Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym

Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

18,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

Niniejszy podręcznik jest wprowadzeniem do epidemiologii i medycyny zapobiegawczej, a nie omówieniem szczegółowej epidemiologii chorób. Będzie pomocny w nauczaniu epidemiologii i ochrony zdrowia publicznego, a także w szkoleniu przed- i podyplomowym lekarzy, ponieważ epidemiologia w mnie mniejszym stopniu niż fizjologia czy patologia, stanowi podstawową dyscyplinę niezbędną medycynie klinicznej.


Epidemiologia nie należy do łatwych przedmiotów, trzeba się bowiem zapoznać z całą złożonością wieloczynnikowej etiologii choroby, problemami prawdopodobieństwa i zmienności mierzonych cech zdrowotnych oraz środowiskowych. Musi ona konkurować z atrakcyjną problematyką innych przedmiotów medycznych. Student zapewne odczuwa więcej zadowolenia, stykając się osobiście z chorym niż studiując opisy chorób i profilaktykę, które wydają mu się bezosobowe.


Mam nadzieję, że ten przystępnie napisany podręcznik będzie służył dobrze jako wprowadzenie w bardziej zaawansowane studia z zakresu epidemiologii zdrowia i choroby, tym bardziej że potrzeba kształcenia epidemiologów oraz specjalistów medycyny zapobiegawczej jest w naszym kraju ogromna. Szkolenie pracowników zatrudnionych w służbie sanitarno-epidemiologicznej i w innych sektorach zdrowia publicznego niebędących lekarzami jest dodatkowym ważnym i trudnym wyzwaniem w tym zakresie. Chciałbym bardzo, aby podręcznik ten pomógł w pracy dydaktycznej nauczycielom wykładającym nie tylko epidemiologię, lecz także higienę i zdrowie publiczne.


Liczba stron296
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-9000-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Autora    11
  1. Podstawowe pojęcia i definicje    13
   Ewolucja epidemiologii    15
   Współczesne podejście epidemiologiczne    18
   Czynniki gospodarza    19
   Czynniki środowiskowe i swoiste czynniki etiologiczne    20
   Współdziałanie czynników    21
  
  2. Zapobieganie chorobom    23
   Zapobieganie pierwszej fazy (podstawowe)    25
   Zapobieganie drugiej fazy    28
   Zapobieganie trzeciej fazy (rehabilitacja)    28
  
  3. Ocena stanu zdrowia zbiorowości    30
   Pojęcie zdrowia i choroby    30
   Negatywne i pozytywne mierniki zdrowia    32
   Markery biologiczne ekspozycji i choroby    32
  
  4. Badanie umieralności    35
   Umieralność niemowląt    36
   Wskaźnik śmiertelności    38
   Tablice wymieralności    38
  
  5. Badanie rozpowszechniania chorób (zachorowalność i chorobowość)    39
   Rozpoznanie i klasyfikacja chorób    39
   Mierniki epidemiologiczne rozpowszechniania chorób w populacji    40
   Współczynnik zapadalności    43
   Współczynnik chorobowości    44
   Dobór mierników stanu zdrowia populacji    47
  
  6. Źródła informacji o stanie zdrowia zbiorowości    48
   Dane o zgonach    48
   Zasady wyboru rozpoznań    49
   Dane o chorobach    50
   Zgłoszenia chorób zakaźnych    51
   Zgłoszenia chorób i zatruć zawodowych    52
   Zgłoszenia nowotworów złośliwych    53
   Choroby podlegające obowiązkowej rejestracji    54
   Dane o przyczynach niezdolności do pracy    54
   Statystyki szpitalne    55
   Statystyki lecznictwa otwartego    56
   Dane dotyczące inwalidztwa    57
   Dane z masowych badań profilaktycznych    57
   Specjalne organizowane badania stanu zdrowia ludności    58
  
  7. Strategia badań epidemiologicznych    59
   Badania epidemiologiczne opisowe    60
   Badania analityczne (etiologiczne)    61
   Badania eksperymentalne (interwencyjne)    61
  
  8. Epidemiologia opisowa    65
   Charakterystyka osób    65
   Zmienność występowania chorób w czasie (zmienność czasowa)    72
   Zmienność występowania chorób w zależności od miejsca    75
   Migracja populacji w analizach geograficznych    79
  
  9. Badania obserwacyjne retrospektywne (kliniczno-kontrolne)    81
   Wybór grupy przypadków    83
   Wybór grupy kontrolnej    84
   Liczba grup kontrolnych    87
   Reprezentatywność materiału    88
   Badania kliniczno-kontrolne ulokowane w „gnieździe” lub badania gniazdowe    89
   Paradoks Berksona    90
   Obciążenia wynikające z różnej wykrywalności choroby    92
   Źródła innych obciążeń    94
   Znaczenie zmiennych zakłócających wyniki    95
  
  10. Badania obserwacyjne prospektywne (kohortowe)    97
   Wybór kohorty eksponowanej    100
   Wybór kohorty kontrolnej    101
   Zbieranie danych o narażeniu i skutkach zdrowotnych    101
   Liczebność badanych w grupach    103
   Zalety i wady metody prospektywnej    103
  
  11. Badanie eksperymentalne (losowe badania kontrolowane)    105
   Formułowanie głównego celu badania eksperymentalnego    107
   Poziom wyjściowy i końcowy eksperymentu    107
   Czynnik doświadczalny    109
   Sposoby wykonywania zabiegów    111
   1. Model doświadczenia w układzie ciągłym    111
   2. Model doświadczenia w układzie naprzemiennym    112
   3. Model doświadczenia z układem zabiegów różnoczasowych    113
   Populacja eksperymentalna    113
   Przydział zabiegów w układach ciągłych    115
   Przydział zabiegów w układach naprzemiennych    118
   Liczebność jednostek doświadczalnych    122
   Badanie sekwencyjne    122
   Standaryzacja warunków przebiegu doświadczenia    125
   Analiza wyników    126
   Problemy natury etycznej    126
   Losowe badania kontrolowane w medycynie zapobiegawczej    128
  
  12. Wczesne wykrywanie chorób (badanie przesiewowe)    131
   Wybór choroby    132
   Wykrywalne stadium przedkliniczne choroby    133
   Badania przesiewowe w ochronie zdrowia publicznego    134
   Rak szyjki macicy    134
   Rak sutka    135
   Rak oskrzelopochodny    135
   Rak okrężnicy    136
   Rak żołądka    136
   Nadciśnienie tętnicze krwi    136
   Choroby naczyń wieńcowych    137
   Cukrzyca    137
   Jaskra     138
   Gruźlica     138
   Choroby przewlekłe oskrzeli    138
   Badanie niemowląt i dzieci w wieku szkolnym    139
  
   Ocena wczesnych i odległych korzyści zdrowotnych badań przesiewowych    139
   Porównywanie umieralności    142
   Porównywanie chorobowości    142
   Porównywanie czasu przeżycia    142
   Ocena metodą eksperymentalną    143
   Ocena metodą obserwacyjną    143
  
  13. Metody oceny trafności diagnozy lekarskiej    145
   Definicja choroby    146
   Trafność pomiaru    149
   Krzywa ROC (receiver operating characteristic)    153
   Wielokrotne badania diagnostyczne    154
   Badania diagnostyczne równoległe    154
   Badania diagnostyczne seryjne155
  
  14. Wnioskowanie o czynnikach ryzyka i przyczynowości chorób    156
   Dowody na rzecz związków przyczynowych    157
   Zależność bezwarunkowa i warunkowa    161
  
  15. Metody analizy wyników badań epidemiologicznych nad czynnikami ryzyka i etiologią choroby    163
   Obliczanie ryzyka względnego w badaniach prospektywnych i eksperymentalnych    163
   Obliczanie ryzyka względnego w badaniach retrospektywnych (kliniczno-kontrolnych)    165
   Obliczanie ryzyka względnego w próbach powiązanych    167
   Ryzyko przypisane ekspozycji    168
   Obliczanie ryzyka przypisanego w badaniach prospektywnych    170
   Obliczanie ryzyka przypisanego w badaniach retrospektywnych (kliniczno-kontrolnych)    171
  
  16. Planowanie badania epidemiologicznego nad uwarunkowaniami środowiskowymi zdrowia i choroby    173
   Formułowanie celu badania/hipotezy    173
   Pomiary czynników środowiskowych    176
   Pomiary efektów zdrowotnych    177
   Określenie populacji badanej    179
   Pora badania    179
   Zbieranie danych    180
   Przygotowanie kwestionariuszy    180
   Źródła błędów    180
   Błąd próby    182
   Dobór próby losowej    183
  
  17. Metody doboru próby losowej do badań epidemiologicznych    185
   Wybór próby losowej    186
   Etapy losowania    187
   Losowanie proste    187
   Losowanie warstwowe proporcjonalne    189
   Losowanie warstwowe stałej liczby jednostek    189
   Losowanie zespołowe    190
   Losowanie systematyczne    191
   Obliczanie niezbędnej liczebności próby    192
  
  18. Wywiad w badaniach epidemiologicznych    195
   Budowa kwestionariusza    197
   Zawartość kwestionariusza    198
   Treść i słownictwo pytań    198
   Pytania otwarte i zamknięte    200
   Kolejność i liczba pytań    202
   Zasady zbierania danych za pomocą kwestionariuszy    203
   Wybór metody zbierania wywiadu standaryzowanego    205
   Kodowanie odpowiedzi    205
  
  19. Wybór i definiowanie zmiennych    206
   Skale pomiarowe proste    206
   Skale pomiarowe złożone    210
  
  Zalecana literatura    213
  Zalecane pakiety statystyczne do analizy wyników badań epidemiologicznych    213
  Aneks    215
  Słowniczek terminów epidemiologicznych    284
  Skorowidz
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia