Poziom życia ludności w Polsce – determinanty i zróżnicowania

-25%

Poziom życia ludności w Polsce – determinanty i zróżnicowania

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

3,75  5,00

Format: pdf

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

3,755,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W rozdziale I określono pojęcie poziomu życia, jak też kategorii pokrewnych. Scharakteryzowano główne podmioty poziomu życia, czyli gospodarstwo domowe oraz ludność ogółem. Omówiono także uwarunkowania i czynniki działające w skali makro- i mikroekonomicznej. Rozdział II wypełnia prezentacja aspektów metodycznych. Przedmiotem rozważań w rozdziale III są ekonomiczno-demograficzne determinanty poziomu życia w Polsce w latach 1989-2010. Treść rozdziału IV wypełnia opis naukowy zmian w poziomie życia ludności ogółem i gospodarstw domowych w Polsce, jakie dokonały się w ciągu analizowanego okresu. W rozdziale V zaprezentowano subiektywne opinie gospodarstw domowych na temat stopnia zaspokojenia potrzeb ich podmiotów. Zakończenie pracy prezentuje najważniejsze wnioski wynikające z badań.


Liczba stron329
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-045-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     9
  ROZDZIAŁ I. POZIOM ŻYCIA LUDNOŚCI – POJĘCIE, PODMIOTY, DETERMINANTY    15
  1. Pojęcie poziomu życia i kategorii pokrewnych    15
  2. Podmioty poziomu życia i ich charakterystyka    25
  3. Uwarunkowania poziomu życia ludności    35
  4. Determinanty stopnia zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych    45
  ROZDZIAŁ II. METODYKA POMIARU POZIOMU ŻYCIA LUDNOŚCI    61
  1. Stan wiedzy oraz tendencje w badaniach poziomu życia ludności na świecie    61
  2. Ewolucja badań nad poziomem życia ludności w Polsce    66
  3. Badania budżetów gospodarstw domowych jako źródło informacji o poziomie życia    71
  4. Metody pomiaru poziomu życia ludności    76
  4.1. Wykorzystanie wskaźników społecznych w badaniach poziomu życia ludności    78
  4.2. Mierniki poziomu życia ludności    80
  4.2.1. Cząstkowe mierniki poziomu życia ludności    81
  4.2.2. Kompozytowe mierniki poziomu życia ludności    83
  5. Obiektywne wskaźniki syntetyczne w badaniach poziomu życia ludności    87
  5.1. Wskaźniki oparte na kategoriach wartościowych    87
  5.1.1. Podstawowe wskaźniki systemu rachunków narodowych    88
  5.1.2. Zmodyfikowane mierniki systemu rachunków narodowych    91
  5.2. Wskaźniki syntetyczne uwzględniające mierniki ilościowe    94
  6. Wskaźniki subiektywne w badaniach poziomu życia ludności    102
  ROZDZIAŁ III. EKONOMICZNO-DEMOGRAFICZNE DETERMINANTY POZIOMU ŻYCIA W POLSCE W LATACH 1989-2010    107
  1. Makrouwarunkowania poziomu życia ludności w Polsce    107
  1.1. Transformacja gospodarcza a poziom życia ludności    108
  1.2. Wpływ procesów globalizacyjnych i integracyjnych na poziom życia ludności    113
  1.3. Znaczenie kryzysu dla stopnia zaspokojenia potrzeb    116
  2. Czynniki ekonomiczne określające poziom życia gospodarstw domowych    119
  2.1. Sytuacja panująca na rynku pracy w Polsce    119
  2.2. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz ich wpływ na koszty utrzymania gospodarstw domowych    125
  2.3. Dochód jako główna determinanta poziomu życia w okresie transformacji    130
  2.4. Oszczędności polskich gospodarstw domowych    139
  2.5. Zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu zaciąganych kredytów    144
  2.6. Podaż jako czynnik poziomu życia    148
  3. Procesy demograficzne a poziom życia ludności – ogólne zależności. Charakterystyka demograficzno-społeczna ludności i gospodarstw domowych w Polsce    150
  ROZDZIAŁ IV. ZMIANY W POZIOMIE ŻYCIA LUDNOŚCI W OKRESIE PRZEMIAN SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH W KRAJU    159
  1. Poziom życia ludności w Polsce na podstawie wskaźników makroekonomicznych    159
  1.1. PKB jako miara kondycji gospodarki i ogólny wskaźnik poziomu życia ludności kraju    159
  1.2. Poziom życia w świetle wydatków i spożycia ludności    163
  2. Stopień zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych    168
  3. Poziom życia ludności w świetle mierników cząstkowych    179
  3.1. Wyżywienie    179
  3.2. Mieszkanie    182
  3.3. Zdrowie    185
  3.4. Edukacja    188
  3.5. Kultura i rekreacja    192
  3.6. Zagospodarowanie materialne    195
  3.7. Bezpieczeństwo i zabezpieczenie społeczne    199
  4. Poziom życia ludności Polski w świetle mierników syntetycznych    203
  4.1. Wyznaczenie syntetycznego wskaźnika poziomu życia ludności na podstawie metod taksonomicznych    203
  4.2. Poziom życia ludności na podstawie wskaźnika rozwoju społecznego HDI    214
  4.3. Przeciętne dalsze trwanie życia ludzkiego w Polsce    216
  5. Ocena przemian w poziomie życia Polaków na podstawie wtórnych źródeł informacji    218
  ROZDZIAŁ V. STOPIEŃ ZASPOKOJENIA POTRZEB KONSUMPCYJNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W ŚWIETLE BADAŃ BEZPOŚREDNICH    220
  1. Opis metody badawczej i organizacji badań. Charakterystyka badanej populacji    220
  2. Ogólna ocena poziomu życia gospodarstw domowych i ludności Polski    224
  3. Stopień zaspokojenia poszczególnych grup potrzeb badanych gospodarstw domowych    231
  3.1. Poziom zaspokojenia potrzeb żywieniowych    236
  3.2. Poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych    238
  3.3. Poziom zaspokojenia potrzeb zdrowotnych    242
  3.4. Poziom zaspokojenia potrzeb edukacyjnych    247
  3.5. Poziom zaspokojenia potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych    251
  3.6. Poziom zaspokojenia potrzeb z zakresu zagospodarowania materialnego    254
  3.7. Poziom zaspokojenia potrzeb z zakresu bezpieczeństwa    257
  4. Przewidywania dotyczące poziomu życia badanych gospodarstw domowych    262
  5. Ocena poziomu zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych na podstawie badań ankietowych    265
  ZAKOŃCZENIE    269
  BIBLIOGRAFIA    279
  SPIS RYSUNKÓW    303
  SPIS TABEL    303
  SPIS WYKRESÓW    306
  SPIS ZAŁĄCZNIKÓW    307
  ZAŁĄCZNIKI    309
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia