Zarządzanie w pielęgniarstwie

Zarządzanie w pielęgniarstwie

Podręcznik dla studentów studiów magisterskich Wydziałów Pielęgniarstwa oraz Wydziałów Nauk o Zdrowi

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 59,50 zł  


59,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest kontynuacją podręcznika „Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej”. Została napisana z myślą o osobach zainteresowanych pracą w dziedzinie zarządzania opieką zdrowotną, a szczególnie podsystemem pielęgniarstwa. Zagadnienia podzielono na dwie części: wybrane problemy nauki o zarządzaniu oraz ekonomika i finanse w ochronie zdrowia.


Rok wydania2014
Liczba stron576
KategoriaPielęgniarstwo
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4594-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    15
  Część I WYBRANE PROBLEMY NAUKI O ZARZĄDZANIU     19
  
  Rozdział 1     21
    Anna Ksykiewicz-Dorota    21
    PODSYSTEM PIELĘGNIARSTWA     21
    1.1. System ochrony zdrowia i podsystem pielęgniarstwa     21
    1.2. Oddziaływanie wybranych koncepcji polityki zdrowotnej i zarządzania opieką na zmiany w podsystemie pielęgniarstwa     24
    Anna Piątek    28
    1.3. Misja, funkcje i cele podsystemu pielęgniarstwa     28
  
  Rozdział 2    35
    Grażyna Rogala-Pawelczyk    35
    ZARZĄDZANIE – NAUKA I PRAKTYKA    35
    2.1. Zarządzanie – zmiany w teorii i praktyce     35
    2.2. Istota współczesnego zarządzania     50
    2.3. Etyka zarządzania     56
  
  Rozdział 3    61
    Grażyna Rogala-Pawelczyk    61
    FUNKCJE KIEROWNICZE     61
    3.1. Definicja i istota kierowania zespołami pielęgniarskimi     61
    3.2. Planowanie: definicje, istota, zasady, wymiary     64
      3.2.1. Planowanie przyszłości w warunkach niepewności organizacyjnej     67
      3.2.2. Przyczyny niepowodzeń w planowaniu     68
    3.3. Organizowanie     69
    3.4. Motywowanie     70
      3.4.1. Techniki i narzędzia wpływu na pracowników     76
    3.5. Kontrolowanie – istota, proces, zadania i rodzaje     80
    3.6. Kierowanie przez delegowanie uprawnień     87
  
  Rozdział 4     93
    Grażyna Rogala-Pawelczyk    93
    PROCES DECYZYJNY    93
    4.1. Istota podejmowania decyzji, typy decyzji     93
    4.2. Różne modele podejmowania decyzji     98
    4.3. Metoda pozytywnej niepewności w podejmowaniu decyzji w okresie przekształceń systemu opieki zdrowotnej     103
    4.4. Decentralizacja podejmowania decyzji kierowniczych. Delegowanie uprawnień decyzyjnych na pielęgniarskich stanowiskach pracy    107
    4.5. Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji     110
  
  Rozdział 5    113
    Grażyna Rogala-Pawelczyk, Ewa Stychno    113
    STYLE ZARZĄDZANIA    113
    5.1. Ewolucja stylów zarządzania     113
    5.2. Rodzaje stylów zarządzania     115
    5.3. Uwarunkowania stylów zarządzania     120
    5.4. Styl zarządzania a szczebel w hierarchii organizacyjnej podsystemu pielęgniarstwa     123
    5.5. Znaczenie stylu zarządzania dla funkcjonowania organizacji     124
    5.6. Styl kierowania a istota i cechy przywództwa współczesnego menedżera     126
  
  Rozdział 6     131
    Anna Ksykiewicz-Dorota    131
    ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE    131
    6.1. Proces zarządzania strategicznego     131
    6.2. Budowa strategii     134
    6.3. Wybrane metody analizy strategicznej     138
    6.4. Alternatywne strategie dla systemu ochrony zdrowia i podsystemu pielęgniarstwa     144
    6.5. Zarządzanie operacyjne. Wzajemne relacje i różnice między zarządzaniem strategicznym a operacyjnym     151
    6.6. Specyfika zarządzania operacyjnego w opiece zdrowotnej i pielęgniarstwie     153
  
  Rozdział 7    157
    Anna Ksykiewicz-Dorota    157
    MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH    157
    7.1. Istota marketingu świadczeń zdrowotnych     157
    7.2. Analiza i badanie rynku     159
    7.3. Cztery podstawowe etapy w rozwoju zarządzania organizacjami     163
    7.4. Segmentacja rynku usług zdrowotnych     166
    7.5. Marketing-mix dla oewiadczeń pielęgniarskich     168
  
  Rozdział 8    173
    Anna Ksykiewicz-Dorota    173
    ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI    173
    8.1. Znaczenie zasobów ludzkich w organizacji     173
    8.2. Istota i cechy szczególne zasobów ludzkich w systemach zdrowotnych     175
    8.3. Planowanie zasobów ludzkich w organizacji, zakres i etapy     178
  
  Rozdział 9    183
    Anna Ksykiewicz-Dorota    183
    PLANOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ     183
    9.1. Potrzeby zdrowotne i zapotrzebowanie na opiekę a planowanie obsad pielęgniarskich     183
    9.2. Weryfikacja i dostosowanie metod „Patient Classification System” do warunków organizacyjnych krajowych szpitali     185
    9.3. Metody klasyfikacji pacjentów w planowaniu obsad pielęgniarskich i położniczych na oddziałach o różnym profilu     189
      9.3.1. Oddziały zabiegowe i zachowawcze     190
      9.3.2. Oddziały intensywnej opieki medycznej (OIOM)     191
      9.3.3. Ośrodki sztucznej nerki     192
      9.3.4. Sale porodowe – kobiety rodzące siłami natury     193
      9.3.5. Oddziały położniczo-noworodkowe – kryteria opieki dla położnic     196
      9.3.6. Oddziały położniczo-noworodkowe – kryteria opieki dla noworodków     197
    Anna Piątek    201
    9.4. Planowanie kadr pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej    201
  
  Rozdział 10    207
    Anna Piątek, Kinga Kulczycka    207
    NABÓR I DOBÓR PRACOWNIKÓW    207
    10.1. Nabór pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji     207
    10.2. Dobór pracowników. Standardowy proces selekcji     212
    10.3. Dobór kandydatów na pielęgniarskie stanowiska pracy     216
    10.4. Utrzymanie zasobów ludzkich w organizacji     218
  
  Rozdział 11    221
    Lidia Sierpińska    221
    ADAPTACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA    221
    11.1. Pojęcie adaptacji społecznej i zawodowej     221
    11.2. Czynniki warunkujące adaptację społeczno-zawodową pielęgniarek     223
    11.3. Ramowy program adaptacji społeczno-zawodowej pielęgniarek     226
    11.4. Uwarunkowania kultury organizacji     229
    11.5. Wpływ kultury organizacji na pracę zespołów pielęgniarskich     234
    11.6. Kultura organizacji a kształtowanie wizerunku profesji pielęgniarek i położnych     236
  
  Rozdział 12    239
    Maria Kosińska    239
    DOSKONALENIE ZAWODOWE    239
    12.1. Znaczenie doskonalenia zawodowego dla rozwoju organizacji     239
    12.2. System kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych     241
    12.3. Organizacja doskonalenia zawodowego w zakładzie     242
    12.4. Metody stosowane w zakładowym doskonaleniu zawodowym     246
    12.5. Ocenianie, ewaluacja doskonalenia zawodowego     250
    12.6. Ścieżka kariery zawodowej .    251
  
  Rozdział 13    257
    Anna Ksykiewicz-Dorota    257
    SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH    257
    13.1. Elementy systemu oceniania     257
    13.2. Rodzaje ocen     259
    13.3. Sposoby oceniania     260
    13.4. Czynniki zniekształcające wyniki oceny     261
    13.5. Kryteria oceny pracy na pielęgniarskich stanowiskach wykonawczych i kierowniczych     263
  
  Rozdział 14    269
    Anna Ksykiewicz-Dorota    269
    PROJEKTOWANIE PIELĘGNIARSKICH STANOWISK KIEROWNICZYCH     269
    14.1. Podstawowe podejścia koncepcyjne do problematyki stanowisk pracy     269
    14.2. Zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień na pielęgniarskich stanowiskach kierowniczych     280
    14.3. Zasady formułowania zadań na stanowiskach pracy     292
    Lidia Sierpińska     295
    14.4. Proces komunikowania na stanowiskach pracy     295
  
  Rozdział 15    303
    Anna Piątek    303
    ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ    303
    15.1. Jakość – pojęcia podstawowe     303
    15.2. System zapewniania jakości     305
    15.3. Geneza zarządzania jakością     306
    15.4. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)     308
    15.5. Współczesne podejście do jakości w ochronie zdrowia i pielęgniarstwie     312
      15.5.1. Zarządzanie jakością w opiece zdrowotnej     312
      15.5.2. Jakość w pielęgniarstwie     317
    15.6. Standardy w zarządzaniu opieką pielęgniarską     324
  
  Rozdział 16    329
    Helena Lenartowicz    329
    DOSKONALENIE ORGANIZACJI, ZMIANA, KONFLIKT    329
    16.1. Wprowadzenie     329
    16.2. Doskonalenie organizacji     331
    16.3. Zmiana, rodzaje zmian     333
    16.4. Źródła zmian     335
    16.5. Podstawowe zasady przeprowadzania zmian     335
    16.6. Proces zmian     342
    16.7. Strategie wprowadzania zmian     345
    16.8. Rzecznik zmiany     347
    Anna Rak    348
    16.9. Kierowanie konfliktem     348
  
  Rozdział 17    359
    Anna Ksykiewicz-Dorota    359
    USPRAWNIANIE PRACY W OCHRONIE ZDROWIA I PODSYSTEMIE PIELĘGNIARSTWA    359
    17.1. Metodyka postępowania organizatorskiego w rozwiązywaniu problemów i usprawnianiu pracy     360
      17.1.1. Główne podejścia metodyczne w usprawnianiu pracy     365
      17.1.2. Metody i techniki organizatorskie a metody i techniki zarządzania    368
    Anna Piątek    372
    17.2. Badanie metod     372
      17.2.1. Powstanie i rozwój badania metod pracy     372
      17.2.2. Schemat badania metod pracy     373
      17.2.3. Techniki badania metod pracy     374
      17.2.4. Zastosowanie badania metod w usprawnianiu pracy na stanowiskach pielęgniarskich     383
    Anna Piątek    391
    17.3. Techniki heurystyczne     391
      17.3.1. Zapotrzebowanie na innowacje w okresie przekształceń systemowych     391
      17.3.2. Czynniki sprzyjające rozwijaniu zdolności twórczych     392
      17.3.3. Proces rozwiązywania problemów     394
      17.3.4.Techniki heurystyczne, rodzaje, istota, zastosowanie     395
    Anna Ksykiewicz-Dorota    401
    17.4. Mierzenie i normowanie pracy     401
      17.4.1. Techniki mierzenia czasu pracy     401
      17.4.2. Normowanie pracy     406
    Grażyna Iwanowicz-Palus    410
    17.5. Wartościowanie pracy     410
      17.5.1. Istota wartościowania pracy     410
      17.5.2. Metody wartościowania pracy     410
      17.5.3. Wartościowanie pracy metodą UMEWAP-2000     413
  
  Rozdział 18    421
    Anna Ksykiewicz-Dorota    421
    ERGONOMICZNA ANALIZA PRACY    421
    18.1. Ergonomia, podstawowe definicje, istota, zakres, podział     421
    18.2. Metody pomiaru stopnia obciążenia pracą fizyczną     424
      18.2.1. Istota pracy fizycznej     424
        18.2.1.1. Metody oceny wysiłku dynamicznego i jego pomiar na pielęgniarskich stanowiskach pracy     426
        18.2.1.2. Metody oceny wysiłku statycznego i jego pomiar na pielęgniarskich stanowiskach pracy     432
    18.3. Analiza obciążenia psychicznego na pielęgniarskich stanowiskach    434
    Genowefa Gaweł    439
    18.4. Obciążenie na pielęgniarskich stanowiskach wynikające z narażenia na czynniki środowiska pracy     439
    Genowefa Gaweł    447
    18.5. Rytmy biologiczne i ich wpływ na aktywność fizyczną i umysłową     447
      18.5.1. Rytmy biologiczne    447
      18.5.2. Wydolność a praca zmianowa pielęgniarek i położnych     450
      18.5.3. Wpływ rytmów biologicznych na planowanie czasu pracy     455
    Genowefa Gaweł    458
    18.6. Zmęczenie, przerwy w pracy na różnych stanowiskach w podsystemie pielęgniarstwa     458
  
  Część II EKONOMIKA, FINANSE W OCHRONIE ZDROWIA    465
  
  Rozdział 19     467
    Leszek Grochowski
    MODELE FINANSOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ    467
    19.1. Modele systemów zdrowotnych jako pochodna polityki zdrowotnej danego kraju     467
    19.2. Ewolucja dotychczasowych modeli i zmiana sposobów ich finansowania     470
    19.3. Współpłacenie pacjentów w ochronie zdrowia w krajach zachodnich i państwach Europy centralnej i wschodniej     476
    19.4. Finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce     480
  
  Rozdział 20    485
    Ludmiła Waszkiewicz    485
    PLANOWANIE, BUDŻETOWANIE, MONITORING USŁUG ZDROWOTNYCH     485
    20.1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu ekonomiki zdrowia     486
      20.1.1. Mechanizm rynkowy     487
      20.1.2. Rachunek kosztów     490
    20.2. Finanse publiczne     492
    20.3. Założenia budżetu publicznego     497
    20.4. Dochody i wydatki budżetowe     501
      20.4.1. Dochody budżetowe państwa     501
      20.4.2. Wydatki budżetowe państwa     502
      20.4.3. Dochody i wydatki gminy     507
      20.4.4. Dochody i wydatki powiatu     511
      20.4.5. Dochody i wydatki miast na prawach powiatu     511
      20.4.6. Dochody i wydatki województw     512
    20.5. Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej     514
      20.5.1. Podstawowe pojęcia     514
    Izabela Witczak    519
    20.6. Opracowanie budżetu dla wybranej jednostki organizacyjnej    519
      20.6.1. Budżet jako część planu strategicznego zakładu opieki zdrowotnej     519
      20.6.2. Funkcja kontrolna budżetowania     521
      20.6.3. Etapy opracowania budżetu     522
      20.6.4. Źródła przychodów budżetowych     523
    Izabela Witczak    524
    20.7. Opracowanie budżetu na opiekę pielęgniarską w wybranej jednostce organizacyjnej     524
    Izabela Witczak    528
    20.8. Nadzór nad realizacją budżetu     528
  
  Rozdział 21    535
    Ludmiła Waszkiewicz     535
    WYBRANE ANALIZY FINANSOWE I EKONOMICZNE    535
    21.1. Wady i zalety różnych form finansowania opieki zdrowotnej     535
      21.1.1. Finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej     537
      21.1.2. Finansowanie opieki szpitalnej     538
    21.2. Analiza ekonomiczna i analiza finansowa     542
  PIŚMIENNICTWO     547
  SPIS RYCIN     559
  SPIS TABEL     561
  INDEKS     563
  
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia