Zdrowie publiczne

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

61,04  87,20

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

61,0487,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii.


W podręczniku omówiono zagadnienia z różnych obszarów zdrowia publicznego. Koncentrują się one wokół:


• koncepcji zdrowia w medycynie,
• polityki zdrowotnej,
• współczesnych zagrożeń zdrowia jednostki i rodziny,
• profilaktyki zdrowotnej w Polsce i w krajach europejskich,
• profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych,
• zagrożeń zdrowia psychicznego,
• opieki medycznej nad młodzieżą szkolną,
• promocji zdrowia,
• systemów informacyjnych w zdrowiu publicznym,
• uregulowań prawnych.


Podręcznik dostosowany jest do aktualnych programów kształcenia studentów kierunków medycznych i nauk o zdrowiu. Rozdziały poprzedzone są celami kształcenia i zakończone pytaniami, które mogą być pomocne w utrwaleniu treści.


Publikacja będzie przydatna w kształceniu teoretycznym i praktycznym studentów wydziałów nauk o zdrowiu oraz innych kierunków. Jest to także doskonałe źródło informacji dla tych, którzy odbywają specjalizację medyczną.


Liczba stron416
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4856-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]CZĘŚĆ I    1
  1. Koncepcja zdrowia w medycynieTeresa Bernadetta Kulik    3
    1.1. Historyczno-ewolucyjna koncepcja zdrowia    3
    1.2. Koncepcja mechanistyczno-redukcjonistyczna    4
    1.3. Paradygmat socjomedyczny zdrowia    5
    1.4. Paradygmat socjoekologiczny zdrowia    5
    1.5. Promocja zdrowia    7
    1.6. Wychowanie zdrowotne    8
    1.7. Edukacja zdrowotna    10
    1.8. Profilaktyka i jej znaczenie dla współczesnej koncepcji zdrowia    12
  2. Zdrowie publiczne a medycyna społecznaMaciej Latalski, Anna Pacian    18
    2.1. Zakres i zadania medycyny społecznej    18
    2.2. Zakres i zadania zdrowia publicznego    19
      2.2.1. Podstawowe funkcje zdrowia publicznego    21
      2.2.2. Znaczenie problematyki zdrowia publicznego i medycyny zapobiegawczej    23
      2.2.3. Podstawowa opieka zdrowotna w realizacji treści zdrowia publicznego    24
    2.3. Perspektywy medycyny rodzinnej w Polsce    27
  3. Zdrowie publiczne jako dyscyplina naukowaLeszek Wdowiak, Irena Woźnica    31
    3.1. Podstawy teoretyczne dyscypliny    31
      3.1.1. Określenie „nauka” w definicjach zdrowia publicznego    32
    3.2. Podstawy formalno-prawne zdrowia publicznego jako dyscypliny naukowej    34
      3.2.1. Kryteria naukowości danej dyscypliny według Augusta Comte’a    35
      3.2.2. Podział obszarów wiedzy, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych    36
      3.2.3. Udział innych dziedzin i dyscyplin naukowych w realizacji celów zdrowia publicznego    37
      3.2.4. Unia Europejska w upowszechnianiu badań naukowych z dziedziny zdrowia publicznego    40
    3.3. Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w zdrowiu publicznym    42
      3.3.1. Kształcenie w zakresie zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych i Europie    42
      3.3.2. Proces boloński    43
      3.3.3. Kształcenie kadr zdrowia publicznego w Polsce    44
  4. Czynniki kształtujące stan zdrowiaEwa Rudnicka-Drożak    51
    4.1. Stan zdrowia społeczeństwa i jego uwarunkowania    51
      4.1.1. Stan zdrowia ludności Polski na tle innych krajów    52
    4.2. Zagrożenia środowiska naturalnego w Polsce    53
    4.3. Źródła i zdrowotne konsekwencje zanieczyszczeń powietrza    54
      4.3.1. Konsekwencje zanieczyszczeń powietrza dla zdrowia człowieka    55
    4.4. Zdrowotne konsekwencje zanieczyszczeń wód    56
    4.5. Degradacja gleb    58
    4.6. Oddziaływanie wybranych metali na organizm człowieka    58
      4.6.1. Oddziaływanie ołowiu na organizm człowieka    59
      4.6.2. Oddziaływanie kadmu na organizm człowieka    60
    4.7. Czynniki społeczne a zdrowie    61
  5. Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiemDorota Żołnierczuk-Kieliszek    64
    5.1. Zachowania zdrowotne    64
    5.2. Sposób odżywiania się a zdrowie    66
    5.3. Palenie tytoniu a zdrowie    73
      5.3.1. Palenie bierne    78
      5.3.2. Ustawa antynikotynowa    78
    5.4. Picie alkoholu a zdrowie    79
      5.4.1. Alkohol a ciąża    83
    5.5. Aktywność fizyczna a zdrowie    84
      5.5.1. Wymagany biologicznie poziom aktywności fizycznej    85
  6. Zagrożenia zdrowia psychicznegoMarta Makara-Studzińska (red.)    88
    6.1. Definicje zdrowia psychicznego – Aleksandra Rutkowska    88
    6.2. Skala zaburzeń psychicznych rejestrowanych w placówkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej – Marta Makara-Studzińska    93
      6.2.1. Stan psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce    94
      6.2.2. Polska na tle Europy    99
    6.3. Higiena zdrowia psychicznego – Agnieszka Rolińska    100
    6.4. Samobójstwa jako problem społeczny    105
      6.4.1. Samobójstwa – definicja zjawiska – Joanna Milanowska    105
      6.4.2. Etyczny aspekt samobójstw    106
      6.4.3. Dynamika samobójstw    107
      6.4.4. Samobójstwa w statystykach    109
      6.4.5. Pomoc osobom zagrożonym samobójstwem    112
    6.5. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – główne założenia – Marta Makara-Studzińska    114
  7. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznychAgata Stefanowicz    123
    7.1. Charakterystyka chorób cywilizacyjnych i społecznych    123
    7.2. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych – zasady ogólne    124
    7.3. Epidemiologia, czynniki ryzyka i zasady profilaktyki wybranych chorób cywilizacyjnych    126
      7.3.1. Choroby układu krążenia (ChUK)    126
      7.3.2. Nowotwory złośliwe    129
      7.3.3. Otyłość    134
      7.3.4. Cukrzyca    135
      7.3.5. Gruźlica    135
      7.3.6. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)    136
    7.4. Programy profilaktyki chorób cywilizacyjnych w Polsce    136
      7.4.1. Narodowy Program Zdrowia    137
  8. Opieka medyczna w szkole w ramach zdrowia publicznegoAnna Pacian    141
    8.1. Profilaktyka wypadków i urazów w szkole i otoczeniu    141
      8.1.1. Strategie zapobiegania urazom    141
      8.1.2. Uraz jako problem zdrowia publicznego    143
      8.1.3. Częstość występowania urazów i wypadków    145
      8.1.4. Wypadki w szkołach i placówkach oświatowych    146
      8.1.5. Promocja zdrowia w zwalczaniu urazów    146
      8.1.6. Zapobieganie urazom w szkołach i placówkach oświatowych    147
    8.2. Aktywność i uprawianie sportu    148
      8.2.1. Aktywność fizyczna a zdrowie    148
      8.2.2. Cele aktywności fizycznej i wynikające z niej korzyści    150
      8.2.3. Wymagany biologicznie poziom aktywności fizycznej    151
    8.3. Wypoczynek czynny i bierny    152
  9. Profilaktyka zakażeń wirusem HIV i uzależnień wśród dzieci i młodzieżyAnna Pacian    155
    9.1. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na świecie    155
    9.2. Drogi i mechanizm zakażenia HIV    156
    9.3. Zakażenie HIV u dzieci    157
    9.4. Zapobieganie zakażeniom HIV    158
    9.5. Profilaktyka uzależnień    160
      9.5.1. Ogólna koncepcja profilaktyki uzależnień    160
      9.5.2. Programy profilaktyczne    161
      9.5.3. Poziomy profilaktyki    162
    9.6. Ryzykowne zachowania zdrowotne    162
    9.7. Substancje uzależniające i typy uzależnień    164
      9.7.1. Zależność typu morfiny    166
      9.7.2. Zależność typu alkoholu i barbituranów    168
      9.7.3. Uzależnienie od amfetaminy    169
      9.7.4. Uzależnienie od kokainy    169
      9.7.5. Uzależnienie od przetworów konopi    170
      9.7.6. Uzależnienie od halucynogenów    171
      9.7.7. Uzależnienie typu khat    171
      9.7.8. Uzależnienie od lotnych rozpuszczalników (tzw. zamienników)    172
    9.8. Rola szkoły w zapobieganiu narkomanii    172
    9.9. Udział pielęgniarki szkolnej w zapobieganiu narkomanii    173
      9.9.1. Profilaktyka pierwotna    173
      9.9.2. Profilaktyka wtórna    174
    9.10. Służba zdrowia w profilaktyce narkomanii    175
  10. Elementy prawa w zdrowiu publicznymJolanta Pacian    177
    10.1. Odpowiedzialność pracowników ochrony zdrowia    177
      10.1.1. Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa    177
      10.1.2. Odpowiedzialność karna    179
      10.1.3. Odpowiedzialność zawodowa    180
    10.2. Prawne podstawy leczenia osób chorych psychicznie oraz uzależnionych    184
      10.2.1. Regulacje prawne dotyczące leczenia osób chorych psychicznie    184
      10.2.2. Ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe    184
      10.2.3. Orzekanie o ubezwłasnowolnieniu    186
      10.2.4. Leczenie osób chorych psychicznie    187
      10.2.5. Leczenie osób uzależnionych    190
    10.3. Regulacje prawne dotyczące sytuacji osób przebywających w domach opieki społecznej    191
      10.3.1. Uwagi ogólne    191
      10.3.2. Zakres i poziom usług świadczonych przez domy pomocy społecznej    192
    10.4. Odpowiedzialność za nieudzielanie pomocy w stanie terminalnym    192
      10.4.1. Uwagi ogólne    192
      10.4.2. Francuski Kodeks Zdrowia Publicznego    193
      10.4.3. Testamenty życia    194
  11. Systemy informacyjne w zdrowiu publicznymMirosław Jarosz, Anna Włoszczak-Szubzda, Andrzej Horoch    197
    11.1. Wprowadzenie    197
    11.2. Systemy informacyjne w biologii, medycynie i ochronie zdrowia    198
      11.2.1. Informatyka kliniczna    200
      11.2.2. e-Zdrowie i telemedycyna    204
    11.3. Projektowanie i wdrażanie zdrowotnych systemów informatycznych    205
    11.4. Przetwarzanie i transmitowanie informacji zdrowotnej    208
      11.4.1. Pojęcia podstawowe    208
      11.4.2. Formalizacja języka informacji zdrowotnej    209
      11.4.3. Podmioty sektora zdrowia i ich wzajemne relacje informacyjne    213
      11.4.4. Miejsce (środowisko) przetwarzania informacji i transmisji danych    215
      11.4.5. Sieci komunikacyjne w sektorze zdrowia    217
      11.4.6. Typy aktywności w sektorze zdrowia wymagające przetwarzania informacji i transmitowania danych    219
    11.5. System informacji zdrowotnej w Polsce    221
  CZĘŚĆ II    225
  12. Założenia Narodowego Programu ZdrowiaEwa Joć    227
    12.1. Realizacja polityki zdrowotnej Polski a Narodowy Program Zdrowia    227
    12.2. Cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015    228
  13. Ubezpieczenia zdrowotne i społeczneJolanta Pacian    233
    13.1. Świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego    233
      13.1.1. Zasiłek chorobowy    233
      13.1.2. Świadczenie rehabilitacyjne    235
      13.1.3. Zasiłek wyrównawczy    236
      13.1.4. Zasiłek macierzyński    236
      13.1.5. Zasiłek opiekuńczy    237
    13.2. Świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego    238
    13.3. Świadczenia z ubezpieczenia rentowego    240
      13.3.1. Rodzaje rent    240
      13.3.2. Renta szkoleniowa    241
      13.3.3. Renta rodzinna    241
      13.3.4. Zasiłek pogrzebowy    243
  14. Polityka zdrowotnaZbigniew Orzeł    246
    14.1. Definicja polityki zdrowotnej    246
    14.2. Odpowiedzialność za politykę zdrowotną    249
      14.2.1. Konstytucja    249
      14.2.2. Odpowiedzialność władz publicznych za prowadzenie polityki zdrowotnej    250
      14.2.3. Równy dostęp do świadczeń zdrowotnych na gruncie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych    260
    14.3. Projektowanie polityki zdrowotnej    262
      14.3.1. Kto projektuje politykę zdrowotną?    262
      14.3.2. Kryteria kształtowania dobrej polityki zdrowotnej    265
      14.3.3. Narzędzia tworzenia polityki zdrowotnej    266
      14.3.4. Skutki prowadzenia nieefektywnej polityki zdrowotnej    266
      14.3.5. Podsumowanie    268
  15. Zagadnienia polityki zdrowotnej w skali międzynarodowejKinga Zdunek    270
    15.1. Polityka zdrowotna – aktualne aspekty krajowe i międzynarodowe    270
    15.2. Polityka zdrowotna w krajach Unii Europejskiej i jej społeczno-kulturowe uwarunkowania    272
    15.3. Globalne zagrożenia zdrowia populacji w skali międzynarodowej w ujęciu socjomedycznym    277
    15.4. Strategia zapobiegania zagrożeniom zdrowia populacji    279
    15.5. Priorytety w obszarze zdrowia publicznego w Unii Europejskiej    281
  16. Podstawy nadzoru sanitarno-epidemiologicznegoAnna Jabłońska Chmielewska    285
    16.1. System organizacyjny nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w Polsce    285
      16.1.1. Rys historyczny    285
      16.1.2. Zadania, zakres działania i kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej    289
      16.1.3. Problemy bioterroryzmu a działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej    293
    16.2. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny w jednostce organizacyjnej ochrony zdrowia    293
      16.2.1. Ogólne omówienie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi    293
      16.2.2. Obowiązki kierowników placówek leczniczych    294
      16.2.3. Zespół i komitet kontroli zakażeń szpitalnych    295
      16.2.4. Obowiązki innych osób    297
      16.2.5. Współpraca z Unią Europejską w ramach nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych    297
      16.2.6. Obowiązki lekarza (felczera), kierownika laboratorium i inspektorów sanitarnych    298
      16.2.7. Obowiązkowa hospitalizacja    300
      16.2.8. Rola administracji publicznej i przepisy końcowe ważne dla pracowników ochrony zdrowia    301
  17. Koncepcja medycyny pracyKatarzyna Kocka    303
    17.1. Struktura i zadania służb medycyny pracy    303
    17.2. Zapobieganie chorobom zawodowym i parazawodowym    306
    17.3. Ocena ryzyka zawodowego    307
    17.4. Profilaktyczne badania lekarskie pracowników    309
    17.5. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy    310
    17.6. Wdrażanie programów profilaktycznych i promocyjnych w zakładach pracy    311
      17.6.1. Interwencje promocyjne w sferze zachowań zdrowotnych (stylu życia) oraz związanych z pracą zachowań mających wpływ na zdrowie    312
      17.6.2. Interwencje medyczne związane z ogólną profilaktyką zdrowotną    312
      17.6.3. Promocyjne interwencje w środowisku pracy    312
    17.7. Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy    313
    17.8. Organy sprawujące nadzór nad zakładami pracy    314
      17.8.1. Państwowa Inspekcja Pracy    314
    17.9. Państwowa Inspekcja Sanitarna    316
  18. Marketing i jakość w promocji zdrowiaMariola Janiszewska    324
    18.1. Podstawowe zasady prowadzenia marketingu społecznego dla potrzeb promocji zdrowia    324
    18.2. Zastosowanie marketingu społecznego w promocji zdrowia    328
  19. Opieka medyczna nad rodziną w zdrowiu i w chorobieHanna Skórzyńska    332
    19.1. Rodzina jako system społeczny, tożsamość rodziny    332
    19.2. Rodzina miejscem edukacji zdrowotnej    339
    19.3. Patologia życia w rodzinie    342
      19.3.1. Rodzina z problemem uzależnienia    343
      19.3.2. Rozbicie struktury rodziny    345
      19.3.3. Choroba przewlekła członka rodziny    346
      19.3.4. Przemoc w rodzinie    347
      19.3.5. Niski status ekonomiczny, ubóstwo    350
    19.4. Rodzina w kryzysie – diagnoza i interwencja kryzysowa    350
    19.5. Formy pomocy rodzinie z problemami zdrowotnymi    354
      19.5.1. Praktyka lekarza rodzinnego    354
      19.5.2. Wsparcie społeczne w chorobie    355
    19.6. Polityka prorodzinna państwa    355
  20. Opieka nad zdrowiem osób starszychHanna Kachaniuk    359
    20.1. Starzenie się populacji wyzwaniem dla zdrowia publicznego    359
    20.2. Norma społeczna jako społeczny wyznacznik opieki nad osobą starszą    360
    20.3. Indywidualizacja procesu starzenia się człowieka    361
    20.4. Znaczenie rodziny w opiece    365
    20.5. Priorytetowe kierunki działań związane ze starzeniem się jednostek i społeczeństw    367
  21. Opieka paliatywna (hospicyjna)Bożena Zboina    373
    21.1. Początki opieki paliatywnej    373
    21.2. Podstawowe pojęcia i definicje    374
    21.3. Leczenie objawowe w opiece paliatywnej    375
      21.3.1. Leczenie bólu nowotworowego    376
      21.3.2. Stosowane podziały bólu    376
      21.3.3. Ocena i pomiar natężenia bólu    377
      21.3.4. Standardy leczenia bólu    379
    21.4. Podstawowe zasady i cele opieki paliatywnej (hospicyjnej)    381
      21.4.1. Miejsca sprawowania opieki paliatywnej    382
      21.4.2. Faza terminalna: umieranie i śmierć    383
      21.4.3. Problemy pacjenta umierającego – rola pracownika socjalnego    387
      21.4.4. Wsparcie rodziny w okresie osierocenia    388
  Skorowidz    390
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia