Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach społecznych

-20%

Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach społecznych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

31,20  39,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

31,2039,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka Christopha Sowady jest pierwszą na polskim rynku, która ukazuje problemy funkcjonowania i zmian systemu zdrowotnego w pełni jego teoretycznej i praktycznej złożoności. Jednocześnie pozbawia złudzeń co do tego, że istnieje jedno remedium i możliwe są szybkie i zasadnicze przeobrażenia tego systemu.
(…) Szczególnie wartościowe w tej pracy jest to, że ogólne rozważania na temat łączenia rynku i państwa (public – private mix) w systemie zdrowotnym są konfrontowane z doświadczeniami wieloletniego reformowania tych systemów w trzech krajach, które świadomie wybrały poszukiwanie odpowiednich proporcji w działaniu zróżnicowanych mechanizmów: Szwajcarii, Niemiec i Holandii.
(…) Oryginalnym elementem tych rozważań jest potraktowanie solidaryzmu; nie tyle jako wartości (celu), a de facto – jako instrumentu ładu społeczno-gospodarczego, obok rynku i państwa.
Prof. dr hab. Stanisława Golinowska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Christoph Sowada (ur. w roku 1966), absolwent uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy), uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na uniwersytecie w Poczdamie (Niemcy). Od roku 2000 pracownik Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca pierwszego w Polsce zespołu ekonomiki zdrowia. W pracy naukowej i dydaktyce zajmuje się głównie problemami finansowania w ochronie zdrowia. Współautor raportów Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga I i Zielona Księga II, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.


Liczba stron426
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-662-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
  Normatywne i metodologiczne założenia koncepcji SMSM    23
  rynkowa    24
  1.2. Racjonalność homo oeconomicus i metodologiczny indywidualizm    28
  1.3. Struktura nadrzędnych celów społeczeństwa otwartego    32
  1.3.1. Pokój    33
  1.3.2. Wolność    34
  1.3.3. Sprawiedliwość    36
  1.3.4. Dobrobyt    42
  opieki zdrowotnej    42
  świadczeń w momencie wystąpienia potrzeby zdrowotnej    43
  1.4.1.1. Indywidualny wymiar celu zdrowotnego    44
  1.4.1.2. Społeczny wymiar celu zdrowotnego    46
  potencjalnie potrzebnych świadczeń    52
  1.4.2.1. Indywidualny wymiar celu bezpieczeństwa    52
  1.4.2.2. Społeczny wymiar celu bezpieczeństwa    53
  1.4.3. Efektywna alokacja i kapitał społeczny    54
  1.5. Harmonia/balans celów    57
  Podstawowe instrumenty realizacji celów    62
  2.1. Instrumenty realizacji celów w modelu społeczeństwa otwartego    63
  2.2. Rynek    66
  2.2.1. Zasadnicze elementy mechanizmu rynkowego    67
  2.2.1.1. Konkurencja    68
  2.2.1.2. Mechanizm cenowy    71
  perspektywa teorii pozytywnej i normatywnej    72
  i dobra społeczne    73
  2.2.2.2. Efekty zewnętrzne    77
  2.2.2.3. Rosnące efekty (korzyści) skali i monopole    79
  2.2.2.4. Ograniczona suwerenność konsumencka    81
  2.2.2.5. Niekompletność informacji i asymetrie informacyjne    86
  2.2.3. Rynek a sprawiedliwość    94
  2.3. Państwo    96
  2.3.1. Zadania państwa w społeczeństwie otwartym    97
  2.3.2. Zawodność państwa    99
  2.3.2.1. Konkurencja partyjna i cel wygrania wyborów    100
  2.3.2.2. Biurokracja    101
  2.3.2.3. Grupy interesu    102
  2.4. Solidaryzm    105
  2.4.1. Istota narzędzia solidaryzmu    106
  2.4.2. Solidaryzm a sprawiedliwość    109
  2.4.3. Zawodność solidaryzmu    110
  2.4.3.1. Zawodność solidaryzmu a wielkość grupy solidarnej    110
  2.4.3.2. Normatywna zawodność solidaryzmu    114
  – wstępne wnioski    115
  Techniki finansowania opieki zdrowotnej    117
  3.1. Źródła i techniki finansowania a instrumenty realizacji celów    117
  3.2. Finansowanie bezpośrednie (out of pocket)    119
  3.3. Finansowanie budżetowe    120
  3.4. Finansowanie ubezpieczeniowe    122
  3.4.1. Prywatne ubezpieczenia zdrowotne    124
  3.4.2. Parafiskalne ubezpieczenie zdrowotne    126
  3.4.3. Solidarne ubezpieczenie zdrowotne    129
  3.5. Inne techniki finansowania    131
  3.5.1. Organizacja pomocy ex post    131
  3.5.2. Medyczne/zdrowotne konta oszczędnościowe    131
  3.5.3. Bon zdrowotny    133
  w koncepcji SMSM    137
  4.1. Systemy referencyjne    138
  finansowania opieki zdrowotnej    138
  finansowania opieki zdrowotnej    140
  finansowania opieki zdrowotnej    141
  4.2. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego    142
  4.2.1. Powszechność zabezpieczenia a obowiązek ubezpieczenia    142
  4.2.2. Obowiązek ubezpieczenia w Niemczech, Szwajcarii i Holandii    145
  4.2.2.1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech    146
  4.2.2.2. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii    151
  4.2.2.3. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii    152
  4.2.2.4. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego – wnioski    154
  ubezpieczenie    155
  świadczeń    155
  a medycyna dwóch klas    158
  4.3.3. Zasady tworzenia koszyka    159
  i Holandii    165
  4.3.4.1. Świadczenia gwarantowane w Niemczech    165
  4.3.4.2. Świadczenia gwarantowane w Szwajcarii    166
  4.3.4.3. Świadczenia gwarantowane w Holandii    167
  4.3.5. Świadczenia gwarantowane – wstępne wnioski    169
  Zasady kalkulacji składki    170
  5.1. Obowiązkowe ubezpieczenie prywatne    171
  5.2. Obowiązkowe ubezpieczenie solidarne    172
  5.2.1. Zróżnicowanie składek ryczałtowych    173
  5.2.2. Zmiana składki ryczałtowej w trakcie trwania ubezpieczenia    175
  5.3. Obowiązkowe ubezpieczenie parafiskalne    176
  5.3.1. Sprawiedliwość składki zależnej od dochodu    177
  i składki parafiskalnej    182
  5.3.3. Podział składki między pracodawcę i pracownika    185
  i szwajcarskim    186
  w Niemczech    186
  5.4.1.1. Podstawa naliczania składek w systemie GKV    187
  5.4.1.2. Stopa składki GKV    188
  oraz ubezpieczenie rentowe    190
  5.4.1.4. Odwrotna redystrybucja dochodów w GKV    191
  zdrowotnym    192
  5.4.2. Powszechne solidarne ubezpieczenie w Szwajcarii    194
  5.4.3. Powszechne parafiskalno-solidarne ubezpieczenie w Holandii    196
  5.5. Wsparcie dla osób z niewystarczającą zdolnością płatniczą    198
  5.5.1. Ustalenie wysokości zasiłku celowego    199
  do otrzymania zasiłku    200
  w cyklu życia    201
  5.5.1.3. Wysokość zasiłku a rodzaj ubezpieczenia    202
  5.5.1.4. Redukcja składki przy wzroście dochodów własnych    204
  dla zasiłku celowego    209
  Szwajcarii i Holandii    210
  5.6.1. Zasiłki składkowe w Niemczech    211
  5.6.2. Zasiłki składkowe w Szwajcarii    212
  5.6.3. Zasiłki składkowe w Holandii    219
  5.7. Kalkulacja składki i pomoc państwa w jej regulacji – wstępne wnioski    219
  Wolność wyboru ubezpieczonych i konkurencja płatników    225
  6.1. Konkurencja związana ramami solidaryzmu    226
  6.1.1. Pozytywny wymiar konkurencji i akceptacja jej wyników    227
  6.1.2. Rola państwa w instytucjonalizacji konkurencji    229
  6.1.3. Konkurencja, racjonalizacja i stosunki własności    233
  6.2. Pola konkurencji    237
  6.2.1. Zakres ubezpieczonych świadczeń    237
  świadczeniodawców    240
  6.2.3. Ograniczenia w wyborze świadczeniodawcy przez pacjenta    242
  6.2.4. Wysokość składki podstawowej i jej stabilizacja w czasie    243
  6.2.5. Dostępność ubezpieczyciela i jakość obsługi klienta    244
  6.2.6. Bodźce finansowe dla ubezpieczonych    246
  finansowych dla ubezpieczonego w systemie SMSM    246
  sterowania popytem z systemem SMSM    250
  ubezpieczonego    257
  w Niemczech, Szwajcarii i Holandii    259
  w Niemczech    259
  6.3.1.1. Wybór i zmiana ubezpieczyciela    260
  6.3.1.2. Zakres świadczeń    262
  6.3.1.3. Przymus kontraktowania    264
  6.3.1.4. Składka    265
  w Szwajcarii    272
  6.3.2.1. Wybór i zmiana ubezpieczyciela    272
  6.3.2.2. Zakres świadczeń    273
  6.3.2.3. Przymus kontraktowania    274
  6.3.2.4. Składka    274
  6.3.2.5. Bodźce finansowe    274
  w Holandii    279
  6.3.3.1. Wybór i zmiana ubezpieczyciela    279
  6.3.3.2. Zakres świadczeń    280
  6.3.3.3. Przymus kontraktowania    280
  6.3.3.4. Składka    280
  6.3.3.5. Bodźce finansowe    281
  6.4. Konkurencja ubezpieczycieli a selekcja ryzyka    283
  w społecznych ubezpieczeniach zdrowotnych    283
  ubezpieczycielami    286
  Szwajcarii i Holandii    293
  6.5.1. Wyrównanie finansowe między kasami chorych w Niemczech    293
  w Szwajcarii    297
  6.5.3. Wyrównanie finansowe w Holandii    299
  ocena wstępna    301
  Stabilizacja ubezpieczenia i składki w długim okresie    312
  7.1. Zewnętrzne wyzwania dla systemu SMSM    313
  7.1.1. Zmiany struktury demograficznej i problem starości    313
  7.1.2. Postęp naukowy i technologiczny    315
  7.1.3. Zmiany w postawach i wartościach a skłonność do płacenia    318
  7.2. SMSM a stabilizacja składek w długim okresie    321
  7.2.1. Pułapka umowy społecznej    322
  7.2.2. Racjonowanie świadczeń na starość    325
  7.2.3. Ogólne rezerwy demograficzne    328
  mechanizm kapitałowy    330
  7.2.4.1. Cele i zagrożenia mechanizmu kapitałowego    330
  a wpływ nieubezpieczalnych czynników    333
  7.2.4.3. Rezerwy na starość a zmiana ubezpieczyciela    334
  strategiczne    338
  7.2.4.5. Problemy okresu przejściowego    339
  na życie    341
  7.3. Rezerwy na starość w niemieckim systemie PKV    342
  ocena wstępna    346
  Podsumowanie i wnioski końcowe    348
  Bibliografia    359
  Spis rycin    411
  Spis tabel    412
  Indeks nazwisk    413
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia