Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności oraz zależności na rynkach finansowych

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,75  49,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

36,7549,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka mieści się w centralnym obszarze światowej ekonometrii finansowej. Jej wyjątkowość
polega na tym, że prezentuje modele teoretyczne i wyniki empiryczne związane
z wykorzystaniem w ocenie i prognozowaniu zmienności informacji na temat cen maksymalnych
i minimalnych, a dokładnie mówiąc, różnicy między nimi, czyli zakresu ceny.
Oznacza to, że wykorzystywana jest informacja na temat przebiegu cen w ciągu całego
dnia, a jednocześnie zbiór potrzebnych danych nie jest tak duży, jak w przypadku stosowania
danych śróddziennych i – co najważniejsze – jest łatwo dostępny nawet dla indywidualnego
inwestora.
prof. dr hab. Małgorzata Doman (z recenzji)


Autor dokonał drobiazgowej prezentacji dotychczasowych koncepcji teoretycznych oraz
zaproponował (we współautorstwie) własne modele, które poddał weryfikacji, wykazując
ich przewagę nad klasycznymi rozwiązaniami. Przedstawione wyniki analiz empirycznych
stanowią ważny wkład w rozwój badań nad możliwościami wykorzystania – poszerzonych
w stosunku do typowych podejść – powszechnie dostępnych zbiorów danych w obszarze
modelowania i prognozowania finansowych szeregów czasowych.
dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UE we Wrocławiu (z recenzji)


Publikacja jest pierwszą monografią w literaturze światowej poświęconą modelom zmienności
zakresu cen. Jest przeznaczona dla pracowników akademickich, doktorantów oraz
studentów zainteresowanych zastosowaniami metod ilościowych w finansach, a także
dla praktyków rynku finansowego oraz inwestorów poszukujących bardziej wyrafinowanych
narzędzi służących zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.


Liczba stron160
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21036-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp 9
  1. Estymatory wariancji zbudowane na podstawie zakresu cen 15
    1.1. Rozstęp cen jako miara zmienności stóp zwrotu i jego własności    16
      1.1.1. Stosowane miary zmienności    16
      1.1.2. Teoretyczne własności zakresu cen    19
      1.1.3. Empiryczne charakterystyki zakresu cen    20
    1.2. Podstawowe estymatory wariancji skonstruowane na podstawie zakresu cen    24
      1.2.1. Estymator Parkinsona    27
      1.2.2. Estymator Garmana--Klassa    27
      1.2.3. Estymator Rogersa- Satchella    28
      1.2.4. Korekty estymatorów uwzględniające skoki cen na otwarcie rynku    29
    1.3. Inne estymatory wariancji z zastosowaniem cen: otwarcia, minimalnych, maksymalnych i zamknięcia    30
      1.3.1. Estymator Yanga- Zhanga    30
      1.3.2. Estymator Buescu-Taksara--Koné    31
      1.3.3. Estymator Kunitomo    31
      1.3.4. Estymatory Fiszedera--Perczaka    32
      1.3.5. Estymator Meilijsona    34
      1.3.6. Estymatory MNW    34
      1.3.6.1. Estymator dla zerowej wartości dryfu    34
        1.2.6.2. Estymator dla dowolnej wartości dryfu    35
    1.4. Badania porównawcze estymatorów skonstruowanych na podstawie zakresu cen    37
    1.5. Podsumowanie    41
  2. Jednowymiarowe modele zmienności – wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych 43
    2.1. Model GARCH skonstruowany na podstawie cen zamknięcia    46
    2.2. Metody stosowane tradycyjnie do opisu wartości oczekiwanych procesów finansowych    48
      2.2.1. Proste metody prognozowania zmienności    48
      2.2.2. Wyniki badań empirycznych    50
    2.3. Ceny minimalne i maksymalne w modelach zmienności opisujących warunkową wariancję stóp zwrotu    53
      2.3.1. Modele GARCH z estymatorem wariancji skonstruowanym na podstawie zakresu cen    54
        2.3.1.1. Model RGARCH    54
        2.3.1.2. Model RGARCHsd    55
        2.3.1.3. Model RHARCH    56
        2.3.1.4. Model GARCH-TR    56
      2.3.2. Model REGARCH    57
      2.3.3. Cykliczny model zmienności    59
      2.3.4. Modyfikacje modelu CARR na podstawie estymatorów wariancji opartych na zakresie cen    60
    2.4. Modele zmienności opisujące warunkowy zakres cen    62
      2.4.1. Model CARR    62
      2.4.2. Model SV zakresu cen    65
      2.4.3. Asymetryczny wpływ dodatnich i ujemnych stóp zwrotu na zmienność    68
        2.4.3.1. Model ACARR    68
        2.4.3.2. Asymetryczny model SV zakresu cen    68
      2.4.4. Inne modele zakresu    69
        2.4.4.1. Model TARR    69
        2.4.4.2. Model TVLCARR    71
        2.4.4.3. Model STCARR    72
        2.4.4.4. Model STARR    72
        2.4.4.5. Przełącznikowy model Markowa zakresu    73
        2.4.4.6. Model FICARR    74
        2.4.4.7. Model CARGPR    75
    2.5. Modele z funkcją wiarygodności określoną na podstawie cen minimalnych i maksymalnych    76
      2.5.1. Modele GARCH    76
      2.5.2. Model zmienności stochastycznej    78
    2.6. Podsumowanie    79
  3. Estymatory kowariancji i wielowymiarowe modele zmienności – wykorzystanie cen minimalnych i maksymalnych 81
    3.1. Własności kowariancji stóp zwrotu oszacowanej na podstawie cen minimalnych i maksymalnych    82
    3.2. Estymatory kowariancji i korelacji zbudowane na podstawie zakresu cen    84
      3.2.1. Ko-zakres procesów    85
      3.2.2. Dwuwymiarowa koncepcja zakładająca brak możliwości arbitrażu    87
      3.2.3 Estymator Rogersa- Zhou    88
      3.2.4. Estymator Popova    89
    3.3. Modele BEKK i DCC skonstruowane na podstawie cen zamknięcia    91
      3.3.1. Model BEKK    91
      3.3.2. Modele DCC    93
        3.3.2.1. Model DCC Engle’a    93
        3.3.2.2. Model DCC Tsego--Tsui    95
    3.4. Wielowymiarowe metody stosowane tradycyjnie do opisu wartości oczekiwanych procesów finansowych    96
      3.4.1. Hybrydowa wielowymiarowa metoda EWMA oraz model VAR    96
      3.4.2. Wyniki badań empirycznych    97
    3.5. Wielowymiarowe modele zakresu cen    100
      3.5.1. Modele DCC zakresu    100
        3.5.1.1. Model DCC-CARR    100
        3.5.1.2. Przełącznikowy model Markowa DCC zakresu    102
        3.5.1.3. Model RR-HGADCC    104
        3.5.1.4. Model DCC-RGARCH    107
        3.5.1.5. Model DCC-REGARCH    109
      3.5.2. Model DSTCC-CARR    110
      3.5.3. Modele kopuli skonstruowane na podstawie zakresu cen    111
        3.5.3.1. Model Wu--Lianga    112
        3.5.3.2. Model Chianga-Wanga    114
      3.5.4. Wielowymiarowy model zmienności stochastycznej zakresu dla kursów walutowych    115
    3.6. Wielowymiarowe modele ko-zakresu cen    117
      3.6.1. Model BEKK-HL    117
      3.6.2. Model DCC ko-zakresu    118
      3.6.3. Trzyrównaniowy model CARR    120
    3.7. Podsumowanie    121
  4. Analiza kursów walutowych na rynku Forex 123
    4.1. Podstawowe własności statystyczne badanych szeregów czasowych    124
    4.2. Modelowanie kursów walutowych    130
    4.3. Prognozowanie wariancji i kowariancji stóp zwrotu    135
      4.3.1. Prognozowanie wariancji    136
      4.3.2. Prognozowanie kowariancji    139
      4.3.3. Prognozowanie macierzy kowariancji i korelacji    142
    4.4. Model Markowitza    143
      4.4.1. Dynamiczny proces budowy portfela    144
      4.4.2. Ocena efektywności konstrukcji portfela dla kursów walutowych    145
  Zakończenie    149
  Bibliografla    151
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia