcenia zintegrowanego wskazują w nich na istnienie wartości? oraz Czy formułowane polecenia i zadania mobilizują ucznia do zwrócenia uwagi na świat wartości, możliwość ich wybierania, a także oceny i ich hierarchizowania? Wychowywanie do wartości staje się ważnym celem i zadaniem współczesnej pedagogiki i będzie zapewne długo pozostawać w zasięgu zainteresowania rodziny, przedszkola i szkoły, ze względu na jego aksjologiczny i praktyczny (edukacyjny) charakter.


Tom zamyka część – Nauczyciel a edukacja małego dziecka – w której Czytelnicy mogą znaleźć autorskie odczytania uwarunkowań przygotowania i gotowości zawodowej nauczyciela. Praca z dzieckiem – jako forma specyficznej aktywności – jest czynnikiem kształtującym zarówno ucznia, jak i jego samego. Jej istotą stają się współcześnie „nowe kompetencje” i „nowy profesjonalizm”, wyrażające się w refleksyjnym podejściu i badaniu przez nauczycieli własnej praktyki. Autorzy poszczególnych tekstów zwracają również uwagę na brak nowatorskich rozwiązań i twórczej inicjatywy nauczycieli oraz umiejętności rzetelnego diagnozowania uczniów. Dostrzeżone zaniedbania i negatywne doświadczenia wyznaczają tym samym ważne oczekiwania i zadania w pracy nauczyciela.


Rok wydania2010
Liczba stron318
KategoriaEdukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7587-465-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  KONTEKSTY  TEORETYCZNE    15
    TADEUSZ LEWOWICKI Edukacja małych dzieci – pomieszanie teorii pedagogicznej, polityki oświatowe ji praktyki edukacyjnej    17
    EDYTA GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna: wprowadzone zmiany oraz ich konsekwencje. Raport eksperta Ministra Edukacji    33
    JADWIGA OLEKSY Historyczne uwarunkowania aktualnych przemian w kształceniu zintegrowanym    51
    BRONISŁAWA DYMARA Współbycie interpersonalne dzieci i dorosłych jako fenomen i zadania edukacji. Bliżej pedagogiki współbycia    66
  DZIECKO WOBEC ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIATA KULTURY    81
    KATARZYNA OLBRYCHT Edukacja kulturalna dziecka – zapomniany obszar edukacji?    83
    URSZULA SZUŚCIK Wielowymiarowość podejścia do twórczości plastycznej dziecka    96
    MAŁGORZATA MUSZYŃSKA O estetyzację doświadczeń etycznych i obyczajowych – perspektywy i możliwości    105
    ALINA GÓRNIOK-NAGLIK Metafory w edukacji estetycznej    122
  WARTOŚCI W WYCHOWANIU I KSZTAŁCENIU MAŁEGO DZIECKA    135
    EWA OGRODZKA-MAZUR Miłość w językowym obrazie świata wartości preferowanych przez dzieci żyjące w środowiskach zróżnicowanych kulturowo    137
    WIESŁAWA A. SACHER Źródła wartości wychowawczych w procesie kształcenia muzycznego dzieci    155
    URSZULA KLAJMON-LECH Wartości przekazywane w podręcznikach do edukacji zintegrowanej    165
    ANNA JAKUBOWICZ-BRYX Rodzina jako wartość przedstawiana w podręcznikach edukacji wczesnoszkolnej    176
    NATALIAMARIA RUMAN Wartości w edukacji i katechizacji małego dziecka.    191
    SONIA CZUDEK-ŚLĘCZKA Wychowawcze dylematy przygotowania dzieci do pojmowania tematu śmierci    219
  NAUCZYCIEL  A  EDUKACJA  MAŁEGO  DZIECKA    239
    BRONISLAVA KASÁČOVÁ Educating a teacher „researcher” for the research of teacher’s professional activities    241
    IRENA ADAMEK Rozwijanie myślenia pytajnego u dzieci    258
    SIMONETA BABIAKOVÁ Profesijné činnosti učiteľa primárneho vzdelávania ako východisko k autoevalvácii    269
    MARIANA CABANOVÁ Profesia učiteľa primárneho vzdelávania a diagnostické kompetencie učiteľa    280
    EWA KOCHANOWSKA Rozpoznawanie uczniów zdolnych w kształceniu zintegrowanym    289
    BEATA OELSZLAEGER Działania i czynności nauczyciela w relacjach z dziećmi    302
  Informacja o autorach    317
RozwińZwiń