Zarządzanie podmiotem leczniczym

1 opinia

Redakcja:

Monika Dobska

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,40  159,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

95,40159,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to przewodnik na drodze doskonalenia zarządzania organizacjami świadczącymi usługi medyczne, ze szczególnym przeznaczeniem dla personelu medycznego i managerów podmiotów leczniczych.


„Zarządzanie podmiotem leczniczym” to nowoczesna publikacja, która za punkt wyjścia przyjmuje marketing relacyjny, następnie przechodzi do kształtowania kultury organizacji i marketingowego zarządzania jakością, by na koniec pokazać istotę budowania wartości z klientem.


Po przedstawieniu uwarunkowań funkcjonowania podmiotów świadczących usługi medyczne, wprowadza Czytelnika w zagadnienia zarządzania marketingowego, następnie jakości w usługach medycznych, kultury organizacji świadczącej usługi medyczne i dalej kieruje się w stronę wartości usługi.
Pozycja zapewnia fachowe przedstawienie kwestii związanych z zarządzaniem gospodarką finansową, a w jej ramach zagadnień finansowania świadczeń i alokacji środków finansowych w systemie.
Mając na uwadze praktyczny charakter publikacji, wybrano najważniejsze wątki dotyczące aspektów prawnych.


Publikacja jest przeznaczona dla:
- studentów na kierunkach związanych z zarządzaniem w ochronie zdrowia,
- słuchaczy studiów podyplomowych i managerskich, MBA i dla kadry medycznej,
- personelu pielęgniarskiego jako lektura podstawowa w ramach kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji w dziedzinie „Organizacja i Zarządzanie”,
- osób zajmujących kierownicze stanowiska w zakładach opieki zdrowotnej.


Liczba stron310
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5675-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI MEDYCZNE    1
  1. Miejsce organizacji świadczących usługi medyczne w systemie opieki zdrowotnej w Polsce – Monika Dobska     3
    1.1. Polityka zdrowotna: cele, realizacja, ocena osiągnięć     3
    1.2. Reforma systemu opieki zdrowotnej w Polsce i jej aktualne konsekwencje     14
    1.3. Przesłanki tworzenia podmiotów leczniczych     32
  2. Makrootoczenie podmiotów świadczących usługi medyczne – Monika Dobska    37
    2.1. Wpływ makrootoczenia na funkcjonowanie organizacji usługowych     37
    2.2. Uwarunkowania otoczenia i ich wpływ na działalność podmiotów leczniczych    39
      2.2.1. Zmiana systemu finansowania podmiotów .    39
      2.2.2. Starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na zakres świadczonych usług oraz na działalność zakładu – Jakub Przybyła     45
      2.2.3. Konsekwencje starzenia się społeczeństwa dla struktury podmiotów – Jakub Przybyła     50
      2.2.4. Uwarunkowania społeczne – konsumeryzm medyczny    52
  CZĘŚĆ II WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA ZAKŁADAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ    65
  3. Wprowadzenie do marketingowego zarządzania organizacją świadczącą usługi medyczne – Kazimierz Rogoziński     67
    3.1. Spotkanie medycyny z marketingiem     68
    3.2. Marketing usług medycznych jako marketing usług profesjonalnych     71
      3.2.1. Integrująca rola marketingu     73
      3.2.2. Zasada antropiczna w relacyjnym marketingu usług    75
      3.2.3. Marketingowy sposób na dostosowanie się do wyzwań płynących z otoczenia     78
      3.2.4. Wymagania wobec marketingu usług medycznych     79
    3.3. Rodzaje tożsamości i ich implikacje marketingowe     80
      3.3.1. Budowanie tożsamości podmiotowej/jednostkowej    81
      3.3.2. Tworzenie tożsamości organizacji usługowej     82
      3.3.3. Podsumowanie     84
    3.4. Podstawy marketingu relacyjnego     84
      3.4.1. Odkrywanie znaczenia relacji     84
      3.4.2. Definicja marketingu relacyjnego     86
      3.4.3. Konsekwencje zastosowania relacyjnego marketingu usług    90
    3.5. Marketingowy program współpracy z pacjentem     91
      3.5.1. Cykl aktywności nabywcy     91
      3.5.2. Prowadzenie indywidualnego klienta     96
      3.5.3. Marketingowe programy nagradzania lojalności usługobiorców    98
    3.6. Medyczny produkt usługowy     99
      3.6.1. Formowanie się koncepcji produktu usługowego     99
      3.6.2. „Anatomia” i projektowanie zawartości produktu medycznego     102
      3.6.3. Oznakowywanie produktu medycznego     106
      3.6.4. Opracowanie oferty     107
    3.7. Wykorzystanie metody medycznej w marketingowym zarządzaniu organizacją usługową     109
      3.7.1. Pułapka marketingowa i sposoby jej przezwyciężania     109
      3.7.2. Struktury czy funkcje marketingowe?     110
      3.7.3. Metoda medyczna jako podstawa zarządzania marketingowego     113
      3.7.4. Zastosowanie metody medycznej w zarządzaniu organizacją usługową     115
  4. Interpretacja jakości w usługach medycznych – Monika Dobska     117
    4.1. Jakość usług medycznych     117
    4.2. Certyfikacja systemów zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015     127
    4.3. Akredytacja organizacji świadczących usługi medyczne     133
  5. Kultura organizacji świadczącej usługi medyczne – Kazimierz Rogoziński     141
    5.1. Wyjściowa eksplikacja gruntująca znaczenie pojęcia kultura     141
      5.1.1. Człowiek jako iunctim między przyrodą a kulturą     141
      5.1.2. Kultura jako synonim kreatywności     142
      5.1.3. Kultura osobista profesjonalisty     142
    5.2. Kulturotwórcza funkcja usług     143
    5.3. Modyfikacje wzbogacające znaczenie pojęcia kultura i ich marketingowe konsekwencje     144
      5.3.1. Akt świadczenia pracy usługodawcy     144
      5.3.2. Przydatność relacyjnego marketingu usług     145
      5.3.3. Potencjał kreacyjny marketingowego zarządzania usługami medycznymi     146
    5.4. Kultura organizacji świadczącej usługi medyczne ujęta całościowo     147
      5.4.1. Kultura vs przyroda     147
      5.4.2. Immanentna kultura organizacji usługowej     147
      5.4.3. Kultura osobista i osobowość profesjonalisty     150
      5.4.4. Ars medica     150
      5.4.5. Swoista kultura organizacyjna konkretnej organizacji świadczącej usługi medyczne     151
    5.5. Przezwyciężanie opcji technicznej w organizacji świadczącej usługi medyczne     151
      5.5.1. Kultura techniczna i paradygmat industrializmu     151
      5.5.2. Kultura usługowa i paradygmat współpracy z usługobiorcą     152
    5.6. Podsumowanie    152
  6. Od zarządzania jakością do zarządzania wartością usługi medycznej – Kazimierz Rogoziński     153
    6.1. Podstawowe rozróżnienie i ustalenia wyjściowe     153
      6.1.1. Formułowanie jakościowej i ewaluacyjnej oceny usługi     154
      6.1.2. Zmiana kontekstu interpretacyjnego     154
      6.1.3. Zarządzanie jakością – menedżerska sfera bezpieczeństwa     155
    6.2. Jakość, czyli ilość     156
      6.2.1. CRM jako ISO-wska wykładnia rzeczywistości     157
    6.3. Wartość jako doskonałość wykonania     158
    6.4. Wartość antycypowana: współprojektowany produkt usługowy jako obiektywne dobro dla nabywcy     159
    6.5. Powrót do jakości usług     160
      6.5.1. Kryteria ocen jakościowych jako koordynaty zmian     161
    6.6. Dualne ujęcie jakości     161
    6.7. Jakość synkretyczna     162
      6.7.1. Qualium jako miernik jakości synkretycznej     164
    6.8. W stronę wartości usługi     166
      6.8.1. Dualizm jakość – wartość odczytany na nowo     166
      6.8.2. Synteza    167
  CZĘŚĆ III GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI MEDYCZNE    169
  7. Kluczowa rola zarządzania personelem organizacji świadczących usługi medyczne – Monika Dobska     171
    7.1. Zarządzanie personelem w podmiotach leczniczych     171
    7.2. System ordynatorski vs system menedżerski w zarządzaniu podmiotem leczniczym     176
    7.3. Uprawnienia kierownika podmiotu leczniczego w świetle uregulowań prawnych     183
  8. Zarządzanie finansami organizacji świadczących usługi medyczne – Maria Węgrzyn     189
    8.1. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej     189
    8.2. Alokacja środków finansowych w systemie. Ryczałt     198
      8.2.1. Alokacja środków finansowych w systemie     198
      8.2.2. Ryczałt     201
    8.3. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych     212
      8.3.1. Ekonomiczna ocena działalności podmiotów leczniczych     212
      8.3.2. Zrównoważona karta wyników     216
    8.4. Benchmarking jako element zarządzania     221
      8.4.1. Istota, znaczenie i rodzaje benchmarkingu szpitala     221
      8.4.2. Benchmarking jako metoda analizy i oceny dokonań podmiotu leczniczego     224
      8.4.3. Benchmarking jako kryterium dostępu do korzyści i zasobów     227
  9. Prawne aspekty wykonywania działalności leczniczej – wybrane zagadnienia – Monika Dobska     23
    9.1. Ochrona pacjenta w świetle norm prawa     231
    9.2. Instytucje chroniące prawa pacjenta w Polsce     241
    9.3. Odpowiedzialność personelu medycznego     247
    9.4. Zasady prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej     250
    9.5. RODO – ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych – Jakub Przybyła     258
  Bibliografia     267
  Spis rycin     293
  Spis tabel     294
  Skorowidz     295
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia