X

  Wprowadzenie 9
  KONTEKSTY  TEORETYCZNE 15
    TADEUSZ LEWOWICKI Edukacja małych dzieci – pomieszanie teorii pedagogicznej, polityki oświatowe ji praktyki edukacyjnej 17
    EDYTA GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna: wprowadzone zmiany oraz ich konsekwencje. Raport eksperta Ministra Edukacji 33
    JADWIGA OLEKSY Historyczne uwarunkowania aktualnych przemian w kształceniu zintegrowanym 51
    BRONISŁAWA DYMARA Współbycie interpersonalne dzieci i dorosłych jako fenomen i zadania edukacji. Bliżej pedagogiki współbycia 66
  DZIECKO WOBEC ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIATA KULTURY 81
    KATARZYNA OLBRYCHT Edukacja kulturalna dziecka – zapomniany obszar edukacji? 83
    URSZULA SZUŚCIK Wielowymiarowość podejścia do twórczości plastycznej dziecka 96
    MAŁGORZATA MUSZYŃSKA O estetyzację doświadczeń etycznych i obyczajowych – perspektywy i możliwości 105
    ALINA GÓRNIOK-NAGLIK Metafory w edukacji estetycznej 122
  WARTOŚCI W WYCHOWANIU I KSZTAŁCENIU MAŁEGO DZIECKA 135
    EWA OGRODZKA-MAZUR Miłość w językowym obrazie świata wartości preferowanych przez dzieci żyjące w środowiskach zróżnicowanych kulturowo 137
    WIESŁAWA A. SACHER Źródła wartości wychowawczych w procesie kształcenia muzycznego dzieci 155
    URSZULA KLAJMON-LECH Wartości przekazywane w podręcznikach do edukacji zintegrowanej 165
    ANNA JAKUBOWICZ-BRYX Rodzina jako wartość przedstawiana w podręcznikach edukacji wczesnoszkolnej 176
    NATALIAMARIA RUMAN Wartości w edukacji i katechizacji małego dziecka. 191
    SONIA CZUDEK-ŚLĘCZKA Wychowawcze dylematy przygotowania dzieci do pojmowania tematu śmierci 219
  NAUCZYCIEL  A  EDUKACJA  MAŁEGO  DZIECKA 239
    BRONISLAVA KASÁČOVÁ Educating a teacher „researcher” for the research of teacher’s professional activities 241
    IRENA ADAMEK Rozwijanie myślenia pytajnego u dzieci 258
    SIMONETA BABIAKOVÁ Profesijné činnosti učiteľa primárneho vzdelávania ako východisko k autoevalvácii 269
    MARIANA CABANOVÁ Profesia učiteľa primárneho vzdelávania a diagnostické kompetencie učiteľa 280
    EWA KOCHANOWSKA Rozpoznawanie uczniów zdolnych w kształceniu zintegrowanym 289
    BEATA OELSZLAEGER Działania i czynności nauczyciela w relacjach z dziećmi 302
  Informacja o autorach 317
Edukacja małego dziecka, t. 1. Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy
- 30%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

318

Kategoria

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

ISBN-13

978-83-7587-465-5

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 1,95 MB

Słowa kluczowe

Pedagogika, Impuls, Edukacja, Wychowanie

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Urszula Szuścik, Anna Gajdzica, Ewa Ogrodzka-Mazur
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

44,80

31,36

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Książka poświęcona jest kontekstom teoretycznym, tendencjom i problemom edukacji małego dziecka. W poszczególnych tekstach znajdują się poglądy, propozycje oraz wyniki badań i studiów dotyczące różnych obszarów funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.


Prezentowany tom składa się z czterech części. W pierwszej – noszącej tytuł Konteksty teoretyczne – Czytelnicy mogą znaleźć autorskie propozycje dotyczące edukacji małego dziecka. Zwraca się w nich uwagę m.in. na relacje między zaleceniami płynącymi z teorii (czy – szerzej – wiedzy) pedagogicznej, poczynaniami w zakresie polityki oświatowej i praktyką edukacyjną w zakresie kształcenia i wychowania małych dzieci w naszym kraju. Właśnie te relacje w znacznej mierze wyznaczają współcześnie zadowolenie i/lub niezadowolenie z edukacji oraz oddziałują na społeczne oczekiwania wobec poczynań władz oświatowych, nauczycieli, grup społecznych decydujących o kondycji edukacji dzieci. Mają temu służyć również działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, które powołało zespół ekspertów do opracowywania nowych podstaw programowych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Autorzy podejmują także istotne kwestie wielopłaszczyznowości integracji oraz swoistego fenomenu pedagogiki współbycia w edukacji małego dziecka.


Kolejna część – Dziecko wobec zmieniającego się świata kultury – zawiera zarówno teoretyczną, jak i praktyczną egzemplifikację zagadnień związanych z edukacją kulturalną i artystyczną dziecka. Nakreślone perspektywy i możliwości uwzględniają problemy dotyczące z jednej strony – słabości, błędów i ich przyczyn w obszarze praktyki polskiej edukacji kulturalnej dziecka, a z drugiej – wskazują na pozytywne doświadczenia i prognozy. Uzupełnienie tych kwestii stanowią rozważania na temat estetyzacji doświadczeń etycznych i obyczajowych dzieci.


Trzecia część – Wartości w wychowaniu i kształceniu małego dziecka – obejmuje opracowania traktujące o przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do nazywania, urzeczywistniania i realizacji różnych wartości, w tym pojmowania wartości miłości, rodziny, wiary w Boga i śmierci. Czytelnicy znajdą również odpowiedź na pytanie, czy autorzy wybranych podręczników do kształcenia zintegrowanego wskazują w nich na istnienie wartości? oraz Czy formułowane polecenia i zadania mobilizują ucznia do zwrócenia uwagi na świat wartości, możliwość ich wybierania, a także oceny i ich hierarchizowania? Wychowywanie do wartości staje się ważnym celem i zadaniem współczesnej pedagogiki i będzie zapewne długo pozostawać w zasięgu zainteresowania rodziny, przedszkola i szkoły, ze względu na jego aksjologiczny i praktyczny (edukacyjny) charakter.


Tom zamyka część – Nauczyciel a edukacja małego dziecka – w której Czytelnicy mogą znaleźć autorskie odczytania uwarunkowań przygotowania i gotowości zawodowej nauczyciela. Praca z dzieckiem – jako forma specyficznej aktywności – jest czynnikiem kształtującym zarówno ucznia, jak i jego samego. Jej istotą stają się współcześnie „nowe kompetencje” i „nowy profesjonalizm”, wyrażające się w refleksyjnym podejściu i badaniu przez nauczycieli własnej praktyki. Autorzy poszczególnych tekstów zwracają również uwagę na brak nowatorskich rozwiązań i twórczej inicjatywy nauczycieli oraz umiejętności rzetelnego diagnozowania uczniów. Dostrzeżone zaniedbania i negatywne doświadczenia wyznaczają tym samym ważne oczekiwania i zadania w pracy nauczyciela.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!