Infrastruktura rynku finansowego - kierunki zmian i ich skuteczność w ujęciu międzysektorowym

1 opinia

Wydawca:

C.H.Beck

Format:

pdf

RODZAJ DOSTĘPU

82,17  99,00

Format: pdf

Cena początkowa: 99,00 zł (-17%)

Najniższa cena z 30 dni: 76,23 zł  


82,17

w tym VAT

Celem niniejszej monografii jest przedstawienie strategicznych wyzwań rozwojowych i ocena skuteczności infrastruktury polskiego rynku finansowego w kontekście nowej globalnej architektury finansowej.


Autorzy skoncentrowali się na powiązaniach międzysektorowych, co stanowi niewątpliwie nowe podejście w literaturze przedmiotu. Powiązania międzysektorowe są analizowane w sposób kompleksowy w podziale na instytucje infrastruktury finansowej, znane najczęściej jako instytucje wspomagające poszczególne sektory rynku finansowego (ujęcie podmiotowe), instrumenty finansowe (ujęcie przedmiotowe) i regulacje prawne (przede wszystkim normy ostrożnościowe).


Treści teoretyczne połączono z prezentacją danych empirycznych, co wzbogaca wartość poznawczą monografii i czyni ją przydatną dla szerokiego grona odbiorców, których zainteresowania koncentrują się na rynku finansowym i jego infrastrukturze umożliwiającej realizację przypisanych mu funkcji.


Autorzy monografii są pracownikami Katedry Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Zaproponowana przez Autorów definicja infrastruktury rynku finansowego, z uwzględnieniem trzech płaszczyzn (instytucjonalnej, instrumentalnej i regulacyjnej) wydaje się być ciekawa i z pewnością stanowi oryginalne podejście do poruszanej tematyki. Silną stroną definicji pozostaje jej złożoność i kompleksowość. Autorzy starają się zaimplementować pojęcie infrastruktury w nauce finansów. (…) sądzę, że definicja ta powinna zostać zaprezentowana środowisku naukowemu i praktykom rynku w postaci niniejszej monografii, która z pewnością będzie stanowiła inspirację do dalszych rozważań oraz ewentualnej polemiki z Autorami, co sprzyjać będzie rozwojowi nauki polskiej. - dr hab. Krzysztof Borowski, prof. SGH


Rok wydania2019
Liczba stron593
KategoriaInne
WydawcaC.H.Beck
ISBN-13978-83-8158-925-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje