Podstawy rachunkowości

Aspekty teoretyczne i praktyczne

6 ocen

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

74,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 37,00 zł  


74,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W opracowaniu ujęto w spójne ramy zagadnienia związane z podstawami rachunkowości, a także dokonano syntezy warsztatu rachunkowości. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień autorzy stosują wiedzę interdyscyplinarną oraz naświetlają temat problemowo, zmuszając czytelnika do samodzielnej interpretacji zdarzeń gospodarczych. W podręczniku zamieszczono wiele przykładów liczbowych, pytań oraz problemów do dyskusji. Ułatwi to początkującemu studentowi zrozumienie rachunkowości.


Opinie o książce:
[...] podręcznik pod redakcją B. Micherdy w moim przekonaniu należy do najlepiej przygotowanych podręczników z tej dyscypliny naukowej...
(prof. dr hab. Mirosława Kwiecień, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)


[...] Zaletą książki jest oryginalność ujęcia i odejście od technicznego podejścia do podstaw rachunkowości...
(prof. dr hab. Mieczysław Dobija, Akademia Ekonomiczna w Krakowie)


[...] Szczególnie cennym wydaje się rozszerzenie przez autorów tradycyjnej tematyki podręczników do rachunkowości o problematykę wykorzystania analitycznej funkcji rachunkowości...
(prof. dr hab. Michał Jerzak, Akademia Rolnicza w Poznaniu)


Treść książki jest identyczna z treścią książki o numerze ISBN 83-01-14323-1


Rok wydania2012
Liczba stron308
KategoriaRachunkowość i controlling
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15048-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  1. Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości Bronisław Micherda    11
    1.1. Cel działalności jednostki gospodarczej    11
    1.2. Geneza i istota rachunkowości    12
    1.3. Funkcje rachunkowości    14
    1.4. Struktura rachunkowości    18
    1.5. Zasady rachunkowości    23
    1.6. Podstawy prawne polskiej rachunkowości i ich uwarunkowania światowe    30
    Pytania i problemy do dyskusji    33
  2. Rachunkowość w historycznej perspektywie Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak    34
    2.1. Ślady rachunkowości w starożytności    34
    2.2. Nowożytne podstawy teorii i praktyki rachunkowości    40
    2.3. Historyczny rozwój myśli w teorii rachunkowości XIX i XX wieku    45
    2.4. Przegląd historyczny dorobku rachunkowości w Polsce    52
    2.5. Rachunkowość XXI wieku    73
    Pytania i problemy do dyskusji    76
  3. Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału Halina Soczówka    77
    3.1. Metoda bilansowa    77
    3.2. Charakterystyka majątku i kapitału jednostki gospodarczej    79
    3.3. Treść i cechy bilansu jednostki gospodarczej    89
    3.4. Układy bilansu    93
    Pytania i problemy do dyskusji    101
  4. Podstawy wyceny w rachunkowości Jerzy Hejnar, Irena Kulis    103
    4.1. Teoria pomiaru    103
    4.2. Kategorie cen stosowanych w rachunkowości    111
    4.3. Zasady wyceny i prezentacji majątku i kapitału    118
    4.4. Wartość godziwa    131
    Pytania i problemy do dyskusji    135
  5. Dynamiczny rachunek majątku i kapitału Bronisław Micherda, Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak    136
    5.1. Zdarzenia i operacje gospodarcze    136
    5.2. Dokumentacja operacji gospodarczych    141
    5.3. Zasady funkcjonowania kont zasobów    143
    5.4. Chronologia i systematyka    150
    5.5. Dzielenie i łączenie kont    153
    5.6. Konta wynikowe    156
    5.7. Model i cykl rachunkowości    158
    Pytania i problemy do dyskusji    168
  6. Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów Marta Stępień    169
    6.1. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów    169
    6.2. Układy ewidencyjne kosztów    180
    6.3. Rozliczanie kosztów w czasie    186
    6.4. Międzypodmiotowe rozliczanie kosztów    190
    6.5. Rachunek kalkulacyjny    192
    6.6. Rzeczowe rezultaty działalności gospodarczej    197
    Pytania i problemy do dyskusji    198
  7. Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników Bronisław Micherda    199
    7.1. Istota i kategorie wyniku finansowego    199
    7.2. Przychody oraz koszty ich osiągnięcia    201
    7.3. Rozliczanie przychodów w czasie    205
    7.4. Pozostałe elementy obliczeniowe wyniku finansowego    206
    7.5. Ustalanie wyniku finansowego    208
    7.6. Przesłanki i kierunki podziału wyniku finansowego    223
    7.7. Kreowanie wyniku finansowego    225
    Pytania i problemy do dyskusji    231
  8. Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości Danuta Krzywda    232
    8.1. Istota i cel sprawozdawczości finansowej    232
    8.2. Zasady poprawnej sprawozdawczości finansowej    233
    8.3. Rodzaje sprawozdań finansowych    235
    8.4. Struktura rocznego sprawozdania finansowego i jego zakres podmiotowy    238
    8.5. Badanie sprawozdania finansowego    256
    Pytania i problemy do dyskusji    258
  9. Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości Maria Wojas    259
    9.1. Źródła i cel analizy finansowej    259
    9.2. Płaszczyzny i metody analizy finansowej    262
    9.3. Ocena zasobów jednostki gospodarczej    272
    9.4. Analiza wyniku finansowego    279
    9.5. Wartość poznawcza rachunku przepływów pieniężnych i zmian w kapitałach własnych    288
    Pytania i problemy do dyskusji    298
  Literatura    298
  Skorowidz rzeczowy Bronisław Micherda    303
RozwińZwiń