Nauki Społeczne 2. Współczesne społeczeństwa - nadzieje i zagrożenia

Nauki Społeczne 2. Współczesne społeczeństwa - nadzieje i zagrożenia

1 opinia

Redakcja:

Olga Kowalczyk

Format:

ibuk

Problematyka niniejszego zeszytu dziedzinowego Nauki Społeczne na rok 2010 dotyczy całokształtu uwarunkowań, w jakich funkcjonują współczesne społeczeństwa, między innymi społeczeństwo polskie. 2010 rok nie był łatwy nie tylko dla Polaków; prawdopodobnie był szczególnie trudny z powodu światowego kryzysu gospodarczego – według niektórych już minionego, a według innych, ponoszących jego konsekwencje w skali mikro i makro, wciąż trwającego. Tym zagadnieniom poświęcona została główna część opracowania pod zbiorczym tytułem: Zagadnienia polityki społecznej. Jako przykładowe propozycje zagadnień, którym poświęcono artykuły i opracowania, można wskazać:rozważania na temat modelu polskiej polityki społecznej,bezpieczeństwo socjalne w sytuacjach trudnych: starości, niepełnosprawności,problemów w rodzinie, przeobrażenia demograficzne, radość i niepewność związana z wydłużającym się życiem, problematykę dotyczącą pracy, edukacji, migracji.


W drugiej części zamieszczono zagadnienia dotyczące różnej tematyki, od bardzo aktualnej (jak wymiana społeczna w Internecie czy ekologia), po historyczną, dotyczącą kinematografii w Polsce międzywojennej.


Rok wydania2010
Liczba stron314
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od redaktora    9
  Część I. Zagadnienia polityki społecznej    11
    Katarzyna Zamorska: Spór o model polityki społecznej w Polsce w nowych uwarunkowaniach gospodarczych, społecznych i politycznych    13
    Emilia Jakóbczak: Ubóstwo jako kwestia społeczna w gospodarce trans-formującej się – przykład Polski    28
    Ireneusz Kuropka: Czy będziemy żyć dłużej? – wybrane przesłanki zmian długości życia Polaków    51
    Łukasz Jurek: Proces demograficznego starzenia jako istotne wyzwanie dla społeczeństwa polskiego w XXI wieku    63
    Joanna Szczepaniak: Zadania polityki społecznej wobec współczesnych wymagań opieki kompensacyjnej w Polsce – stan i wyzwania przyszłości    75
    Adam Kubów: Praca socjalna w systemie pomocy społecznej    89
    Krystyna Gilga: Opieka przedszkolna na Dolnym Śląsku    101
    Justyna Łukaszewska: Kapitał społeczny i migracje – wybrane aspekty wzajemnych oddziaływań    110
    Stanisław Kamiński: Imigranci na Dolnym Śląsku w świetle badań GUS    122
    Zofia Hasińska, Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka: Sytuacja na polskim rynku pracy w latach 1999-2008 oraz jej uwarunkowania    131
    Olga Kowalczyk: Inkluzja niesamodzielności – konieczność reform polskiego systemu zabezpieczenia społecznego wobec osób niepełnosprawnych    148
    Wiesław Koczur: Restytucja zdolności do pracy w systemie zabezpieczenia społecznego Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (wybrane zagadnienia)    158
  Część II. Recenzje i informacje    171
    Borys Bińkowski: Recenzja książki Naomi Klein pt. Doktryna szoku    173
    Emilia Jakóbczak, Joanna Szczepaniak: Migracje w Polsce – stan i perspektywy. Sprawozdanie z konferencji    182
    Olga Kowalczyk: Recenzja książki Grażyny Magnuszewskiej-Otulak pt. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Zarys wykładu    191
  Część III. MISCELLANEA    197
    Zbigniew Antczak: CSR a konsumenci (wybrane zagadnienia eksploracyjno-ontologiczne)    199
    Magdalena Rojek-Nowosielska: Podmioty rynkowe i państwo wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw    209
    Irena Rumianowska: Przesłanki kształtowania się grup interesu w sferze gospodarczego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego    218
    Piotr Stańczyk: Kompetencje koncepcyjne menedżera    233
    Dominika Bąk-Grabowska: Kształtowanie kultury organizacyjnej w urzę-dach administracji samorządowej    255
    Sławomir Czetwertyński: Społeczność internautów a nietransakcyjna wy-miana produktów witualnych    274
    Maria Skóra: Kobiety w społeczeństwie – szanse i zagrożenia dla procesów równouprawnienia płci    284
    Elżbieta Kaszuba: Kinematografia i film w propagandzie państwowej obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1936    296
  Summaries    27
  Katarzyna Zamorska, The debate on Polish social policy model in new economic, social and political conditioning    27
  Emilia Jakóbczak, Poverty as a social issue in transition economies – the example of Poland    50
  Ireneusz Kuropka, Will the Poles life expectancy increase? – selected factors of Poles life expectancy growth    62
  Łukasz Jurek, Demographic ageing as a main challenge for the Polish society in the XXI century    74
  Joanna Szczepaniak, Tasks of social policy towards modern standards of children and family care in Poland – present state and perspectives    88
  Adam Kubów, Social work in the social welfare system    100
  Krystyna Gilga, Nursery schools in Lower Silesia    109
  Justyna Łukaszewska, Social capital and migrations – selected aspects of mutual effect    121
  Stanisław Kamiński, Immigrants in Lower Silesia according to public statistics surveys    130
  Zofia Hasińska, Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka, Situation on the Polish job market in 1999-2008 and its determinants    147
  Olga Kowalczyk, Inclusion of disability. Urgent need for reforms in the Polish system of social security for the disabled    156
  Wiesław Koczur, Reinstatement as an element of social security system in the United States of America (selected issues)    169
  Zbigniew Antczak, CSR and consumers (selected ontological-exploratory issues)    208
  Magdalena Rojek-Nowosielska, Market operators, the state towards corporate social responsibility    217
  Irena Rumianowska, Prerequisites of forming interest groups in the sphere of economic utilization and protection of natural environment    232
  Piotr Stańczyk, Conceptual competences of a manager    254
  Dominika Bąk-Grabowska, Creating organizational culture in self-gover-ning administration offices    273
  Sławomir Czetwertyński, Internet society and the non-transactional exchange of virtual products    283
  Maria Skóra, Women in society – chances and risks in terms of gender equalization process    295
  Elżbieta Kaszuba, Cinematography and film in the state propaganda of the ruling camp in Poland (1926-1939)    311
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia