Acta Sueco-Polonica nr 15 (2008-2009)

Acta Sueco-Polonica nr 15 (2008-2009)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

Czasopismo naukowe Acta Sueco-Polonica ukazuje się od roku 1993 z inicjatywy uczestników Seminarium kultury i historii Polski, istniejącego na Uniwersytecie Uppsalskim. Od 2006 roku od nr 14 wydawcą pisma jest Katedra Skandynawistyki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Czasopismo chce obejmować zakresem zainteresowań cały obszar Skandynawii i ukazywać najrozmaitsze aspekty stosunków polsko-skandynawskich w dziedzinie kultury, języka i historii oraz prezentować dokonania badawcze powstałe w Skandynawii, Polsce i Europie.


Czasopismo Acta Sueco-Polonica nr 15 (2008-2009) nie zawiera rozdziału autorstwa: Sture Berg, Louise Holmer, Ann-Kristin Hult o tytule"SAOL Plus - SVENSKA AKADEMIENS ORDLISTA I ELEKTRONISKT FORMAT" (str. 71-77), ponieważ autorzy nie wyrazili zgody na udostępnienie tekstu w postaci elektronicznej.


Rok wydania2009
Liczba stron281
KategoriaJęzyki skandynawskie
WydawcaAcademica Wydawnictwo SWPS
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od wydawcow; From the Editors    9
  Obituarium; JANUSZ KOREK, Jozef Lewandowski (1923–2007)    11
  STUDIA    21
    LITTERARIA    21
      ANDERS BODEGARD, Hur dikten ser ut och hur den rör sig. Wisława Szymborskas dikt och översättarens kommentar; The Way a Poem Looks Like and Moves. The Translator Comments on a Poem of Wisława Szymborska    21
      EWA GRUSZCZYŃSKA, O nieprzekładalności i innych memach przekładu – na marginesie rozważań o tłumaczeniu poezji; Untranslatability and Other Translation Memes – on the Margins of Poetic Translation    25
      PAULINA ROSIŃSKA, Na ratunek metaforze – o przekładzie poezji Erika Lindegrena; To Rescue a Metaphor – on the Translation of Erik Lindegrens Poetry    33
      KATARZYNA SZEWCZYK-HAAKE, Ślad czołgu i sala zwierciadeł: o spotkaniu dwóch poetów i ważkich decyzjach redaktorów; A War Chariot and a Mirror Room: On the Important Decisions of the Editors    45
      MAGDALENA WASILEWSKA-CHMURA, Nowe drogi szwedzkiego literaturoznawstwa; The New Ways of Swedish Literary Studies    61
    LINGUISTICA    71
      BRAK ROZDZIAŁU: "Autorzy nie wyrazili zgody na udostępnienie tekstu w postaci elektronicznej" STURE BERG, LOUISE HOLMER, ANN-KRISTIN HULT, SAOL Plus – Svenska Akademiens ordlista i elektroniskt format; SAOL Plus – The New Digital edition of Svenska Akademiens ordlista    71
      DOROTA MELERSKA, Trzydzieści lat procesów rewitalizacyjnych w Älvdalen – analiza älvdalskiego na przykładzie modelu Fishmana; Thirty Years of Revitalisation Processes in Älvdalen – Analysis of Elfdalian on the Example of Fishman’s Model    79
      MAGDALENA MIKOŁAJCZYK, Cutting up the Human Body. Body-part Terms in Swedish and Polish    91
      DOMINIKA SKRZYPEK, Egalite! O polityce językowej w Szwecji Egalité! On language policies in Sweden    107
      BRONISŁAWA ZIELONKA, Discourse-oriented Approach to Describing the Pluperfect in Swedish    119
    HISTORICA    131
      WITOLD MACIEJEWSKI, Hans Brasks gravvard i Landa (Ląd); Brasks andra lapp Hans Brasks Memorial Stone in Landa (Ląd). Brasks andra lapp    131
      ADAM STANISZEWSKI, Gustaw Potworowski – poseł RP w Sztokholmie w latach 1936–1942; Gustaw Potworowski’s Activity as the Head of Mission at the Polish Legation in Stockholm 1936–1942    141
      EWA TEODOROWICZ-HELLMAN, Skoklostersamlingen – ett krigsbyte fran Polen i Riksarkivet i Stockholm; The Skokloster Collection – War-booty from Poland in the National Archives in Stockholm    155
  VARIA    169
    ZENON CIESIELSKI, Szkicowy zarys XX-wiecznej filozofii skandynawskiej; An Outline of Nordic Philosophy in the 20th Century    169
    WŁODZIMIERZ KAROL PESSEL, Między kulturoznawstwem a skandynawistyka. Jak uprawiać w Polsce historię kultury Skandynawskiej; Scandinavian cultures: the Problems of Teaching    179
    SYLWIA SCHAB, Skandynawski czy nordycki? Krótkie studium uzusu; Scandinavian or Nordic? A short study of usage    205
    ANDRZEJ NILS UGGLA, Ugglowie…; The Ugglas...    215
  RECENSIONES    233
    JAN BALBIERZ, Birgitta Steene, Ingmar Bergman. A Reference Guide,Amsterdam University Press, 2005, s. 1150    233
    WITOLD MACIEJEWSKI, Henrik Berggren, Lars Trädgardh; Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige, Norstedts, Stockholm 2006, s. 456    239
    WITOLD MACIEJEWSKI, Grzegorz Skommer, Wyrażenia porównawcze. Model struktury i semantyki porównań w języku polskim i norweskim,Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 250    245
    LECH SOKÓŁ, Jan Balbierz, Nowy kosmos. Strindberg,nauka i znaki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, s. 456    251
    ADAM STANISZEWSKI, Staffan Thorsell, Mein lieber Reichskanzler! Sveriges kontakter med Hitlers rikskansli (wydanie drugie), Bonniers, Stockholm 2007, s. 397    263
    TADEUSZ SZCZEPAŃSKI, Mikael Timm, Lusten och dämonerna. Boken om Bergman, Norstedts, Stockholm 2008, s. 606    271
    GRAŻYNA SZELĄGOWSKA, Wolfgang Froese, Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego. Tłum. M. Dorna, E. Płomińska-Krawiec, K. Aliwińska, seria „Bliższa Europa”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 324    277
    GRAŻYNA SZELĄGOWSKA, Barock. Historia – Litteratur – Konst. Specialnummer. Förlaget Neriton, Warszawa 2007, s. 283 + il. XV    281
    EWA TEODOROWICZ-HELLMAN, Biblioteka jezuicka z Braniewa – łup wojenny Gustawa II Adolfa    287
    BRONISŁAWA ZIELONKA, Hanna Dymel-Trzebiatowska, Ewa Mrozek-Sadowska, Troll 1, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007; Troll 2, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008    293
  Abstracts    303
  Contributors    309
RozwińZwiń