Języki skandynawskie

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Czasopismo naukowe Acta Sueco-Polonica ukazuje się od roku 1993 z inicjatywy uczestników Seminarium kultury i historii Polski, istniejącego na Uniwersytecie Uppsalskim. Od 2006 roku od nr 14 wydawcą pisma jest Katedra Skandynawistyki Szkoły... więcej
Książka opowiada o zmianach postaw językowych w Finlandii na początku XIX stulecia. W roku 1809 Finlandia, od średniowiecza stanowiąca część Szwecji, została oderwana od dawnej metropolii i przyłączona do Rosji jako autonomiczne... więcej

New ways to face and (im)politeness

 
Redakcja: Ewa Bogdanowska-Jakubowska

Formaty plików: pdfibuk

Teksty zawarte w tym zbiorze stanowią wkład w dyskusję na temat pojęcia twarzy, czynności twarzy oraz (nie)uprzejmości. Tom składa się z czterech części, każda omawia pojęcie twarzy i kwestie z nią związane z różnych perspektyw,... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: